125 de ani de activitate corală la Făget

 125 faget

Corul bisericesc „Doina” al parohiei ortodoxe Făget din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei sărbătoreşte anul acesta împlinirea a 125 de ani de activitate corală neîntreruptă. Aniversarea a fost marcată zilele trecute în biserica parohială cu hramul  „Adormirea Maicii Domnului” în cadrul unui moment festiv la care au luat parte membrii corului, slujitorii parohiei, numeroşi credincioşi şi pr. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului.  Cu acest prilej, membrii corului făgeţean au realizat un steag jubiliar, care a fost sfinţit de protopopul Făgetului, pr. Bujor Păcurar, împreună cu preoţii celor două parohii, Ioan Jurj şi Cristian Farcaş, în prezenţa autorităţilor locale, a membrilor corului şi a enoriaşilor parohiei. Tot cu această ocazie s-a confecţionat şi un tablou cu fotografiile coriştilor actuali şi a preoţilor slujitori, care va marca, împreună cu steagul, fericita aniversare, reprezentând şi un imbold pentru credincioşii mai tineri cu talent şi vocaţie pentru continuarea tradiţiei corale făgeţene. De asemenea, oficialităţile oraşului Făget au oferit în dar corului „Doina”, pentru întreaga activitate corală pusă în slujba Bisericii şi a oamenilor, o plachetă şi o diplomă. „Începutul activităţii corale la Făget este legat de anul 1889, când a fost construită şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” din această localitate. Atunci, la îndemnul vrednicului protopop Sebastian Olariu, un grup de 40 de credincioşi sub bagheta dirijorului Traian Unipan, un erudit învăţător din Făget, a pus bazele „Corului Plugarilor”, devenit peste ani „Corul Doina”. Printre primele activităţi ale corului se numără participarea la slujba de sfinţire a bisericii parohiale, săvârşită de vrednicul de pomenire patriarh Miron Cristea, pe vremea când era Episcop al Caransebeşului. De-a lungul anilor, corul a reprezentat cu cinste Făgetul, atât la slujbele oficiate în sfântul lăcaş, cât şi la manifestările şi festivalurile corale de prestigiu din zona Lugoj – Făget şi nu numai. Astăzi corul numără tot 40 de membrii, conduşi de Elena Barbu şi Mariana Franţescu, care în duminici şi sărbători dau răspunsurile liturgice la biserica parohială şi onorează cu bucurie, de fiecare dată, şi alte invitaţii de la parohiile din jurul Făgetului. La ceas jubiliar, dorim corului nostru noi împliniri, multă sănătate membrilor şi o activitate cât mai bogată în slujba lui Dumnezeu, a Bisericii şi a neamului nostru românesc!”, a precizat pr. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului.

Comments are closed.