Hramul Mănăstirii Luncanii de Sus

Anul acesta, în duminica a 6-a după Paști, Biserica Ortodoxă i-a cinstit pe Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena. Cu acest binecuvântat prilej, Mănăstirea Luncanii de Sus, din Judeţul Timiş, a îmbrăcat haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitorii spirituali. La bucuria obștii monahale și a numărului mare de pelerini, veniți din Timișoara, Lugoj și din satele aflate în proximitatea mănăstirii, a luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care  a săvârșit, în biserica lăcaşului monahal, Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți.

În cuvântul de învățătură, rostit la finalul sinaxei euharistice, Mitropolitul Banatului a explicat pericopa evanghelică duminicală, vorbind despre puterea taumaturgică a lui Hristos asupra orbului din naștere. În exortația sa, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a evidențiat faptul că acest orb nu a primit de la Hristos numai lumina ochilor trupești, ci chiar mintea, inima și voința acestuia au fost luminate, primind astfel în ființa sa, cu anticipație, darurile Luminii Învierii lui Hristos. La final, Părintele Mitropolit Ioan a conchis că toți aceia care vor asculta cuvintele Evangheliei lui Hristos, vor primi, ca rod al ascultării necondiționate, vederea lui Dumnezeu.

După omilie, Chiriarhul Banatului, împreună cu soborul slujitor, a mers la mormântul arhimandritului Ieronim Stoican, fostul duhovnic al acestui așezământ, unde a oficiat Slujba Parastasului.

***

Mănăstirea Luncanii de Sus a fost înființată în anul 2001, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului. Piatra de temelie a fost pusă la 12 august 2001 de către Preasfințitul Părinte Lucian, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Citeşte în continuare »
 • 22 May 2017
 • 416 vizualizari

Simpozion Național de Teologie dedicat iconologiei și iconografiei ortodoxe

Cu prilejul împlinirii a 1230 de ani de la întrunirea Sinodului VII Ecumenic de la Niceea, din 787, care a condamnat iconoclasmul, restabilind cultul sfintelor icoane, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, organizează în perioada 19-20 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Naţional de Teologie cu tema: Icoana vie și iconoclasmul contemporan: Sfinți și sfințenie în iconografia ortodoxă”. Scopul major al simpozionului constă în explorarea semnificațiilor duhovnicești ale iconografiei ortodoxe, precum și în reliefarea fundamentelor teologice (biblice, dogmatice, și liturgice) ale icoanei creştine.

Simpozionul a debutat în biserica mare a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, prin oficierea slujbei de Te-Deum de către un sobor de preoți de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. După momentul de rugăciune, lucrările Simpozionului Național de Teologie de la Timișoara au fost deschise, în mod oficial, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, printr-un cuvânt de deschidere, în care a subliniat faptul că omul este o „antropoicoană”, o icoana vie, creată după „chipul lui Dumnezeu” și semnată de  Însuși Dumnezeu Cel viu.

„Dacă în secolele VI-VIII, Sfinți Părinții s-au confruntat cu o provocare majoră și anume aceea a unor curente care doreu scoaterea icoanelor din Biserică, astăzi suntem în fața unui alt fel de iconoclasm mult mai agresiv și anume acela al luptei duse împotriva icoanei tocmite de Dumnezeu: omul. Niciodată împotriva omului nu s-au îndreptat atâtea săgeți ca în zilele de acum. Astăzi icoana-om sau <<antropoicoana>> este pusă în pericol, întrucât se încearcă intrarea în gena umană și modificarea ei. Dacă cineva ne-ar oferi un tablou de-al lui Nicolae Grigorescu și ar veni altcineva cu alte culori și cu ideea de a-l retușa, nu l-am lăsa, pentru că acest tablou este o capodoperă a marelui pictor român. Atunci de ce să-i lăsăm pe unii oameni să intervină în această icoană vie care poartă semnătura lui Dumnezeu? Dacă opera lui Grigorescu suntem în stare să o apărăm, atunci, cu atât mai mult, trebuie să apărăm astăzi capodopera lui Dumnezeu, care este omul”, a menționat Părintele Mitropolit Ioan.

A urmat, apoi, cuvântul conf. univ. dr. Dumitru Tucan, prodecanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie și Directorul Departamentului de Studii Românești din cadrul Universității de Vest din Timișoara, care a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza ce-a de-a șasea ediție a Simpozionului național de teologie.

