Admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara – 2020

ADMITEREA LA

CICLUL DE LICENŢĂ – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Descrierea probei / probelor de examen

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Informații probe de admitere

Formula de calcul a mediei de admitere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:

• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;

• nota obținută la examenul de bacalureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Listă acte necesare

 • cartea de identitate;
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă/ adeverința de absolvire eliberată de liceul absolvit, pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie-august 2020;
 • certificat de naştere;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 • acte doveditoare pentru candidații care au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în domeniul Științe umaniste;
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

Perioada de înscriere:

 • 13 iulie 2020, ora 8:00 – 22 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor

 • 24 iulie 2020, ora 12:00

Perioada confirmării locurilor

 • 27 iulie 2020, ora 8:00 – 28 iulie 2020, ora 16

Data afișării rezultatelor finale

 • 30 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie

Perioada de înscriere

 • 14 – 15 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor

 • 17 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor

 • 17 – 18 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale

 • 21 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web:

ADMITEREA LA

CICLUL DE MASTER – RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE

Descrierea probei / probelor de examen

Proba de concurs constă exclusiv în evaluarea dosarului. Aceasta reprezintă acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

Informații probe de admitere

Formula de calcul a mediei de admitere

Evaluarea dosarului 100%

Criterii de departajare:

În cazul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc repartizat la buget se vor lua în considerare:

 • media examenului de licenţă;
 • media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu la ciclul licență.

Condiții speciale de admitere pentru elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Listă acte necesare

 • cartea de identitate;
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licență sau adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2020 (media anilor de studiu şi media licenţei);
 • certificat de naştere;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • diploma de master pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.


Perioada de înscriere

      – 13 iulie 2020, ora 8:00 – 20 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor

 • 22 iulie 2020, ora 12:00

Perioada confirmării locurilor

 • 23 iulie 2020, ora 8:00 – 24 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor finale

 • 28 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie

Perioada de înscriere

 • 14 – 15 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor

 • 17 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor

 • 17 – 18 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale

 • 21 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web:

Citeşte în continuare »
 • 27 May 2020
 • 161 vizualizari

Conferința online – „Teofania ca origine și fundament al Bisericii”

„ȘCOALA TEOFANIA”, aflată la cea de-a cincea conferință online vă invită online, în data de miercuri 27 mai, ora 20.00, să participați la prelegerea părintelui profesor Dragoș Giulea cu titlul:

Ioan 1, 14: „Și noi văzutu-I-am slava” – Teofania ca origine și fundament al Bisericii

Profil de intelectual creștin, format filozofic prin studii legate de ontologia lui Noica, iar teologic sub înrâurirea mitropolitului Alexander Golitzin, Părintele Dragoș Giulea reprezintă cea mai frumoasă sinteză între „Școala de la Păltiniș” de generația a doua și „Școala Athonită” a arhimandritului isihast Emilianos Simonopetritul, prin ucenicul acestuia Părintele Alexander.

Vă așteptăm cu drag pe ZOOM!

Meeting ID: 812 021 2768

Password: 5iszU3

https://us02web.zoom.us/j/8120212768?pwd=TlpQMEZNSnhqcnBUZnM3Um90cmtzQT09

Partener ASCOR Timișoara

ANDREI-DRAGOS GIULEA s-a născut în 1975. Urmează studii de filozofie, limbi clasice și teologie la Universitatea București, unde este licențiat în filozofie teoretică în 1997. În 2004 își definitivează doctoratul în filozofie la Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Romane cu teza Teoria procesualității în ontologia lui Constantin Noica. Din 2003 este doctorand in Religious studies (specialitatea patristica) și teaching assistant la Marquette University, SUA. În prezent este profesor de teologie la Concordia University (Canada), dar și preot la Parohia ortodoxă „Sfântul Benedict de Nursia”, una dintre cele 5 parohii ortodoxe din cadrul comunității francofone din Montreal-Quebec din Canada.

