Duminica „Izgonirii lui Adam din Rai”, la Parohia Timișoara Viile Fabric

În Duminica „Izgonirii lui Adam din Rai”, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei a săvârșit sfânta și dumnezeiasca liturghie la parohia timișoareană Viile Fabric, fiind întâmpinat încă de dimineață de părintele paroh Marius Sfercoci, dimpreună cu preoții coslujitori și credincioșii prezenți.

 În timpul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe licențiatul în Teologie Pastorală, Daniel-Remus Poganu, numit de către Permanența Consiliului Eparhial ca preot paroh pe seama parohiei Bobda, din protopopiatul Timișoara I.

La momentul Sfintei Împărtășanii, mulți credincioși de toate vârstele au primit Trupul și Sângele Domnului.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat fragmentul evanghelic de la Sfântul Ap. și Ev. Matei 6, 14-21, vorbind despre modelul de postire pe care însuși Fiul lui Dumnezeu ni la exemplificat și lăsat nouă oamenilor, punând înaintea hranei materiale rostul jertfei personale și scopul final al acesteia, redobândirea Raiului pierdut.

De asemenea, Ierarhul, a arătat că pentru un creștin adevărat nu este suficient doar să cunoască învăţătura Domnului nos­tru Iisus Hristos, trăind într-o stare de automulțumire personală, ci un creștin autentic este important să-și facă, din învăţătura Dom­nului, lege de viaţă.

La final, Preasfinția Sa a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan, pentru preoții slujitori și credincioșii parohiei, preotul paroh mulțumind Ierarhului pentru prezența și binecuvântare, oferindu-i totodată un volum din Cronica parohiei, dintre anii 1933-1954, scrisă de către părintele Ștefan Șora, primul preot al parohiei și reeditată prin grija  părintelui dr. Sorin Lungoci, slujitor al parohiei.

Anul acesta parohia Timișoara Viile Fabric aniversează 90 de ani de la înființare, prima biserică fiind târnosită în anul 1939, de către Preasfinția Sa, Dr. Andrei Mageru, Episcopul Aradului. Biserica actuală a fost rezidită în perioada 1986 – 1993, sub păstorirea preotului Mihai Pop și târnosită de către vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae al Banatului, în anul 1997.

Citeşte în continuare »
 • 2 Mar 2020
 • 2,028 vizualizari

Luni este prima zi din Postul Mare

Luni începe Postul Mare, perioadă de postire care precede Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, serbat anul acesta în data de 19 aprilie.

Postul Paştilor, Păresimile sau Patruzecimea, adică postul dinaintea Învierii Domnului, este cel mai lung şi mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe. De aceea, în popor e numit în general Postul Mare sau Postul prin excelenţă.

Perioada de post premergătoare Sfintelor Paşti este de luni, 02 martie, până sâmbătă, 18 aprilie, inclusiv.


Nimeni nu poate intra în post fără iertare – Patriarhul Daniel


În primele trei secole, durata şi felul postirii nu erau uniforme peste tot.

Astfel, după mărturiile Sfântului Irineu, ale lui Tertulian, ale Sfântului Dionisie al Alexandriei ş.a., unii posteau numai o zi sau două înainte de Paşti, alţii trei zile, alţii o săptămână, iar alţii mai multe zile, chiar până la şase săptămâni înainte de Paşti.

Ultima dintre cele şapte săptămâni de post deplin, Săptămâna Sfintelor Patimi, nu era integrată în postul Păresimilor, ci se socotea aparte.

Abia în secolul al IV-lea, după uniformizarea datei Paştilor, hotărâtă la Sinodul I Ecumenic, Biserica de Răsărit a adoptat definitiv vechea practică, de origine antiohiană, a postului de şapte săptămâni, durată pe care o are şi astăzi.

După disciplina ortodoxă, se lasă sec în seara Duminicii izgonirii lui Adam din Rai şi se postește până în seara Sâmbetei din săptămâna Patimilor, inclusiv.

Durata de 40 de zile a Postului Paştilor se întemeiază pe o tradiţie vechi-testamentară, referitoare la numărul patruzeci când este vorba de cercetarea şi pregătirea sufletului prin măsuri divine: Potopul a durat 40 zile, 40 de ani au rătăcit evreii în pustie, Moise a stat pe munte 40 zile pentru a primi Legea ș.a.

Postul Paştilor nu este numai cel mai lung şi mai important, dar şi cel mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe.

