2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni

Cu prilejul împlinirii a 1.630 de ani de la chemarea la Domnul a Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2008 ca anul 2009 să fie proclamat „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“. În aceeaşi şedinţă a Sfântului Sinod a fost aprobat şi programul-cadru naţional bisericesc pentru realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic la nivelul unităţilor bisericeşti ale Patriarhiei Române, din ţară şi de peste hotare, inclusiv al celor de învăţământ teologic, cu precizarea ca toate manifestările prevăzute de acesta să fie abordate pe patru direcţii de aprofundare: a) Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al vieţii liturgice; b) Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al familiei creştine; c) Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al vieţii monahale; d) Sfântul Vasile cel Mare – Dascăl al vieţii filantropice. În cadrul acestui proiect, centrele eparhiale şi instituţiile media centrale şi eparhiale au avut responsabilitatea de a publica şi de a mediatiza acest program-cadru, precum şi de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acesta s-a realizat. Datele comunicate de către eparhii şi de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române ne oferă o frumoasă imagine de ansamblu a activităţilor desfăşurate în Patriarhia Română, dedicate Sfinţilor Capadocieni, în special Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz şi Grigorie de Nyssa. În general, la nivelul fiecărei eparhii şi instituţii din subordine, inclusiv cele de învăţământ teologic, Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni a fost marcat prin manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfăşurare. Din acest vast program de acţiuni şi evenimente închinate Sfinţilor Capadocieni, cele mai importante acţiuni şi manifestări au fost sintetizate şi reflectate în prezentul referat, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă prezentare. Simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale dedicate Sfinţilor Capadocieni 1. Sub aspect religios-duhovnicesc şi pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat prin numeroase acţiuni şi programe, dintre care amintim: • Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat, în perioada 27 mai-2 iunie 2009, o vizită frăţească Sanctităţii Sale Părintelui Patriarh Bartolomeu I al Constantinopolului şi un pelerinaj în Cezareea Capadociei, prin care a cinstit în patria lor pe Sfântul Vasile cel Mare şi pe ceilalţi Sfinţi Capadocieni. • Centrul de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel“ al Patriarhiei Române, în colaborare cu Agenţia de turism „BASILICA Travel“, a organizat în perioada mai-octombrie 2009, pentru clerici şi credincioşi, un număr de 14 pelerinaje în Cezareea Capadociei şi la Constantinopol. De asemenea, centrele de pelerinaj eparhiale au organizat diferite pelerinaje tematice dedicate Sfinţilor Capadocieni: spre exemplu, pentru membrii ASCOR şi tinerii din Arhiepiscopia Tomisului, în perioada 27-28 martie 2009, a fost organizat pelerinajul tematic „Dobrogea – călătorind împreună cu Sfântul Vasile cel Mare“, în cadrul căruia s-au vizitat Mănăstirile „Sfântul Apostol Filip“ şi Dervent, precum şi Peştera Sfântului Apostol Andrei, şi a avut loc şi o sesiune de comunicări despre viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare. • Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale din Bucureşti, „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“, în perioada 24-29 octombrie 2009, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost organizat pelerinajul Calea Sfinţilor, prilej cu care la Bucureşti a fost adusă de la Atena o parte din moaştele Sfântului Vasile cel Mare (mâna dreaptă) de către o delegaţie a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, condusă de Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Vasile de Elassona; de asemenea, de la Biserica „Sfântul Spiridon – Nou“ din Bucureşti, a fost adusă o parte din moaştele Sfântului Grigorie Teologul (†389), prietenul Sfântului Vasile cel Mare, oferite recent în dar Patriarhiei Române de către Eminenţa Sa Cardinalul Christhoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, iar de la Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti a fost adusă o parte din moaştele Sfântului Grigorie de Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare. În cadrul Sfintei Liturghii oficiate în ziua de 27 octombrie 2009, cu prilejul hra-mului Catedralei patriarhale, reprezentantul Patriarhiei de Constantinopol, Înalt Preasfinţitul Părinte Mihail, Mitropolit al Austriei, a dăruit Bisericii Ortodoxe Române un fragment din moaştele Sfântului Vasile cel Mare. Moaştele au fost înmânate Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a mulţumit pentru darul binecuvântat. • Cu prilejul hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi, 14 octombrie 2009, au fost aduse de la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi