Pomenirea Mitropolitului Vasile Lazarescu în satul natal, la Cornești

La 21 februarie 2019 s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la Domnul a ierarhului Vasile Lazarescu, întâiul Mitropolit al Banatului, originar din satul Cornești, județul Timiș. Cu acest prilej au fost oficiate slujbe de pomenire în întrega eparhie, la catedrala mitropolitană și în satul natal, Jadani, astăzi Cornești.

În după-amiaza zilei de 24 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului a poposit în mijlocul comunității din satul Cornești, unde a săvârșit o slujbă de pomenire, împreună cu zeci de preoți din eparhie, în special din Protopopiatele Timișoara I și Timișoara II.

Părintele Mitropolit Ioan a fost întâmpinat la intrarea în sat de pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, de părinții protopopi, de pr. Ștefan Șișu, parohul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Cornești, de preoții din parohiile timișene, de primarul localității, precum și de numeroși credincioși, care au venit să cinstească memoria vrednicului de pomenire, Mitropolit Vasile Lazarescu. Cei prezenți, de la cei mai mici și până la cei mai mari, având în mâini drapelul românesc, au pornit într-o scurtă procesiune, de la intrarea în sat și până în fața bisericii parohiale, unde a fost săvârșită slujba de pomenire a Mitropolitului Vasile Lazarescu.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, împreună cu preoții din administrația Centrului eparhial, de la catedrala mitropolitană și cu preoții din parohiile învecinate localității Cornești. La acest moment binecuvântat au participat membri ai familiei ierarhului Vasile Lazarescu, credincioșii parohiei, precum și credincioși veniți din parohiile limitrofe și din Timișoara.

După îndătinatul Parastas, Părintele Mitropolit Ioan a vorbit celor prezenți despre întâiul Mitropolit al Banatului, ierarh vrednic al Bisericii Ortodoxe, care s-a implicat direct în construirea Catedralei mitropolitane din Timișoara şi în achiziţionarea actualelor clădiri ale Reşedinţei Mitropolitane şi Centrului eparhial. În timpul arhipăstoririi Sale a fost canonizat, la data de 7 octombrie 1956, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iosif cel Noul de la Partoș, ocrotitorul Banatului. De asemenea, Părintele Mitropolit Ioan a arătat că, prin viața și opera sa, eruditul ierarh bănățean, Vasile Lazarescu, a scris o pagină frumoasă în istoria Bisericii bănățene și a fost un adevărat mărturisitor al credinței noastre dreptmăritoare în vremurile grele ale regimului comunist-ateu.

Părintele Mitropolit Ioan a vorbit, apoi, cu sătenii vârstnici, care l-au cunoscut pe vlădica Vasile și care au mărturisit despre părinteasca purtare de grijă a acestuia față de consătenii Săi aflați în nevoi materiale. După acest moment impresionant, cei prezenți au intrat și s-au închinat în biserica parohială, unde au admirat și tabloul Mitropolitului Vasile, în mărime naturală, păstrat de zeci de ani în Sfântul Altar.
Clipe de aleasă emoție au fost trăite și la cripta familială din cimitirul parohial, unde a fost așezat trupul nedreptățitului mitropolit Vasile din anul 1969 și până în anul 1993.

Prin testamentul lăsat familiei, Mitropolitul Episcopul Vasile Lazarescu şi-a manifestat dorinţa de a fi înmormântat în catedrala din oraşul Timişoara, al cărei ctitor principal a fost. Dorința Sa nu a fost însă respectată de autoritățiile vremii, așa încât, trupul s-a întors în satul natal.

În anul 1993, mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului și Consiliul eparhial au decis să împlinească dorinţa testamentară a primului mitropolit al restauratei Mitropolii a Banatului și sicriul cu rămășițele Sale pământești a fost așezat în „prima nişă de sus din dreapta, cum ieşi din cripta de sub altarul catedralei“, aşa după cum menţionează în amintitul testament.

