Cinstirea Zilei eroilor, la Lugoj

Ziua eroilor a fost sărbătorită și în orașul de pe Timiș printr-un ceremonial ce a debutat la Monumentul „Alfa şi Omega” din Piaţa J. C. Drăgan. Activitatea a început cu intonarea imnului de stat al României şi oficierea slujbei religioase de pomenire a eroilor neamului. A urmat un discurs în care a fost marcată importanța acestei zile. Acțiunea a continuat cu depuneri de coroane pe acordurile fanfarei din partea instituțiilor publice și ale diferitelor asociații ale orașului și cu defilarea militarilor Batalionului 183 Artilerie Mixtă General ,,Ion Dragalina”.

A doua parte a activității a avut loc la Monumentul Eroilor din cimitirul istoric unde s-a desfăşurat, deasemenea, un ceremonial religios militar şi au avut loc depuneri de coroane și jerbe de flori.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jun 2019
 • 151 vizualizari

Răsplată și gratitudine pentru elevii olimpici ai Județului Timiș

Cu prilejul Zilei Învățătorului (5 iunie), Arhiepiscopia Timişoarei și Inspectoratul Școlar al Judeţului Timiş au organizat, în sala festivă a Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, un eveniment dedicat recunoștiinței, intitulat „Maratonul inteligenței”, în care elevii olimpici din Judeţul Timiş au fost apreciați și premiați pentru osteneala lor intelectuală.

De aproape 20 de ani, elevii merituoși din Județul Timiș, care au obţinut premii şi menţiuni la nivel internațional și național la olimpiadele şcolare pe discipline, sunt apreciați și răsplătiți. Anul acesta, 140 de elevi, care au obţinut, prin perseverență și multe ore de studiu, locurile I, II, III și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale din anul școlar 2018-2019 au fost elogiați și premiați de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și prof. Aura Danielescu, inspector școlar general.

„Biserica desfășoară activități nu doar în domeniul social, ci și pe plan educațional, fiind prezentă în mijlocul Maratonului inteligenței, arătând, prin aceasta, prețuire, respect și cinstire pentru cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu educațional. Prin acest Maraton al inteligenței se urmărește nu doar recunoașterea meritelor elevilor, ci și stabilirea unor punți de legătură între cei care mâine vor fi viitorul societății românești și, de ce nu, membrii Bisericii Ortodoxe Române”, a menționat Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul.

Cei 24 de elevi olimpici cu premiul I la nivel național au primit suma de 1120 lei, cei cu premiul al II-lea (23 elevi): 910 lei, cei cu premiul al III-lea (26 elevi): 690 lei, iar cei cu mențiune (63 elevi): 480 lei. Cei 4 elevi care au obținut premii la nivel internațional au fost recompensați fiecare cu suma de 1375 lei. De asemenea, nu au fost uitați nici profesorii elevilor, care cu abnegație și măiestrie, i-au coordonat pe treptele superioare ale cunoașterii. Acești au primit sume cuprinse între 300 și 600 de lei. Pe scena laureaților au urcat și elevi cu rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie (eleva Anastasia Stănilă de la Colegiul Național Bănățean – locul I; Ana Mingasson de la Școala Gimnazială Nr. 19 – Mențiune; Andreea Vultur de la Liceul „Grigorie Moisil” – Mențiune) și la Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greaca veche (elevul seminarist Răzvan Homeag de la Colegiul Național „Carmen Sylva” – locul III). Valoarea premiilor s-au ridicat la suma de 156.000 lei, bani proveniți de la Consiliul Județean Timiș și Arhiepiscopia Timișoarei.

Premiile decernate în cadrul „Maratonului inteligenței” au avut drept scop de a recunoaşte şi aprecia rezultatele deosebite ale elevilor şi profesorilor timişeni în diferite domenii de învăţământ; de a stimula creativitatea şi pregătirea personală în domenii de maximă importanţă pentru viitorul societății românești; de a populariza rezultatele deosebite, precum şi de a contribui direct sau indirect la dezvoltarea învăţământului timişean. După nume cunoscute ale scenei româneşti ca Dan Puric, Oana Pelea, Marius Manole, Tudor Gheorghe, Florin Piersic, Horaţiu Mălăele şi Nicuale Urs, festivitatea de premiere, organizată în cinstea olimpicilor timișeni, a cuprins și un spectacol de muzică corală, susținut de Corul mixt al Colegiului Național de Artă „Ion Vidu”, precum și momente musical-artistice, realizate de „olimpici pentru olimpici”.

