Author Archives: admin

Premierea elevilor olimpici la disciplina Religie

Miercuri, 12 iunie, la Liceul Teologic Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara a avut loc premierea elevilor participanți la Olimpiada Națională de Religie, etapa județeană. 

Din partea Arhiepiscopiei Timișoarei a participat pr. Nichifor Tănase, consilier la sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, care a transmis binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan pentru toți elevii cu rezultate excepționale la religie și a înmânat premii, atât elevilor, cât și profesorilor care i-au pregătit.

Din partea Inspectoratului Școlar a fost prezentă prof. Daniela Buzatu, inspector de religie; aceasta alături de prof. Adela Panait, directorul Liceului Teologic Sf. Antim Ivireanul și de alți profesori invitați, au dăruit elevilor premiile, constând în carți, rechizite școlare și diplome.  

„Anul acesta s-au acordat 73 de premii și mențiuni, prin realizarea unor lucrări excepționale de către elevii participanți în care și-au expus învățătura de credință împletită în mod armonios cu trăirea lor personală. Ne dorim ca elevii care au obținut rezultate bune să participe și anul viitor, să fie alături de noi , exprimându-și astfel recunoștiința față de tot cee ace bunul Dumnezeu le-a dăruit. Totodată, începând cu acest an Ministerul Educației Naționale a lărgit cadrul de participare la olimpiadă al elevilor de gimnaziu; dacă până acum participau elevi începând cu clasa a VII-a, de anul acesta pot participat și elevi din clasele a V-a și a VI-a”, a specificat prof. Daniela Buzatu, inspector de religie.

În cadrul festivității de premiere s-au desfășurat și două ateliere de creație; un atelier de comunicare intitulat „Arta povestirii” și un atelier artizanal, unde s-au confecționat păpuși tradiționale, ambele ateliere fiind susținute de către reprezentanți ai Arhiepiscopiei Timișoarei.     

Premiile pe care elevii olimpici le-au primit vin din partea unor oameni de bine, asociații creștine și din partea Arhiepiscopiei Timișoarei. De asemenea, trebuie menționat și rolul parohiilor din oraș, al protopopiatelor, care pe tot parcursul fazelor zonale, locale și județene ale olimpiadei de religie, au oferit suport elevilor și profesorilor.

Citeşte în continuare »
 • 12 Jun 2019
 • 143 vizualizari

Slujbe de pomenire pentru eroii neamului

Joi 6 iunie a.c., când prăznuim Înălțarea Domnului, respectiv Ziua Eroilor, în toate bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Timișoarei, la troițe sau monumente vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc. La ora 12.00, clopotele bisericilor din eparhie vor fi trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Citeşte în continuare »
 • 4 Jun 2019
 • 245 vizualizari

Slujire arhierească în Parohia Luncani

În Duminica a VI-a după Sfintele Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Luncani din cadrul Protopopiatului Făget. Chiriarhul a fost întâmpinat de pr. protopop Bujor Păcurar, de pr. Romel Neamțu, parohul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, de alți preoți invitați din parohiile învecinate, precum și de credincioșii parohiei, care au venit în număr mare la sfânta biserică pentru a se ruga împreună cu Chiriarhul lor. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Mitropolit, care a explicat pericopa evanghelică duminicală, ce prezintă vindecarea orbului din naștere, de către Domnul Iisus, pasaj ce se regăsește în Evanghelia de la Ioan, cap 9, 1-38; Înaltpreasfințitul Ioan a evidențiat bunătatea și dragostea Mântuitorului Hristos față de oamenii aflați în neputință și a actualizat acest mesaj pentru oamenii de azi, care chiar daca văd lumina zilei, aceștia sunt orbi, de cele mai multe ori întru cele duhovnicești, pentru că nu sunt în lumina lui Hristos.

În cadrul slujbei Părintele Mitropolit Ioan a sfințit în treapta de diacon pe teologul Claudiu Bihoi, care urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Jupani din Protopopiatul Făget. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral al Parohiei Timișoara – Cetate condus de teologul Adrian Zaharia.

