Activitate privind protejarea și conservarea bisericilor de lemn din zona Făgetului

Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala teritorială Vest au organizat Joi, 16 martie, la Mănăstirea Românești, o întrunire cu preoții din cadrul Protopopiatului Făget care au pe raza parohiei biserici de lemn sau biserici de lemn monument-istoric, intitulată „Patrimoniul de lemn din zona Făgetului”. Alături de aceștia au fost prezenți și alți 8 preoți din Protopopiatul Lugoj, împreună cu conducătorii celor două oficii protopopești, toți primind recomandări din partea unor specialiști în ceea ce privește protejarea, conservarea și promovarea bisericilor de lemn din Județul Timiș.

Această activitate de informare face parte din proiectul „Biserici înlemnite din Banat”, inițiat în 2014 de către Asociația Peisagiștilor din România, proiect care are drept scop readucerea în folosire și scoaterea din conul de umbră al istoriei în care au căzut, în ultimul veac, cele din urmă biserici de lemn din Banat. Proiectul, pe lângă faptul că reunește specialiști din varii domenii: arhitecți, peisagiști, restauratori de artă, urbaniști, dendrocronologi, biologi, istorici ai artei, etnologi și dulgheri, urmărește să salveze nu doar bisericile, ci să ajute la ceea ce se numește astăzi, în limbaj de proiect European, dezvoltare sustenabilă în zona rurală.

Evenimentul a debutat în Paraclisul cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, cu oficierea Slujbei Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. În partea a doua a întrunirii, mai mulți specialiști din Asociația Peisagiștilor din România – Filiala teritorială Vest au prezentat, în Power Point, diverse  referate despre:

 1. valoarea lemnului, ca prim material al arhitecturii tradiționale, subliniindu-se faptul că bisericile de lemn sunt expresia cea mai rafinată, din punct de vedere arhitectural, a artei constructive vernaculare românești, dar cu o fragilitate inerentă, întrucât lemnul este un material viu, iar anumite greșeli care duc la degradarea bisericilor de lemn sunt ireversibile sau chiar letale;
 2. Despre protejarea decorației pictate și întreținerea corespunzătoare a obiectelor de cult, accentuându-se faptul că întreținerea unei biserici-monument și a componentelor sale artistice se referă atât la patrimoniul imobil (pictura parietală, pictura pe lemn), cât și la patrimoniul mobil (icoane, obiecte de cult, elemente de mobilier, iconostas, etc), iar starea de conservare a tuturor acestor elemente se află în strânsă legătură cu starea de conservare a ansamblului arhitectural și a mediului ambiant, întrucât deteriorarea suprafețelor pictate reprezintă efectul unor agenți distructivi care alterează, treptat, aspectul, forma, natura și rezistența materialelor. În acest sens, s-a vorbit despre: factorii de degradare externi (fizico-chimici, biologici și antropici) și interni (vicii de tehnică, reacții în materialele constituente ale picturii); despre mecanismele degradării picturii și formele lor de manifestare (începând cu degradările preluate de la nivelul structurii lemnoase, continuând cu degradările care acționează din exteriorul stratului pictural către profunzime și până la acțiunile factorului uman asupra structurii stratificate a spațiilor și obiectelor pictate).

Nu în ultimul rând, s-au emis și câteva recomandări de întreținere și curățenie referitoare la pictura parietală, iconostas, icoane, mobilier, obiecte liturgice, cărți de cult vechi, necesare atât îndepărtării depunerilor de orice natură, cât și prevenirii biodeteriorării.

Un alt punct important l-a constituit valoarea peisajului cultural din care fac parte bisericile de lemn, având în vedere faptul că monumentul istoric de tip biserică de lemn este considerat, de Statul român, un element reprezentativ al patrimoniului țării, precum și o expresie vernaculară a peisajului cultural în numeroase zone rurale din țară. În acest sens, s-a vorbit despre importanța protecției vecinătăților bisericilor de lemn, întrucât acestea au un rol major în conservarea specificului local, ca parte integrantă a peisajului cultural local, peisaj care, la rândul său, are însemnătate deosebită în promovarea turistică a zonei.