De aproape 20 de ani, elevii merituoși din Județul Timiș, care au obţinut premii şi menţiuni la nivel internațional și național la olimpiadele şcolare pe discipline, sunt apreciați și răsplătiți. Anul acesta, 140 de elevi, care au obţinut, prin perseverență și multe ore de studiu, locurile I, II, III și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale din anul școlar 2018-2019 au fost elogiați și premiați de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, prof. Aura Danielescu, inspector școlar general. Nu au fost uitați nici profesorii elevilor, care cu abnegație și măiestrie, i-au coordonat pe treptele superioare ale cunoașterii.

Cei 24 de elevi olimpici cu premiul I la nivel național au primit suma de 1120 lei, cei cu premiul al II-lea (23 elevi): 910 lei, cei cu premiul al III-lea (26 elevi): 690 lei, iar cei cu mențiune (63 elevi): 480 lei. Cei 4 elevi care au obținut premii la nivel internațional au fost recompensați fiecare cu suma de 1375 lei. De asemenea, profesorii elevilor premiați au primit sume cuprinse între 300 și 600 de lei. Pe scena laureaților au urcat și elevi cu rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie (eleva Anastasia Stănilă de la Colegiul Național Bănățean – locul I; Ana Mingasson de la Școala Gimnazială Nr. 19 – Mențiune; Andreea Vultur de la Liceul „Grigorie Moisil” – Mențiune) și la Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greaca veche (elevul seminarist Răzvan Homeag de la Colegiul Național „Carmen Sylva” – locul III). Valoarea premiilor s-au ridicat la suma de 156.000 lei, bani proveniți de la Consiliul Județean Timiș și Arhiepiscopia Timișoarei.

Premiile decernate în cadrul „Maratonului inteligenței” au avut drept scop de a recunoaşte şi aprecia rezultatele deosebite ale elevilor şi profesorilor timişeni în diferite domenii de învăţământ; de a stimula creativitatea şi pregătirea personală în domenii de maximă importanţă pentru viitorul societății românești; de a populariza rezultatele deosebite, precum şi de a contribui direct sau indirect la dezvoltarea învăţământului timişean.

După nume cunoscute ale scenei româneşti ca Dan Puric, Oana Pelea, Marius Manole, Tudor Gheorghe, Florin Piersic, Horaţiu Mălăele şi Nicuale Urs, festivitatea de premiere, organizată în cinstea olimpicilor timișeni, a cuprins și un spectacol de muzică corală, susținut de Corul mixt al Colegiului Național de Artă „Ion Vidu”, precum și momente musical-artistice, realizate de „olimpici pentru olimpici”.

Citeşte în continuare »
 • 5 Jun 2019
 • 458 vizualizari

Slujbe de pomenire pentru eroii neamului

Joi 6 iunie a.c., când prăznuim Înălțarea Domnului, respectiv Ziua Eroilor, în toate bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Timișoarei, la troițe sau monumente vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc. La ora 12.00, clopotele bisericilor din eparhie vor fi trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Citeşte în continuare »
 • 4 Jun 2019
 • 258 vizualizari

Admitere la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală – Iulie 2019

 1. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

 • două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima Facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;
 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de botez;
 • recomandarea preotului paroh;
 • binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
 • scrisoare de intenţie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
 • diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
 • acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);

2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;

3) orfani sau proveniţi din casele de copii.

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.

2. Calendarul admiterii:

15–23  iulie 2019înscrierea candidaţilor;

23 iulie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

24-25 iulie: confirmare locuri și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare;

26 iulie: înmatriculare și afişarea rezultatelor finale.