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarul alături de soborul diaconilor și preoților slujitori a sfințit troița din curtea bisericii parohiale și capela mortuară aflată în proximitatea bisericii. Pentru râvna casei Domnului și pentru sporirea patrimoniului parohial, părintele paroh Romel Neamțu a fost răsplătit cu distincția de iconom stavrofor; acesta a mulțumit lui Dumnezeu și Chiriarhului pentru darul primit, asigurându-l pe Părintele Mitropolit de dragostea sa și a întregii comunități parohiale din Luncani.

Parohia Luncani face parte din Protopopiatul Făget, are 123 de familii, iar biserica parohială a fost construită în anul 1975. Această parohie se află în vecinătatea Mănăstirii Luncanii de Sus.

Citeşte în continuare »
 • 2 Jun 2019
 • 637 vizualizari

Ziua copilului serbată la Timișoara

De Ziua Internațională a Copilului, Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Cercul de pictură „Buna-Vestire” din urbea de pe Bega a organizat la catedrala mitropolitană o acțiune dedicată copiilor, care în această zi au copiat, desenat și pictat icoane bizantine. Anul acesta organizatorii au ales tema: „Pictura în natură”. Sub îndrumarea d-nei Minerva Câmpean și a dnei Eva Sarga, cei peste 50 de copii de la mai multe unități de învățământ din Timișoara au realizat icoane ale sfinților, Maicii Domnului și a Mântuitorului Iisus Hristos.

La acest atelier a participat și pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial care a felicitat copiii pentru entuziasmul cu care s-au implicat în acest proiect de suflet și a transmis binecuvântarea și gândurile de bine ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Interesul pentru arta ecclezial-bizantină, manifestat atât de cei mici, cât și de cei mai mari, respectiv de voluntarii care i-au ajutat pe copii, a constituit un pas important în redescoperirea dimensiunii sacre a artei.

Cercul de pictură în aer liber, desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, a avut drept obiectiv familiarizarea copiilor cu bucuria pictării icoanelor, precum și cultivarea interesului celor mici pentru valorile noastre creștin ortodoxe.

Citeşte în continuare »
 • 1 Jun 2019
 • 165 vizualizari

Admitere la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală – Iulie 2019

 1. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

 • două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima Facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;
 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de botez;
 • recomandarea preotului paroh;
 • binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
 • scrisoare de intenţie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
 • diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
 • acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;

3) orfani sau proveniţi din casele de copii.

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.

2. Calendarul admiterii:

15–23  iulie 2019înscrierea candidaţilor;

23 iulie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

24-25 iulie: confirmare locuri și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare;

26 iulie: înmatriculare și afişarea rezultatelor finale.

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

5–11 septembrie: înscrierea candidaţilor;

11 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

12-13 septembriedepunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;

13 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE – 2019

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Dogma Sfintei Treimi
 3. Crearea lumii văzute şi nevăzute
 4. Crearea omului şi căderea în păcat
 5. Persoana și opera de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat
 6. Duhul Sfânt. Har, credinţă, fapte bune.
 7. Biserica şi însuşirile ei
 8. Sfintele Taine – generalităţi
 9. Taina Sfintei Euharistii
 10. Dumnezeu judecătorul – judecata particulară şi judecata universală. Viaţa de veci

BIBLIOGRAFIE

Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

Pr. prof. dr. Isidor Todoran, pr. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru Seminariile Teologice, http://ro.scribd.com/doc/50045856/Teologia-dogmatică

CHESTIONAR orientativ pentru testul grilă la disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ aferent concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei;

b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte?

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:

 a) iudaismului;

b) creștinismului;

c) islamismului?

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic;

b) Sinodul III ecumenic;

c) Sinodul IV ecumenic?

 4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:

a) Demiurgului;

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt;

 c) a îngerilor?

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic;

b) o materie preexistentă;

c) din Natura (Ființa) dumnezeiască?

