Anunț licitație

PAROHIA BÂRNA, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii murale (a secco), pentru pictori de categoria a III-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 06.09.2019, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 09.09.2019, de la ora 18:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BÂRNA, loc. Bârna, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Miron Zepa, tel. 0763 677512.

Citeşte în continuare »
 • 14 Aug 2019
 • 78 vizualizari

NOI PUBLICAȚII BISERICEȘTI LA CENTRUL EPARHIAL

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la tipografia Partoș din Timișoara a apărut numărul 6/2019 al revistei Învierea a Arhiepiscopiei Timișoarei, însumând 48 de pagini.

Poate fi achiziționată de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara și de la bisericile parohiale din eparhie.

Revistaeparhială Învierea poate fi consultată și on line pe adresa:

Tot la tipografia eparhială a apărut recent și volumul Anul centenar al Marii Uniri. Considerații teologice și istorice (Editura Astra Museum, 384 pagini), însumând contribuțiile unor profesori, teologi, doctoranzi și cercetători din cadrul simpozionului desfășurat în luna noiembrie a anului 2018 la mănăstirea Timișeni. Volumul poate fi achiziționat de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 13 Aug 2019
 • 171 vizualizari

Admitere la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală – Septembrie 2019

 1. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

 • două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima Facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;
 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de botez;
 • recomandarea preotului paroh;
 • binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
 • scrisoare de intenţie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
 • diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
 • acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;

3) orfani sau proveniţi din casele de copii.

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.

2. Calendarul admiterii:

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

5–11 septembrie: înscrierea candidaţilor;

11 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

12-13 septembriedepunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;

13 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE – 2019

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Dogma Sfintei Treimi
 3. Crearea lumii văzute şi nevăzute
 4. Crearea omului şi căderea în păcat
 5. Persoana și opera de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat
 6. Duhul Sfânt. Har, credinţă, fapte bune.
 7. Biserica şi însuşirile ei
 8. Sfintele Taine – generalităţi
 9. Taina Sfintei Euharistii
 10. Dumnezeu judecătorul – judecata particulară şi judecata universală. Viaţa de veci

BIBLIOGRAFIE

Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

Pr. prof. dr. Isidor Todoran, pr. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru Seminariile Teologice, http://ro.scribd.com/doc/50045856/Teologia-dogmatică

CHESTIONAR orientativ pentru testul grilă la disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ aferent concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei;

b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte?

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:

 a) iudaismului;

b) creștinismului;

c) islamismului?

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic;

b) Sinodul III ecumenic;

c) Sinodul IV ecumenic?

 4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:

a) Demiurgului;

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt;

 c) a îngerilor?

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic;

b) o materie preexistentă;

c) din Natura (Ființa) dumnezeiască?

 6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu;

 c) natură iremediabil degenerată?

 7. Revelația este o:

a) ficțiune;

b) acțiune divină?

c) construct speculativ?

8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe:

 a) texte biblice;

 b) lucrări filosofice medievale;

c) scrieri contemporane?

9. Biblia este o scriere:

 a) mitologică;

b) socio-umană;

c) inspirată?

MASTERAT  Teologie: Religie,Cultură, Societate

Sesiunea septembrie 2019

-înscriere: 16-18 septembrie

– susţinere probe: 18 septembrie

-afişare rezultate parţiale: 18.09.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 19.09.2019

-confirmarea locurilor: 19-20.09.2019

Citeşte în continuare »
 • 9 Aug 2019
 • 1,282 vizualizari

Tabăra „Bucuria Cunoașterii”, la cea de a VI-a ediție

40 de copii din localitatea Topolovațu Mare, jud. Timiș, au participat, săptămâna aceasta, la cea de a VI-a ediție a taberei „Bucuria Cunoașterii”, desfășurată și-n acest an, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la Centrul de Agrement Poieni Strâmbu, jud.Timiș. Beneficiarii taberei au fost copii cu rezultate deosebite la învățătură sau care s-au remarcat în decursul anului școlar prin activitățile desfășurate, precum și copii proveniți din familii cu probleme sociale.                                                                                                                   

Un prim popas al grupului a fost la Mănăstirea Românești, unde copiii am cerut ajutorul lui Dumnezeu.