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

5–11 septembrie: înscrierea candidaţilor;

11 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare;

12-13 septembriedepunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;

13 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE – 2019

TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Dogma Sfintei Treimi
 3. Crearea lumii văzute şi nevăzute
 4. Crearea omului şi căderea în păcat
 5. Persoana și opera de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat
 6. Duhul Sfânt. Har, credinţă, fapte bune.
 7. Biserica şi însuşirile ei
 8. Sfintele Taine – generalităţi
 9. Taina Sfintei Euharistii
 10. Dumnezeu judecătorul – judecata particulară şi judecata universală. Viaţa de veci

BIBLIOGRAFIE

Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

Pr. prof. dr. Isidor Todoran, pr. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru Seminariile Teologice, http://ro.scribd.com/doc/50045856/Teologia-dogmatică

CHESTIONAR orientativ pentru testul grilă la disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ aferent concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există:

a) trei Dumnezei;

b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte?

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:

 a) iudaismului;

b) creștinismului;

c) islamismului?

3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:

a) Sinodul II ecumenic;

b) Sinodul III ecumenic;

c) Sinodul IV ecumenic?

 4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:

a) Demiurgului;

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt;

 c) a îngerilor?

5. Lumea a fost creată din:

a) nimic;

b) o materie preexistentă;

c) din Natura (Ființa) dumnezeiască?

 6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este:

a) produsul hazardului;

b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu;

 c) natură iremediabil degenerată?

 7. Revelația este o:

a) ficțiune;

b) acțiune divină?

c) construct speculativ?

8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe:

 a) texte biblice;

 b) lucrări filosofice medievale;

c) scrieri contemporane?

9. Biblia este o scriere:

 a) mitologică;

b) socio-umană;

c) inspirată?

MASTERAT  Teologie: Religie,Cultură, Societate

Sesiunea iulie 2019

-înscriere: 15-23 iulie

– susţinere probe: 23 iulie

-afişare rezultate parţiale: 23.07.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 24.07.2019

-confirmarea locurilor: 24-25.07.2019

-afişare rezultate finale: 26.07.2019

Sesiunea septembrie 2019

-înscriere: 16-18 septembrie

– susţinere probe: 18 septembrie

-afişare rezultate parţiale: 18.09.2019

-depunere şi rezolvare contestaţii: 19.09.2019

-confirmarea locurilor: 19-20.09.2019

-afişare rezultate finale: 26.07.2019

Citeşte în continuare »
 • 31 May 2019
 • 655 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA OHABA ROMÂNĂ, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica „a secco”, pentru pictori de categoria a IV-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 20.06.2019, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 21.06.2019, de la ora 18:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMĂN FĂGET, loc. Făget, Calea Lugojului, nr. 41, cod poștal 305300, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Bujor Păcurar, tel. 0721 337401.

Citeşte în continuare »
 • 29 May 2019
 • 91 vizualizari

Ziua mondială a pacienților cu Scleroză multiplă marcată la Timișoara

Luni, 27 mai, în sala de festivități a Parohiei Timișoara – Iosefin a avut loc întâlnirea membrilor Asociației de Scleroză Multiplă din România, în cadrul campaniei Ștafeta ciclistă SM 2019 cu tema Partea nevăzută a SM. Mesajul organizatorilor a fost solidarizarea și încurajarea pacienților afectați de scleroza multiplă în conviețuirea lor cu această maladie.  

Din partea Fundației Filantropia – Timișoara a participat pr. Cristian Pavel, președintele fundației, care a transmis mesajul de solidaritate a Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan pentru persoanele afectate de această suferință.

Obiectivul întâlnirii a fost realizarea unei serii de evenimente recreativ itinerante, de tip ștafetă ciclistă, organizat în 7 localități din România, cu participarea voluntarilor, copii, tineri, a persoanelor afectate de SM și familia acestora, cu prilejul zilei mondiale SM, 30 mai, într-un demers comunitar de încurajare a persoanelor afectate de această maladie.

Această ștafetă a pornit de la Iași în data de 21 mai 2019, în sunetul clopoțeilor de bicicletă, ștafeta mesajelor de încurajare a poposit la Piatra Neamț, Bistriț și Oradea, iar pe 27 mai ștafeta ciclistă a ajuns la Timișoara, orașul de pe Bega. Aici, după realizarea conferinței de presă, cei doi voluntari ai ștafetei, au oferit la fiecare oprire mici seminarii de kinetoterapie și informare socială, alături de specialiști din localitate, iar apoi, copii, tineri și membrii ai familiei, utilizând propriile biciclete, s-au alăturat, ca suporteri bicicliști, într-un tur ciclist simbolic și recreative.