Simpozionul se bucură de participarea a numeroase cadre didactice de la șapte Facultăţi de Teologie Ortodoxă și două Departamente de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor cercetători și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe. Prima parte a simpozionului a fost moderată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. În cadrul acesteia au susținut prelegeri: Ierom. Dr. Agapie Corbu, de la Schitul „Buna Vestire” Almaș, Județul Arad, cu lucrarea „Transformările ideii de sfânt și de sfințenie în sec. IV-VI și urmările lor iconoclaste”; Arhim. Conf. dr. Teofan Mada, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, cu tema „Artă creatoare, icoană și Biserica cea vie”; pr. conf. dr. Jan Nicolae, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu studiul „Mandylion euharistic și memoria liturgică a Sfintei Fețe. Omilia lui Grigorie Referendarul”, pr. conf. dr. Ioan Mihoc, de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, cu tema „Theodor Abu Qurrah, promotor al teologiei icoanei în context islamic”; pr. lect. dr. Lucian Colda, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu studiul „Elemente de iconografie în omilie Sf. Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului, cu referire specială la reflectarea aspectelor de hristologie și antropologie iconică. Implicații eclesiologice”; Asist. Dr. Alexandru Prelipcean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cu referatul „Contribuția teologilor greci contemporani asupra vieții, operei și teologiei Sfântului Andrei Criteanul”; pr. lect. Dr. Florin Tomoioagă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea, cu studiul „Limbajul icoanei și tăcerea lui Hristos în romanul Tăcere al lui Shusaku Endo”. Partea a doua a simpozionului a fost moderată de pr. conf. dr. Nicolae Morar, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara, și arhim. Dr. Casian Rușeț, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă din Caransebeș.

Timp de două zile, participanții au dezbătut, din perspectivă dogmatică, teologică, liturgică și juridică, diverse aspecte ale artei iconografice ortodoxe, aducând un plus de lumină în ceea ce privește erminia picturii bisericești, ca expresie vizuală a mărturisirii credinței Bisericii în Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Simpozionul Național de Teologie de la Mănăstirea Timișeni – Șag se încadrează în seria de manifestări științifice organizate în Arhiepiscopia Timișoarei cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2017, ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și An comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în Patriarhia Română.

Citeşte în continuare »
 • 19 May 2017
 • 493 vizualizari

„Zilele Artei Sacre”, la Partoș

În perioada 14-31 mai 2017, la Partoș, se desfășoară a doua ediție a „Zilelor Artei Sacre”.

Evenimentele au debutat duminică, 14 mai, după încheierea Sfintei Liturghii, la „Casa Regina Elisabeta” unde funcționează biblioteca și colecția muzeală a Mănăstirii, cu vernisajul expoziției de artă contemporană „Valențe ale Sacrului”. Această expoziție este dedicată interpretărilor actuale ale relației dintre imaginea artistică contemporană și fondul de sacralitate ce dă substanță operei de artă, cercetând profunzimea mesajului artistic. Așa cum a mărturisit dl. Călin Petcana, curator al expoziției și director al Festivalului, „artistul se întoarce la reperele fundamentale ale existenței: începutul și sfârșitul. Moartea și viața, sacrificiul, căutarea și prezența transcendentului, toate sunt învăluite în lumina caldă a unui <<ceva>> care nu se dezvăluie încă; a unui <<nespus>> care e doar intuit”. La această expoziție au participat, prin lucrări de pictură și sculptură, următorii artiștii: Dana Constantin, Delia Corban, Sorin Drăgoi, Suzana Fântânaru, Marin Gherasim, Ion Iancuț, Remus Irimescu, Andreea Medar, Mircea Roman, Leon Vreme, Marian Zidaru. Expoziția poate fi vizitată în fiecare zi, pe toată durata lunii mai.

In seara aceleiași zile, în biserica mare a Mănăstirii, a avut loc și un concert coral de excepție. El a fost susținut de două formații corale: Corul Mixt „Sf. Maxim Mărturisitorul” al Facultății de Teologie din Arad, condus de către Conf. Univ. dr. Mircea Buta și Corul Parohiei Timișoara-Viile Fabric, dirijat de diac. Florin Băran. Moderatorii acestui eveniment artistic au fost părintele arhim. Simeon Stana și părintele Marius Sfercoci de la Centrul Eparhial. Piesele interpretate cu multă dăruire și profesionalism au produs multă bucurie în sufletele tuturor credincioșilor prezenți.

