Hramul bisericii monument-istoric din Lugoj

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a aflat, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în urbea de pe Timiș, în mijlocul credincioșilor lugojeni. Este al 250-lea an de când biserica monument-istoric din Lugoj, închinată Maicii Domnului, îmbracă haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitoarea spirituală. La ceas de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, părintele protopop Ioan Cerbu și preoții slujitori ai parohiei. La synaxa euharistică, alături de numărul mare de credincioși, au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și mai multe delegații oficiale ale orașelor înfrățite cu municipiul Lugoj.

După otpustul Liturghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre alegerea Fecioarei Maria de către Sfânta Treime, pentru a deveni „scară” către Dumnezeu și „biserică vie”.

„Maica Domnului este aceea care culege rugăciunile noastre. Așa cum, odinioară, părinții noștri secerau, spic cu spic, holdele de grâu, tot așa și Maica Domnului trece pe la fiecare inimă de om, luând rugăciunea și ducându-o înaintea Preasfintei Treimi și, în mod deosebit, Fiului ei preaiubit, Domnului Iisus Hristos. Teologii și imnografii creștini au numit-o pe Maica Domnului nu templu, ci <<biserică vie>>. În templul din Ierusalim, poporul Israel aducea lui Dumnezeu, ca jertfă, animale, dar în Maica Domnului S-a zămislit și întrupat Cel care va fi jertfă și jertfitor pentru noi. Ceea ce s-a întâmplat în Maica Domnului, se întâmplă, mereu, la Sfânta Liturghie: la proscomidie, Hristos Se naște și pe Altar Se jertfește pentru noi. Iată ce deosebire mare este între templu și <<biserica vie>>, cum au numit-o imnografii din vechime pe Fecioara Maria”, a menționat Chiriarhul Banatului.

Pornind de la virtuțile Maicii Domnului, Înaltpreasfinția Sa a elogiat pe toate femeile creștine, care, cu multă osârdie, nasc prunci, crescându-i cu frică de Dumnezeu.

„Fecioara Maria și-a asumat responsabilitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu, ducându-o până la Golgota. Până acolo a fost lângă Hristos, la bine, dar și la marea durere de pe Cruce. Iubite mame, dacă Dumnezeu i-a încredințat acestei fecioare să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ, să știți că și în dumneavoastră are Dumnezeu mare încredere, iar încrederea pe care a dat-o Dumnezeu mamelor este aceea să nască prunci sfinți pentru Împărăția lui Dumnezeu. Iubită mama, nu-L dezamăgi pe Dumnezeu care te-a rânduit să naști prunci sfinți pentru viața aceasta și pentru Împărăția bucuriei veșnice a lui Dumnezeu! O, câtă încredere acordă Dumnezeu mamelor aici pe pământ! Să vă binecuvinteze Dumnezeu brațele pe care ați crescut și legănat prunci sfinți pentru neam, țară și pentru Împărăția lui Dumnezeu!”, a mai spus Părintele Mitropolit Ioan.

La finalul cuvântului, Înaltpreasfinția Sa, în semn solidaritate și comuniune frățească, i-a invitat pe toți primarii orașelor înfrățite cu municipiul Lugoj și pe reprezentanții delegațiilor oficiale a țărilor participante la Festivalul Internațional de Folclor, la ctitorirea unei „cetăți a păcii”, pentru o mai bună cooperare transfrontalieră atât la nivelul comunităților locale și a regiunilor, cât și la nivelul statelor, în ceea ce privește unitatea și dezvoltarea raporturilor de vecinătate și frățietate, menite să îmbunătățească calitatea vieții.

După slujbă, părintele protopop Ioan Cerbu a adus mulțumiri Mitropolitului Banatului pentru bucuria făcută credincioșilor parohiei prin prezența Înaltpreasfinției Sale la hramul bisericii, dar și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei sărbători. În continuare, potrivit tradiției locale, soborul slujitor, alături de credincioși, au înconjurat biserica parohială, intonând troparul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu.

