Author Archives: mariusm

Grija Bisericii față de tineri

Timp de două săptămâni, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei, în colaborare cu o echipă de formatori de la Predict CSD Consulting, organizează, la Mănăstirea Timișeni-Șag, cursul autorizat de Lucrător de tineret, pentru un grup de 24 de persoane, format din clerici și tineri cu apetență pentru educația de calitate.

Scopul cursului este de a profesionaliza activitatea preoților care lucrează cu tinerii, în vederea înființării unor centre de tineret și a ridicării standardelor procesului de învățare non-formală. În aceste centre se vor desfășura diverse activități specifice tinerilor, cu scopul de a le facilita dezvoltarea personală, socială și educațională și, nu în ultimul rând, se vor utiliza metode non-formale cu aplicabilitate la educația religioasă și catehetică.

Lucrătorul de tineret, conform standardului ocupational, mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii. Totodată, lucrătorul de tineret încurajează tinerii să se implice în activităţi care să îi ajute să se integreze în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi de învăţare, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să demonstreze diverse abilități: de analiză a nevoilor tânărului; de comunicare; de luare a deciziilor; de conducere a unui proces de învățare; să identifice comportamente discriminatorii; să organizeze activități pentru tineret; să realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr.

Necesitatea acestui proces de pregătire profesională și treinuire este impusă și de faptul că Arhiepiscopia Timișoarei va organiza, în perioada 3 – 6 septembrie a.c., Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO), eveniment ce va reuni în capitala Banatului peste 4000 de tineri din țară și străinătate. 

Cursanții vor primi, la final, câte un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Citeşte în continuare »
 • 7 Feb 2020
 • 1,872 vizualizari

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, la Catedrala mitropolitană din capitala Banatului

În ziua de 2 februarie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește aducerea la Templu a Pruncului Iisus și întâmpinarea Lui de către dreptul Simeon, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană din Timișoara.

La final, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre originea sărbătorii, precum și despre importanța și semnificația acestui obicei din legea iudaică de a aduce la Templul din Ierusalim, la 40 de zile,  pe toți cei de parte bărbătească, pentru a fi afierosiți Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 3 Feb 2020
 • 388 vizualizari

Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei

La Sediul Centrului eparhial din Timişoara s-au desfăşurat sâmbătă, 1 febuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei. Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2019 și s-au invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru noul an.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a membrilor Adunării Eparhiale, a  stareţilor și stareţelor din cuprinsul eparhiei, precum şi a părinţilor protopopi.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an. De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2019 al Sectorului Exarhat, privind problemele mănăstirești, constatându-se, că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Diferite forme de slujire a Arhiepiscopiei Timișoarei în societatea contemporană

În partea a doua a întâlnirii, în Sala festivă a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2019 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei.

În raportul de activitate al Sectorului Cultural s-au prezentat activitățile culturale desfășurate anul trecut, aparițiile editoriale, parteneriatele cu instituțiile culturale, evidențiindu-se preocuparea pentru organizarea multiplelor evenimente dedicate evocării etosului satului românesc de altădată, dar și a elementelor de cultură și a tradițiilor populare din mediul rural, care, pe lângă faptul că au transmis valori identitare capitale, au creat și punți de legătură între generații.

Raportul general privind activitatea Sectorului Social-Filantropic și Misionar în anul 2019 a enumerat și evidențiat activitățile desfășurate atât în domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparținători, a familiilor cu risc social ridicat, cât și în domeniul asistenței religioase din spitale, armată, penitenciar, case de copii și servicii rezidențiale pentru vârstnici. Între acestea s-au evidențiat inaugurarea proiectului de „Telemedicină – Sănătatea la un click distanță”, prin care se oferă consultații medicale de specialitate pentru persoanele neasigurate sau aflate în zone lipsite de servicii medicale ori pentru persoanele nedeplasabile, dar și achizițonarea, cu ajutorul fundatiei Renovabis din Germania, a unui autoturism multifunctional, în valoare de 22.870 Euro, care a fost adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilitati. Totodată, s-a remarcat faptul că programele desfășurate anul trecut au cuprins 12.229 de beneficiari, iar totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de Centrul eparhial, împreună cu parohiile şi ONG-urile ce funcționează cu binecuvântarea Bisericii s-au ridicat la suma de 4.905.248 lei.