În secolul al IV-lea, Constituţiile Apostolice recomandă să se postească, în ultima săptămână, astfel:

Postiţi din ziua a doua – luni –  până vineri şi sâmbătă şase zile, întrebuinţând numai pâine, sare şi legume şi bând apă, iar de vin şi de carne abţineţi-vă în aceste zile, că sunt zile de întristare, nu de sărbătoare; vineri şi sâmbătă să postiţi, cei cărora le stă în putinţă, negustând nimic până la cântatul cocoşului din noapte. Iar de nu poate cineva să ajuneze în şir aceste două zile, să păzească cel puţin sâmbăta – Constituțiile Apostolice, Cartea V, cap. 18.


În general, postul Păresimilor era mult mai aspru decât se ţine azi. Toate zilele erau de ajunare, adică abţinere completă de la orice mâncare şi băutură până la Ceasul al nouălea din zi, spre seară, în afară de sâmbete şi duminici, care erau exceptate de la ajunare.

Conform tradiţiei actuale a Bisericii, în cursul Postului Mare se posteşte astfel:

 • în primele două zile – luni şi marţi din prima săptămână – se recomandă, pentru cei ce pot să ţină, post complet sau pentru cei mai slabi ajunare până spre seară, când se poate mânca puţină pâine şi bea apă;
 • în primele trei zile – luni, marţi şi miercuri – şi ultimele două zile – vineri şi sâmbătă din Săptămâna Patimilor, la fel;
 • miercuri în Săptămâna Patimilor se ajunează până seara, după săvârşirea Liturghiei Darurilor înainte sfinţite, când se mănâncă pâine şi legume fierte fără untdelemn;
 • în tot restul postului, în primele cinci zile din săptămână se mănâncă uscat o singură dată pe zi, seara, iar sâmbăta şi duminica de două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn şi puţin vin;
 • La praznicul Bunei Vestiri şi în Duminica Floriilor se dezleagă la peşte.

Pentru a trezi sufletele credincioşilor şi a le îndemna la căinţă şi smerenie, Biserica a hotărât, prin canoanele 49 Laodiceea şi 52 Trulan, ca în timpul Păresimilor să nu se oficieze Sfânta Liturghie decât sâmbăta, duminica şi de sărbătoarea Buneivestiri, iar în celelalte zile ale săptămânii să se săvârşească numai Liturghia Darurilor înainte sfinţite, care e mai potrivită pentru acest timp.

Totodată, pentru a păstra caracterul sobru al Păresimilor, Biserica a oprit prăznuirea sărbătorilor martirilor în zilele de rând ale Păresimilor, pomenirile acestora urmând a se face numai în sâmbetele şi duminicile din acest timp.

Sunt oprite, de asemenea, nunţile şi serbarea zilelor onomastice în Păresimi, fiindcă acestea se fac de obicei cu petreceri şi veselie, care nu sunt potrivite atmosferei de smerenie, de sobrietate şi pocăinţă, specifică perioadelor de post.

Odinioară legile statului bizantin asigurau respectul cuvenit Postului Păresimilor, interzicând toate petrecerile, jocurile şi spectacolele în acest timp.

Toate serviciile divine din timpul Păresimilor sunt mai sobre decât cele din restul anului şi îndeamnă la smerenie, întristare şi căinţă.

Este timpul în care se spovedesc cei mai mulţi credincioşi, în vederea împărtăşirii din ziua Paştilor, conform poruncii a patra a Bisericii.

Sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2020
 • 316 vizualizari

Cuvânt pastoral pentru întărirea în credinţă şi în comuniune euharistică – Patriarhul Daniel

Comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române din 27 februarie 2020 a apărut în contextul unei mediatizări excesive a epidemiei provocate de Coronavirus (Covid – 19) şi al unor solicitări din partea unor instituţii de stat ca Biserica să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului respectiv şi pentru diminuarea temerii populaţiei în faţa acestui fenomen.

Din acest motiv, comunicatul respectiv avea în vedere mai ales pe cei care se tem prea mult de îmbolnăvire când sărută sfintele icoane sau când se împărtăşesc din acelaşi Sfânt Potir euharistic, preotul folosind o linguriţă comună.

Această atenţie acordată îndeosebi celor „mai slabi în credinţă” (cf. Romani 14, 1) a produs însă teamă în altă parte, mai precis în rândul unor clerici şi credincioşi care consideră că o măsură excepţională şi temporară (iconomie), în favoarea celor mai fricoşi şi mai slabi în credinţă, se poate transforma într-o nouă regulă liturgică de împărtăşire euharistică a tuturor credincioşilor.