Mitropolitul Vasile Lazarescu rămâne, așadar în minte și în sufletul preoților, al monahilor și al credincioșilor bănățeni, ca un ierarh model, demn, curajos, mărturisitor al Evangheliei Domnului Hristos în vremea unui regim fără Dumnezeu, iubitor de Biserică și de păstoriții pe care i-a îndrumat, ca ierarh, din 1933 și până în 1962.

Citeşte în continuare »
 • 25 Feb 2019
 • 824 vizualizari

Publicații noi la Centrul Epahial

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la tipografia Partoş din Timişoara au apărut în ultima vreme următoarele publicaţii:

Revista Altarul Banatului – revista Mitropoliei Banatului, nr. 7-9 din 2018, 176 pp.

Almanahul Arhiepiscopiei Timişoarei 2019, anul XXIX, 335 pp. Cuprinde calendarul bisericesc pe anul în curs, organigrama Bisericii Ortodoxe Române şi a Arhiepiscopiei Timişoarei, articole şi studii pe temele anului omagial 2019 ş.a.

Ambele publicaţii se găsesc la standul de obiecte bisericeşti de la catedrala mitropolitană.

Citeşte în continuare »
 • 24 Feb 2019
 • 151 vizualizari

Mitropolitul dr. VASILE LAZARESCU al Banatului (1947-1961) în imagini

Joi 21 februarie se împlinesc 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Mitropolit dr. Vasile Lazarescu al Banatului (1947-1961).

Mitropolitul Vasile Lazarescu s-a născut la 1 ianuarie 1894 în localitatea Corneşti (fostă Jadani), judeţul Timiş. După absolvirea şcolii medii, a urmat cursurile Liceului de Stat din Timişoara, apoi pe cele ale Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, obţinând apoi doctoratul în teologie (1919). În paralel a urmat studii de pedagogie şi filosofie la universităţile din Budapesta, Viena şi Cernăuţi (absolvite în anul 1920). A fost numit pe rând, prin concurs, profesor de dogmatică, apologetică şi morală la Institutul Teologic din Sibiu (1920-1924), apoi profesor de dogmatică şi apologetică la Academia Teologică din Oradea (1924-1933), unde totodată a fost şi duhovnic (1926-1933). 

Pentru o vreme a fost redactor al foii eparhiale „Legea românească“ din Oradea (1925-1931). A urcat pe rând treptele slujirii în Biserică, fiind mai întâi hirotonit preot necăsătorit, apoi fiind numit protopop (1926). S-a călugărit în anul 1928 la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, apoi a primit rangul de protosinghel (1928) şi pe cel de arhimandrit (1929). La 21 octombrie 1933 este ales episcop al Caransebeşului, fiind hirotonit în catedrala de acolo la 31 decembrie 1933 şi înscăunat la 15 aprilie 1934. Înfiinţându-se în anul 1939 Episcopia Timişoarei, la 12 iunie 1940 este ales episcop al Timişoarei, fiind înscăunat la 25 martie 1941, în actuala biserică a Parohiei Timişoara Iosefin.

Prin ridicarea eparhiei în rang, în anul 1947 devine arhiepiscop al Timişoarei, apoi mitropolit al Banatului, fiind instalat la 26 octombrie 1947, în Catedrala mitropolitană.

În timpul arhipăstoririi sale a stăruit pentru redeschiderea unor mănăstiri din Banat (Săraca, Partoş, „Sfântul Ilie de la Izvor“, Lipova, Cebza), a îndrumat lucrările de zidire a catedralei din Timişoara (sfinţită la 6 octombrie 1946), activitatea academiilor teologice din Caransebeş şi Oradea, refugiate la Timişoara după 1941, a buletinelor eparhiale: „Foaia diecezană“ – Caransebeş, „Biserica bănăţeană“ – Timişoara şi a revistelor „Duh şi Adevăr“, „Mitropolia Banatului“, „Calendarul eparhial“ ş.a. Ca episcop al Timişoarei şi apoi arhiepiscop şi mitropolit, s-a implicat direct în construirea Catedralei mitropolitane şi în achiziţionarea actualelor clădiri ale Reşedinţei şi Centrului eparhial. A publicat volumele: „Pârga darului. Cuvântări“ (Caransebeş, 1936), „Praznic luminat. Gânduri de sărbători“ (Caransebeş, 1940), „În ce ne deosebim…?“ (Timişoara, 1958) şi numeroase alte studii.

