Muzeul Bibliei inaugurat la Timișoara

Biblia numită și Cartea Cărților este o punte de legătură între timp și veșnicie și ne prezintă poruncile și principiile lui Dumnezeu, care ne ajută să stabilim o legătură directă între noi și creator. Biblia este cartea care poate înlocui o întreagă literatură a afirmat istoricul, scriitorul și lingvistul Nicolae Iorga.

În seara zilei de marți, 2 aprilie, 2019, în incinta Bastionului Therezia din Timișoara a fost inaugurat Muzeul Bibliei, ce cuprinde o expoziție temporară de 500 de exemplare de Biblii din întreaga aflate în colecția privată a dr. Ionel Tuțac, președintele Asociației Renașterea Familiei. La acest eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, alături de Călin Dobra, Președintele Consiliului Județean și Nicolae Robu, primarul Municipiului Timișoara. Din partea Centrului eparhial și al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest au participat, pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, pr. Conf. Univ. Constantin Jinga, lect univ. Adrian Covan și pr. Marius Ioana ș.a.

„Această manifestare are binecuvântarea cerului, eveniment unde pot fi văzute mai mult de 500 de Biblii în diferite graiuri ale pământului; și putem observa în câte limbi ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre pe care le rostim aici pe pământ”, a spus părintele Mitropolit Ioan.

Inițiativa   organizării acestui eveniment a fost generată de dorința organizatorilor de a promova Sfânta Scriptură și de a sublinia influența pe care aceasta o are în istorie, artă, muzică și mai ales în viața personală a omului. „Organizăm acest muzeu, cu scopul de a sublinia faptul că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu, ci trebuie citită, studiată și aplicată în viața de zi cu zi”, a precizat dr. Ionel Tuțac, președintele Asociației Renașterea Familiei. Momentul inaugurării este totodată un act de cultură, fiind primul eveniment de acest gen organizat în Romania.

Pe parcursul zilelor în care expoziția va fi deschisă vor avea loc o serie de întâlniri și dezbateri, cu profesori de la facultățile de teologie din urbe, preoți, cercetători ai Bibliei, scriitori și numeroși credincioși, care vor prezenta teme legate de cuvântul lui Dumnezeu, precum „Cum de a ajuns Biblia Cartea Cărților”, „Rolul Scripturii în dezvolatarea societății”, „Biblia pentru copii”, etc.

Au contribuit ca parteneri la realizarea acestui proiect Mitropolia Banatului, Consiliul Județean Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, precum și alte asociații creștine din oraș.  Expoziția va fi deschisă până la data de 25 aprilie, zilnic de la 9-17, intrarea fiind liberă.

Citeşte în continuare »
 • 3 Apr 2019
 • 496 vizualizari

Sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoțească

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoție aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi cu prevederile art. 3-7 din Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului, Arhiepiscopia Timișoarei a organizat Marți, 2 Aprilie, în Sala festivă a Centrului eparhial, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească, la care s-au înscris șase candidaţi, licenţiaţi în Teologie Pastorală, care doresc să ocupe una din parohiile vacante existente în cadrul eparhiei.

În fața unei comisii, formată din profesori de la departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara și prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, candidații prezenți au susținut cele două probe, scrisă şi orală, ale examenului.

La proba scrisă, candidaţii au avut de tratat subiecte de istorie bisericească și dogmatică, iar în cadrul probei orale, au fost verificate cunoştinţele, competenţele şi deprinderile candidaţilor legate de omiletică şi catehetică, drept canonic şi administraţie bisericească, liturgică, muzică bisericească şi tipic. Totodată, candidaţii au răspuns şi la întrebări practice ce au avut în vedere diverse aspecte legate de pastorație și de viața parohiei. Cele două probe au fost precedate de o altă probă eliminatorie, ce a constat în testarea psihologică, desfășurată în timpul perioadei de pregătire a candidaților.

Arhiepiscopia Timișoarei organizează, anual, două sesiuni ale examenului de capacitate preoțească: sesiunea de primăvară și sesiunea de toamnă. Licențiații în Teologie sau absolvenții de studii teologice postuniversitare care doresc să ocupe un post vacant de preot din cadrul eparhiei trebuie să susțină acest examen care, potrivit Metodologiei de obţinere a gradelor profesionale de către personalul clerical, se constituie în examen de titularizare pe post. Media generală de promovare a acestui examen este de minim 7 (șapte). Pentru candidații care îl vor promova cu cel puțin media 9,00, examenul de capacitate preoțească are valabilitate de 2 ani, iar pentru cei care îl vor promova cu media sub 9,00, valabilitatea este de 1 an.