o parte din moaştele Sfântului Vasile cel Mare, readuse de la Bucureşti la Iaşi, în ianuarie 2001, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, care le-a recuperat de la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, întrucât ele au fost luate abuziv de regimul comunist, în anul 1975, de la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi, unde se aflau încă din anul 1650, când au fost dăruite domnitorului Vasile Lupu de patriarhul Macarie al Antiohiei. • Luni, 16 martie 2009, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi cu bunăvoinţa Înalt Preasfinţitului Mitropolit Dionisie al Corintului, Grecia, au fost aduse la Galaţi, ca dar pentru credincioşii Arhiepiscopiei Dunării de Jos, o părticică din moaştele Sfântului Vasile cel Mare, precum şi o parte din rasa Sfântului Cuvios Patapie Egipteanul (†463). • În cadrul sinaxelor stareţilor şi a stareţelor aşezămintelor monahale, a conferinţelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu acelaşi caracter cu preoţii capelani şi cu cei misionari, cu profesorii de Religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ teologic, desfăşurate în cele 38 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, s-au prezentat referate despre rolul şi importanţa Sfântului Vasile cel Mare şi ale celorlalţi Sfinţi Capadocieni în viaţa Bisericii, precum şi despre diferite aspecte referitoare la viaţa, opera şi activitatea social-filantropică a acestora. • În cele 15 facultăţi şi departamente de Teologie ortodoxă şi la cele 39 de Seminarii teologice ortodoxe din ţară s-au organizat simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, de teologie dogmatică, patristică şi de spiritualitate creştină dedicate Sfinţilor Capadocieni şi, în special, Sfântului Vasile cel Mare. • La îndemnul Centrelor eparhiale, parohiile au iniţiat şi promovat programe de rugăciune şi cateheză, în cadrul cărora s-au susţinut predici, cateheze, cuvântări, meditaţii biblice, discuţii libere şi s-au vizionat filme documentare despre viaţa, activitatea şi scrierile Sfântului Vasile cel Mare şi ale celorlalţi Sfinţi Capadocieni. • În plan edilitar şi gospodăresc, în cuprinsul eparhiilor au fost iniţiate demersurile pentru zidirea unor noi biserici, de înfiinţare a unor noi parohii şi de întemeiere de noi centre specializate de asistenţă medicală şi socială care să poarte hramul Sfântului Vasile cel Mare sau al unor Sfinţi Capadocieni: în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a fost creat Centrul de recuperare neuro-motorie „Sfântul Vasile cel Mare“ pentru copiii cu handicap neuro-psiho-motor şi Cantina socială „Vasiliada – Masa bucuriei“ (Bacău); în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a fost înfiinţat anul acesta un nou Centru Pastoral-Misionar şi Cultural în Budapesta, pus sub ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare; în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a fost sfinţit şi inaugurat Centrul social-pastoral „Vasiliada“ (parohia Oradea-Velenţa I), în incinta căruia se află în construcţie şi o biserică cu hramul „Sfântul Vasile cel Mare“; tot la Oradea, a fost începută construcţia unei biserici care să poarte hramul Sfântului Vasile cel Mare, ca mărturie peste veacuri a anului comemorativ-omagial al Sfinţilor Capadocieni în Ortodoxia românească. • Cu binecuvântarea Chiriarhilor, au fost organizate tabere de vară sau de creaţie religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activităţi duhovniceşti şi cultural-religioase menite să apropie tinerii de valorile moralei creştine prin indicarea Părinţilor Capadocieni ca modele de vieţuire creştină. • În toate Centrele eparhiale şi parohiale, au fost promovate şi susţinute activităţi de pictare şi tipărire a icoanelor reprezentând Sfinţii Capadocieni, broşuri şi materiale de cunoaştere şi aprofundare a vieţii, operei şi activităţii social-filantropice ale acestora, precum şi a cântărilor dedicate cinstirii acestora. Sinaxarul Sfinţilor Capadocieni, publicat la Editura „Cuvântul Vieţii“ 2. Sub aspect cultural-editorialistic şi educativ-religios, programul-cadru a fost materializat în următoarele evenimente şi activităţi: • Din iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române au fost publicate primele trei volume din seria Studia Basiliana: vol. I – Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1.630 de ani, Ediţia a II-a revăzută, adăugită şi îngrijită de E. Popescu şi A. Marinescu; vol. II – Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, Ediţie îngrijită de E. Popescu şi A. Marinescu; Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani. Actele Symposionului Comisiei Române de Istorie Eclesiastică. Bucureşti, Cernica, 2-3 octombrie 2008, Culese şi publicate de E. Popescu şi M. O. Căţoi. • Cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române au fost publicate şi difuzate un număr de opt broşuri cuprinzând traduceri din scrierile Sfinţilor Capadocieni, iar la Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a