Admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara

 ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE,

SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

Anul universitar 2017-2018

 

NUMĂRUL DE LOCURI: 20 BUGET; 20 TAXĂ

 

 

 1. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte (depuse într-un dosar plic):

 • două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;
 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de botez;
 • recomandarea preotului paroh;
 • binecuvântarea arhiereului de care aparţine candidatul;
 • scrisoare de intenţie;
 • adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor)

 

 1. Calendarul admiterii:
 2. a) Sesiunea întâia:

12.07. – 24.07. – înscriere admitere licenţă + master

24.07. – admitere licenţă Teologie

25.07. – afişare rezultate admitere licenţă + masterat, contestaţii admitere licenţă

26.07. – 27.07. – confirmări admitere licenţă (1)

26.07. – contestaţii admitere masterat

26.07. – 27.07. – confirmări admitere masterat

27.07. – confirmări admitere licenţă (2)

28.07. – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii)

 1. b) Sesiunea a doua: 09. – 16.09. – înscriere admitere licenţă şi masterat

18.09. (după ora 8.30) – admitere licenţă Teologie, admitere masterat, afişare rezultate licenţă şi masterat. Locație: Centrul eparhial, str. C.D.Loga Nr. 5-7.

18.09.- contestatţii admitere licenţă şi masterat, confirmări admitere licenţă şi masterat

19.09. – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii).

 

 1. Calculul mediei concursului de admitere

Calculul mediei finale la concursul de admitere 2017 va reuni:

 • media examenului de bacalaureat: 40%;
 • nota obţinută în urma verificării aptitudinilor muzicale: 10%;
 • nota testului grilă la disciplina Dogmatică ortodoxă: 50%.

Atenţie! Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul grilă.

Tematica_admitere_2017

MODEL_GRILA_TEST__ADMITERE_2017

 

 

Comments are closed.