Citeşte în continuare »
 • 2 Apr 2019
 • 543 vizualizari

Cerc de lectură, poezie și cântare religioasă, la Orțișoara

La Biserica Ortodoxă din Orțișoara s-a desfășurat Duminică, 31 Martie, cea de-a IV-a ediție a Cercului de lectură, poezie și cântare religioasă. La întâlnire au fost prezenți elevi din ciclul primar și gimnazial, aparținând Școlii Gimnaziale Orțișoara. În cadrul cercului, elevii au citit povestiri ortodoxe, cu caracter moral-religios, au recitat poezii din autorii Traian Dorz, Zorica Lațcu și Mihai Eminescu. De asemenea, Grupul coral „Anghelos” al Școlii Gimnaziale Orțișoara a interprtat o serie de pricesne. Elevii participanți s-au arătat bucuroși și mulțumiți de modul în care s-au desfășurat activitățile, manifestându-și dorința de a fi prezenți și la edițiile viitoare.

Citeşte în continuare »
 • 1 Apr 2019
 • 118 vizualizari

Expoziția de artă vizuală „La răscrucea satului – lumini străpunse”

La Muzeul Catedralei mitropolitane din Timișoara a fost vernisată, în Duminica a 3-a din Sfântul și Marele Post al Paștilor, închinată cinstirii Sfintei Cruci, expoziția de artă cu tema „La răscrucea satului – lumini străpunse”. Organizată de Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara, expoziția reunește lucrările a 65 de artiști plastici din urbea de pe Bega și din țară. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Expoziția a fost deschisă printr-un spectacol de cântece și poezii cu tematică religioasă, susținut de copiii din grupul catehetic al Parohiei Timișoara – 700. Evenimentul, moderat de părintele consilier Nichifor Tănase, de la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, a cuprins o serie de alocuțiuni, rostite de lect. univ. dr. Gabriel Kelemen, critic de artă, artistul Silviu Orăvițan, meșterul popular Nicolae Muntean și prof. univ. dr. Dana Constantin, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România – filiala Timișoara, care au reliefat caracteristicile operelor expuse.

„Specificul acestei expoziții constă în aceea că pune laolaltă lucrări laice într-un muzeu cu artă sacră, punându-ne, totodată, și pe noi vis-a-vis de artă. Dacă lucrările artiștilor plastici reprezintă un dialog pe orizontală, între autor și privitor, icoanele și obiectele de cult din muzeu au o vibrație dincolo de noi, aparținând matricei absolutului, ele fiind o căutare permanentă a verticalei. Ca atare, expoziția face ca orizontala să se întâlnească cu verticala”, a menționat artista Lia Popescu, membră a echipei curatoriale din cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România – filiala Timișoara.

„În muzeul Catedralei mitropolitane există deja o continuitate pe melanjul constructiv dintre arta bisericească paleocreștină și arta cu caracter sacramental, legată de cultura umanistă. Această îmbrățișare complexă dintre cultura umanistă, paleocultura și cultura creștină ortodoxă, reprezintă un act de înfrățire și încrucișre. Între umanism și cultura ortodoxă, în sensul ei canonic, a existat  de foarte mult timp un soi de tatonare sau logodnă. Ca atare, prin această expoziție se realizează o simbioză, în sensul cel mai armonic și constructiv. Referitor la opera de artă prezentată, ea este apropiată de elevarea sufletească, pe care fiecare artist o încearcă prin intermediul penelului”, a spus criticul de artă, Gabriel Kelemen.

Expoziția, organizată în forma crucii, surprinde, în linii și culori, diverse elemente reprezentative pentru satul românesc, troițe de la răscruci de drumuri, colțul de rugăciune al casei tradiționale, simboluri ale portului traditional românesc (costume care poartă semnul sfintei cruci), totul sub semnul Luminii lui Hristos și al Crucii neamului românesc.

