A doua Duminică din Postul Mare

În Duminica a doua din Sfântul și Marele Post, numită și Duminica Sfântului Grigorie Palama, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor timișoreni, participând la Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara.

După Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul Banatului a ținut o bogată omilie, în cadrul căreia a evidențiat semnificațiile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică de la Marcu 2, 1-12, ce relatează minunea vindecării, săvârșită de Hristos, asupra slăbănogului din Capernaum. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a menționat că „orice păcat făcut de om este o ceartă cu Dumnezeu, iar atunci când păcătuim, noi ne certăm cu Dumnezeu. De aceea a venit Hristos, să ne ierte păcatele, adică să ne împace cu Tatăl Cel ceresc”. La finalul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să frecventeze mai des bisericile și să meargă la duhovnicii lor pentru a se spovedi și pentru a primi dezlegare de păcate, dar și tămăduire trupească, după cum a primit și paraliticul din Capernaum.

***

În Duminica a doua din Postul Mare, Biserica Ortodoxă a rânduit să fie pomenit un mare teolog al luminii necreate și un atlet al spiritualității isihaste răsăritene, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pentru a ne arăta că dreapta credință pe care am prăznuit-o, în mod deosebit, în duminica anterioară nu este o credință teoretică, raționalizată, ci o credință întrupată, trăită și experiată, prin care credinciosul ortodox primește lumina slavei dumnezeiești și viața veșnică. Prin trăirea, în mod intens, a dreaptei credințe, sufletul creștinului primește luminare și curățire de păcate. Prin aceasta se arată, în mod vădit, că dreapta credință este o credință transfiguratoare și îndumnezeitoare.

Pe de altă parte, pomenirea unui teolog al luminii dumnezeiști într-o perioadă de post, ne arată că timpul postului este timp de luminare a sufletului, prin mărturisirea păcatelor, prin fapte bune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Așadar, perioada Sfântului și Marelui Post este o perioadă în care adunăm în suflet multă lumină din lumina Sfintelor Scripturi, din lumina Sfintelor Taine și din lumina faptelor bune. Cu fiecare cuvânt pe care-l auzim din Sfânta Scriptură, cu fiecare rugăciune, cu fiecare împărtășire din Sfintele Taine, ne luminăm duhovnicește mintea și inima, pentru a primi, în mod plenar, Lumina luminii. Ca atare, prin pomenirea Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii și al slavei lui Hristos, în Duminica a doua din Postul Paștilor, Biserica ne îndreaptă spre lumina Învierii lui Hristos sau spre lumina cea neînserată din Împărăția eshatologică, pe care o binevestește și anticipează sărbătoarea Luminii.

Comments are closed.