În continuare, Chiriarhul Banatului a apreciat efortul acestor tineri care doresc să salvgardeze, cu ajutorul unor specialiști din domeniu și într-un mod profesionist, bisericile de lemn din Județul Timiș. Totodată, a menționat că, în fișa postului al unui preot, trebuie să se găsească nu numai partea liturgică, ci și partea aceasta de conservare și de păstrare a acestor biserici vechi de peste 300 de ani, pentru că niciodată nu se va mai putea recupera bisericile care s-au prăpădit. La final, toți preoții prezenți au primit din partea organizatorilor câte un ghid necesar întrebuințării, protejării și conservării bisericilor de lemn.

Dacă la sfârșitul sec. al XIX-lea, în Banat erau peste 200 de biserici de lemn, astăzi, pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, se mai găsesc 26 de astfel de biserici, dintre care 23 sunt declarate monumente istorice. Numai în zona Făgetului există 15 biserici de lemn, toate cuprinse în lista monumentelor istorice, multe dintre ele fiind de categoria A. Bisericile de lemn din Județul Timiș constituie atât o componentă de bază a patrimoniului cultural al Banatului, cât și monumente reprezentative pentru arhitectura lemnului din zona de Vest a țării.

Citeşte în continuare »
 • 17 Mar 2017
 • 433 vizualizari

Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”

La Paraclisul „Sfânta Maria” al Parohiei Timișoara-Iosefin, a avut loc la începutul săptămânii Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”. Ordinea de zi a constat în: prezentarea bilanțului asupra activității fundației în anul 2016, prezentarea raportului financiar pe anul 2016, prezentarea Proiectului „Sprijin la distanță-O șansă pentru fiecare” și prezentarea programului de activități pe anul în curs.

Întrunirea a debutat cu un moment de rugăciune, după care a urmat desfășurarea lucrărilor propriu-zise, prezentându-se atât raportul activității pe anul trecut, cât și programul de activități pe anul 2017. Un punct important care a stat în centrul preocupărilor acestei fundații creștine în anul 2016 a fost continuarea proiectului „Sprijin la distanţă – O şansă pentru fiecare”, prin care fundația a acordat 9 burse sociale unor elevi şi studenţi foarte buni la învăţătură, dar care provin din familii cu venituri modeste. Pentru susţinerea acestui proiect de mare anvergură, conducerea fundaţiei a depus eforturi considerabile, organizând anul trecut mai multe activităţi menite să mediatizeze proiectul şi activităţile fundaţiei, pentru a sensibiliza comunitatea locală în special, dar şi credincioşii din ţară sau străinătate care l-au cunoscut pe părintele Ioan Olariu sau care au dorit să se implice în activităţi filantropice. Pe lângă acest proiect, fundația a acordat şi ajutoare sociale unor persoane cu probleme materiale reduse sau cu boli grave. Împreună cu Parohia Iosefin, fundaţia sprijină și comunitatea credincioşilor cu deficienţe de vorbire şi auz, singura din Vestul ţării deservită de un preot care slujeşte Sfânta Liturghie în limbajul mimico-gestual. De asemenea, în preajma marilor sărbători, membrii fundației, alături de Parohia Iosefin, participă la campania de întrajutorare a bătrânilor prin cantina socială, contribuind și la achiziționarea de pachete cu dulciuri pentru mai mulți copii cu nevoi financiare.

Atelierul de croitorie al fundaţiei a confecţionat anul trecut perne pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă  de pe lângă Direcţia Copilului şi pentru copiii internaţi în Spitalul de Pediatrie Bega, care au fost vizitaţi de mai multe ori, împreună cu preoţii Parohiei Iosefin. Tot prin atelierul de croitorie au fost  confecţionate 58 de ii pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul de Zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara, care au fost comandate de o asociaţie care are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor cu dizabilităţi. Trebuie mnționat și faptul că Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a organizat în 2016 un concert de binefacere la Filarmonica „Banatul” din Timişoara, susţinut de Cvartetul „Furiant” din Berlin şi de o companie privată de muzică de operă din Viena. Evenimentul a avut un ecou deosebit, întrucât a sporit foarte mult numărul sponsorilor şi donatorilor care au dorit să se alăture eforturilor fundației de a-i ajuta pe aceşti copii şi tineri să îşi valorifice talanţii primiți de la Dumnezeu.