La final, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a vorbit despre prezența icoanelor de vatră din casele sătești. „În vechile case românești, icoanele de vatră erau așezate într-o firidă deasupra locului unde membrii familiei făceau focul pentru pregătirea hranei. De fapt, acel loc, numit și vatră, reprezenta centrul casei. În vechime, nu exista casă de român în care să nu existe o astfel de icoană de vatră, întrucât femeia creștină se ruga atunci când aprindea focul sau când prepara hrana”, a menționat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Lucrările vor fi cuprinse într-un catalog care va fi tipărit la Tipografia Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei. Expoziția va fi deschisă publicului până în 25 mai 2019.

Citeşte în continuare »
 • 1 Apr 2019
 • 377 vizualizari

Conferința „Strana Bisericii Ortodoxe din satul românesc – izvor de cultură muzicală și sursă de inspirație pentru marii compozitori români”

În perioada 28 Martie – 18 Aprilie, Catedra de Teologie Ortodoxă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Studenților Creștin Ortodocși – Filiala Timișoara, organizează seria de comunicări prepascale, cu genericul: „Satul românesc, vatră de credință strămoșească și identitate națională”.

În Sala festivă a Centrului eparhial din Timișoara, a avut loc joi, 28 martie, prima conferinţă, susţinută de pr. lect. dr. Radu Bogdan, cu tema „Strana Bisericii Ortodoxe din satul românesc – izvor de cultură muzicală și sursă de inspirație pentru marii compozitori români”. La eveniment au fost prezenți părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei, părinții profesori și cadrele didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, clerici și studenţi teologi.

Pornind de la geneza cântării corale românești, care se identifică cu zorii cântării corale bisericești, și culminând cu prezentarea personalităților de seamă care au pus bazele activității corale bisericești din Banat, părintele profesor a realizat o radiografie concisă a fenomenului artistic muzical, în toată complexitatea formelor sale de manifestare, evidențiind faptul că marii compozitori români, fie ei teologi (Ion-Popescu Pasărea, Gavriil Muzicescu sau Ciprian Porumbescu) sau preoți (Nicolae Lungu, Timotei Popovici, Augustin Bena, Gheorghe Șoima), au făcut primii pași în universal muzical la strana bisericilor sătești, ca, mai apoi, să-și desăvârșească formarea muzicală în cadrul școlilor de cântăreți bisericești, a seminariilor sau a facultăților teologice ori în cadrul academiilor de muzică din țară și străinătate. De asemenea, conferențiarul a reliefat contribuția atât a muzicologului român, Alexandru Podoleanu (descris de bizantinologul și muzicologul Vasile Vasile, drept „primul diriginte de cor, care a înlocuit sistemul rusesc și care a scris muzică bisericească corespunzătoare gustului și educației poporului român” ), cel care a trasat direcția dezvoltării corale doar pe fundamentul și în spiritul cântării psaltice de strană, cât și a lui Dumitru Georgescu Kiriak, care s-a aplecat asupra întocmirii unui repertoriu adecvat pentru formațiile corale bisericești din satele românești.

Ultima secțiune a prelegerii a fost dedicată atât prezentării compozitorilor bănățeni (Ion Vidu, Antoniu Sequens, Sabin Drăgoi, Timotei Popovici, Zeno Vancea), cât și activității corale bisericești din Banat, unde a fost subliniat faptul că, orașul Lugoj a constituit epicentrul mișcării corale din această zonă, iar corurile din Lugoj (printre care cel mai reprezentativ și cel mai vechi, Corul românilor lugojeni, înființat în 1810), au reprezentat, pentru cea de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea, factori de civilizație și cultură muzicală. Nu în ultimul rând a fost amintit și Corul de la Chizătău, de lângă Lugoj, primul cor de plugari din țară, înființat în 1840, prin a cărui rigurozitate și activitate s-au pus bazele unui process de formare a instructorilor de cor, care vor desfășura o rodnică activitate în satele din Banatul românesc și sârbesc, deopotrivă. Totodată, părintele conferențiar a concluzionat că activitatea corală de la Lugoj și Chizătău a determinat înființarea de reuniuni de cântări, de societăți corale și fanfare în mjoritatea orașelor și satelor din Banat.