Cu ocazia hramului bisericii monument istoric, la Lugoj, s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”. În cadrul festivalului au participat cinci ansambluri folclorice din străinătate: Cipru de Nord, Cehia, Macedonia, Bulgaria și Serbia, precum și formaţii din ţară.

Citeşte în continuare »
 • 16 Aug 2017
 • 326 vizualizari

Slujba Prohodului Maicii Domnului, la Catedrala mitropolitană

Credincioșii timișoreni au participat în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, la Slujba Vecerniei unită cu Litia, ofiată în Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Potrivit tipicului bisericesc, la momentul rânduit din cadrul privegherii, Epitaful Adormirii Maicii Domnului a fost scos de către preoți în mijlocul bisericii, pentru a fi cinstit, cu evlavie, de toți cei prezenți. Spre finalul slujbei, soborul slujitor şi credincioşii au cântat cele trei stări ale Prohodului Maicii Domnului, după care au mers în procesiune, cu Sfântul Epitaf, în jurul Catedralei mitropolitane.

La final, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură. „Trăim momente de sfântă aducere aminte a plecării de pe pământ a Maicii Domnului. Privegherea din seara aceasta ne duce cu mintea în urmă cu 2000 de ani. După cum frățiile voastre ați stat în seara aceasta, așa au stat și privegheat și Sfinții Apostoli. Imaginați-vă că printre dumneavoastră au fost și Apostolii, dar și cei care au cunoscut-o pe Maica Domnului. Prin urmare, în seara aceasta nu am fost singuri. O, cât de mare dar ne-a dat Dumnezeu să priveghem o seară împreună cu Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos!”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Privind la icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe, Chiriarhul Banatului a mai menționat: „în ziua Adormirii Maicii Domnului, icoana se schimbă, căci Hristos ține în brațe sufletul Maicii Domnului. Așa va fi într-o zi și cu sufletele noastre! După cum părintele își ține în brațe copilul, tot așa sufletul fiecăruia dintre noi va fi ținut pe brațul Mântuitorului Iisus Hristos! Iată o icoană nepictată de vreun pictor! Icoana lui Hristos cu sufletul nostru, pe brațul Lui însângerat. Cum să nu ne pregătim în viața aceasta să avem sufletul neîntinat, ca să se poată așeza pe brațul Fiului lui Dumnezeu”!

Prohodul Maicii Domnului, o expresie a evlaviei creștinilor

Compus la începutul sec. al XVI-lea de către imnograful, teologul, profesorul și retorul Patriarhiei Ecumenice, Manuil din Corint (cca. 1460 – cca. 1551), Prohodul Maicii Domnului este atât o cântare mariologică de tânguire, amintind de adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cât și o mărturisire a adevărului, conform căreia Fecioara Maria, prin nașterea lui Iisus Hristos, care este „calea, adevărul și viața” (Cf. Ioan 14, 6), devine „Maica/Izvorul Vieții”

Pe lângă referințele de natură istorică legate de împrejurările în care s-a săvârșit mutarea la ceruri a Maicii Fiului lui Dumnezeu, această creație imnografică crează și un paralelism între momentul Răstignirii și Învierii Mântuitorului și ridicarea la ceruri a Fecioarei Maria. În spațiul românesc, acest imn liturgic păstrunde, timid, prin sec. al XVIII-lea, când încep contactele mai strânse ale românilor cu Țara Sfântă, și mai mult după anul 1820, odată cu traducerea acestuia de Ion Pralea. În orice caz, această mirabilă rugăciune, integrată în cultul Bisericii Ortodoxe, este expresia evlaviei și a iubirii credincioșilor față de Maica Domnului Iisus Hristos.

 

Citeşte în continuare »
 • 14 Aug 2017
 • 387 vizualizari

Bucurii duhovnicești pentru credincioșii din Parohia Teremia Mare

Credincioșii Parohiei Teremia Mare, din cadrul Protopopiatului Sânnicolau Mare, au avut, în Duminica a 10-a după Rusalii, bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care a participat, în capela cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de părintele protopop Marius Podereu și părintele paroh Gheorghe Liviu Bogoș. După otpustul slujbei, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a rostit o omilie, în cadrul căreia a explicat textul evanghelic de la Sfântul Apostol Matei (17, 14-23), ce relatează despre minunea vindecării săvârșită de Hristos asupra fiului epileptic. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre importanța postului și a rugăciunii în dobândirea vindecării sufletești și trupești.