Pensionat de autorităţile comuniste în anul 1961, mitropolitul Vasile Lazarescu şi-a trăit ultimii ani de viaţă la Mănăstirea Cernica, din apropierea Bucureştilor, ca simplu monah. În ultimii ani de viaţă şi-a manifestat dorinţa de a fi înmormântat în catedrala din oraşul Timişoara, al cărei ctitor principal a fost. Din pricina refuzului autorităţilor de atunci de a-i împlini dorinţa, a fost înmormântat în cripta familială din localitatea natală Corneşti (fostă Jadani), din apropierea Timişoarei, la câteva zile după trecerea la cele veşnice.

În anul 1993 mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului a decis să împlinească dorinţa primului mitropolit al restauratei Mitropolii a Banatului, aducându-i sicriul cu osemintele la catedrală, pentru a fi înmormântat în „prima nişă de sus din dreapta, cum ieşi din cripta de sub altarul catedralei“, aşa după cum menţionează testamentul marelui mitropolit bănăţean.

Personalitatea sa luminoasă parcurge anii şi vremurile, fiindu-ne tuturor pildă de slujire a Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.

Veşnică să îi fie pomenirea, din neam în neam!

Citeşte în continuare »
 • 20 Feb 2019
 • 578 vizualizari

Aniversarea hirotoniei întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei

Marţi 19 februarie se împlinesc 13 ani de la hirotonia şi instalarea Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul în funcţia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Ierarhul s-a născut în 24 octombrie 1971, în localitatea Curtea de Argeş, din părinţii Florea şi Milica. A urmat cursurile Şcolii Generale (clasele I-VIII) și ale Liceului Agroindustrial (1986-1990) la Curtea de Argeş, după care s-a înscris la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara (1991-1997).

În continuare, a frecventat cursurile Facultății de Litere, Istorie și Teologie, specializarea: „Teologie Ortodoxă Pastorală” din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997-2001), obţinând titlul de licenţiat în teologie, cu lucrarea: „Aspecte ale creştinismului în primele trei secole (Biserica Primară)” – teza de licență a fost elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Aurel Jivi, cadru didactic asociat, la disciplina: Istoria Bisericească Universală.

Ca student, a activat în cadrul „Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România”, filiala Timişoara (1992-1998), îndeplinind funcţia de vicepreşedinte (1993-1994). În această calitate s-a implicat în toate activităţile Asociaţiei, în mod special în organizarea conferinţelor de spiritualitate ortodoxă.

În anul 1999 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Gyula, după care a fost hirotonit ierodiacon (6 august), iar apoi ieromonah (7 august 1999).

Din încredințarea Preasfințitului Părinte Sofronie a ocupat funcțiile de superior al paraclisului episcopal din Bichiş (2001-2006), eclesiarh al Catedralei episcopale din Gyula (2002-2006), secretar eparhial de limba română al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (2003-2006) şi preot misionar pentru alte parohii ale eparhiei – în parohia Otlaca Pustă (2003-2006) a slujit la altar și a asigurat predarea orelor de Religie la Școala Generală pentru copiii români.

Înaintea hirotoniei întru arhiereu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhimandrit (2006).

În 9 februarie 2006, a fost ales, la propunerea mitropolitului Nicolae Corneanu al Banatului în funcţia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titulatura: Lugojanul, iar în data de 19 februarie a fost hirotonit şi instalat în Catedrala Mitropolitană din Timişoara.

Întru mulți și frumoși ani să trăiți, Preasfinția Voastră!