În încheierea conferinţei, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, dirijat de pr. lect. dr. Radu Bogdan a susţinut un recital coral specific perioadei Postului Mare. Seria de conferinţe va continua săptămâna viitoare cu o nouă temă, dedicată anului omagial al satului românesc, ce va fi susținută în Sala A01 a Universității de Vest, de către avocatul dr. Alexandru Sbârnă din Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 29 Mar 2019
 • 547 vizualizari

Expoziția LA RĂSCRUCEA SATULUI – LUMINI STRĂPUNSE, la catedrala mitropolitană

Vernisaj: 31 martie 2019, ora 13.00, Muzeul Catedralei Mitropolitane

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 31 martie – 25 mai 2019, fiind vorba de lucrările a 64 de artiști plastici. Invitați speciali vor fi maestrul Silviu Oravitzan și meșterul popular Nicoale Muntean. Evenimentul se bucură de binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Cu ocazia Duminicii a III-a din Postul Mare, închinată Cinstirii Sfintei Cruci, respectiv în data de 31 martie 2019, Arhiepiscopia Timișoarei, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, organizează o expoziție de artă cu tema „LA RĂSCRUCEA SATULUI – LUMINI STRĂPUNSE” în cadrul Muzeului Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

În deschidere va vorbi criticul de artă Gabriel Kelemen, lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timişoara, în același timp, cercetător, care a dezvoltat o teorie unică la nivel mondial, prezentată într-o impresionantă lucrare intitulată „Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex”.

Evenimentul va puncta, în primul rând, tematica „Sfintei Cruci”, dar, în al doilea rând, avem bucuria de a ne raporta și la anul omagial 2019. De aceea, printre ideile directive, care vor subordona activitatea Bisericii în anul ce vine, putem sublinia: satul – matrice cosmică, troițele de la răscruci de drum, colțul de rugăciune al casei tradiționale, simboluri ale portului traditional românesc (costume care poartă semnul sfintei cruci), totul sub semnul Luminii lui Hristos și al Crucii neamului românesc. România s-a aflat întotdeauna la o „răscruce a vânturilor” istoriei, dar, sub semnul Sfintei Cruci, diviziunile și dezbinările între semeni sunt mereu anulate prin „purtarea sarcinii (crucii)” sau acceptarea celuilalt în dragostea lui Hristos. Dincolo de cruce, dar chiar și în mijlocul ei, se află Lumina-Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume.

Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul organizează expoziția de artă vizuală în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara și Muzeul Catedralei Mitropolitane.

Lucrările vor fi cuprinse într-un catalog care va fi tipărit la Tipografia Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei.

Citeşte în continuare »
 • 28 Mar 2019
 • 327 vizualizari

Marşul pentru viaţă, la Lugoj

Şi anul acesta, Lugojul s-a numărat printre cele peste 500 de oraşe din România şi Republica Moldova în care s-a desfăşurat Marşul pentru Viaţă, tema de anul acesta fiind intitulată „Unic din prima secundă”.

Pe plan local, evenimentul a fost organizat de Protopopiatele Lugoj şi Făget, în colaborare cu toate celelalte culte şi asociaţii creştine din oraş, având acelaşi scop comun, şi anume, afirmarea dreptului la viață al copilului nenăscut și conștientizarea gravității avortului.

Întrunirea participanţilor a avut loc, începând cu orele 12:00, pe esplanada din faţa bisericii cu hramul „Învierea Domnului” de pe strada Caransebeşului, unde au fost rostite câteva alocuţiuni legate de acest moment important. Astfel, după cuvântul de bun venit adresat participanţilor de către părintele protopop Ioan Cerbu , au vorbit doamnele Gabriela Rădulescu, Cristina Furdean şi Maria Birău, care prin mesajele pline de conţinut, au arătat de ce este important să susţinem viaţa celor încă nenăscuţi şi să luptăm cu toate mijloacele ce ne stau la îndemână, împotriva acestei crime numite AVORT, la care, din păcate, multe femei  din ziua de astăzi, recurg. Din locaţia respectivă, cei peste 100 de participanţi, s-au deplasat, pedestru, prin centrul oraşului, fiind rostite rugăciuni şi intonate cântece cu caracter creştin, totul culminând cu slujba Acatistului Sfântului Stelian, oficiată în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La finalul slujbei, părintele protopop Ioan Cerbu a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi implicare în evenimentul desfăşurat, transmițând totodată, şi cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 25 Mar 2019
 • 223 vizualizari