 6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu;

 c) natură iremediabil degenerată?

 7. Revelația este o:

a) ficțiune;

b) acțiune divină?

c) construct speculativ?

8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe:

 a) texte biblice;

 b) lucrări filosofice medievale;

c) scrieri contemporane?

9. Biblia este o scriere:

 a) mitologică;

b) socio-umană;

c) inspirată?

MASTERAT  Teologie: Religie,Cultură, Societate

Sesiunea iulie 2019

-înscriere: 15-23 iulie

– susţinere probe: 23 iulie

-afişare rezultate parţiale: 23.07.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 24.07.2019

-confirmarea locurilor: 24-25.07.2019

-afişare rezultate finale: 26.07.2019

Sesiunea septembrie 2019

-înscriere: 16-18 septembrie

– susţinere probe: 18 septembrie

-afişare rezultate parţiale: 18.09.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 19.09.2019

-confirmarea locurilor: 19-20.09.2019

-afişare rezultate finale: 26.07.2019

Citeşte în continuare »
 • 31 May 2019
 • 343 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA OHABA ROMÂNĂ, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica „a secco”, pentru pictori de categoria a IV-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 20.06.2019, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 21.06.2019, de la ora 18:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMĂN FĂGET, loc. Făget, Calea Lugojului, nr. 41, cod poștal 305300, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Bujor Păcurar, tel. 0721 337401.

Citeşte în continuare »
 • 29 May 2019
 • 82 vizualizari

Ziua mondială a pacienților cu Scleroză multiplă marcată la Timișoara

Luni, 27 mai, în sala de festivități a Parohiei Timișoara – Iosefin a avut loc întâlnirea membrilor Asociației de Scleroză Multiplă din România, în cadrul campaniei Ștafeta ciclistă SM 2019 cu tema Partea nevăzută a SM. Mesajul organizatorilor a fost solidarizarea și încurajarea pacienților afectați de scleroza multiplă în conviețuirea lor cu această maladie.  

Din partea Fundației Filantropia – Timișoara a participat pr. Cristian Pavel, președintele fundației, care a transmis mesajul de solidaritate a Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan pentru persoanele afectate de această suferință.

Obiectivul întâlnirii a fost realizarea unei serii de evenimente recreativ itinerante, de tip ștafetă ciclistă, organizat în 7 localități din România, cu participarea voluntarilor, copii, tineri, a persoanelor afectate de SM și familia acestora, cu prilejul zilei mondiale SM, 30 mai, într-un demers comunitar de încurajare a persoanelor afectate de această maladie.

Această ștafetă a pornit de la Iași în data de 21 mai 2019, în sunetul clopoțeilor de bicicletă, ștafeta mesajelor de încurajare a poposit la Piatra Neamț, Bistriț și Oradea, iar pe 27 mai ștafeta ciclistă a ajuns la Timișoara, orașul de pe Bega. Aici, după realizarea conferinței de presă, cei doi voluntari ai ștafetei, au oferit la fiecare oprire mici seminarii de kinetoterapie și informare socială, alături de specialiști din localitate, iar apoi, copii, tineri și membrii ai familiei, utilizând propriile biciclete, s-au alăturat, ca suporteri bicicliști, într-un tur ciclist simbolic și recreative.

De la Timișoara ștafeta ciclistă se va îndrepta spre Craiova, iar pe 30 mai va ajunge la Alba-Iulia, unde toate mesajele scrise pe flori de hârtie, culese la fiecare popas,  vor fi expuse în cadrul unui eveniment realizat în Cetatea Marii Uniri.

….

Scleroza multiplă este o boală neurologică autoimună, incurabilă în prezent, care afectează cca.10000 de români. Maladia, supranumită și boala cu o mie de fețe, se manifestă prin simptome ca spasticitate musculară, vedere dublă sau încețoșată, arsuri sau/și înțepături la nivelul palmelor și a tălpilor, oboseală accentuată, tulburări de echilibru, vertij, tulburări cognitive, stări pseudo-gripale, toate cu un caracter variat și schimbător de la un pacient la altul.