fost publicat volumul Sinaxarul Sfinţilor Capadocieni. De asemenea, la editurile eparhiale, cu binecuvântarea Chiriarhilor, au fost publicate traduceri, monografii, studii, volume omagiale dedicate Sfinţilor Capadocieni. • Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu sprijinul Fundaţiei „Aldea – Tudorache“, la Aşezământul „Vasiliada“ al Patriarhiei Române a apărut un CD-dublu cu Omiliile Sfântului Vasile cel Mare despre invidie şi împotriva celor se mânie, imprimate pentru prima oară în versiune audiobook, în lectura actorului Victor Rebengiuc. Tot la Aşezământul „Vasiliada“ au mai apărut şi alte 3 CD-uri cuprinzând slujbe pentru cinstirea Sfântului Vasile cel Mare (Acatist, Paraclis, slujbele Vecerniei şi Utreniei). Congrese şi colocvii dedicate Sfinţilor Capadocieni • Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ teologic sau cu alte instituţii publice, au organizat congrese şi colocvii dedicate Sfinţilor Capadocieni la care au participat cu lucrări ştiinţifice invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate. Dintre acestea amintim: Arhiepiscopia Sibiului – „Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare“; Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului – „Revelaţii ale unităţii: Treime, Biserică şi Cosmos la Sfinţii Părinţi Capadocieni şi în teologia contemporană“; Arhiepiscopia Tomisului – „Sfântul Vasile cel Mare şi actualitatea teologiei capadociene“; Arhiepiscopia Târgoviştei – „Gândirea Părinţilor capadocieni şi receptarea ei în doctrina Bisericii“, Arhiepiscopia Dunării de Jos – „2009 – Anul jubiliar al Sfântului Vasile cel Mare şi al tuturor Părinţilor Capadocieni“, „Sfântul Vasile cel Mare, dascăl, exeget, apologet şi misionar al Evangheliei“, Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi – „Părinţii Capadocieni: Teologie şi Spiritualitate pentru secolul al XXI-lea“; Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei – „Moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni pentru creştinii de pretutindeni“; Episcopia Aradului – „Sfinţii Părinţi Capadocieni. Puncte de reper în dinamica Biserică-Societate“, Episcopia Caransebeşului – „Rugăciune şi Teologie. Anul Sfântului Vasile cel Mare“. Comunicările prezentate au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare. • Amintim şi Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare ce va fi organizat la Bucureşti în perioada 1-4 noiembrie, de către Facultatea de Teologie „Patriarhul Iustinian“, din Bucureşti, în colaborare cu Sectorul Educaţional al Patriarhiei Române. • În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, profesorii de Religie au valorificat ora de Religie şi pentru a evidenţia importanţa Sfinţilor Capadocieni pentru viaţa Bisericii şi rolul lor în formularea şi apărarea învăţăturii de credinţă. În acest sens, în programa analitică pentru orele de Religie din acest an au fost introduse lecţii şi prelegeri speciale, dedicate Sfinţilor Capadocieni. Tot la nivelul învăţământului preuniversitar, menţionăm Olimpiada de Religie, faza naţională, pentru Seminariile Teologice Liceale Ortodoxe din România, desfăşurată în municipiul Arad (23-26 aprilie 2009), care a fost pusă sub egida Anului omagial-comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare. • În revistele eparhiale şi parohiale şi pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spaţii proprii dedicate Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, prin care s-a mediatizat viaţa, opera şi activitatea social-filantropică a acestora, precum şi evenimentele închinate lor. De asemenea, în paginile aceloraşi reviste şi site-uri au fost publicate cu preponderenţă articole şi studii dedicate Sfinţilor Capadocieni, mai ales referitoare la actualitatea învăţăturii acestora şi folosul pentru activitatea pastorală a preoţilor, pentru viaţa monahală, pentru educaţia religioasă a tineretului şi a credincioşilor. • Cu binecuvântarea Chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale şi parohiale, a instituţiilor de învăţământ teologic sau a altor instituţii publice, s-au organizat şi vernisat expoziţii omagiale de icoane sau de carte veche (xilogravuri) dedicate Sfântului Vasile cel Mare şi celorlalţi Sfinţi Capadocieni. Un eveniment deosebit a avut loc în Episcopia Tulcii, unde a fost lansat în formă electronică materialul documentar „Sfinţii Capadocieni Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul în iconografia bisericilor tulcene“, care constituie o prezentare a producţiilor iconografice pe această temă din cuprinsul Tulcii, însoţită de comentariu. Astăzi, 28 octombrie, în Sala „Europa Cristiana“ din Palatul Patriarhiei va fi vernisată expoziţia „2009 – Anul Sfinţilor Capadocieni. Pelerini în Capadocia sfinţilor“. • În eparhii şi în instituţiile de învăţământ au fost organizate diferite alte manifestări culturale (concerte, concursuri de eseuri etc.) dedicate Sfântului Vasile cel Mare şi Sfinţilor Capadocieni, premianţii primind premii constând în icoane şi cărţi. Anul