„Cum era inima acelei mame, văzându-și copilul ei cu epilepsie, neputând vorbi niciodată cu el, iar el neauzind vreodată blânda voce a mamei sau cântecul cu care îl legăna mama lui ori frumosul cântec al păsărilor cerului? Pentru el s-a pogorât Hristos din cer. Pentru unul ca acesta a lăsat Fiul lui Dumnezu tronul dumnezeirii Sale și a venit pe pământ, să șteargă de pe obraz lacrima acelei mame atât de greu încercate. Auzind părinții acestui copil despre minunile pe care le face Hristos, s-au dus la El cu nădejdea că le va vindeca copilul. L-au căutat pe Hristos și nu l-au aflat; era sus, pe Muntele Taborului, împreună cu Tatăl cel Ceresc, împreună cu Moise și Ilie, întru desfătare cerească. Jos, la poalele muntelui, erau o mulțime de oameni care Îl așteptau pe Hristos, dar se certau între ei. După câte se vede, și astăzi există ceartă în familie, în societate, dar și între popoare. Dumnezeu să alunge cearta din familie, cearta dintre popoare și să-L așteptăm pe Hristos în post și rugăciune! Ferice va fi de omul pe care îl va găsi Hristos în post și rugăciune!”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

La final, toți credincioșii prezenți au mers, în procesiune și în acordul pricesnelor, până în centrul comunei, unde un localnic inimos a donat un teren pentru construirea unei noi biserici. Aici, Chiriarhul Banatului, împreună cu soborul de preoți, a oficiat Acatistul Adormirii Maicii Domnului, cerând ajutorul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu în ampla lucrare de edificare a noului locaș de cult.

 

Citeşte în continuare »
 • 14 Aug 2017
 • 350 vizualizari

Simpozion Național

În zilele de 21-22 octombrie a.c., Mitropolia Banatului, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Timişoara, organizează simpozionul naţional intitulat MARTIRI ŞI MĂRTURISITORI AI DREPTEI CREDINȚE ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST. 70 DE ANI DE LA REÎNFIINŢAREA MITROPOLIEI BANATULUI.

Propunerile de lucrări dorim să conţină numele şi prenumele autorului, titlul academic (dacă există), afilierea instituţională, numărul de telefon, adresa de email, precum şi un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Titlurile comunicărilor ar fi bine să fie trimise până la data de 10.10.2017, pe adresa de email: pr.mariusflorescu@yahoo.ro

Simpozionul se va desfăşura la Mitropolia Banatului şi la mănăstirea Timişeni, iar lucrările se vor publica în volum la o editură acreditată. Cazarea şi masa vor fi oferite gratuit la mănăstirea Timişeni.

Programul simpozionului va putea fi consultat, în timp util, pe siteul Mitropoliei Banatului: www.mitropolia-banatului.ro

Pentru detalii suplimentare, se poate apela numărul de telefon 0726.015.931

Citeşte în continuare »
 • 11 Aug 2017
 • 167 vizualizari

Praznicul Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos

Deși pentru zona de Vest a țării a fost emisă avertizarea de Cod roșu de caniculă, numeroși credincioși bănățeni au participat astăzi, de praznicul Schimbării la Față a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, la Sfânta Liturghie de la Catedrala mitropolitană din Timișoara. Dumnezeiasca slujbă a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul synaxei euharistice au fost pomeniți ostașii români jertfiți pe câmpul de luptă în timpul Bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz. După otpust, Chiriarhul a vorbit despre minunea petrecută pe Muntele Tabor ce are în centru tainica transfigurare la Față a Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată, Părintele Mitropolit Ioan a vorbit și despre jertfa transfiguratoare a soldaților români din timpul Primului Război Mondial pentru apărarea și întregirea țării noastre.

