70 de la înființarea Mitropoliei Banatului, în filatelie

Anul acesta se împlinesc șapte decenii de la înființarea Mitropoliei Banatului și de la întronizarea primului mitropolit al acesteia, evenimente de o excepțională importanța pentru Ortodoxia românească din partea de sud-vest a tarii.

Pentru a marca acest eveniment aniversar, Romfilatelia, prin Asociația Filatelică Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a lansat un plic special AF în ediție limitată, ce cuprinde imaginea Catedralei mitropolitane din Timișoara, cu ștampilă de zi specială aniversară aplicată „Mitropolia Banatului 70 de ani de la înființare“, plic ce va fi pus în circulație din data de 24 iunie a.c. Doar în această zi, plicurile poștale ce vor circula în municipiul Timișoara vor fi inscripționate și vor purta ștampila aniversară.

Ștampila specială aniversară aplicată „Mitropolia Banatului 70 de ani de la înființare“ îndeplinește și rolul principal de mijloc de celebrare şi promovare a patrimoniului local, iar plicul aniversar AF în ediție limitată reprezintă pentru filateliști o piesă de colecţie. După cum marca poştală este un veritabil ambasador al istoriei, culturii şi civilizaţiei umane, mai ales prin forma şi funcţia sa care îi conferă libertate de mişcare şi posibilitatea de a transmite informaţii în toate colţurile lumii, tot așa este indubitabil faptul că și ștampila specială aniversară este un ambasador al valorilor unei ţări, făcând cunoscută în întreaga lume o parte importantă din istoria unui topos. În acest sens, ștampila și plicul aniversar capătă valoare în ochii privitorului nu numai prin frumuseţea desenului, a culorii şi a tehnicii de tipărire, ci și prin studiul istoriei, culturii şi civilizaţiei întregii lumi, întrucât ele dezvăluie multiple detalii despre evenimente, persoane şi locuri importante.

„Pe lângă ediția aniversară din acest an care marchează 70 de ani de la înființarea Mitropoliei Banatului, Romfilatelia și Arhiepiscopia Timișoarei colaborează în mod traditional la marcarea evenimentelor bisericești din Banat, precum și la promovarea obiectelor de patrimoniu sau monumentelor de arhitectură pe care le are eparhia Timișoarei. Astfel, amintim că în 2011 s-a editat o serie de timbre de colecție care au reprodus o icoană cu Răstignirea Domnului din Muzeul Catedralei mitropolitane, apoi a fost marcat momentul împlinirii a 60 de ani de la sfințirea Catedralei din Timișoara, cu mențiunea ctitorului, adică a Majestății Sale Regele Mihai I al României. Într-o altă ediție s-a prezentat catapeteasma Catedralei mitropolitane, apoi icoana Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii lăcașului de cult. Menționăm, de asemenea, că Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș a fost imaginea unui timbru aniversar, în semn de recunoaștere ca ocrotitor al Banatului. Și alte evenimente majore ale urbei noastre au avut în ștampila filatelică Catedrala mitropolitană, marcând ideea primului oraș liber din România, precum și ziua de 3 august, ca zi de sărbătoare a Timișoarei. Nădăjduim că astfel de colaborări vor exista pe mai departe, continuând transmiterea credinței noastre ortodoxe și pe cale filatelică, arătându-se că patrimonial cultural și spiritual al Bisericii este bogat și plin de semnificații pentru neamul românesc”, a menționat părintele cons. Zaharia Pereș.

***

La mijlocul sec. al XX-lea, după reușirea unificării statale a poporului român, atât în Congresul mitropolitan de la Sibiu, cât și în Congresul Național Bisericesc și în adunările de la Timișoara, reactivarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Banatului (înființată pe vatra vechii Mitropolii atestată documentar încă de la începutul sec. al XVII-lea) devenise un deziderat. Astfel, la 24 iunie 1947, dorința credincioșilor din aceste părți a fost îndeplinită prin ridicarea Episcopiei Ortodoxe Române din Timișoara la rangul de Arhiepiscopie. În ședința din 24 aprilie 1947 a Sinodului Permanent, membrii sinodali, „lucrând sub ocrotirea și insuflarea Preasfântului și de viață făcătorului Duh, apreciind cum se cuvine stăruința în dreapta credință și atașamentul față de Biserica străbună a fiilor săi duhovnicești de pe frumoasele plaiuri bănățene, exteriorizate și prin sacrificiile materiale cu care au ridicat deosebitul de frumos locaș al Domnului în orașul Timișoara, au găsit de bine să ia în considerare cererile repetate ale acestor credincioși bănățeni pentru înălțarea în rang a episcopiei lor din Timișoara”.

După patru luni, la sărbătoarea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie (26 octombrie 1947), în Catedrala din Timișoara are loc întronizarea Arhiepiscopului Vasile Lăzărescu în demnitatea de mitropolit al Banatului. Prin hotărârea Sfântului Sinod și legea emisă de conducerea statului s-a stabilit jurizdicția teritorială a noii instituții. Dacă la momentul înființării, Mitropolia Banatului cuprindea Arhiepiscopia Timișoarei și Episcopia Caransebeșului, astăzi, după o serie de reorganizări a vieții bisericești, aceasta cuprinde pe lângă acestea două și Arhiepiscopia Aradului.

Comments are closed.