Sfinţilor Capadocieni, mediatizat de Centrul de Presă BASILICA 3. Sub aspect mediatic, evenimentele dedicate Sfinţilor Capadocieni s-au bucurat de o largă susţinere şi promovare în mass-media bisericească centrală şi locală: • Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste eparhiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române) şi centrală (Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2009 ca „An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“, a programului-cadru şi a evenimentelor organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pe această temă. • Agenţia de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 500 de materiale informative dedicate Sfântului Vasile cel Mare şi Sfinţilor Capadocieni. • Cotidianul Ziarul Lumina a publicat pagini despre vieţile Sfinţilor Capadocieni, precum şi documentare dedicate acestora (14 articole), urmând ca până la sfârşitul anului să mai fie publicate vieţile acelor Sfinţi Capadocieni care sunt prăznuiţi în octombrie, noiembrie şi decembrie şi despre care există informaţii suficiente pentru realizarea unor articole. Săptămânalul „Lumina de Duminică“ a inclus 23 articole de ample dimensiuni despre Sfinţii Capadocieni, cu preponderenţă despre Sfântul Vasile cel Mare. • Postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române a realizat şi difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat largi spaţii subiectelor referitoare la viaţa, opera şi activitatea social-filantropică a Sfântului Vasile cel Mare şi ale celorlalţi Sfinţi Capadocieni: 700 de ştiri şi materiale informative în emisiunea Mapamond creştin; 200 de ediţii ale emisiunii Atlas biblic în care s-au folosit texte ale Părinţilor Capadocieni; cele 250 de ediţii ale emisiunii Părinţii Bisericii, învăţătorii noştri au fost dedicate integral Părinţilor Capadocieni; în 200 de ediţii ale emisiunii Cuvântul care zideşte, subiectele teologice au fost argumentate folosind texte din operele Părinţilor Capadocieni; rubrica Răspunsuri duhovniceşti, precum şi emisiunea Dialogurile Trinitas, în aproximativ 100 de ediţii, au adus în dezbatere teme dogmatice, de spiritualitate şi liturgice din operele Părinţilor Capadocieni, precum şi interviuri cu pelerini care au mers în Capadocia; rubrica zilnică Cuvintele credinţei a cuprins lecturi tematice din opera Părinţilor Capadocieni, iar Sinaxarul zilei a prezentat viaţa acestora; emisiunea Pelerini la locurile sfinte a descris Capadocia creştină. • Postul de Televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române a realizat şi difuzat emisiuni despre Sfinţii Capadocieni şi manifestările dedicate acestora ce s-au desfăşurat în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, dintre care amintim: 143 de materiale şi reportaje în Jurnal TRINITAS şi alte 82 de ştiri simple în Info TRINITAS; 39 de ediţii ale emisiunii Biblia în istorie (ediţia din fiecare joi a fost dedicată exclusiv tematicii Părinţilor Capadocieni); 244 de ediţii ale emisiunii Filocalia (lecturi din operele Părinţilor Capadocieni); 40 de ediţii ale emisiunii Patristica (minidocumentar despre viaţa şi opera Părinţilor Capadocieni); 5 ediţii ale emisiunii-dezbatere Biserica Azi; 4 spoturi video dedicate mediatizării Anului 2009 ca An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni şi un film documentar despre pelerinajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Capadocia. Rezonanţă în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor Din această succintă prezentare se desprinde cu uşurinţă ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2009 ca An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni a avut o largă rezonanţă în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acţiuni şi programe dedicate exclusiv Sfântului Vasile cel Mare sau Sfinţilor Capadocieni, care au contribuit la sporirea evlaviei faţă de Sfinţii Capadocieni şi a cinstirii lor în Biserică, la susţinerea activităţii pastoral-misionare, catehetice şi social-filantropice a clerului, la sprijinirea vieţii monahale, la întărirea vieţii religioase şi duhovniceşti a credincioşilor, la educarea creştină a tineretului şi la formarea spirituală şi intelectuală a tinerilor teologi. Şedinţa solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor şi a altor ostenitori din cadrul Bisericii sau a instituţiilor de învăţământ teologic şi cercetare de a aprofunda viaţa, activitatea şi opera Sfinţilor Capadocieni, în special ale Sfântului Vasile cel Mare, ca adevărate izvoare şi modele pentru întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe Române. Întregul personal al instituţiilor centrale bisericeşti aduce mulţumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2009 a fost declarat An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod care au vegheat şi s-au străduit să-i dea viaţă în toate eparhiile Patriarhiei Române.

Secretarul Sfântului Sinod, † Ciprian Câmpineanul Episcop-Vicar Patriarhal 

Sursa: ziarullumina.ro

Comments are closed.