Author Archives: admin

Hramul bisericii monument-istoric din Lugoj

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei s-a aflat de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în urbea de pe Timiș, în mijlocul credincioșilor parohiei Lugoj I. Este al 260-lea an de când biserica monument-istoric din Lugoj, închinată Maicii Domnului, îmbracă haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitoarea spirituală.

La ceas de sărbătoare, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu pr. protopop Ioan Cerbu și un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte, părintele protopop Ioan Cerbu și preoții slujitori ai parohiei. Alături de numărul mare de credincioși, au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și mai multe delegații oficiale ale orașelor înfrățite cu municipiul Lugoj.

În continuare, potrivit tradiției locale, soborul slujitor, alături de credincioși, au înconjurat biserica parohială, intonând troparul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu.

Cu ocazia hramului bisericii monument istoric, la Lugoj, s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”. În cadrul festivalului au participat cinci ansambluri folclorice din străinătate: Cipru de Nord, Cehia, Macedonia, Bulgaria și Serbia, precum și formaţii din ţară.

Monumentalul lăcaș de cult a fost ctitorit la anul 1759 de obercneazul Gavrilă Gurean, fiind sfinţit la 28 august 1766. Este una dintre cele mai impunătoare construcții în stil baroc din Banat, în prezent fiind declarată monument istoric.

Citeşte în continuare »
 • 15 Aug 2019
 • 1,403 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA BÂRNA, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii murale (a secco), pentru pictori de categoria a III-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 06.09.2019, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 09.09.2019, de la ora 18:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BÂRNA, loc. Bârna, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Miron Zepa, tel. 0763 677512.

Citeşte în continuare »
 • 14 Aug 2019
 • 50 vizualizari

NOI PUBLICAȚII BISERICEȘTI LA CENTRUL EPARHIAL

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la tipografia Partoș din Timișoara a apărut numărul 6/2019 al revistei Învierea a Arhiepiscopiei Timișoarei, însumând 48 de pagini.

Poate fi achiziționată de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara și de la bisericile parohiale din eparhie.

Revistaeparhială Învierea poate fi consultată și on line pe adresa:

Tot la tipografia eparhială a apărut recent și volumul Anul centenar al Marii Uniri. Considerații teologice și istorice (Editura Astra Museum, 384 pagini), însumând contribuțiile unor profesori, teologi, doctoranzi și cercetători din cadrul simpozionului desfășurat în luna noiembrie a anului 2018 la mănăstirea Timișeni. Volumul poate fi achiziționat de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 13 Aug 2019
 • 107 vizualizari

Comunicat de presă

 Urmare  celor două articole apărute în publicaţia Ziua de Vest în zilele de 8 şi 9 august a.c., referitoare la tipografia S.C. Partoş SRL aparţinând Arhiepiscopiei Timişoarei, facem următoarele precizări:

– în urma anchetei interne făcute la tipografia S.C. Partoş SRL, reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, au propriile supoziții cu privire la persoana implicată în presupusa activitate infracțională, constând în punerea în circulație a biletelor false, sens în care se pun la dispoziția organelor de anchetă, pentru a le furniza informațiile apreciate ca utile în desfășurarea investigației penale;   

– persoana respectivă este în ancheta organelor abilitate, care vor administra probe în vederea aflării adevărului cu privire la activitatea infracțională comisă de angajatul tipografiei;

– menționăm că nu am fost consultaţi în legătură cu acest subiect de către redacţia publicaţiei și ne exprimăm regretul cu privire la afirmațiile eronate făcute la adresa Arhiepiscopiei Timişoarei şi a reprezentanţilor ei, care nu au cunoștință şi nu permit  desfășurarea unor activități ilegale în cadrul S.C. Partoş SRL;

– dezmințim și dezaprobăm afirmațiile tendențioase și fără nicio legătură cu realitatea, făcute de publicația Ziua de Vest cu referire la persoana Episcopului-vicar Paisie Lugojanul și a celorlalte persoane menționate;

– de asemenea, S.C. Partoş SRL își rezervă dreptul de a se constitui parte civilă în cauză, urmare a prejudiciului produs. 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timișoarei


Citeşte în continuare »
 • 9 Aug 2019
 • 1,019 vizualizari

Admitere la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală – Septembrie 2019

 1. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

 • două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima Facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;
 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de botez;
 • recomandarea preotului paroh;
 • binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
 • scrisoare de intenţie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
 • diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
 • acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;

3) orfani sau proveniţi din casele de copii.