De la Timișoara ștafeta ciclistă se va îndrepta spre Craiova, iar pe 30 mai va ajunge la Alba-Iulia, unde toate mesajele scrise pe flori de hârtie, culese la fiecare popas,  vor fi expuse în cadrul unui eveniment realizat în Cetatea Marii Uniri.

….

Scleroza multiplă este o boală neurologică autoimună, incurabilă în prezent, care afectează cca.10000 de români. Maladia, supranumită și boala cu o mie de fețe, se manifestă prin simptome ca spasticitate musculară, vedere dublă sau încețoșată, arsuri sau/și înțepături la nivelul palmelor și a tălpilor, oboseală accentuată, tulburări de echilibru, vertij, tulburări cognitive, stări pseudo-gripale, toate cu un caracter variat și schimbător de la un pacient la altul.

Asociația de Scleroză Multiplă din România, organizatorul acestei campanii, oferă informare timpurie, consiliere și sprijin pentru toți pacienții afectați din România, prin intermediul grupurilor locale dezvoltate de organizație în 20 de județe ale țării.

 În plus, la Oradea, Alba-Iulia si Bistrița sunt oferite servicii de recuperare de lungă durată în cadrul centrului de zi și a centrului de servicii comunitare dezvoltate de mișcarea națională a pacienților.

Pentru tratament sunt disponibile în prezent 13 centre medicale specializate, între care, începând cu anul acesta a fost adăugat și Craiova.

Citeşte în continuare »
 • 28 May 2019
 • 168 vizualizari

Premierea olimpicilor județului Timiș

     Miercuri, 5 iunie, de la ora 12,00 în sala festivă a Liceului de Artă Ion Vidu din Timişoara, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,  vor fi premiați cei mai buni  elevi olimpici ai județului Timiș, care au obținut premii  la olimpiadele naționale şi internaţionale din anul școlar 2018-2019. 

     Astfel, vor urca pe scena laureaților 140 de elevi olimpici pentru a primi diplomele de cinstire împreună cu diverse sume de bani, conform premiului obținut, respectiv 4 premii internaţionale, 24 premii I, 23 premii II, 26 premii III și 63 de menţiuni  de la olimpiadele naţionale.

     Elevii premianţi vor fi însoțiți de profesorii ce i-au pregătit, întrucât vor fi și ei răsplătiți cu un premiu finaciar, dat fiind că au contribuit în mod evident la performanța elevului.

     Festivitatea de premiere va fi intercalată cu momente muzical-artistice susţinute de elevii Liceului de Artă Ion Vidu, marcându-se în acelaşi timp şi Ziua Învăţătorului în ţara noastră.

     Acest proiect derulat de Arhiepiscopia Timișoarei și Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş, cu sprijnul Consiliului Județean sub genericul Maratonul inteligenței, vine să motiveze tinerii valoroși ai județului, pentru că este o mare nevoie  de inteligența lor în instituțiile și firmele din țară.

     Valoarea premiilor ce se vor acorda este de 156.000 lei, bani ce provin de la Consiliul Judeţean Timiş, dar cu o completare importantă de la Arhiepiscopia Timişoarei. 

    Menţionăm că, manifestarea culturală Maratonul Inteligenţei, ajunsă la a treia ediţie, continuă o frumoasă tradiţie, începută în urmă cu 13 ani de Arhiepiscopia Timişoarei împreună cu Fundaţia Culturală Artmedia din Timişoara.  

                                    Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei

Citeşte în continuare »
 • 27 May 2019
 • 188 vizualizari

Timișoara, capitala mondială a muzicii corale pentru copii și tineret

În perioada 17-25 Mai, Timișoara a devenit capitala internațională a muzicii corale moderne și contemporane pentru copii și tineret. Timp de mai multe zile, în cadrul Festivalului coral international – „Vox Mundi”, în capitala Banatului, au răsunat glasurile angelice ale sutelor de copii, care, pe plan local, au promovat, printre tinerii iubitori de muzică, cântul coral de calitate, iar pe plan internațional, Timișoara și valorile ei culturale incontestabile.