  „Deși ca zile, tabăra a fost scurtă, ca și evenimente, ea a fost complexă. Spre exemplu: am primit în tabără vizită celor de la Direcția Antidrog Timiș, care ne-au adus noi informații privind consumul și rezultatul acestuia pentru copii; s-au făcut drumeții, vizitandu-se unul din principalele puncte turistice ale zonei: cascada de la Șopot de pe unul din brațele răului Bega, aflată într-o zona turistică deosebit de atrăgătoare și destul de grea privind vizitarea ei; în cea de-a 3-a zi s-a urcat la tunelul Hoților și la zona de semnal pentru telefon, călătorie care a durat cu urcare și coborâre peste 3 ore de mers, copiii fiind deosebit de încântați. În utima zi a taberei, în semn de apreciere pentru bunul lor comportament, copiii au fost recompensatii cu diplome și icoane. Pe această cale exprimăm cuvinte de mulțumire Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș, care au prelungit șederea copiior în tabără cu o zi, fiind alături de grupul nostru de fiecare când resușim să organizăm o astfel de acțiune”, a spus părintele Cosmin Chiroiu.

  Scopul și obiectivele taberei au fost: cunoașterea și interacționarea tinerilor între ei, indiferent de vârstă, îndepărtarea de tehnologie (pentru că în centru nu exista acces la telefon și semnal de internet) situație care i-a împins pe copii să interacționeze mai bine, o rupere destul de mare din individualismul multora dintre cei prezenți și nu în ultimul rând o apropiere mai bună față și de cei care le-au fost alături în această perioadă și care le-au câștigat încrederea.                  

  Organizatorii taberei au fost preotul Cosmin Chiroiu din parohia Iosifalău, învățătorea Mihaela Chiroiu, Gherghina Petrișor, reprezentantul Primăriei și voluntarele Ana Mândru și Mihaela Mihai.

Citeşte în continuare »
 • 8 Aug 2019
 • 534 vizualizari

Mănăstirea Săraca și-a prăznuit hramul istoric

Numeroși credincioși bănățeni au participat astăzi, de praznicul Schimbării la Față a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, la hramul Mănăstirii Săraca, din Protopopiatul Deta, Județul Timiș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Paraclisul de vară al mănăstirii de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu mai mulți clerici din eparhie.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul.
Potrivit tradiţiei, în cadrul slujbei, au fost  binecuvântate prinoasele aduse de credincioşi, iar după Sfânta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru vieţuitorii mănăstirii trecuţi la cele veşnice.


Mănăstirea Săraca, una dintre cele mai vechi așezări monastice din Banat este atestată documentar la sfârșitul sec. al XIII-lea, sub numele de Mănăstirea Șemlacului de câmpie. Biserica cu hramul „Schimbarea la Față”, singura rămasă din ansamblul fostei mănăstiri, este un valoros monument de artă ce datează de la jumătatea secolului al XVI-lea. În pronaos se păstrează mai multe fragmente de picture din sec. al XVI-lea. Restul picturii datează din 1730 şi este realizată de zugravii Andrei, fiul său Andrei, Ioan şi Chiriac, vrednici urmaşi ai iconografiei bizantine din ţara noastră. În prima jumătate a sec. al XVIII-lea, la Mănăstirea Săraca a funcționat o școală, ai cărei dascăli erau călugări români. Prin bogata sa istorie, dar şi prin armonia deosebită a elementelor bizatine ce îmbogăţesc podoaba sa artistică, străvechea biserică a Mănăstirii Săraca este cel mai reprezentativ lăcaş de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2019
 • 2,622 vizualizari

Ziua Timișoarei – 100 de ani de administrație românească în Banat

Timișorenii au sărbătorit Sâmbătă, 3 August, împlinirea a 100 de ani de la intrarea trupelor armatei române, conduse de către colonelul Virgil Economu, în oraș și de la instaurarea administrației românești în Banat. Manifestările au debutat în Piața Petru Maior, unde s-a oficiat un ceremonial religios, după care au fost depuse corone de flori la bustul colonelului Virgil Economu.