Asociația de Scleroză Multiplă din România, organizatorul acestei campanii, oferă informare timpurie, consiliere și sprijin pentru toți pacienții afectați din România, prin intermediul grupurilor locale dezvoltate de organizație în 20 de județe ale țării.

 În plus, la Oradea, Alba-Iulia si Bistrița sunt oferite servicii de recuperare de lungă durată în cadrul centrului de zi și a centrului de servicii comunitare dezvoltate de mișcarea națională a pacienților.

Pentru tratament sunt disponibile în prezent 13 centre medicale specializate, între care, începând cu anul acesta a fost adăugat și Craiova.

Citeşte în continuare »
 • 28 May 2019
 • 165 vizualizari

Premierea olimpicilor județului Timiș

     Miercuri, 5 iunie, de la ora 12,00 în sala festivă a Liceului de Artă Ion Vidu din Timişoara, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,  vor fi premiați cei mai buni  elevi olimpici ai județului Timiș, care au obținut premii  la olimpiadele naționale şi internaţionale din anul școlar 2018-2019. 

     Astfel, vor urca pe scena laureaților 140 de elevi olimpici pentru a primi diplomele de cinstire împreună cu diverse sume de bani, conform premiului obținut, respectiv 4 premii internaţionale, 24 premii I, 23 premii II, 26 premii III și 63 de menţiuni  de la olimpiadele naţionale.

     Elevii premianţi vor fi însoțiți de profesorii ce i-au pregătit, întrucât vor fi și ei răsplătiți cu un premiu finaciar, dat fiind că au contribuit în mod evident la performanța elevului.

     Festivitatea de premiere va fi intercalată cu momente muzical-artistice susţinute de elevii Liceului de Artă Ion Vidu, marcându-se în acelaşi timp şi Ziua Învăţătorului în ţara noastră.

     Acest proiect derulat de Arhiepiscopia Timișoarei și Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş, cu sprijnul Consiliului Județean sub genericul Maratonul inteligenței, vine să motiveze tinerii valoroși ai județului, pentru că este o mare nevoie  de inteligența lor în instituțiile și firmele din țară.

     Valoarea premiilor ce se vor acorda este de 156.000 lei, bani ce provin de la Consiliul Judeţean Timiş, dar cu o completare importantă de la Arhiepiscopia Timişoarei. 

    Menţionăm că, manifestarea culturală Maratonul Inteligenţei, ajunsă la a treia ediţie, continuă o frumoasă tradiţie, începută în urmă cu 13 ani de Arhiepiscopia Timişoarei împreună cu Fundaţia Culturală Artmedia din Timişoara.  

                                    Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei

Citeşte în continuare »
 • 27 May 2019
 • 184 vizualizari

Debutul concertelor corale în cadrul Vox Mundi

Joi, 23 mai, în sala de concerte a Colegiului de Artă Ion Vidu din Timișoara a avut loc debutul concertelor corale din cadrul Festivalului internațional Vox Mundi, ediția a IV-a. Pentru acest an motto-ul festivalului ales de organizatori este: be the voice of your city!  

Manifestările Vox Mundi de anul acesta au început la Acasă College printr-un workshop de voluntariat, în zilele de 18-19 mai, unde au fost evidențiate responsabilitățile voluntariatului implicat în proiecte culturale și importanța lui azi.

În seara zilei de joi, 23 mai, pe scenă au urcat corurile: Corul de fete al Colegiului de Artă Ion Vidu, Corul Aurin din Ungaria și Corul Canticum din București. A fost o seară minunată moderată de Irina Arieșan, realizator emisiuni Radio Trinitas și Claudiu Arieșan, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara. Din partea Arhiepiscopiei Timișoarei la acest eveniment a fost prezent pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, ce a transmis binecuvântarea Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Fiecare cor a prezentat un program coral deosebit, cu piese din repertoriul national dar și international. Primul cor care a urcat pe scenă a fost Corul de fete al C.N.A. Ion Vidu dirijat de Maria Gyuris, care au avut în program 11 cântece cu tematică diversă, abordând teme de la primitiv, medieval, modern și religios. Acest cor este un simbol al Liceului de muzică Ion Vidu, ce a luat naștere cu 50 de ani în urmă și care a câștigat de-a lungul timpului numeroase concursuri naționale și internaționale.