Gala Festivalului coral internațional „Vox Mundi” s-a desfășurat Vineri, 24 Mai, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, unde a avut loc un spectacol-concert de muzică corală. Pe scenă au susținut recitaluri: Corul de cameră „Preludiul”, dirijat de Voicu Enăchescu, Grupul Jazzappella, un grup a cappella de jazz, unic în România și Corul de copii „Tapiola” din Finlanda, dirijat de Pasi Hyökki M. Mus, unul dintre cele mai cunoscute și premiate coruri de copii și tineret din lume.

Din partea Arhiepiscopiei Timișoarei a fost prezent părintele Zaharia Pereș, consilier eparhial, care a vorbit despre arta muzicală, ca dar al lui Dumnezeu, transmițând, la final, și binecuvântrea Întâistătătorului Mitropoliei Banatului. Tot într-un cadru festiv, organizatorii au acordat tuturor corurilor participante la festival trofee, realizate de un artist plastic timișorean, fiecare trofeu reprezentând câte o zi a săptămânii. La final, toate formațiile corale participante s-au reunit în cânt pe scena Teatrului Național, într-un concert comun.

Programul festivalului coral internațional de muzică modernă și contemporană pentru copii și tineret a cuprins atât un workshop coral interactive, la care a participat Corul de copii „Symbol” al Patriarhiei Române și Corul de copii al Radiodifuziunii Române, cât și un workshop de terapie prin artă.

Festivalul Vox Mundi se va încheia, la Timișoara, prin participarea Corului de copii „Symbol” al Patriarhiei Române la Liturghia arhierească, oficată în Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” de IPS Ioan, Mitropolitul Banatului. Cea de-a patra ediție a Festivalului coral internațional de muzică modernă și contemporană VOX MUNDI a fost organizată de Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Culturală Kratima, cu sprijinul Primăriei Timișoarei și a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, având drept obiectiv revigorarea muzicii corale de calitate și readucerea acesteia la statutul de „brand cultural” al Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 25 May 2019
 • 125 vizualizari

Debutul concertelor corale în cadrul Vox Mundi

Joi, 23 mai, în sala de concerte a Colegiului de Artă Ion Vidu din Timișoara a avut loc debutul concertelor corale din cadrul Festivalului internațional Vox Mundi, ediția a IV-a. Pentru acest an motto-ul festivalului ales de organizatori este: be the voice of your city!  

Manifestările Vox Mundi de anul acesta au început la Acasă College printr-un workshop de voluntariat, în zilele de 18-19 mai, unde au fost evidențiate responsabilitățile voluntariatului implicat în proiecte culturale și importanța lui azi.

În seara zilei de joi, 23 mai, pe scenă au urcat corurile: Corul de fete al Colegiului de Artă Ion Vidu, Corul Aurin din Ungaria și Corul Canticum din București. A fost o seară minunată moderată de Irina Arieșan, realizator emisiuni Radio Trinitas și Claudiu Arieșan, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara. Din partea Arhiepiscopiei Timișoarei la acest eveniment a fost prezent pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, ce a transmis binecuvântarea Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Fiecare cor a prezentat un program coral deosebit, cu piese din repertoriul national dar și international. Primul cor care a urcat pe scenă a fost Corul de fete al C.N.A. Ion Vidu dirijat de Maria Gyuris, care au avut în program 11 cântece cu tematică diversă, abordând teme de la primitiv, medieval, modern și religios. Acest cor este un simbol al Liceului de muzică Ion Vidu, ce a luat naștere cu 50 de ani în urmă și care a câștigat de-a lungul timpului numeroase concursuri naționale și internaționale.

Cel de-al doilea cor care a impresionat publicul timișorean, iubitor de muzică, a fost Corul „Aurin” din Ungaria dirijat de László Durányik. Corul și-a prezentat programul ce a inclus 15 piese corale, multe din aceste fiind cântate și pe alte scene din Europa, ceea ce le-a adus numeroase premii și o recunoaștere națională lăudabilă, fiind unul din cele mai bine văzute coruri din Ungaria.

