Apropierea tinerilor de Hristos

25 de copii, beneficiari ai Centrului de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget, jud. Timiș, sub îndrumarea părintelui coordonator Ionuț Liviu Lacatîș și a specia­liș­tilor centrului, împreună cu nu­meroși elevi de la școala din Făget, însoțiți de doamnele profesoare Mihaela Popovici și Angelica Brezovan, au participat în această perioadă a Postului Mare la Sfânta Liturghie, oficiată la biserica cu hramul „Ianaltarea Domnului” a Parohiei Făget I. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, în prezența părintelui protopop Bujor Păcurar, preoții Ioan Jurj, Cristian Farcas și Ionuț Liviu Lacatîș au oficiat Taina Sfintei Spovedanii în cadrul căreia tinerii prezenți s-au mărturisit, iar în cadrul Sfintei Liturghii au fost împăr­tăşiți cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Urcuşul acesta duhovnicesc pe care l-am săvârșit în biserica Parohiei Făget I s-a realizat într-un mod de­plin, cu ru­găciunea și participarea la sfintele slujbe, în special la Sfânta Liturghie, la Sfânta Taină a Spo­vedaniei şi a Împărtăşaniei. Prin toate aceste activități, dorim să acoperim nevoile spirituale ale copiilor, nevoi adesea uitate de familie și școală. Biserica este spaţiul acesta în care tinerii se pot descoperi pe ei înşişi pe tărâmul relaţiei cu Dumnezeu şi cu aproapele lor. Tinerii au fost îndemnați să urmeze drumul virtuţilor prinîmplinirea poruncilor și prin ascultare de Dumnezeu. Copilăria şi tinereţea Mân­tuitorului Hristos în timpul vieţuirii Sale printre oameni reprezintă un model suprem, demn de urmat pentru toți tinerii din zilele noastre”, a precizat părintele Ionuț Liviu Lacatîș, coordonatorul Centrului de zi din Făget.          

În situația în care foarte mulți copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, Centrul de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget-Timiş este un serviciu social al Arhiepiscopiei Timișoarei, în care sunt oferite zilnic servicii pentru copil și familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie și îmbunătățirea rezultatelor școlare. În colaborare cu Primăria Făget și Protopopiatul Ortodox Făget, 25 de copii beneficiază de o masă caldă la prânz, rechizite și servicii suport în activitatea educațională.

Comments are closed.