„I-am pomenit astăzi pe cei 350000 de ostași români care au căzut la Mărăși, Mărășești și la Oituz. Cu sângele lor au spălat fața României și, de atunci, avem o altă țară, România Mare. Iată cu ce au spălat ei chipul sfâșiat de milenii a neamului nostru românesc! Să ne schimbăm și noi, iubiți credincioși, și să ne întoarcem la omenia românească de odinioară!”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

În această zi de praznic împărătesc, conform unui vechi tradiții consemnate de canonului 28 al Sinodului Trulan din 692, credincioșii au adus la biserică, spre binecuvântare, prinoase din pârga strugurilor, atât pentru protejarea culturilor viței de vie de dăunători și de boli păgubitoare, cât și ca mulțumire către Dumnezeu pentru roadele toamnei.

Întrucât gradele din termometru indicau peste 40°C, din inițiativa Mitropolitului Banatului, Direcția de Sănătate Publică Timiș, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a deschis, în interiorul Catedralei mitropolitane, un punct de prim ajutor, unde credincioșii afectați de caniculă pot găsi dozatoare de apă rece, iar cei cu diabet ori cu afecțiuni cardiace pot beneficia de consultații medicale primare.

Citeşte în continuare »
 • 7 Aug 2017
 • 540 vizualizari

Punct de prim ajutor, la Catedrala mitropolitană

În urma avertizării de Cod roșu de caniculă, emis, pentru Județul Timiș, de Administrația Națională de Meteorologie, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Direcția de Sănătate Publică Timiș, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a deschis, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, un punct de prim ajutor, ce va deservi credincioșii care-și vor îndrepta pașii la slujbele religioase oficiate în această perioadă a postului Adormirii Maicii Domnului.

Pe perioada acestor zile caniculare, când disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, la  punctul de prim ajutor de la Catedrala mitropolitană, va exista personal medical, ce va acorda asistență medicală specializată (consultații medicale primare: măsurarea indicelui glicemic, a tensiunii arteriale), având la dispoziție echipamente medicale, truse de prim ajutor, medicamente de primă urgență și aparate medicale. De asemenea, pentru atenuarea efectelor caniculei, acest punct de prim ajutor a fost dotat și cu dozatoare de apă rece.

Programul de funcționare a punctului de prim ajutor se va desfășura pe întreaga perioadă caniculară, în intervalul orar 7:00 — 21:00.

Pentru a se evita situațiile de risc, medicii recomandă locuitorilor din partea de Vest a țării să evite expunerea la soare, să consume lichide și să poarte haine de culoare deschisă, iar persoanelor vârstnice, celor cu afecțiuni cardiace ori aflate sub tratament medical, să evite, pe cât posibil, deplasarea pe perioada caniculei, între orele 11:00 – 18:00.

 

Citeşte în continuare »
 • 4 Aug 2017
 • 317 vizualizari

75 de ani de la sfințirea bisericii din Jimbolia

Orașul Jimbolia, situat în Câmpia Banatului, la interferența dintre Câmpia Timişului şi Câmpia Mureşului, a fost animat, în Duminica a 8-a după Rusalii, de mulțimea credincioșilor, care a venit, încă de la orele dimineții, la biserica din centrul localității, pentru a-l întâmpina pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și pentru a marca, printr-un moment liturgico-doxologic, împlinirea a 75 de ani de la sfințirea lăcașului de cult. La aceste momente de bucurie pentru comunitatea parohială aflată în proximitatea graniței de Vest a României, s-a raliat și Părintele Mitropolit Ioan, care a participat, în biserica cu hramul „Buna Vestire”, la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți, sub protia părintelui protopop Ioan Bude, Protopopiatul Timișoara I. După otpustul slujbei, Mitropolitul Banatului a explicat Evanghelia duminicii, ce relatează despre înmulțirea minunată a celor cinci pâini și a doi pești, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, evidențiind și actualizând mesajul central al pericopei evanghelice.