Raportul de activitate al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a subliniat toate activitățile desfășurate în anul 2018. Printre acestea s-a reliefat preocuparea majoră atât pentru elevii claselor de teologie din cadrul Liceului Pedagocic „Carmen Sylva” și pentru studenții teologi de la Specializarea Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cât și pentru predarea religiei în școli, pentru reorganizarea cercurilor pedagogice ale disciplinei religie, pentru desfășurarea activităților de formare continuă, pentru organizarea concursurilor școlare județene incluse în Calendarul Activităților Educative Școlare, pentru activitățile derulate la nivelul unităților școlare.

Sectorul economic a prezentat contul de execuție bugetară pe anul 2019 și bilanțul contabil pe același an. Sectorul Patrimoniu și construcții bisericești a prezentat raportul de activități desfășurate anul trecut, între care au fost evidențiate solicitările de finanţări către SSC, către Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean; solicitările privind lucrările de reparaţii capitale sau curente la biserici; precum și solicitările privind lucrările de construire de biserici noi, de aşezăminte sociale, de capele mortuare și de case parohiale.

În cadrul raportului de activitate al Serviciului Juridic au fost prezentate activitățile desfășurate în anul trecut, ce au constat în întocmirea de contracte (de arendare, de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, de antepriză/execuție, de colaborare, de voluntariat), acorduri, convenții ale Arhiepiscopiei Timișoarei sau pentru unele unități bisericești subordonate.

Totodată s-a evidențiat faptul că la 21 februarie 2019 s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la Domnul a întâiului Mitropolit al Banatului Vasile Lazarescu, prilej cu care au fost oficiate slujbe de pomenire în întrega eparhie, la Catedrala mitropolitană și în satul natal, Jadani, actualmente Cornești. S-a amintit și faptul că, anul trecut, s-au împlinit cinci ani de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Nicolae Corneanu, care a păstorit Mitropolia Banatului vreme de 52 de ani. Pe lângă slujbele de pomenire oficiate în bisericile din eparhie, Academia Română – Filiala Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat în Aula Filialei, Simpozionul comemorativ „Mitropolitul Nicolae Corneanu – Trepte spre veșnicie”. Nu în ultimul rând, pentru permanentizarea memoriei vrednicului mitropolit al Banatului, în Parcul Central din Timișoara, a avut loc ceremonia dezvelirii bustului Înaltpreasfinției Sale.

Pe parcursul lucrărilor ședinței au fost vizionate clipuri cu rezumate ale activităților cultural-misionare, desfășurate în ultimul an în Arhiepiscopia Timișoarei.

Perspective                                                          

După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei, au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale. Având în vedere că anul 2020 este proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor, precum și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, s-a evidențiat și faptul că Arhiepiscopia Timișoarei va organiza în perioada 3-6 septembrie Întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO), eveniment ce va reuni în capitala Banatului peste 4000 de tineri din țară și străinătate.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a exprimat cuvinte de mulțumire atât membrilor Adunării eparhiale, cât și principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor.

Citeşte în continuare »
 • 1 Feb 2020
 • 3,212 vizualizari

Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoriți în cetatea Timișoarei

La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Catedrala Mitropolitană din capitala Banatului a îmbrăcat haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitorii spirituali. Manifestările cu caracter liturgic, prilejuite de hramul istoric al Catedralei mitropolitane din cetatea Timișoarei au început încă din ajunul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, când sute de credincioși bănățeni s-au rugat împreună cu ierarhii din Arhiepiscopia Timișoarei, aducând prinos de cinstire marilor apărători ai Ortodoxiei din secolul al IV-lea.

Programul slujbelor  religioase a debutat cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată, în prezența Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.

În ziua sărbătorii, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de trei ierarhi, format din Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului,  Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Din soborul slujitor au mai făcut parte consilierii de la Centrul eparhial, protopopii Timișoarei, clericii de la Catedrala Mitropolitană, precum și ieromonahi de la mănăstirile din eparhie. În cadrul sinaxei euharistice, au fost pomeniți Întâistătătorii Mitropoliei Banatului, ctitorii și binefăcătorii Catedralei. La slujbă a fost prezent și Preasfințitul Părinte Daniil, care a rostit un cuvânt de învățătură despre cei trei ierarhi sărbătoriți în întreaga Ortodoxie.