Pe plan cultural, fundația a donat Parohiei Iosefin o sumă considerabilă pentru organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 85 de ani de la sfinţirea bisericii. De asemenea, aceasta a sprijinit și editarea volumului „Bucuria slujirii prin cuvânt”, semnat de părintele dr. Ionel Popescu, președintele fundației.

„Fundația desfășoară o bogată activitate social-caritativă și culturală atât în arealul Parohiei Timișoara-Iosefin, cât și în diferite localități din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, mai ales acolo unde se găsesc așezăminte destinate persoanelor nevoiașe, așezăminte pentru vârstnici sau centre de plasament. În anul 2016, activitatea noastră a cuprins și problemele cu care se confruntă unii elevi și studenți din cuprinsul parohiei noastre și nu numai, cărora le-au fost oferite burse pentru a-și putea finaliza studiile și pentru a nu abandona școala. Fundația s-a orientat, în mod cu totul special, spre elevii și studenții care au rezultate foarte bune la învățătură, având și un comportament moral deosebit, dar care provin din familii numeroase, cu posibilități materiale reduse. Printre cei sprijiniți se numără și tineri sportivi de performanță, studenți la asistență socială sau chiar la medicină. În felul acesta, fundația contribuie la susținerea celor care, după absolvirea școlii, vor activa în societatea din care facem parte”, a spus părintele Ionel Popescu, președintele Fundației „Preot Ioan Olariu”.

Pentru anul 2017, fundația își propune ca, în colaborare cu Parohia Iosefin, să continue organizarea de cursuri şi meditaţii gratuite pentru copii si tineri; să susţină atelierul de pictură deschis la Centrul parohial  „Sfânta Maria”; să continue proiectul educaţional „Sprijin la distanţă – o şansă pentru fiecare”, organizând atât pentru copiii incluși, cât şi pentru copiii şi tinerii care participă la programele derulate prin centrul parohial „Sfânta Maria”, o tabără de vară; să sprijine cantina socială a Parohiei Iosefin, prin acordarea constantă de pachete cu alimente tuturor beneficiarilor;  și să implementeze, în colaborare cu sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoarei, un nou proiect educaţional „Sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar”.

Fundaţia creștină „Preot Ioan Olariu” este o fundaţie social-filantropică de dezvoltare comunitară, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie profesional, ce funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Misiunea fundaţiei este de a dezvolta sistemul de caritate, în spirit creştin umanitar, în comunităţile din Parohia Ortodoxă Timişoara-Iosefin, în special, dar şi din municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş. Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitar-sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit creştin, contribuind la rezolvarea problemelor comunităţii.

Citeşte în continuare »
 • 14 Mar 2017
 • 153 vizualizari

Anunț licitație

Parohia CEBZA, Protopopiatul DETA, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a și a IV-a. 

Citeşte în continuare »
 • 13 Mar 2017
 • 121 vizualizari

A doua Duminică din Postul Mare

În Duminica a doua din Sfântul și Marele Post, numită și Duminica Sfântului Grigorie Palama, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor timișoreni, participând la Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara.

După Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul Banatului a ținut o bogată omilie, în cadrul căreia a evidențiat semnificațiile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică de la Marcu 2, 1-12, ce relatează minunea vindecării, săvârșită de Hristos, asupra slăbănogului din Capernaum. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a menționat că „orice păcat făcut de om este o ceartă cu Dumnezeu, iar atunci când păcătuim, noi ne certăm cu Dumnezeu. De aceea a venit Hristos, să ne ierte păcatele, adică să ne împace cu Tatăl Cel ceresc”. La finalul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să frecventeze mai des bisericile și să meargă la duhovnicii lor pentru a se spovedi și pentru a primi dezlegare de păcate, dar și tămăduire trupească, după cum a primit și paraliticul din Capernaum.

***

În Duminica a doua din Postul Mare, Biserica Ortodoxă a rânduit să fie pomenit un mare teolog al luminii necreate și un atlet al spiritualității isihaste răsăritene, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pentru a ne arăta că dreapta credință pe care am prăznuit-o, în mod deosebit, în duminica anterioară nu este o credință teoretică, raționalizată, ci o credință întrupată, trăită și experiată, prin care credinciosul ortodox primește lumina slavei dumnezeiești și viața veșnică. Prin trăirea, în mod intens, a dreaptei credințe, sufletul creștinului primește luminare și curățire de păcate. Prin aceasta se arată, în mod vădit, că dreapta credință este o credință transfiguratoare și îndumnezeitoare.