Sărbătoarea din capitala Banatului a continuat, în Piața Unirii, cu o ceremonie religios-militară, ce a marcat 100 de ani atât de la unirea Banatului cu România, cât și de la instaurarea administrației românești în Banat și în Timișoara, eliberate de sub administrația ungară în 1919. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți.

Programul a cuprins și reconstituirea acelui moment istoric din 3 august 1919. Conform Biroului Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Timișoara, la această reconstituire, organizată în Piața Unirii, au participat peste 60 de militari și șase călăreți, îmbrăcați în ținutele militare specifice anului 1919. Totodată, actorii Teatrului Național din Timișoara, pe baza textelor culese din ziarul Dacia, ediția din 4 august 1939, au dat viață personajelor vremii: prefectului Aurel Cosma, protopopului Ioan Oprea, primarului Josef Geml, vice-prefectului Ferenczy și altor personalități din acele vremuri. Momentul de reconstituire a fost organizat de Primăria Timișoara cu sprijinul Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Muzeului Național de Istorie al Banatului și Asociației „Eugeniu de Savoya”.

Reconstituirea a fost urmată de o defilare cu tehnică militară și personal, ce s-a derulat pe Bd. Republicii, între pasajul Jiul și Catedrala Mitropolitană. În acest sens, la manifestările dedicate centenarului Timișoarei, evenimentul anului în capitala Banatului, au participat peste 700 de militari din cadrul Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Decebal”, Detașamentului de cavalerie și Detașamentului de Gardă de Onoare al Jandarmeriei Române, 40 de mijloace tehnice și 3 elicoptere.

La ceas aniversar, la primăria orașului a avut loc și o ședința festivă de Consiliu Local. După intonarea Imnului României, a Odei Bucuriei și a Imnului Timișoarei, Adriana Babeți (profesor universitar, prozator, critic literar, romancier și eseist), Doina Popa (fondatoarea Fundației Culturale „Artmedia”), Toma Frențescu (maestru coregraf, coordonator al Ansamblului folcloric „Timișul”) și Szakáts Béla (profesor, sculptor) au primit titlul de cetățeni de onoare al Municipiului Timișoara. Tot cu prilejul centenarului bănățean, în Piața Victoriei, a fost dezvelit bustul Reginei Maria, realizat de sculptorul Aurel Ardeleanu, iar, în Spațiul expozițional al casei de cultură din incinta Bastionului Theresia, a avut loc vernisajul expoziției „Ziua Timișoarei” al Asociației Culturale „Romul Ladea”.

Prin hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 1999, data de 3 August a devenit ziua orașului Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 3 Aug 2019
 • 1,153 vizualizari

Părintele Viorel Râncu a trecut la cele veșnice

Preotul Viorel Râncu de la parohia Timișoara – Elisabetin (Piața Crucii,) în vârstă de 66 ani, a trecut la cele veșnice, după o lungă și grea suferință.


Părintele Râncu s-a născut în localitatea Șopotu  Vechi, jud. Caraș-Severin la 22 iunie 1953. A absolvit Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeș în anul 1973 și a luat licența în Teologie a Institutului Teologic din București în anul 1978. A fost hirotonit preot în anul 1980 și a slujit la parohia Topleț din Episcopia Caransebeșului, ulterior fiind numit profesor la Seminarul din Caransebeș – unde a obținut toate gradele didactice, fiind numit și profesor metodist pentru profesorii de religie. A activat și în administrație ca inspector eparhial în anii 1996-1999 și a fost inclus în Comisia de Bioetică a eparhiei Timișoarei. În anii 1994-1995 a primit o bursă de studiu și a studiat la Institutul ecumenic din Geneva (Elveția).
Din anul 2001 a fost numit preot la parohia Timișoara – Elisabetin de unde s-a pensionat în anul 2018. Pentru activitatea sa preoțească și culturală a fost distins cu rangul de iconom-stavrofor.
A fost un preot-cărturar, bibliofil, iubitor de carte și învățătură, căutat și iubit de credincioși pentru firea sa blândă, cuvântul cald și plin de încurajare și, mai ales, pentru predicile bine pregătite și de un înalt nivel teologic.