Datorită contribuției majore avute la apărarea și propovăduirea dreptei credințe într-un timp în care aceasta era primejduită de multiple și diverse erezii, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit, începând cu anul 1936 în urma hotărârii luate la primul Congres al Facultăților de Teologie desfăşurat la Atena, patronii spirituali ai institutelor de învăţământ teologic ortodox din toată lumea. De asemenea, tot din 1936, odată cu punerea pietrei de temelie a Catedralei Ortodoxe din Timișoara, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, devin ocrotitorii spirituali ai acestui monumental edificiu sacrosanct, fiind singura catedrală chiriarhală din România cu acest hram. Târnosirea lăcașului de cult a avut loc în 6 octombrie 1946, de către Preafericitul Părinte Patriarh Nicodim, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența ctitorului, Majestatea Sa, Regele Mihai I al României.

Citeşte în continuare »
 • 30 Jan 2020
 • 4,296 vizualizari

Conferință dedicată Sfinților Trei Ierarhi

În sala festivă a Centrului eparhial a avut loc Miercuri, 29 ianurie, conferința „Sfinții Trei Ierarhi – modele pentru pastorație și filantropie”, susținută de pr. lect. univ. dr. Marius Florescu, de la Departamentul de Teologie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. La evenimentul duhovnicesc, închinat patronilor spirituali ai învățământului teologic, a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. 

În cadrul conferinței susținute, părintele lect. dr. Marius Florescu a vorbit despre actualitatea vieții și activității celor Trei Mari Ierarhi, prin prisma temelor anului omagial 2020. Astfel, în prima parte a conferinței au fost abordate aspecte legate de viața de familie din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur: sfințenia vieții de familie, relațiile părinți-copii și a soților întreolaltă, indisolubilitatea căsătoriei creștine, ș.a. În a doua parte, conferențiarul a vorbit despre activitatea Sfinților Trei Ierarhi din punct de vedere social-filantropic. Au fost evidențiate formele prin care acești sfinți s-au implicat în viața comunității, mai cu seamă în ceea ce privește activitatea filantropică, în care au excelat. Doi studenți din anul terminal au avut scurte intervenții cu citate din documentele Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei.

La final au fost prezentate următoarele publicații: „Teologie ortodoxă în Timișoara” și „Analele UVT”, seria Teologie, nr. 25/2019.

La conferința „Sfinții Trei Ierarhi – modele pentru pastorație și filantropie” au participat părinți profesori de la Facultatea de Teologie, cadre didactice, studenți teologi din anul I-IV, precum și studenți masteranzi.

Pe tot parcursul conferinței Corul Facultății de Teologie din Timișoara, condus de pr. drd. Laurian Popa a prezentat un buchet de tropare și imnuri duhovnicești, închinate ocrotitorilor învățământului teologic.

Citeşte în continuare »
 • 29 Jan 2020
 • 1,460 vizualizari

În așteptarea hramului Catedralei credincioșilor bănățeni

La sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Catedrala mitropolitană din Timişoara îmbracă haine de sărbătoare. Credincioșii timișoreni sunt așteptați să participe la momentele liturgice ce vor marca hramul istoric al monumentalului lăcaș de cult.

Programul liturgic începe în ajunul hramului, mai exact Miercuri, 29 ianuarie , începând cu ora 17:00, când se va oficia Slujba Vecerniei unită cu Litia, iar în ziua sărbătorii, începând cu ora 07:30 se va săvârși Slujba Utreniei, după care va avea loc Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, ce va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, se vor înălța rugăciuni atât pentru ctitorii Catedralei mitropolitane, cât şi pentru vrednicii înaintaşi pe scaunul mitropolitan al Banatului, Mitropoliţii Vasile Lăzărescu şi Nicolae Corneanu.

Citeşte în continuare »
 • 29 Jan 2020
 • 419 vizualizari

161 de ani de la Unirea Principatelor Române, marcați la Timișoara

La împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Timişoara, au fost organizate o serie de manifestări militare și religioase, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice judeţene şi locale, ai Garnizoanei Timișoara, ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război „Eftimie Murgu” – Filiala Timiș, ai Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Colonel Ion Enescu”, organizaţii politice, apolitice, elevi și studenți.

Programul manifesărilor a debutat cu ceremonia din faţa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, unde oficialităţile locale au evocat momentul Unirii de la 24 ianuarie 1859, precum și personalitatea Principelui Unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În deschidere, a fost intonat Imnul Național al României în acordurile fanfarei militare a Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Banat”, continuându-se apoi cu ceremonia religioasă, oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele Radu Bogdan, preotul militar al Garnizoanei Timișoara.

În continuare, la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din faţa Inspectoratului de Poliţie, au avut loc depuneri de coroane și jerbe de flori de către oficialităţi judeţene, locale şi reprezentanţii altor instituţii şi asociaţii din oraş. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea detașamentului de onoare, constituit din militarii Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Decebal”, jandarmii Grupării Mobile „Glad Voievod”, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat.