„Experiența acestor zile reprezintă o icoană vie a chipului în care Biserica îmbrățișează și valorifică tot ceea ce omul creează în râvna sa pentru Frumos, pentru Absolut și pentru bucuria semenilor. Duhul Sfânt atinge darul artistului devenit creator de frumos și de bucurie, conferindu-i splendoare și lumină. De aici forța de a transmite și de a înnobila arta adevărată. La cea de a doua ediție, întâlnirea sacrului cu artele sau manifestarea sa prin intermediul acestora, se produce prin muzică corală sau instrumentală, teatru, film, fotografie, pictură sau sculptură, prin artele plastice contemporane în general, artiștii oferind semenilor o mărturie de credință, o trimitere la adevărul fundamental al întâlnirii cu Dumnezeu Cel viu. În acest fel, „Zilele Artei Sacre” se constituie într-o pledoarie pentru redescoperirea lui Dumnezeu și a oamenilor”,  a menționat părintele Varlaam Almăjanu, starețul Mănăstirii Partoș.

„Zilele Artei Sacre” vor continua la Partoș și în zilele următoare cu un recital de pian Alexandra Vizman – Haute Ecole de Musique de Lausanne, Elveția, cu o tabăra de fotografie Fotopoetica, condusă de cunoscutul regizor Francisc Mraz, cu proiecția de film „Schitul Pătrunsa de sub Buila” a aceluiași regizor, cu Simpozoinul Național „Sf. Iosif cel Nou, ocrotitorul Țării Banatului”, ediția a doua, cu concertul corului „Ion Românul” al Filarmonicii Banatul, cu reprezentația teatrală „Drumul de întoarcere”, cu actori ai Teatrului Național, cu un concert de muzică bizantină, precum și cu un recital de quartet de coarde „Ultimile cuvinte ale lui Iisus pe Cruce” de Joseph Haydn. Evenimentele au loc, în funcție de natura lor, fie în biserica mare a Mănăstirii, fie la sala Christiana a Centrului cultural și social al Mănăstirii.

Citeşte în continuare »
 • 18 May 2017
 • 332 vizualizari

Anunț licitație

 Mănăstirea SF. CUV. PARASCHEVA Dobrești, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a I-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 22.05.2017, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului mănăstiresc din data de 22.05.2017, de la ora 17:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: Mănăstirea SF. CUV. PARASCHEVA Dobrești, loc. Dobrești, nr. 118, com. Bara, jud. Timiș. Persoană de contact: stareț protosinghel Matei Buliga, tel. 0733 949790.

Citeşte în continuare »
 • 16 May 2017
 • 98 vizualizari

Familia, sanctuarul vieții și sfințeniei, sărbătorită la Parohia Freidorf prin rugăciune

În Duminica a 5-a după Sfintele Paști, numită și Duminica samarinencei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat, în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Timișoara-Freidorf, la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele protopop Ioan Bude. După otpustul Liturghiei, Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a explicat pericopa evanghelică duminicală de la Sfântul Apostol Ioan (4, 5-42).

„După cum femeia samarineancă s-a dus în cetate fără apa din fântâna lui Iacov, dar cu inima plină de Hristos, tot așa și frățiile voastre să deschideți  ușa, ca Hristos să coboare în inimă și odată coborât în inimă, să-L duceți și la familiile voastre! Chiar dacă femeia samarineancă și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate, totuși ea nu l-a lăsat însetat pe Hristos, căci i-a oferit o inimă plină de lacrimi, pentru că El nu are nevoie de apa din fântână, ci de lacrimile noastre de pocăință. Astfel, Hristos, Cel obosit de drum, și-a astâmpărat setea cu lacrimile ei. Prin urmare, astâmpărați setea lui Hristos cu lacrimile pocăinței voastre!”, a îndemnat Părintele Mitropolit Ioan.

Fiind în preajma zilei de 15 mai, când se sărbătorește Ziua Internațională a Familiei, Înaltpreasfinția Sa a elogiat familia creștină, acest templu al vieții și sfințeniei, reliefând importanța ei teologică și socială. Vorbind despre multiplele realități care amenință unitatea și șubrezesc relațiile de familie, Mitropolitul Banatului a evidențiat și rolul fundamental al familiei, mai ales în momente de cumpănă din societatea românească: în timpul regimului comunist, precum și în timpul celei mai ample acțiuni de deportare din istoria contemporană a României, deportarea în Bărăgan.