Pentru a depăşi polarizări şi polemici care slăbesc unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecăţile pripite şi trebuie să reafirmăm cu tărie credinţa ortodoxă că Sfânta Euharistie nu este şi nu poate fi niciodată izvor de îmbolnăvire şi de moarte, ci izvor de viaţă nouă în Hristos, de iertare a păcatelor, de vindecare a sufletului şi a trupului.

De aceea, la strană se cântă în timpul împărtăşirii credincioşilor: „Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi”.

Prin urmare, regula împărtăşirii clericilor şi credincioşilor din acelaşi Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoţii vor explica tuturor credincioşilor că această împărtăşire nu a fost vreodată pentru cineva şi nici pentru ei nu va fi un pericol.

Iar credincioşii, care au totuşi teamă de a se împărtăşi din acelaşi Sfânt Potir cu aceeaşi linguriţă, vor cere sfatul preotului duhovnic spre a se întări în credinţă şi a spori în comuniune bisericească.

De asemenea, în cazul sărutării sfintelor icoane, credincioşii care au o credinţă vie şi puternică nu se tem că se vor îmbolnăvi, ci se bucură de rugăciunea şi binecuvântarea Sfinţilor zugrăviţi pe icoane.

Întrucât credinţa uneşte libertatea cu iubirea, prin credinţă se exprimă în mod liber iubirea oamenilor faţă de Dumnezeu şi faţă de Sfinţii Lui.

Din acest motiv, credincioşii ortodocşi sărută sfintele icoane şi se împărtăşesc din Sfântul Potir în mod liber, nu pentru că ar fi obligaţi de cineva să facă aceasta.

Prin urmare, slujitorii Sfintelor Altare vor îndemna pe toţi credincioşii să se întărească în credinţă şi să cultive comuniunea euharistică în Biserică, pentru a dobândi mântuirea, prin unirea cu Hristos-Domnul, Izvorul vieţii veşnice (cf. Ioan 11, 25).

Dorim tuturor slujitorilor Sfintelor Altare şi tuturor credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române sănătate şi mântuire, precum şi mult ajutor de la Dumnezeu în timpul Postului Sfintelor Paşti, ca înaintare spre lumina şi bucuria Învierii!

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Citeşte în continuare »
 • 29 Feb 2020
 • 248 vizualizari

Patriarhia Română: Măsuri sanitare şi spirituale în timp de epidemie

În contextul îngrijorării provocate de creșterea, inclusiv în România, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română face apel la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor transmise de Ministerul Sănătății și de celelalte autorități abilitate (spălarea riguroasă a mâinilor și a feței cu apă și săpun, acoperirea gurii și a nasului în caz de tuse și strănut, dezinfectarea obiectelor și suprafețelor frecvent utilizate etc.).

În acelaşi context temporar, din punct de vedere liturgic și duhovnicesc, Patriarhia Română face următoarele recomandări:

 • Persoanele care manifestă simptomele de gripă de orice fel şi simptomele de coronavirus, descrise de autoritățile medicale, sunt sfătuite să evite în acele zile locurile aglomerate, inclusiv spațiul bisericii, pentru a nu-i expune și pe alții la o posibilă îmbolnăvire. În acest timp, persoanele respective pot asculta Sfânta Liturghie difuzată de Radio Trinitas și TRINITAS TV;
 • Persoanele care au teama de îmbolnăvire prin împărtășirea din Sfântul Potir cu lingurița comună pot cere preotului, în mod excepţional, împărtășirea, în orice moment al zilei, din Sfânta Euharistie pentru bolnavi, care le poate fi oferită într-o linguriță adusă de acasă și folosită exclusiv în acest scop, de o singură persoană (o firimitură din Sfânta Euharistie este pusă într-o linguriţă cu vin);
 • Menționăm că în Biserică Sfânta Împărtășanie se pregătește și se administrează totdeauna în condiții de igienă totală, iar icoanele sunt frecvent igienizate. Cei care se tem în această perioadă de îmbolnăvire pot evita temporar sărutarea icoanelor din biserică, însă pot săruta icoanele din propria casă;
 • Persoanelor care nu se pot împărtăși pentru că sunt deja bolnave li se recomandă să guste acasă din Agheasma Mare, primită de la biserică în ziua de Bobotează.

Toate cele precizate mai sus constituie măsuri excepţionale temporare, fiind îngăduite de Biserica Ortodoxă Română, ca adaptare în situaţie de epidemie.