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.

2. Calendarul admiterii:

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

5–11 septembrie: înscrierea candidaţilor;

11 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

12-13 septembriedepunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;

13 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE – 2019

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Dogma Sfintei Treimi
 3. Crearea lumii văzute şi nevăzute
 4. Crearea omului şi căderea în păcat
 5. Persoana și opera de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat
 6. Duhul Sfânt. Har, credinţă, fapte bune.
 7. Biserica şi însuşirile ei
 8. Sfintele Taine – generalităţi
 9. Taina Sfintei Euharistii
 10. Dumnezeu judecătorul – judecata particulară şi judecata universală. Viaţa de veci

BIBLIOGRAFIE

Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

Pr. prof. dr. Isidor Todoran, pr. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru Seminariile Teologice, http://ro.scribd.com/doc/50045856/Teologia-dogmatică

CHESTIONAR orientativ pentru testul grilă la disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ aferent concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei;

b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte?

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:

 a) iudaismului;

b) creștinismului;

c) islamismului?

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic;

b) Sinodul III ecumenic;

c) Sinodul IV ecumenic?

 4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:

a) Demiurgului;

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt;

 c) a îngerilor?

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic;

b) o materie preexistentă;

c) din Natura (Ființa) dumnezeiască?

 6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu;

 c) natură iremediabil degenerată?

 7. Revelația este o:

a) ficțiune;

b) acțiune divină?

c) construct speculativ?

8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe:

 a) texte biblice;

 b) lucrări filosofice medievale;

c) scrieri contemporane?

9. Biblia este o scriere:

 a) mitologică;

b) socio-umană;

c) inspirată?

MASTERAT  Teologie: Religie,Cultură, Societate

Sesiunea septembrie 2019

-înscriere: 16-18 septembrie

– susţinere probe: 18 septembrie

-afişare rezultate parţiale: 18.09.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 19.09.2019

-confirmarea locurilor: 19-20.09.2019

Citeşte în continuare »
 • 9 Aug 2019
 • 867 vizualizari

Mănăstirea Săraca și-a prăznuit hramul istoric

Numeroși credincioși bănățeni au participat astăzi, de praznicul Schimbării la Față a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, la hramul Mănăstirii Săraca, din Protopopiatul Deta, Județul Timiș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Paraclisul de vară al mănăstirii de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu mai mulți clerici din eparhie.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul.
Potrivit tradiţiei, în cadrul slujbei, au fost  binecuvântate prinoasele aduse de credincioşi, iar după Sfânta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru vieţuitorii mănăstirii trecuţi la cele veşnice.


Mănăstirea Săraca, una dintre cele mai vechi așezări monastice din Banat este atestată documentar la sfârșitul sec. al XIII-lea, sub numele de Mănăstirea Șemlacului de câmpie. Biserica cu hramul „Schimbarea la Față”, singura rămasă din ansamblul fostei mănăstiri, este un valoros monument de artă ce datează de la jumătatea secolului al XVI-lea. În pronaos se păstrează mai multe fragmente de picture din sec. al XVI-lea. Restul picturii datează din 1730 şi este realizată de zugravii Andrei, fiul său Andrei, Ioan şi Chiriac, vrednici urmaşi ai iconografiei bizantine din ţara noastră. În prima jumătate a sec. al XVIII-lea, la Mănăstirea Săraca a funcționat o școală, ai cărei dascăli erau călugări români. Prin bogata sa istorie, dar şi prin armonia deosebită a elementelor bizatine ce îmbogăţesc podoaba sa artistică, străvechea biserică a Mănăstirii Săraca este cel mai reprezentativ lăcaş de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2019
 • 2,287 vizualizari

Protopopul Ioan Oprea comemorat la Parohia Timișoara-Fabric

În Duminica a VI-a după Rusalii, la biserica cu hramurile „Sf. Proroc Ilie și Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei” din Timișoara – Fabric, a avut loc evocarea protopopului Ioan Oprea, cleric bănățean, participant la Marea Unirea de la Alba Iulia din 1918. Ziua de 28 iulie 2019 a debutat cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și de Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, fost episcop administrator sau locțiitor la Vârșeț, de pr. Ioanel Popescu, vicar eparhial, de   pr. Paroh Cosmin Panțuru și clericii parohiei, precum și de alți clerici invitați din Patriarhia Română.