Cel de-al treilea cor a fost „Canticum”, dirijat de Răzvan Rădos ce a prezentat 7 piese corale, din care amintim „Suita dedicate Centenarului Marii Uniri”. „Canticum” este cel mai tânăr cor din cele amintite mai sus, acesta debutând pe scena Universității Naționale de Muzică din București, în primăvara anului 2015.

Programul de Vineri, 24 mai, va continua la Liceul Ion Vidu cu workshop coral interactiv de la ora 10,00, urmat de un program muzical susținut de Corul de copii al Radiodifuziunii Române și Corul de copii Symbol al Patriarhiei. De la ora 19,00 manifestările se vor desfășura la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde va avea loc Gala Vox Mundi. Va evolua Corul Preludiu din România, Corul „Tapiola” (Finlanda) și grupul coral Jazzapella. Principalul obiectiv al Vox Mundi este acela de a aduce copiii mai aproape de muzica corală românească și internațională.

Festivalul coral international Vox Mundi 2019, ediția a-IV-a este organizat de Asociația Culturală Kratima și Arhiepiscopia Timișoarei cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, eveniment unic ce dă voce orașului.

Citeşte în continuare »
 • 24 May 2019
 • 178 vizualizari

Simpozionul Național de Teologie „Isihasm și spiritualitate filocalică în Tradiția teologică românească”

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat Joi, 23 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Naţional de Teologie cu tema: „Isihasm și spiritualitate filocalică în Tradiția teologică românească”.

Manifestarea științifică a debutat în biserica istorică a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, prin oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos de către părintele Rafael Povîrnaru de la Departamentul de Teologie din Timișoara. După momentul de rugăciune, a urmat sesiunea festivă de deschidere a Simpozionului Național de Teologie, fiind modertă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

A urmat, apoi, cuvântul conf. dr. Dana Percec, decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, care a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza un simpozion dedicat spiritualității filocalice din tradiția românescă. În continuare, pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea a susținut referatul cu tema „Isihasmul, cale de transfigurare a suferinței în timpul persecuției comuniste.”

Simpozionul se bucură de participarea a numeroase cadre didactice de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, Alba Iulia, dar și a mai multor cercetători, doctori și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe din țară și din Marea Britanie.

Scopul major al manifestării științifice a constat în explorarea dimensiunii isihaste și a spiritualității filocalice în spațiul teologiei românești. În acest sens, au fost evidențiate cele două coordonate majore care definesc specificul spiritualității noastre carpatine: în primul rând, contribuția monahală la revigorarea vieții duhovnicești prin spiritualitatea isihastă inițiată de starețul Vasile de la Poiana Mărului și versiunea slavonă a Filocaliei (Dobrotoliubie) realizată de Sfântul Paisie de la Neamț (Velicikovski), precum și prin renașterea filocalică exemplară a stareților Gheorghe și Calinic de la Cernica. Totodată, s-a accentuat faptul că pleiada de mari duhovnici români din secolul XX (Părintele Ilie Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele Dionisie Ignat, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Petroniu Tănase și Părintele Teofil Părăian) fac parte din această remarcabilă tradiție duhovnicească din secolul XVIII, o tradiție care și-a pus amprenta asupra spiritualității românești.

Lucrările Simpozionului au continuat în după-amiaza zilei, cu o nouă serie de referate, care, pe lângă faptul că au explorat dimensiunile isihasmului și spiritualității filocalice românești din diverse perspective (dogmatice, liturgice, duhovnicești și istorice), au evidențiat și contribuția decisivă a părintelui Dumitru Stăniloae la revigorarea teologiei românești prin traducerea Filocaliei în limba română, precum și prin recuperarea duhului viu al Sfinților Părinți în scrierile sale dogmatice, liturgice și ascetice.

Simpozionul Național de Teologie de la Mănăstirea Timișeni – Șag este un prinos de cinstire adus celor care au contribuit la permanentizarea și la păstrarea vieții contemplative (ca vedere a lui Dumnezeu) în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Citeşte în continuare »
 • 23 May 2019
 • 435 vizualizari