Biserica Ortodoxă Română îi îndeamnă pe toți credincioșii săi la rugăciune, calm şi speranţă, solidaritate și responsabilitate, cerându-I Milostivului Dumnezeu ocrotirea și binecuvântarea Sa, deoarece, în primă şi ultimă instanţă, El este Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, iar sănătatea, viaţa şi mântuirea sunt darurile Sale, pe care noi însă trebuie să le cultivăm cu credinţă, speranţă şi iubire.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Citeşte în continuare »
 • 28 Feb 2020
 • 268 vizualizari

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, la ceas aniversar

Astăzi, 19 februarie, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, aniversează împlinirea a 14 ani de slujire arhierească. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană din Timișoara în semn de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru binefecerile revăsarte
de-a lungul anilor de slujire la Altarul Bisericii lui Hristos. Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Ioan împreună cu părinții consilieri, protopopii eparhiei și slujitorii Catedralei mitropolitane din Timișoara adresează în numele tuturor clericilor și credincioșilor Arhiepiscopiei Timișoarei un cuvânt de aleasă felicitare și urarea de La multi ani!

Al 5-lea Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei

Preasfințitul Părinte Paisie a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 9 februarie 2006, la propunerea vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, cu titlul “Lugojanul”. Instalarea a avut loc în Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timişoara în Duminica din 19 februarie acelaşi an, în prezenţa tuturor ierarhilor din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului de la acea vreme alcătuit din vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Aradului (în prezent, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Aradului), Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfințitul Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix şi Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria (în prezent, Episcopul Oradiei).

Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul este al cincilea Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, după reînfiinţarea acesteia în vremurile mai noi (1947). Între aceștia s-au numărat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului și Preasfințitul Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix.

Citeşte în continuare »
 • 19 Feb 2020
 • 586 vizualizari

Capacitate preoţească – sesiunea martie 2020

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, precum si cu completarea, actualizarea conținutului, precizarile și completările la aceasta Metodologie, aprobate de Sfantul Sinod prin hotarârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/29 octombrie 2018, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea martie 2019.

La examenul de capacitate preoţească se pot înscrie doar licenţiaţii în Teologie Pastorală, cei care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9,00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9,00, se pot înscrie şi candidaţii care au depăşit condiţiile enunţate.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial (la Sectorul învăţământ) în perioada 20 februarie – 6 martie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan;

b) copii după actele de studii: diplomă de licenţiat în teologie pastorală, master, doctorat şi foile matricole, certificat modul psihopedagogic;

c) copie B.I./C.I.;

d) Curriculum Vitae;

e) recomandarea preotului duhovnic;

f) dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Cursuri de pregătire a candidaţilor pentru examenul de capacitate preoţească se vor organiza și susţine în perioada 9 – 20 martie.

Examenul va consta în:

 • proba eliminatorie – testare psihologică, ce se va desfăşura în data de          30 martie a.c., ora 900;
 • testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susţine probele scrise (Dogmatică şi Morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză biblică, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 6 aprilie, ora 800, la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 18 Feb 2020
 • 668 vizualizari

Grija Bisericii față de tineri

Timp de două săptămâni, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei, în colaborare cu o echipă de formatori de la Predict CSD Consulting, organizează, la Mănăstirea Timișeni-Șag, cursul autorizat de Lucrător de tineret, pentru un grup de 24 de persoane, format din clerici și tineri cu apetență pentru educația de calitate.

Scopul cursului este de a profesionaliza activitatea preoților care lucrează cu tinerii, în vederea înființării unor centre de tineret și a ridicării standardelor procesului de învățare non-formală. În aceste centre se vor desfășura diverse activități specifice tinerilor, cu scopul de a le facilita dezvoltarea personală, socială și educațională și, nu în ultimul rând, se vor utiliza metode non-formale cu aplicabilitate la educația religioasă și catehetică.

Lucrătorul de tineret, conform standardului ocupational, mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii. Totodată, lucrătorul de tineret încurajează tinerii să se implice în activităţi care să îi ajute să se integreze în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi de învăţare, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să demonstreze diverse abilități: de analiză a nevoilor tânărului; de comunicare; de luare a deciziilor; de conducere a unui proces de învățare; să identifice comportamente discriminatorii; să organizeze activități pentru tineret; să realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr.