Tâlcuirea pericopei evanghelice din această duminică a fost rostită de Preasfințitul Părinte Daniil, care a evidențiat droagostea lui Hristos Dumnezeu pentru cei aflați în suferință trupească și sufletească. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Parohiei Timișoara-Fabric.

De asemenea, Părintele Mitropolit Ioan l-a invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei să istorisească credincioșilor prezenți câteva întâmplări, pe care chiriarhul arădean, născut în această parohie, le-a avut cu protopopul Ioan Oprea, un preot atașat de Biserica românească și promotor al valorilor național-românești pe care le insufla tinerilor din acea vreme.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhii, oficialitățile locale și județene și credincioșii au ieșit în curtea bisericii parohiale, unde a avut loc dezvelirea bustului protopopului Ioan Oprea, lucrare a sculptorului timișorean Aurel Gheorghe Ardeleanu. Dezvelirea bustului a fost realizată de către Părintele Mitropolit Ioan și de către dl. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timișoara; apoi slujba de sfințire a fost săvârșită de către Chiriarhul Banatului.

„În aceste zile cetatea Timișoarei freamătă la gândul aducerii aminte, că în urmă cu 100 de ani era o mare bucurie pentru românii din Banat și din cetatea Timișorii. Împrejurările istorice au făcut ca Banatul să fie ultima provincie care se dezlipea dintr-un imperiu apus și se ducea să pună capul pe pieptul dulcei Românii. Protopopul Ioan Oprea a întâmpinat trupele române alături de credincioșii de atunci, în dangăt de clopot și cu rugăciune, iar cu apă sfințită a binecuvântat armata română, pentru că duhul învierii românești a ajuns și în această parte de țară”, a spus Părintele Mitropolit Ioan. 

Protopopul Ioan Oprea este cel care pe data de 3 august 1919 a oficiat slujba de Te Deum la intrarea armatei române în Timișoara, ceea ce a marcat instalarea administrației românești în această parte de țară.

Citeşte în continuare »
 • 28 Jul 2019
 • 1,880 vizualizari

Simpozionul internațional „Centenarul bănățean. Un secol de administrație românească la fruntariile României”

Arhiepiscopia Timișoarei organizează în perioada 27-29 iulie 2019 un simpozion cu participare internațională, prilejuit de împlinirea celor 100 de ani trecuți de la instaurarea administrației românești în Banat (1919). Evenimentul științific intitulat: Centenarul bănățean. Un secol de administrație românească la fruntariile României, va evidenția tematic contribuția Bisericii bănățene la efortul pentru unitate națională, situația internațională de la sfârșitul Marelui Război, perioada ocupației militare străine în Banat, instaurarea administrației românești, intrarea trupelor Armatei Române în orașele provinciei și personalitățile momentului.

Importanța evocărilor istorice este dată de faptul că regiunile istorice românești Basarabia, Bucovina şi Transilvania au fost integrate în Regatul României în cursul anului 1918, însă Banatul, teritoriu aflat între Mureş, Tisa şi Dunăre, a reprezentat obiectul unei medieri internaționale încheiate doar la mijlocul anului 1919. În urma deciziei internaționale, două treimi din teritoriul Banatului au intrat în componența României, fiind preluate în administrare de reprezentanții românilor, iar o treime a rămas statului sârb şi este astăzi cunoscută sub denumirea de Banat sârbesc. Prin urmare, Banatul își serbează centenarul românesc în anul 1919. Ținând seama de aceste considerente istorice și de importanța evenimentelor comemorate în mod jubiliar, simpozionul va fi sprijinit de instituțiile de cultură ale județului Timiș.

