Admitere la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – filiera vocațională – profil teologic ortodox

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

etapa a II-a

 

 • FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC ORTHODOX

3 septembrie 2018 între orele 9-14: înscrierea candidaților

Acte necesare:

 1. Anexă fișă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial
 2. Adeverința cu rezultatele la evaluarea națională
 3. Foaia matricolă (media generală trebuie să fie minimum 7.00, iar la purtare minimum 9.00)
 4. Certificat de botez ortodox – original și copie xerox
 5. Recomandarea Consiliului Parohial
 6. Binecuvântarea Chiriarhului locului
 7. Fișă medicală – original
 8. Certificat de naștere – original și copie xerox

4 septembrie 2018: susținerea probelor de aptitudini

 • Ora 8.45 : vizita medicală (vizita medicală este obligatorie și eliminatorie)
 • Ora 9.00 : verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale – probe orale
 • Ora 9.30 : lucrare scrisă la Religie – probă scrisă

5 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Comments are closed.