Slujba de înmormântarea va avea loc, joi, 01 August a.c., ora 11:00 în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a Parohiei Timișoara-Elisabetin (Piața Crucii).


Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

Citeşte în continuare »
 • 31 Jul 2019
 • 957 vizualizari

Protopopul Ioan Oprea comemorat la Parohia Timișoara-Fabric

În Duminica a VI-a după Rusalii, la biserica cu hramurile „Sf. Proroc Ilie și Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei” din Timișoara – Fabric, a avut loc evocarea protopopului Ioan Oprea, cleric bănățean, participant la Marea Unirea de la Alba Iulia din 1918. Ziua de 28 iulie 2019 a debutat cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și de Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, fost episcop administrator sau locțiitor la Vârșeț, de pr. Ioanel Popescu, vicar eparhial, de   pr. Paroh Cosmin Panțuru și clericii parohiei, precum și de alți clerici invitați din Patriarhia Română.

Tâlcuirea pericopei evanghelice din această duminică a fost rostită de Preasfințitul Părinte Daniil, care a evidențiat droagostea lui Hristos Dumnezeu pentru cei aflați în suferință trupească și sufletească. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Parohiei Timișoara-Fabric.

De asemenea, Părintele Mitropolit Ioan l-a invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei să istorisească credincioșilor prezenți câteva întâmplări, pe care chiriarhul arădean, născut în această parohie, le-a avut cu protopopul Ioan Oprea, un preot atașat de Biserica românească și promotor al valorilor național-românești pe care le insufla tinerilor din acea vreme.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhii, oficialitățile locale și județene și credincioșii au ieșit în curtea bisericii parohiale, unde a avut loc dezvelirea bustului protopopului Ioan Oprea, lucrare a sculptorului timișorean Aurel Gheorghe Ardeleanu. Dezvelirea bustului a fost realizată de către Părintele Mitropolit Ioan și de către dl. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timișoara; apoi slujba de sfințire a fost săvârșită de către Chiriarhul Banatului.

„În aceste zile cetatea Timișoarei freamătă la gândul aducerii aminte, că în urmă cu 100 de ani era o mare bucurie pentru românii din Banat și din cetatea Timișorii. Împrejurările istorice au făcut ca Banatul să fie ultima provincie care se dezlipea dintr-un imperiu apus și se ducea să pună capul pe pieptul dulcei Românii. Protopopul Ioan Oprea a întâmpinat trupele române alături de credincioșii de atunci, în dangăt de clopot și cu rugăciune, iar cu apă sfințită a binecuvântat armata română, pentru că duhul învierii românești a ajuns și în această parte de țară”, a spus Părintele Mitropolit Ioan. 

Protopopul Ioan Oprea este cel care pe data de 3 august 1919 a oficiat slujba de Te Deum la intrarea armatei române în Timișoara, ceea ce a marcat instalarea administrației românești în această parte de țară.

Citeşte în continuare »
 • 28 Jul 2019
 • 1,989 vizualizari

Simpozionul „Centenarul bănățean. Un secol de administrație românească la fruntariile României”, la Timișoara

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la instaurarea administrației românești în Banat (1919), Arhiepiscopia Timișoarei organizează, în perioada 27-29 iulie, simpozionul internațional „Centenarul bănățean. Un secol de administrație românească la fruntariile României”.

Deschiderea festivă a avut loc în Sala Centrului Eparhial, unde Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, prof. univ. dr. Sorin Șipoș de la Universitatea din Oradea și prof. univ. dr. Nicolae Robu, primarul Municipiului Timișoara, au susținut o serie de prelegeri ce au evidențiat tematic contribuția Bisericii bănățene la efortul pentru unitatea națională, situația internațională de la sfârșitul Primului Război Mondial, perioada ocupației militare străine în Banat, instaurarea administrației românești, intrarea trupelor Armatei Române în orașele provinciei și personalitățile momentului.