Expoziția de sculptură „Musica Universalis”, la Muzeul de Artă din Timișoara

Sâmbătă, 23 martie 2019 în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara a avut loc vernisajul expoziției de sculptură în bronz, „Musica Universalis” a artistei Linda Saskia Menczel. La eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Proiectul reprezintă o retrospectivă a eforturilor depuse de artistă în ultimii 20 de ani cu scopul de a transpune arhetipuri și mituri preluate din Vechiul și Noul Testament și din Kabbalah; sunt expuse zeci de lucrări în cele trei camere expoziționale, basoreliefuri din bronz, iar piesa centrală a expoziției este un pian-sculptură. Toate aceste lucrări au fost însoțite de un film documetar, ce prezintă principiile demersului artistic al acestui proiect inedit. Compozitorul și dirijorul Radu Popa a prezentat piesa muzicală scrisă special pentru acest eveniment.

„Arta, ca mărurisire a reverenței față de Creație este datoare să continue menirea ei de a educa și a sluji frumosul. Arta a devenit jurnalism, critică socială, exhibitionism și nevroză publică. Frica de frumos, de dragul imediatului, al șocului și spectaculosului, a îndepărtat artiștii de menirea lor profetică, când un flux creativ se asociază căutării spirituale. Urmarea lui Hristos ca țel al vieții implică o moarte a omului vechi și o înviere a omului nou; schimbarea la față înseamnă lupta cu propriile patimi și înfrângerea voii proprii și doar așa omul își poate împlini chemarea de a deveni Om”, spune Linda Saskia Menczel. 

Expoziția „Musica Universalis” este organizată în colaborare cu Muzeul de Artă din Timișoara și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și va putea fi vizitată până pe data de 29 aprilie 2019.

Născută la Timișoara pe 23 martie 1972, Linda Saskia Menczel a studiat la Școala de Arte din Johannesburg, Africa de Sud, până în anul 1989. După revenirea în orașul natal, se înscrie la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, specializarea sculptură, pe care o finalizează în anul 1998. Din anul 2000 este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, iar din 2001 devine membră fondatoare a grupării de artiști „Dor”. A obținut Premii de Excelență în domeniul Artelor Vizuale și al promovării artei oferite de Primăria Municipiului Timișoara în anii 2005 și 2015, precum și Premiul de Excelență pentru Sculptură în anul 2017.

Citeşte în continuare »
 • 24 Mar 2019
 • 238 vizualizari

Timișorenii au susținut inviolabilitatea dreptului primordial la viață

La Timișoara a avut loc, Sâmbătă, 23 martie, Marşul pentru viaţă, simultan cu manifestările pro-viață desfășurate în cele peste 500 de localități din România și Republica Moldova. Cea de-a IX-a ediție națională a acestei campanii pro viață, pusă în acest an sub genericul „Unic din prima secundă”, a reunit mii de timișoreni care, împreună cu reprezentanții cultelor și a organizațiilor creștine din capitala Banatului, au susținut inviolabilitatea dreptului primordial la viață.

Marșul pentru viață în orașul de pe Bega s-a desfășurat pe traseul Parcul Carmen Sylva – Catedrala Mitropolitană – Prefectură. La Catedrala Mitropolitană, părintele Nichifor Tănase, consilier eparhial, părintele lect. dr. Marius Ioana de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și Dr. Olivera Violeta Radosav, medic specialist de medicină de familie, au rostit alocuțiuni ce au avut menirea de a evidenția faptul că viața fiecărei făpturi umane trebuie prețuită și protejată, fiind expresia cea mai sublimă a acțiunii creatoare a lui Dumnezeu. De la Catedrala Mitropolitană, participanții s-au îndreptat spre Instituția Prefectului Județului Timiș, oprindeu-se și la Reședința Mitropolitană, unde au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Participanții la Marșul pentru Viață din Timișoara au reliefat că legalizarea avortului, nu numai că a crescut numărul avorturilor cu un multiplu, ci și că a condus la creșterea deceselor maternale. Totodată, aceștia și-au exprimat și următoarele doleanțe: inviolabilitatea dreptului primordial la viață al fiecărei ființe umane de la concepție până la moartea naturală; vigilență față de orice tentativă care caută uciderea vieții umane, minimalizând importanța și demnitatea vieții în orice fază sau stare de sănătate; familia, formată dintr-un bărbat și o femeie, împreună cu copiii acestora, să fie protejată, ocrotită și sprijinită activ pe toate planurile; nevoia de sprijin pentru femeile însărcinate, familiile cu mulți copii, familiile monoparentale cu copii. De asemenea, pretutindeni s-a exprimat faptul că ignorarea nevoii de protecție a vieții copiilor nenăscuți și de sprijinire a familiei va duce în mod inevitabil la o prăbușire demografică și morală fără precedent și la dispariția națiunii.