Părintele Dragoș Giulea își publică teza de doctorat la editura Humanitas, colecția Academica, în anul 2005, cu titlul Fiinta si proces in ontologia lui Noica. Teza sa de doctorat se inscrie în efortul actualei generații de filozofi de a intelege ontologia lui Noica. In fond, cum insusi autorul ei afirma, nucleul gandirii noiciene poate fi surprins cel mai bine de versul eminescian: „În orice om o lume isi face incercarea“. Acest vers reprezinta forma concentrata a unei viziuni ontologice pe care lucrarea de fata o analizeaza amanuntit.

Viziunea sa teologică despre „Hristologia pre-niceeană în contexte pascale” o putem surprinde prin intermediul operei sale publicate la una dintre cele mai prestigiose edituri din lume, Brill, în anul 2013 cu titlul Pre-Nicene Christology in Paschal Contexts: The Case of the Divine Noetic Anthropos. În mod obișnuit înfățișat ca Miel de sacrificiu, personajul-cheie al narațiunii pascale este aici desemnat ca Kabod (Slavă) ceresc, Imagine divină, Împăratul puterilor, Anthropos-Omul ceresc, Fiul Omului, fiecare dintre aceste nume divine implicând o funcție soteriologică corespunzătoare. Dragoș A. Giulea indică, de asemenea, faptul că vocabularul filosofic grecesc a modificat modul tradițional de a descrie natura acestor realități.

Plecând de la această Hristologie iconică, pre-niceeană și implicațiile sale soteriologice, părintele profesor Dragoș Giulea va susține o prelegere online cu tema:

Ioan 1, 14: „Și noi văzutu-I-am slava” – Teofania ca origine și fundament al Bisericii

Citeşte în continuare »
 • 25 May 2020
 • 260 vizualizari

Informații privind înscrierea la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” – profil teologic – clasa a IX-a

Înscrierea la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII

(înscrierea pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic)

1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează și se semnează de către candidat și se trimite în format electronic); 

2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la Religie și Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a.  De asemenea, Anexa la fișa de înscriere o veti trimite ulterior, după eliberarea acesteia de către școala de proveniență;

3. Certificat de botez sau adeverință de botez (copie scan) – în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;

4. Certificat de naştere (copie scan); 

5. Carte de identitate (dacă este cazul – copie scan);

6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu (copie scan)  – cu antet, semnătură şi ştampilă;

7. Recomandarea profesorului de Religie (copie scan); 

8. Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa aVIII-a, cu anexă adeverință vaccinari și mențiunea nu este în evidență cu epilepsie sau boli fizice – copie scan

9. Acte identitate părinţi (copii scan)

DETALII: ADELA PANAIT, Directorul Liceului 0724.521.272

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: ltosfantim@gmail.com.

Graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web a școlii: https://liceulortodoxsfantulantim.ro/informatii-inscriere-profil-teologic-clasa-a-ix-a/

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 • un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 • probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

1. Interviul/colocviul/proba orală (online) constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Model cerere binecuvântare:

Citeşte în continuare »
 • 25 May 2020
 • 345 vizualizari

Hramul de vară al Mănăstirii Luncanii de Sus

Joi 21 mai, de praznicul Sfinților Împărați Constantin şi Elena, a fost serbat hramul de vară (al doilea) al mănăstirii Luncanii de Sus. În ajunul praznicului a fost săvârșită privegherea de către părintele Marcel Nicolae Moclinda de la parohia Şipet.

În dimineaţa praznicului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului au slujit Sfânta Liturghie mai mulţi clerici: părintele arhim. Simeon Stana, exarh eparhial, părintele Marius Florescu, redactor la Centrul eparhial, părintele Mugurel Sava de la mănăstirea Petroasa Mare, părintele Virgil Brotnei de la parohia ucraineană Pădureni şi părintele Viorel Brotnei de la parohia ucraineană Petroasa Mare. De faţă a fost şi părintele pensionar Teofil Bradea.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către părintele exarh. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba parastasului.