***

În 24 ianuarie 1859, sub conducerea liderului unionist Alexandru Ioan Cuza, a avut loc Unirea Principatelor Române (Moldova și Țara Românească). Această unire a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.

Pentru Biserica Ortodoxă Română, Unirea Principatelor Române a constituit un pas important pentru recunoaşterea oficială a autocefaliei, în anul 1885, iar Unirea de la 1 decembrie 1918 a constituit un element favorabil pentru ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, în anul 1925.

Citeşte în continuare »
 • 24 Jan 2020
 • 741 vizualizari

Sfințirea picturii Paraclisului Mănăstirii Timișeni-Șag

În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a aflat în mijlocul obștii de la Mănăstirea Timișeni-Șag. Aici, Chiriarhul a fost întâmpinat de preoții slujitori și de stavrofora Casiana Șimon, stareța Mănăstirii Timișeni-Șag. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de un sobor de ieromonhi, preoți și diaconi, condus de arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei. La finalul sinaxei euharistice, Înaltpreasfinția Sa a explicat Evanghelia duminicii, subliniind valoarea pocăinței pentru mântuire, precum și nemărginita iubire a lui Dumnezeu față de oameni.

În continuare, Mitropolitul Banatului, împreună cu soborul slujitor, a oficiat slujba de sfințire a picturii Paraclisului cu hramurile „Întâmpinarea Domnului” și „Sfântul Ambrozie, Arhiepiscopul Mediolanului”, aflat în incinta Mănăstirii Timișeni. Cu acest prilej, în semn de prețuire, ostenitorii și binefăcătorii au primit Acte de cinstire, pentru jertfelnicia și sprijinul, aduse la construirea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Paraclisul Mănăstirii Timișeni-Șag, cu hramurile „Întâmpinarea Domnului” și „Sfântul Ambrozie, Arhiepiscopul Mediolanului”, s-a construit între anii 2010-2012, la inițiativa Arhim. Simeon Stana, duhovnicul mănăstirii și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei. Între 2017-2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și prin jertfelnicia familiei Corina și Gavriil Cristian Olar din Timișoara, lăcașul a fost împodobit cu pictură, executată în tehnica „fresco”.

Citeşte în continuare »
 • 13 Jan 2020
 • 2,822 vizualizari

Botezul Domnului, în cetatea Timișoarei

La praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos, mii de credincioși timișoreni au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de la Catedrala mitropolitană din Timişoara. Soborul preoților și diaconilor a fost condus de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, împreună cu soborul slujitor, a oficiat Slujba Aghiasmei celei Mari. Alături de credincioșii timișoreni, la slujbă, a participat și Excelența Sa Valery I. Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România. După sfinţirea apei, Chiriarhul a binecuvântat credincioşii, stropindu-i cu apă sfinţită.

În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Banatului a explicat Evanghelia praznicului, reliefând importanța botezului lui Hristos pentru fiecare credincios, botezat în numele Preasfintei Treimi

După slujba de sfințire a apei, preoţii slujitori au împărţit credincioşilor prezenţi Agheasmă Mare, administraţia catedralei pregătind în acest an o capacitate de peste 1500 de litri de apă.

În încheiere, Mitropolitul Banatului a fost felicitat de clericii și credincioșii Catedralei mitropolitane, cu prilejul sărbătorii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinției Sale.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jan 2020
 • 1,890 vizualizari

Rugăciuni la începutul noului An civil

Sute de bănățeni au venit, în noaptea dintre ani, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, pentru a participa la Slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos și pentru a întâmpina, prin rugăciuni doxologice, cununa noului an civil. Ceremonialul religios a fost oficiat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu preoții și diaconii Catedralei.

În ziua de Anul Nou, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Tăierea împrejur cea după trup a Domnului şi face pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din urbea de pe Bega, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a marelui ierarh capadocian. În cadrul slujbei euharistice, un număr mare de copii și tineri s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

După Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Mitropolitul Banatului a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre importanța praznicului, precum și despre viața și faptele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, apărătorul dreptei credințe, într-un timp în care ereziile trinitare divizau unitatea Bisericii lui Hristos.

Cu prilejul începutului anului nou civil, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a transmis credincioșilor bănățeni urări de sănătate și un an roditor în împlinirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu.

Citeşte în continuare »
 • 2 Jan 2020
 • 481 vizualizari