Admitere 2019 – LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”, TIMIȘOARA

Pentru anul 2019-2020 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara.

Graficul de admitere la Seminar (Ordin nr. 4829/2018)

• 8 – 9 mai 2019 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini

13 – 14 maiînscrierea pentru probele de aptitudini

• 15 – 17 mai – desfășurarea probelor de aptitudini; 

• 20 mai – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;

• 24 mai – afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.

  • Perioada de primire a dosarelor  la centrul eparhial:  1-14 mai 2019, între orele 09.00 – 15.00
  • Se pot înscrie: absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 07,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014).

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII (AVIZUL CULTULUI)

(dosarul de înscrire va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul  –  str. C.D. Loga, nr. 7)

1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează de către candidat în momentul depunerii dosarului); 

2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a; 

3. Certificat de botez sau adeverință de botez  – în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;

4. Certificat de naştere

5. Carte de identitate (dacă este cazul);

6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu – cu antet, semnătură şi ştampilă;

7. Recomandarea profesorului de Religie

8. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) – va cuprinde următoarele examene: Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie; Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice”; 

9.  Adeverinţă eliberată de şcoală cu media generală și notele la purtare în cls. V-VIII (media generală trebuie să fie de minim 7.00, iar la purtare minim 9.00) sau foaia matricolă

10. Acte identitate părinţi (copii)

11. Vizita medicală obligatorie + examen psihologic (care se fac la sediul Liceului Ortodox Sfântul Antim)

12. dosar plic

DESFĂȘURAREA PROBELOR

1. Pentru admiterea la secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe orale şi probe scrise.

Probele orale sunt următoarele:

a) verificarea dicţiei prin:

– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Troparul Sfintei Cruci; colinde cu conţinut religios;

– intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac; Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);

– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

– verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a și a VIII-a.

Conţinuturi clasa a VII-a

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

2. Crearea lumii

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

4. Rugăciunea în viaţa creştinului

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

6. Legea cea nouă – Fericirile

Conţinuturi clasa a VIII-a

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

9. Biserica, locaş de închinare

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu

Comments are closed.