La Timișoara, Marșul pentru Viață a fost organizat de Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu principalele culte creștine din Timișoara și a avut drept scop: afirmarea dreptului la viață al copilului nenăscut, conștientizarea gravității avortului și obținerea unei legislații favorabile pentru creșterea natalității și pentru protecția familiei tradiționale. Manifestări pro viață au mai fost organizate în această lună și în protopopiatele Sânnicolau Mare, Timișoara II, Timișoara I, Lugoj și Deta, în cadrul cărora au susținut prelegi membrii importanți ai comunității științifice bănățene și ai societății civile, dar și invitați din țară: Conf. Dr. Dan Păscuţ, medic ginecolog al Clinicii de Obstertrică şi Ginecologie din cadrul Spitalului Odobescu din Timişoara, conf. Dr. Dumitru Cornean, Rectorul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj, Dr. Ionel Trifon Cioată, specialist obstetrică-ginecologie, Alexandra Nadane, Director Executiv al Centrului de consiliere pentru părinți și copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa”, Lect. univ. dr. Cristina Ispas din cadrul Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa și Dr. Olivera Violeta Radosav, din Timișoara, medic specialist de medicină de familie și voluntar formator în campania „Vreau să aflu” a Fundaţiei Creştine „Părintele Arsenie Boca”.

Dacă în 2017, Marșul pentru Viața s-a extins și în orașul Lugoj, anul acesta, la inițiativa Mitropolitului Banatului, și în orașul Sânnicolau Mare s-a desfășurat o manifestare similară.

Marșul pentru viață reprezintă una dintre cele mai importante inițiative civice, prin care se contribuie la lupta împotriva avortului, ajuns, din păcate, un fenomen social. După cum se știe, în România, alături de exodul tineretului, situația avorturilor este tristă și îngrijorătoare, contribuind în mod hotărâtor la decimarea populației. Studiile recente trag un semnal de alarmă, arătând că, în fiecare zi, în România, au loc circa 400 de întreruperi de sarcină, înregistrate în centre medicale specializate. România se situează pe primul loc la numărul de copii avortați din Europa. În fiecare an, în România, sunt avortați cca 100.000 de copii, ceea ce reprezintă aproximativ 1 din 3 copii concepuți. Astfel, Marșul pentru Viață a devenit o oportunitate de a trage un semnal de alarmă asupra numărului tot mai mare de avorturi, precum și de conștientizare a direcției greșite în care se dezvoltă unele tendințe autodistructive, grevând adânc și iremediabil echilibrul socio-demografic al populației. Activitățile de acest fel, care sprijină și prețuiesc darul sacru al vieții, sunt o datorie de onoare pentru o societate care vrea să se dezvolte, să ducă mai departe și să îmbogățească ceea ce a primit de la generațiile anterioare.

Citeşte în continuare »
 • 23 Mar 2019
 • 576 vizualizari

Marşul pentru Viaţă, la Sânnicolau Mare

Sâmbătă, 23 martie 2019, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte  Ioan, Mitropolitul Banatului, a avut loc în Sânnicolau Mare, pentru prima dată, Marşul pentru Viaţă.

 La manifestarea pro viață, organizată de Protopopiatul Ortodox Român Sânnicolau Mare, au participat preoţi şi numeroşi credincioşii din cuprinsul protopopiatului Sânnicolau, însoţiţi de foarte mulţi copii, precum şi invitaţi de la celelalte culte din oraş.

Înainte de a se porni în marş, doctor Maria Muntean, medic de familie în Sânnicolau şi părintele Cristian Capota de la Parohia Grabaţ, au fost invitaţi de părintele protopop Marius Podereu să ţină câte o scurtă cuvântare, pe tema „pro viaţă” şi combaterea avortului.

Cei peste 400 de participanţi s-au deplasat, într-o atmosferă de sărbătoare pe străzile din traseu, trecând prin centrul pietonal şi întorcându-se la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, de unde a început marşul.

Citeşte în continuare »
 • 23 Mar 2019
 • 340 vizualizari