Președintele Academiei Române a susținut în plen conferința cu titlul „Cine a făurit România: istorie și ideologie”, în cadrul căreia a evidențiat ideea de unitate de neam și de limbă, prezentă în conștiința poporului român chiar în cadrul existenței vremelnic separate a provinciilor românești.

„Numele de România vine e la Roma. Poporul acesta s-a numit dintru început <<rumân>> sau <<român>>, după ce a trecut, probabil, printr-o variantă intermediară din latinescul <<romanus>>. Suntem singurul popor mare, latin, care purtăm, în numele nostru, amintirea Romei. În ceea ce privește făurirea României, aceasta s-a făcut nu într-o 100 sau 200 de ani, ci aproximativ într-un mileniu. Încă de la finalul etnogenezei s-a pus cărămidă cu cărămidă de la primele țări românești, formațiuni politice care au dus la formarea Țării Românești, a Moldovei, a voievodatului Transilvaniei. Este clar că, fără națiunea română nu se putea face România. Dacă nu existam noi, ca popor, întinși de-o parte și de alta a Carpaților, nu s-ar fi putut face România. Am avut, atunci, o elită responsabilă, formată din oameni de stat care au îndrumat masele și care au luat decizii favorabile poporului român: deciziile de la Chișinău 27 martie 1918, deciziile istorice de la Cernăuți sau cele de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Să nu uităm niciodată subiectul pentru care s-a făcut unirea, și anume: poporul român! Dacă românii nu ar fi vrut unirea, nu s-ar fi putut face România întregită!”, a spus acad. Ioan Aurel Pop.

Centenar bănățean

Unirea Banatului cu România a fost proclamată pe 1 decembrie 1918 la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Preluarea de facto și de jure a administrație Banatului de către autoritățile românești s-a desfășurat cu întârziere și cu mare greutate, datorită faptului că Banatul, teritoriu aflat între Mureş, Tisa şi Dunăre, a reprezentat obiectul unei medieri internaționale, încheiate doar la mijlocul anului 1919. În urma deciziei internaționale, două treimi din teritoriul Banatului au intrat în componența României, fiind preluate în administrare de reprezentanții românilor, iar o treime a rămas Regatului sârbilor, croaților și slovenilor. Ca atare, unirea Banatului cu România a fost consfințită pe 3 august 1919, odată intrarea trupelor românești în Timișoara și cu instaurarea administrației românești.

Programul evenimentului a cuprins și dezvelirea bustului protopopului Ioan Oprea, reprezentantul Ortodoxiei românești din Timișoara anilor 1918 și 1919. În 3 August 1919, protopopul Ioan Oprea a întâmpinat primele unități ale trupelor românești aflate sub comanda colonelului Virgil Economu, la Biserica Ortodoxă „Sfântul Ilie” din Prințul Turcesc, unde a oficiat o slujbă de mulțumire pentru instaurarea administrației românești în această zonă a României. Remarcabile sunt cuvintele protopopului Oprea atunci când a întâmpinat Armată Română „V-am aşteptat cu dor şi astăzi vă întâmpinăm cu braţele deschise pe meleagurile mănoase ale Banatului”. La acestea, colonelul Economu îi răspunde: „Dumnezeu a fost totdeauna în inimile românilor, în inimi curate, cu sentimente valabile şi ne-a învăţat ca românul să se iubească şi să nu trăiască despărţit”. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 217 din 1999, 3 August a devenit ziua oraşului Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 27 Jul 2019
 • 1,320 vizualizari

A N U N Ț L I C I T A Ț I E

PAROHIA TIMIȘOARA FABRIC, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale, pentru pictori restauratori de categoria a I-a (biserica este monument istoric categoria B). 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 12.08.2019, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 13.08.2019, de la ora 19:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA FABRIC, loc. Timișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 10, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Cosmin Panțuru, tel. 0745 654106.

Citeşte în continuare »
 • 26 Jul 2019
 • 123 vizualizari