La final credincioşii prezenţi au primit prinoase binecuvântate, din partea obştii conduse de maica stareţă stavrofora Filoteea Nistor, care şi-a sărbătorit tot acum aniversarea zilei de naştere.

Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Corneanu, mai întâi ca schit. Piatra de temelie s-a pus de către Episcopul Lucian al Caransebeşului, pe vremea când era episcop-vicar la Timişoara, la 12 august 2001. Biserica, la fel ca întreg aşezământul, este din lemn şi impresionează prin dimensiunile sale. Alte lucrări de construcţie s-au desfăşurat între anii 2001–2006.

Citeşte în continuare »
 • 23 May 2020
 • 865 vizualizari

Credincioșii timișoreni s-au reunit în rugăciune

După două luni cât a durat starea de urgență generată de răspândirea noului coronavirus, credincioșii timișoreni s-au reunit în rugăciune, în parcul din proximitatea Catedralei mitropolitane din capitala Banatului. Pe lângă credincioși, care au respectat distanțarea socială și măsurile de protecție, la Dumnezeiasca Liturghie din Duminica a 5-a după Sfintele Paști, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

După citirea fragmentului evanghelic ce redă convorbirea dintre Hristos și femeia samarineancă, Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind faptul că, această femeie anonimă din Samaria, contemporană cu Iisus, a venit la fântâna lui Iacob pentru a lua apă, nu doar cu un vas făcut din lut, ci și cu un altul, mai presus decât primul, și anume: cu inima, pentru a primi „apa cea vie”, adică învățătura imuabilă și mântuitoare descoperită de Fiul lui Dumnezeu. La final, Mitropolitul Banatului a exprimat cuvinte de apreciere pentru toți credincioșii, care în această perioadă grea, cu multe măsuri de limitare a libertății de mișcare, și-au pus nădejdea în ajutorul și milostivirea lui Dumnezeu.

Citeşte în continuare »
 • 17 May 2020
 • 1,475 vizualizari

Marșul pentru viață se desfășoară în acest an online

În contextul restricțiilor impuse de autoritățile de stat, Marșul pentru viață 2020 – „Pentru viață. Pentru părinți. Pentru copii” se va desfășura duminică, 17 mai, în mediul on-line, de Ziua Națională a Familiei.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și ASCOR Timișoara va organiza duminică de la ora 19:00 o conferință online cu tema „DINCOLO DE PEREȚII INCUBATORULUI”. Invitatul de seamă va fi doamna doctor Daniela Iacob, președinta Societății Femeilor Creştin Ortodoxe Timiș, doctor în Științe Medicale cu teza „Studiu epidemiologic, clinic şi experimental în malformaţiile congenitale la nou-născutul la termen şi prematur”,  Conferențiar Universitar doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara – Disciplina de Puericultură si Neonatologie și Șef de secție la Maternitatea Bega din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara

Scopul întâlnirii este de a sublinia importanța și unicitatea fiecărei vieți umane, atrăgând atenția asupra traumelor prin care trec femeile care fac întrerupere de sarcină. În cadrul întâlnirii, vom afla mai multe despre tot ceea ce înseamnă ,,pro-viață”, de la realități științifice la adevăruri teologice, mai ales acum, în contextul actual de pandemie.

Subiectele dezbătute în cadrul conferinței vor cuprinde: Credință și rugăciune în situații de criză; Botezul copilului în incubator; Copiii născuți prematur și terapia ocupațională cu ajutorul artei pentru mame; Legătura dintre mamă și copil –          sentimente materne dincolo de limitele izolării; Videoconferințe cu mame: carantina, terapie post-natală etc.; Protejarea vieții în plină criza pandemică și multe altele.