Cel de-al doilea cor care a impresionat publicul timișorean, iubitor de muzică, a fost Corul „Aurin” din Ungaria dirijat de László Durányik. Corul și-a prezentat programul ce a inclus 15 piese corale, multe din aceste fiind cântate și pe alte scene din Europa, ceea ce le-a adus numeroase premii și o recunoaștere națională lăudabilă, fiind unul din cele mai bine văzute coruri din Ungaria.

Cel de-al treilea cor a fost „Canticum”, dirijat de Răzvan Rădos ce a prezentat 7 piese corale, din care amintim „Suita dedicate Centenarului Marii Uniri”. „Canticum” este cel mai tânăr cor din cele amintite mai sus, acesta debutând pe scena Universității Naționale de Muzică din București, în primăvara anului 2015.

Programul de Vineri, 24 mai, va continua la Liceul Ion Vidu cu workshop coral interactiv de la ora 10,00, urmat de un program muzical susținut de Corul de copii al Radiodifuziunii Române și Corul de copii Symbol al Patriarhiei. De la ora 19,00 manifestările se vor desfășura la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde va avea loc Gala Vox Mundi. Va evolua Corul Preludiu din România, Corul „Tapiola” (Finlanda) și grupul coral Jazzapella. Principalul obiectiv al Vox Mundi este acela de a aduce copiii mai aproape de muzica corală românească și internațională.

Festivalul coral international Vox Mundi 2019, ediția a-IV-a este organizat de Asociația Culturală Kratima și Arhiepiscopia Timișoarei cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, eveniment unic ce dă voce orașului.

Citeşte în continuare »
 • 24 May 2019
 • 163 vizualizari

Festivalul coral „Cântările Învierii”, la Parohia Criciova

În Duminica a IV-a după Sfintele Paști în Parohia Criciova din Protopopiatul Lugoj a avut loc festivalul coral „Cântările Învierii”, ajuns la cea de-a XX-a ediție. În prezența multor enoriași ai parohiei corurile au prezentat un frumos repertoriu de cântece și priceasne pascale, care au emoționat și bucurat inimile celor prezenți. La această reuniune muzicală au participat corurile: Corul parohiei din Criciova, Corul „Osana”, din Lugoj, Corul Parohiei din Șag, Corul „Filocalia” al Liceului Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, Corul parohiei Lugoj Dealul-Viilor și Corul „Învierea” al Parohiei din Foeni.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și a arătat că acest festival continuă o veche tradiție corală de peste un secol în zona Lugojului, spațiu cultural renumit prin nume marcante de compozitori precum, Ion Vidu, Filaret Barbu, Tiberiu Brediceanu ș.a.. Părintele Protopop Ioan Cerbu a apreciat activitatea și preocupările în domeniul muzicii corale a preotului paroh din Criciova, Claudiu Vasile Subescu, precum și implicarea acestuia în organizarea festivalului coral din acest an, ajuns la ediția 20.

Din partea Consiliului Județean Timiș, Adela Popa, a evidențiat buna colaborare în plan cultural cu Arhiepiscopia Timișoarei și cu parohiile din județ. La buna desfășurare a evenimentului a contribuit și Primăria Comunei Criciova, prin aportul primarului gospodar Iosif Cristian Cătană. Fiecare cor participant a primit din partea organizatorilor diplome și obiecte artizanale din lut, specifice satului românesc de altădată.

Festivalul „Cântările Învierii” de la Parohia Criciova a avut sprijinul Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Timișoarei și a fost organizat de Parohia Criciova, Consiliul Local și Primăria Comunei Criciova. 

Citeşte în continuare »
 • 20 May 2019
 • 445 vizualizari