„Ne-am oprit astăzi o clipă, în fața familiilor atât de greu încercate și nevinovate, care au avut de suferit atât în perioada comunistă, cât și de pe urma deportării în Bărăgan. La Sfânta Liturghie au fost pomeniți părinții, frații și copiii lor, care au murit departe de casă, fără rugăciune, fără lumânare și fără cruce la căpătâiul lor”, a menționat Părintele Mitropolit Ioan.

La synaxa euharistică, pe lângă membrii Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan și ai Asociației Foștilor Deținuți Politici, a fost prezent și un grup al Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, care a droit să marcheze această zi deosebită, prin organizarea unor manifestări menite să sublinieze importanța primordială pe care o are familia în societate. În semn de apreciere și încurajare, Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, a oferit câte o carte, semnată de Chiriarhul Banatului, tuturor familiilor creștine ai căror membri au suferit în temnițele comuniste, precum și familiilor care au fost deportate sau care au avut de suferit în timpul și de pe urma deportării în Bărăgan.

***

La 20 septembrie 1993, data de 15 mai a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca Ziua Internațională a Familiei, reflectând importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. Această zi reprezintă o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. O altă zi dedicată familiei creștine în Biserica Ortodoxă este și prima duminică după 1 iunie, numită „Duminica părinților și copiilor”.

 

Citeşte în continuare »
 • 14 May 2017
 • 453 vizualizari

Ziua de 9 Mai, sărbătorită de timișoreni

La Monumentul „Ostașului român” din Parcul Central din Timișoara, Ziua de 9 Mai – când se sărbătorește Ziua Independenței de Stat a României (1877), Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite (1945) și  Ziua Europei (1950) – a fost marcată printr-un ceremonial religios-militar, precum și prin diverse activități educative, sportive și cultural-artistice.

În debutul manifestării, a fost intonat Imnul Național al României, după care a urmat o ceremonie religioasă, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropoliei Banatului, împreună cu un sobor de preoți.

După ceremonia religioasă, prof. de istorie Petru Șandor a rostit o alocuțiune referitoare la importanța Zilei de 9 Mai pentru poporul roman. În continuare, prefectul Județului Timiș, Mircea Băcală, a dat citire mesajului premierului României, Sorin Grindeanu. Ceremonialul a continuat cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori din partea Instituției Prefectului Județului Timiș și structurile M. A. I. din Județul Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Corpul Consular și Garnizoana Timișoara.

La acest eveniment au participat sute de timișoreni, membri ai Asociației Veteranilor de Război Eftimie Murgu – Filiala Timiș, militari din Brigada 18 Cercetare-Supraveghere Banat, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională din Garnizoana Timișoara, veterani ai misiunilor din Afganistan și Irak, reprezentanți ai Asociației județene Timiș a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Colonel Ion Enescu, reprezentanți ai instituțiilor de cultură din Timișoara și din Județul Timiș și foarte mulți copii, elevi și studenți din urbea de pe Bega. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare. Detașamentul de onoare a fost constituit din militari aparținând Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere Banat, Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș General Moise Groza și ISU Banat.

Cu ocazia Zilei de 9 Mai, timișorenii au avut posibilitatea de a circula, în mod gratuit și pe întreg parcursul zilei, cu un tramvai aniversar, primind în timpul călătoriei diverse materiale informative cu tematică europeană. Mijlocul de transport, pus la dispoziție de Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, a fost decorat de studenții Facultății de Arte și Design din Timișoara, cu sprijinul Centrului de Informare Europe Direct Timişoara.

Tot cu acest prilej aniversar și comemorativ, la Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Clubul Sportiv Școlar „Bega” și la Casa Tineretului Timișoara au avut loc concursuri educative pe tematică europeană; realizări de interviuri, chestionare tematice; întreceri, competiții sportive demonstrative, dar și programe cultural-artistice. Seara, la Galeria Pro Armia, a avut loc vernisajul expoziției de pictură dedicată Zilei Europei, realizată de Asociaţia Artiştilor Plastici „Romul Ladea”, în organizarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 9 May 2017
 • 381 vizualizari
Pagina 1 din 27912345...102030...Ultima »