Necesitatea acestui proces de pregătire profesională și treinuire este impusă și de faptul că Arhiepiscopia Timișoarei va organiza, în perioada 3 – 6 septembrie a.c., Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO), eveniment ce va reuni în capitala Banatului peste 4000 de tineri din țară și străinătate. 

Cursanții vor primi, la final, câte un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Citeşte în continuare »
 • 7 Feb 2020
 • 2,002 vizualizari

Prezentarea monografiei Parohiei Icloda

Duminică, după amiază, la praznicul Întâmpinării Domnului, biserica parohiei Icloda din Protopopiatul Timișoara II a găzduit manifestarea consacrată prezentării lucrării „Parohia Icloda. Contribuții monografice”, Timișoara 2019, întocmită de pr. Eugen Babescu, de la Parohia Timișoara-Iosefin. După oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre sărbătoarea Întâmpinării Domnului, apoi s-a referit la lucrarea pe care autorul o dăruiește, gratuit, parohiei și tuturor credincioșilor din Icloda.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța acestui studiu monografic, amintind că reputatul istoric Nicolae Iorga, în scrierile sale, s-a inspirat din însemnările făcute de preoți, cântăreți bisericești și credincioși pe cărțile de cult găsite în strana și în podurile bisericilor pe care le-a cercetat.

Deși a fost ceas de seară, biserica parohiei Icloda a devenit neîncăpătoare pentru zecile de enoriași, în frunte cu primarul localității, dar și pentru numeroși credincioși veniți din împrejurimi și din Timișoara.

Pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, a prezentat lucrarea monografică dedicată Iclodei, și a arătat că autorul respectă în alcătuirea ei, normele metodologice specifice pentru un astfel de demers științific. Părintele vicar a menționat că autorul s-a documentat foarte bine în arhiva parohiei, arhiva Centrului eparhial și Arhivele Naționale din Timișoara, a folosit lucrările vechi care abordează istoria acestui sat, precum și mărturiile unor localnici în vârstă. Demersul monografic, pe lângă bibliografia bogată, este împodobit cu imagini foto, unele foarte vechi, ceea ce face ca lucrarea să apară în condiții grafice excepționale.

Preotul paroh Florian Maxim a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan pentru bucuria pe care a făcut-o comunității credincioșilor din Icloda, prin prezența la acest moment binecuvântat din viața parohiei pe care o păstorește, pentru binecuvântarea dată la tipărirea acestei lucrări, atât de importantă pentru credincioșii de azi și de mâine, și pentru cuvântul de învățătură cu privire la praznicul împărătesc în care ne aflăm.   

La acest moment deosebit din viața Parohiei Icloda a participat și Corala „Epifania”, a preoților, diaconilor și profesorilor de religie din Timișoara, dirijată de prof. Nicolae Florin-Șincari, care a înfrumusețat manifestarea prin piesele bisericești și patriotice pe care le-a intonat.  

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu autorul lucrării, pr. Eugen Babescu, care a suportat integral costurile necesare tipăririi, au oferit în mod gratuit câte o carte fiecărei familii prezente în biserică, binefăcătorilor lăcașului de cult, precum și bunilor credincioși care au contribuit cu donații și materiale la renovarea bisericii.  

Citeşte în continuare »
 • 3 Feb 2020
 • 1,969 vizualizari

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, la Catedrala mitropolitană din capitala Banatului

În ziua de 2 februarie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește aducerea la Templu a Pruncului Iisus și întâmpinarea Lui de către dreptul Simeon, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană din Timișoara.

La final, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre originea sărbătorii, precum și despre importanța și semnificația acestui obicei din legea iudaică de a aduce la Templul din Ierusalim, la 40 de zile,  pe toți cei de parte bărbătească, pentru a fi afierosiți Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 3 Feb 2020
 • 429 vizualizari

Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei

La Sediul Centrului eparhial din Timişoara s-au desfăşurat sâmbătă, 1 febuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei. Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2019 și s-au invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru noul an.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a membrilor Adunării Eparhiale, a  stareţilor și stareţelor din cuprinsul eparhiei, precum şi a părinţilor protopopi.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an. De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2019 al Sectorului Exarhat, privind problemele mănăstirești, constatându-se, că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Diferite forme de slujire a Arhiepiscopiei Timișoarei în societatea contemporană

În partea a doua a întâlnirii, în Sala festivă a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2019 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei.