După omilie, Înaltpreasfinția sa, împreună cu soborul slujitor, a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul bisericii, lăcașul de cult trecând recent, prin purtarea de grijă a preotului paroh Petru Alexa și cu sprijinul autorităților locale, dar și a credincioșilor, printr-un proces de consolidare și înfrumusețare. Tot în această zi de sărbătoare, au fost sfințite trei cruci, ce vor fi puse pe culmile cele mai înalte ale bisericii, încununând efortul credincioșilor, adus pentru înfrumusețarea „casei lui Dumnezeu”.

Elogiind bravismul și eroismul ostașilor români și în amintirea faptelor de apărare ale Armatei Române în operațiunile militare pe frontul românesc din timpul Bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din anul 1917, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a reliefat faptul că altarul iubirii milostive și jertfitoare al Mântuitorului Iisus Hristos a constituit semnul biruinței oștenilor în aceste acțiuni de menținere a liniei frontului. În acest sens, la împlinirea centenarului bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, dar și pentru faptul că biserica din Jimbolia s-a edificat și prin osârdia mai multor soldați români care au luptat în timpul Primului Război Mondial, Mitropolitul Banatului a închinat câte o cruce, în semn de evlavie și afecțiune respectuoasă, pentru jertfa conaționalilor căzuți pe fiecare din aceste câmpuri de bătălie, în vederea recuperării, păstrării și valorificării memoriei istorice a neamului românesc din acele timpuri primejdioase pentru țara noastră.

„Prin harul lui Dumnezeu, am sfințit aceste cruci, care vor fi puse pe turlele bisericii. Luna aceasta se împlinesc 100 de ani de la marile însângerări de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Îngăduiți-mi ca, în numele frățiilor voastre, o cruce să fie pusă la căpătâiul ostașilor de la Mărăști, o altă cruce să fie pentru cei de la Mărășești, iar cealaltă pentru cei de la Oituz. Feciorii neamului nostru s-au jertfit, ca noi să fim astăzi împreună. De astăzi, acești ostași au o cruce pe biserica de la Jimbolia. Vă îndemn să sărutați aceste sfinte cruci, pentru că, începând de astăzi, ele vor fi sărutate doar de păsările cerului care, în zborul lor, se vor odihni pe ele! De asemenea, ele vor fi sărutate de ultima rază de soare de pe pământul nostru românesc. Înainte ca Soarele să părăsească granița de Vest a României, își va trimite razele să sărute aceste cruci”, a spus Chiriarhul Banatului.

***

Orașul Jimbolia este atestat documentar încă din anul 1332, când are loc un recensământ papal a pământurilor Banatului pentru stabilirea dijmei. Dacă, la origine, era o localitate cumano-valahă, fapt dovedit în urma cercetărilor istorice de existenţa unei parohii româneşti, astăzi comunitatea din Jimbolia este a treia ca mărime din Județul Timiș după numărul de locuitori, continuând să prospere pe plan economic, cultural și educațional. În ceea ce privește viața spirituală, locuitorii din această unitate teritorială, animați de râvna preotului paroh Gheorghe Cotoșman, reușesc între anii 1933-1942 să construiască din temelii, după planurile arhitectului român Victor Vlad, o nouă biserică în stil neobizantin, cu hramul „Buna Vestire”. În anul 1942, la sărbătoarea Bunei Vestiri, noul lăcaș de cult a fost târnosit de Preasfințitul Vasile Lăzărescu. Între anii 1938-1941, pictorul Vasile Hudici execută pictura murală în stil neobizantin, iar între anii 1938-1944, artistul ieșean Ioan Antonescu realizează sculptura, în lemn de tei, a iconostasului și a mobilierului din interior. Între anii 2000-2004, după mai multe lucrări de reparații și de restaurare a picturii, biserica este resfințită la 15 august 2004 de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, primind cu acest prilej și hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Citeşte în continuare »
 • 31 Jul 2017
 • 407 vizualizari
Pagina 1 din 28712345...102030...Ultima »