Vă așteptăm, așadar, Duminică, 17.05. de la ora 19:00, în mediul online pe Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/8120212768?pwd=TlpQMEZNSnhqcnBUZnM3Um90cmtzQT09

Meeting ID: 812 021 2768

Password: 5iszU3

Citeşte în continuare »
 • 15 May 2020
 • 159 vizualizari

Îndrumări bisericești pentru starea de alertă

Având în vedere că, din 15 mai 2020, încetează starea de urgență și aplicabilitatea Ordonanțelor militare care au limitat importante aspecte ale vieții religioase publice a credincioșilor, în urma consultării cu Guvernul României, Patriarhia Română transmite următoarele îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară, privind accesul credincioșilor ortodocșîn lăcașurile de cult, în cimitire, și participarea acestora la sfintele slujbe:

I. Accesul credincioşilor în lăcașurile de cult

1. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi spovedanie, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.

2. Se recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate şi persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasă în timpul săvârşirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate să meargă la biserică înainte sau după slujbele liturgice săvârșite în aer liber, pentru a se ruga individual, spovedi şi împărtăși cu Sfintele Taine, în lăcașul de cult, după un orar stabilit în prealabil de comun acord cu preotul paroh.

3. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

4. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

5. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnați ai bisericii respective.

6. La Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici şi sărbători, săvârșite în aer liber, lângă lăcașul de cult, pot participa şi credincioşii mireni.

7. La slujbele săvârşite în afara lăcașurilor de cult, distanța între credincioși va fi de 2 m în orice direcț

8. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

9. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică.

10. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunță de la distanță, fără atingerea penitentului.

11. Sfânta Taină a Botezului şi Sfânta Taină a Cununiei se vor săvârși în lăcașul de cult cu un număr de maximum 16 participanţi (slujitorii bisericeşti, primitorii Tainei, părinţii acestora şi naşii). Aceştia vor respecta în biserică distanţa de 2 m. Nu se va săvârşi Taina Botezului pentru mai mulţi copii odată. După fiecare Botez, cristelniţa se va goli de apă şi se va dezinfecta. La Taina Cununiei, paharul comun („paharul mântuirii”) se va oferi doar mirelui şi miresei (conform rânduielii Slujbei Sfintei Cununii).

12. Slujba de înmormântare va fi săvârşită în biserică (număr de maximum 16 persoane) sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare, distanţă de 2 m şi alte prevederi legale în vigoare.

13. Credincioşii ortodocși români care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TV şi Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia.

14. Credincioşii bolnavi aflaţi la domiciliu sau în spitale pot primi Împărtăşania pentru bolnavi cu respectarea strictă a regulilor sanitare, potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri.

II. Folosirea spațiului liturgic

15. La intrare şi ieșire să nu fie necesară atingerea/prinderea mânerului. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

16. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.

17. La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.

18. În perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane şi a sfintelor moaşte, precum şi a mâinii slujitorilor Sfântului Altar, însă evlavia pentru sfintele icoane şi pentru sfintele moaşte se va arata printr-o închinăciune, însoțită de semnul Sfintei Cruci, iar respectul pentru ierarh şi preot se va arăta printr-un gest de înclinare a capului.

19. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia.

20. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară.

21. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanț

III. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii

22. Numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie relativ mic (de pildă, un ierarh, doi preoți, doi diaconi și doi paracliseri), pentru a se putea păstra o anumită distanță de 2 m între ei.

23. Cântarea liturgică se realizează de către maximum 3 cântăreți la parohii și 6 cântăreți la catedrale, care vor păstra între ei distanța fizică sanitară.

24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi de asemenea curăţite.

25. Pentru Biserica Ortodoxă Universală, nu există obiecte sacre (sfinţite) de unică folosinţă, ci de folosinţă perpetuă (Potir, disc, steluţă şi linguriţă), obiecte care se curăţă înainte de folosire şi după folosirea acestora. În practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguriței comune, la împărtășirea euharistică, nu a fost în trecut şi nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox.

26. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română, potrivit tradiţiei sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului şi linguriței de unică folosință pentru împărtășirea comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii. În acest sens, cu aprobarea majorității membrilor Sfântului Sinod, consultați în scris în data de 11 mai 2020, modalitatea de împărtășire comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020, în consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.