CANCELARIA CENTRULUI EPARHIAL

Citeşte în continuare »
 • 19 Feb 2019
 • 770 vizualizari

Bucurie duhovnicească pentru credincioșii Parohiei Beregsău Mic

Credincioșii Parohiei Beregsău Mic din Protopopiatul Timișoara I au avut parte în Duminica a 33-a după Rusalii de momente de bucurie duhovnicească, întrucât în mijlocul lor a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a participat, în biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei și părintele paroh Nicolae Dale. După slujbă, Chiriarhul Banatului a oficiat slujba de sfințire a unei cruci sculptată în lemn, ce va fi așezată în Sfântul Altar, în partea de Răsărit a Sfintei Mese. Întrucât cu această Duminică se începe o nouă perioadă liturgică de penitență și meditație duhovnicească, Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură atât despre pilda vameșului și a fariseului, cât și despre semnificația creștină a Crucii, altarul de jertfă al Mântuitorului Iisus Hristos.

Citeşte în continuare »
 • 18 Feb 2019
 • 447 vizualizari

Capacitate preoţească – sesiunea martie 2019

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, precum si cu completarea, actualizarea conținutului, precizarile și completările la aceasta Metodologie, aprobate de Sfantul Sinod prin hotarârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/29 octombrie 2018, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea martie 2019.

La examenul de capacitate preoţească se pot înscrie doar licenţiaţii în Teologie Pastorală, cei care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9,00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9,00, se pot înscrie şi candidaţii care au depăşit condiţiile enunţate.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial (la Sectorul învăţământ) în perioada 18-22 februarie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan;

b) copii după actele de studii: diplomă de licenţiat în teologie pastorală, master, doctorat şi foile matricole, certificat modul psihopedagogic;

c) copie B.I./C.I.;

d) Curriculum Vitae;

e) recomandarea preotului duhovnic;

f) dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Cursuri de pregătire a candidaţilor pentru examenul de capacitate preoţească se vor organiza și susţine în perioada 25 februarie – 8 martie.

Examenul va consta în:

 • proba eliminatorie – testare psihologică, ce se va desfăşura în data de          18 martie a.c., ora 900;
 • testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susţine probele scrise (dogmatică şi morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză biblică, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 2 aprilie, ora 800, la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 14 Feb 2019
 • 590 vizualizari

Duminica a XVII-a după Rusalii

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent în Duminică, 10 februarie, în mijlocul credincioșilor timișoreni, participând la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți în Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara. După otpustul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, explicând pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care se narează minunea vindecării fiicei cananeencei din părțile Tirului și ale Sidonului.

La final, Mitropolitul Banatului, impresionat de încercările unei mame cu patru copii, aflată departe de casă, într-o situație financiară modestă, a demarat, în semn de solidaritate, o campanie de strângere de fonduri, tocmai pentru ca această credincioasă să treacă atât peste neliniștea zilei de mâine, cât și peste greutatea iernii.

Citeşte în continuare »
 • 11 Feb 2019
 • 353 vizualizari

25 de ani de Teologie la Timișoara, în imagini

Anul trecut – 2018 – s-au împlinit 25 de ani de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan, s-a inițiat atunci colectarea și centralizarea fotografiilor de grup ale studenţilor, de la ceremonia de absolvire din fiecare an. Au contribuit la aceasta cadre didactice, foști studenți și studente, care au absolvit Facultatea de Teologie din Timișoara şi cărora le mulțumim pentru ajutor şi implicare.

Au rezultat 22 de fotografii pe care le expunem acum, anunțând totodată că va fi creată o secțiune specială cu aceste fotografii și cu cele care vor urma, pe secțiunea Facultății de Teologie de pe siteul Mitropoliei Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 2 Feb 2019
 • 1,169 vizualizari

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Timișoara

La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Catedrala Mitropolitană din capitala Banatului a îmbrăcat haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitorii spirituali. Manifestările cu caracter liturgic, prilejuite de hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din cetatea Timișoarei au început încă din ajunul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, când sute de credincioși bănățeni s-au rugat împreună cu ierarhii din Arhiepiscopia Timișoarei, aducând prinos de cinstire marilor apărători ai Ortodoxiei din secolul al IV-lea.

Programul slujbelor  religioase a debutat cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată, în prezența Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.