În raportul de activitate al Sectorului Cultural s-au prezentat activitățile culturale desfășurate anul trecut, aparițiile editoriale, parteneriatele cu instituțiile culturale, evidențiindu-se preocuparea pentru organizarea multiplelor evenimente dedicate evocării etosului satului românesc de altădată, dar și a elementelor de cultură și a tradițiilor populare din mediul rural, care, pe lângă faptul că au transmis valori identitare capitale, au creat și punți de legătură între generații.

Raportul general privind activitatea Sectorului Social-Filantropic și Misionar în anul 2019 a enumerat și evidențiat activitățile desfășurate atât în domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparținători, a familiilor cu risc social ridicat, cât și în domeniul asistenței religioase din spitale, armată, penitenciar, case de copii și servicii rezidențiale pentru vârstnici. Între acestea s-au evidențiat inaugurarea proiectului de „Telemedicină – Sănătatea la un click distanță”, prin care se oferă consultații medicale de specialitate pentru persoanele neasigurate sau aflate în zone lipsite de servicii medicale ori pentru persoanele nedeplasabile, dar și achizițonarea, cu ajutorul fundatiei Renovabis din Germania, a unui autoturism multifunctional, în valoare de 22.870 Euro, care a fost adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilitati. Totodată, s-a remarcat faptul că programele desfășurate anul trecut au cuprins 12.229 de beneficiari, iar totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de Centrul eparhial, împreună cu parohiile şi ONG-urile ce funcționează cu binecuvântarea Bisericii s-au ridicat la suma de 4.905.248 lei.

Raportul de activitate al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a subliniat toate activitățile desfășurate în anul 2018. Printre acestea s-a reliefat preocuparea majoră atât pentru elevii claselor de teologie din cadrul Liceului Pedagocic „Carmen Sylva” și pentru studenții teologi de la Specializarea Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cât și pentru predarea religiei în școli, pentru reorganizarea cercurilor pedagogice ale disciplinei religie, pentru desfășurarea activităților de formare continuă, pentru organizarea concursurilor școlare județene incluse în Calendarul Activităților Educative Școlare, pentru activitățile derulate la nivelul unităților școlare.

Sectorul economic a prezentat contul de execuție bugetară pe anul 2019 și bilanțul contabil pe același an. Sectorul Patrimoniu și construcții bisericești a prezentat raportul de activități desfășurate anul trecut, între care au fost evidențiate solicitările de finanţări către SSC, către Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean; solicitările privind lucrările de reparaţii capitale sau curente la biserici; precum și solicitările privind lucrările de construire de biserici noi, de aşezăminte sociale, de capele mortuare și de case parohiale.

În cadrul raportului de activitate al Serviciului Juridic au fost prezentate activitățile desfășurate în anul trecut, ce au constat în întocmirea de contracte (de arendare, de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, de antepriză/execuție, de colaborare, de voluntariat), acorduri, convenții ale Arhiepiscopiei Timișoarei sau pentru unele unități bisericești subordonate.

Totodată s-a evidențiat faptul că la 21 februarie 2019 s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la Domnul a întâiului Mitropolit al Banatului Vasile Lazarescu, prilej cu care au fost oficiate slujbe de pomenire în întrega eparhie, la Catedrala mitropolitană și în satul natal, Jadani, actualmente Cornești. S-a amintit și faptul că, anul trecut, s-au împlinit cinci ani de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Nicolae Corneanu, care a păstorit Mitropolia Banatului vreme de 52 de ani. Pe lângă slujbele de pomenire oficiate în bisericile din eparhie, Academia Română – Filiala Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat în Aula Filialei, Simpozionul comemorativ „Mitropolitul Nicolae Corneanu – Trepte spre veșnicie”. Nu în ultimul rând, pentru permanentizarea memoriei vrednicului mitropolit al Banatului, în Parcul Central din Timișoara, a avut loc ceremonia dezvelirii bustului Înaltpreasfinției Sale.

Pe parcursul lucrărilor ședinței au fost vizionate clipuri cu rezumate ale activităților cultural-misionare, desfășurate în ultimul an în Arhiepiscopia Timișoarei.

Perspective                                                          

După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei, au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale. Având în vedere că anul 2020 este proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor, precum și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, s-a evidențiat și faptul că Arhiepiscopia Timișoarei va organiza în perioada 3-6 septembrie Întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO), eveniment ce va reuni în capitala Banatului peste 4000 de tineri din țară și străinătate.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a exprimat cuvinte de mulțumire atât membrilor Adunării eparhiale, cât și principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor.

Citeşte în continuare »
 • 1 Feb 2020
 • 3,378 vizualizari