Manifestarea va începe în mod festiv sâmbătă, 27 iulie, ora 17.00, iar duminică, 28 iulie, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica Parohiei Fabric (comunitate care a avut un rol important în economia evenimentelor amintite), se va dezveli bustul protopopului Ioan Oprea, reprezentantul Ortodoxiei românești din Timișoara anilor 1918 și 1919. Duminică după amiază vor avea loc comunicările invitațiilor.

Citeşte în continuare »
 • 23 Jul 2019
 • 194 vizualizari

Hramul Mănăstirii Dobrești, jud. Timiș

La 20 iulie, când Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, mănăstirea timişeană Dobreşti, ctitoria Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a îmbracat haine de sărbătoare, cinstindu-și, prin rugăciuni doxologice, ocrotitorul spiritual.

Programul liturgic a debutat în ajunul sărbătorii,, prin săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari, unită cu Litia și Utrenia. Sfânta Liturghie din ziua hramului, a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Aşezământul monahal din Dobreşti, comuna Bara, a luat fiinţă la data de 9 iulie 2003, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei), originar din această localitate bănăţeană. Lucrările de construcţie desfăşurate la noua vatră monahală avansează, fiind demarate lucrări la biserica mănăstirii şi la noul corp de chilii pentru obşte şi pelerini.

Citeşte în continuare »
 • 20 Jul 2019
 • 1,021 vizualizari

70 de ani de la jertfa sângeroasă a luptătorilor anticomuniști din Banat

La Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat, aflat în proximitatea Muzeului Satului Bănățean din Timişoara, a avut loc astăzi, 16 iulie 2019, o slujbă de pomenire a celor mai neînfricați luptători bănățeni împotriva regimului comunist pentru apărarea libertății și demnității poporului român, ucişi la Timişoara între 1949 – 1952.

Slujba Parastasului a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului alături de un sobor de preoți și diaconi de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara și de la Parohia Timișoara Pădurea Verde, Protopopiatul Timișoara II.

La eveniment au participat reprezentnți ai Senatului României, oficialități locale și județene, reprezentanți ai mai multor asociații din Timiș și Caraș-Severin, foşti deţinuţi politic, urmaşi ai unora dintre aceştia, dar și foarte mulți timișoreni.

După slujbă Teodor Stanca, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic, dat cuvântul reprezentanților oficilităților invitate, care au rostit alocuțiuni privind jertfa celor 12 lutători anticomuniști, uciși în acest loc în urmă cu 70 de ani, pe data de 16 iulie 1949. Au vorbit: Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei, s-a dat citire mesajului prefectului Județului Timiș, Eva Andreaș, senatorul Marcel Vela, Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al Timișoarei, eroul anticommunist Nicolae Ciurică, singurul supraviețuitor al acelei perioade triste din istoria României, Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan și Cornelia Fetea, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic din Caraș-Severin.

Monumentul de la Pădurea Verde, ridicat pe o colină şi reprezentat de o cruce, a fost sfinţit în anul 2000 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul Nicolae Corneanu, în prezenţa domnului Gheorghe Ciuhandu, primarul Timişoarei la acea vreme, a membrilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (A.F.D.P.R.) – filiala Timiş, precum şi a rudelor sau a apropiaţilor celor care au pierit în timpul prigoanei comuniste.

Acest monument este înconjurat de 43 de plăci din granit negru, pe care sunt inscripționate numele membrilor grupurilor de rezistență anticomunistă, a celor executati chiar în Pădurea Verde, a celor care au murit în urma torturilor la care au fost supuși în închisorile comuniste, a sutelor de bănățeni care și-au găsit sfârșitul în apele Dunării sau pe frontierele cu sârmă ghimpată răpuși de gloanțele cerberilor infernului comunist. Simbolizând mormântul celor fără de morminte la acest monument se omagiază toți cei care au murit în confruntările cu forțele de Securitate în răscolae țărănești, în închisori, în lagăre și deportări.

Citeşte în continuare »
 • 16 Jul 2019
 • 304 vizualizari