În ziua sărbătorii, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de trei ierarhi, format din Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Din soborul slujitor au mai făcut parte consilierii de la Centrul eparhial, protopopii Timișoarei, clericii de la Catedrala Mitropolitană, precum și ieromonahi de la mănăstirile din eparhie. În cadrul sinaxei euharistice, au fost pomeniți Întâistătătorii Mitropoliei Banatului, ctitorii și binefăcătorii Catedralei, trecuți la Domnul.

La slujbă au luat parte oficialități locale și județene, elevi seminariști, studenți teologi, precum și reprezentanți ai mai multor instituții de cultură din orașul de pe Bega. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Epifania” a Arhiepiscopiei Timișoarei, condusă de prof. Florin
Nicolae Șincari.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, care a descris contextul istoric și cultural în care au trăit acești mari teologi, evidențiind abilitatea lor de a recepta cultura vremii, pe care au folosit-o, apoi, în explicarea Sfintei Scripturi și în formarea învățăturii creștine.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a mulțumit Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, pentru bucuria împărtășită clericilor și credincioșilor timișoreni, prin participarea la hramul Catedralei Mitropolitane. La rândul său, Arhiepiscopul Aradului a mulțumit pentru invitația de a coliturghisi în cetatea păzită de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, un sfânt iubit atât de credincioșii români din Banat, cât și de credincioșii români din țară.

Începând cu anul 1936, odată cu punerea pietrei de temelie a Catedralei Ortodoxe din Timișoara, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, devin ocrotitorii spirituali ai acestui monumental edificiu sacrosanct, fiind singura catedrală chiriarhală din România cu acest hram. Târnosirea lăcașului de cult a avut loc în 6 octombrie 1946, de către Preafericitul Părinte Patriarh Nicodim, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența ctitorului, Majestatea Sa, Regele Mihai I al României.

Citeşte în continuare »
 • 30 Jan 2019
 • 1,064 vizualizari

Conferință dedicată Sfinților Trei Ierarhi

În Sala festivă a Centrului eparhial din Timișoara a avut loc Marți, 29 ianuarie, conferința „Vocația culturală și spirituală a Sfinților Trei Ierarhi și rolul lor în viața creștinismului”, susținută de pr. conf. dr. Nicolae Morar, de la Departamentul de Teologie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. La evenimentul duhovnicesc au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. 

Părintele conferențiar a evidențiat faptul că cei trei mari sfinți ai Bisericii au fost receptivi la cultura epocii lor, reușind să facă din discursul creștin unul care să fie concurențial pentru mesajul filosofiei păgâne din epocă. De asemenea a fost reliefat și faptul că acești dascăli ai teologiei au impus, sub aspect duhovnicesc, un ritm vieții bisericești care, de atunci, se păstrează, fiind viu și astăzi.

La conferință au participat părinți profesori de la Facultatea de Teologie, cadre didactice, elevi seminariști, studenți teologi, precum și studenți masteranzi. După prelegere, pr. lect. univ. dr. Adrian Covan a citit și un Laudatio în onoarea pr. prof. Nicolae Morar. În continuare, pr. Marius Florescu a vorbit despre ultimele apariții editoriale: volumul „1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara. Părintele conf. dr Nicolae Morar – patru decenii de activitate și 65 de ani de viață”, precum și Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Teologie, ambele dedicate pr. conf. univ. dr. Nicolae Morar, care timp de patru decenii a slujit catedra învățământului teologic ortodox românesc de la Caransebeș și Timișoara. După lansarea acestor cărți, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, condus de pr. dr. Radu Bogdan a prezentat un buchet de tropare și imnuri duhovnicești închinate ocrotitorilor învățământului teologic.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a felicitat pe părintele conferențiar Nicolae Morar, îndemnând stundenții teologi să lectureze operele Sfinților Trei Ierarhi care sunt actuale și astăzi, fiind adevărate manuale de îndrumare spre viața duhovnicescă.

Citeşte în continuare »
 • 29 Jan 2019
 • 546 vizualizari