IV Accesul în cimitire

27. În cimitire, credincioşii trebuie să respecte regulile de distanță de 2 m între persoane, cu excepția membrilor unei familii sau cei care trăiesc împreună în aceeași locuinţă.

*

28. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție stabilite de autorităţi.

Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă.

Document PDF.

Citeşte în continuare »
 • 14 May 2020
 • 591 vizualizari

Veste bună pentru învăţământul teologic timişean

Joi 30 aprilie 2020, o comisie specializată a Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții a Universităţii de Vest Timişoara a recepţionat din partea constructorului, clădirea aflată în campusul universitar din strada Oituz şi destinată facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Clădirea de patrimoniu a fost atent restaurată şi minuţios amenajată de specialişti în domeniu, astfel încât în momentul de faţă satisface cele mai exigente cerinţe tehnice, ecologice şi de accesibilitate. Suprafaţa generoasă, compusă din parter, etaj şi mansardă, oferă spaţii pentru săli de curs, seminar, amfiteatre, capelă, săli de documentare, precum şi multiple soluţii multifuncţionale pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, manifestări artistice.

În momentul de faţă, spaţiul este complet funcţional şi accesibil, astfel încât cu începere din anul universitar 2020-2021, studenţii teologi îşi vor desfăşura cursurile în condiţii deosebite, beneficiind de dotări ultramoderne şi într-o zonă urbană situată la confluenţa dintre centrul istoric al Timişoarei şi ,,noua Timişoară”, un oraş aflat în plină dezvoltare economică şi culturală şi ridicând provocări inclusiv de natură teologică şi religioasă fără precedent.

Noul sediu al facultăţii de Teologie Ortodoxă se află la jumătatea distanţei dintre Piaţa Unirii şi Iulius Town, într-un campus universitar gândit şi situat astfel încât să răspundă exigenţelor actuale şi cu o privire optimistă spre viitor, oferind absolvenţilor Universităţi de Vest din Timişoara o pregătire deschisă spre un orizont trăit deja încă din timpul anilor de studiu. Campusul universitar de pe strada Oituz, unde se găseşte noul sediu al Teologiei, mai cuprinde Facultatea  de Arte şi Design, sala de sport a Universităţii de Vest şi se învecinează cu  Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989.

Pentru admiterea 2020, vor fi disponibile pentru înscriere, pentru ciclul de Licenţă în Teologie Ortodoxă Pastorală, 15 locuri bugetate şi 25 de locuri cu taxă. Pentru ciclul de Master în Teologie Ortodoxă Pastorală, programul „Religie, cultură, societate” dispune de 12 locuri bugetate şi 18 locuri cu taxă.

Menţionăm că, în fiecare an la redistribuirea locurilor bugetate neocupate se vor suplimenta şi locurile bugetate pentru Teologie.

Mai multe informaţii despre aceste programe de studii sunt accesibile la adresa: https://litere.uvt.ro/intrebari-frecvente-admitere/#teologie.

Citeşte în continuare »
 • 12 May 2020
 • 2,852 vizualizari

Mitropolia Banatului sprijină instituțiile socio-medicale timișene

În contextul pandemiei, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Fundația Filantropia Timișoara a oferit Joi, 7 Mai, sprijin instituțiilor socio-medicale, care, în toată această perioadă, au avut un regim special în ceea ce privește hrana și asistența celor aflați în suferință.

Ajutorul a constat în 5 tone de produse alimentare (ulei, zahăr, făină, orez și făină de mălai), care au fost distribuite următoarelor instituții: Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Timișoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Fundația Rudolf Walter, Penitenciarul din Timișoara, Serviciul de Ajutor Social Maltez, Federația Caritas a Diocezei Timișoara.

Toate acestea beneficiază de cantină și servicii de cazare, acordând permanent servicii sociale de calitate persoanelor aflate în situație de criză din punct de vedere social, economic şi medical.

Citeşte în continuare »
 • 7 May 2020
 • 641 vizualizari