Pe de altă parte, pomenirea unui teolog al luminii dumnezeiști într-o perioadă de post, ne arată că timpul postului este timp de luminare a sufletului, prin mărturisirea păcatelor, prin fapte bune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Așadar, perioada Sfântului și Marelui Post este o perioadă în care adunăm în suflet multă lumină din lumina Sfintelor Scripturi, din lumina Sfintelor Taine și din lumina faptelor bune. Cu fiecare cuvânt pe care-l auzim din Sfânta Scriptură, cu fiecare rugăciune, cu fiecare împărtășire din Sfintele Taine, ne luminăm duhovnicește mintea și inima, pentru a primi, în mod plenar, Lumina luminii. Ca atare, prin pomenirea Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii și al slavei lui Hristos, în Duminica a doua din Postul Paștilor, Biserica ne îndreaptă spre lumina Învierii lui Hristos sau spre lumina cea neînserată din Împărăția eshatologică, pe care o binevestește și anticipează sărbătoarea Luminii.

Citeşte în continuare »
 • 13 Mar 2017
 • 312 vizualizari

Debutul conferințelor prepascale

În perioada 9 martie – 6 aprilie, specializarea de Teologie Ortodoxă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Studenților Creștin Ortodocși – Filiala Timișoara, organizează seria de comunicări prepascale, cu genericul: „Iconologia și Iconografia – Tezaurul Ortodoxiei”.

În Sala festivă a Centrului eparhial, a avut loc Joi, 9 martie, prima conferinţă, susţinută de pr asist. dr. Adrian Covan, de la Facultatea de Teologie din Timişoara, intitulată „Simbolul dogmatic al icoanei”. La eveniment au fost prezenți părinții profesori și cadrele didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, clerici și numeroşi studenţi.

Începând cu iconografia ancestrală a cultului israelit și culminând cu înflorirea efervescentei perioade a secolelor VIII-IX, părintele profesor Adrian Covan a realizat o radiografie a iconologiei creștine, arătând că aceasta este parte constitutivă a memorialului dogmelor revelate în climatul sinodal-ecumenic al Bisericii. Prima secțiune a pornit de la aspectul dogmatic fundamental, respectiv dogma triadologică, centrată pe nucleul terminologiei niceene, arătând că teologia iconică se întemeiază pe aserțiunea scripturală conform căreia „Iisus Hristos este Chipul văzut al Dumnezeului celui nevăzut”, subliniindu-se astfel că baza teologiei icoanei este tocmai prezența reală, ca om, a lui Iisus Hristos. Pornind de aici, părintele profesor a reliefat faptul că „evoluția sinoptică a teologiei și a artei, derulată în arealul provocărilor ecleziale, mandatează icoana spre a reprezenta, la toate nivelurile, din punct de vedere dogmatic și obiectual-latreutic, teologia ortodoxă”. S-a evidențiat și faptul că icoana „este un element structural al doctrinei creștine, nu doar un eveniment comunitar, subsumat domeniului cultic, ci având o semnificație capitală din punct de vedere teologic. Ea pune în lumină ipostasul și amprenta existentială a acestuia, care rezultă din relațiile interpersonale”.

În altă secțiune a prelegerii, părintele conferențiar a vorbit despre rezonanța iconologică a onomatologiei divine vechi-testamentare. Chiar dacă Ființa divină nu poate fi definită și nici limitată de imaginile create, totuși cuvintele dumnezeiești revelate ale Vechiului Testament ne spun ceva despre Dumnezeu. În acest sens, părintele Adrian Covan a menționat: „Onomatologia divină a Vechiului Legământ are o profundă rezonanță iconologică. Mesianitatea, adică calitatea supremă de Răscumpărător al lumii, proprie Fiului lui Dumnezeu, este gajată de onomastica biblică vetero-testamentară. Două dintre numele lui Dumnezeu sunt adevărate icoane hristologice, potențând lucrarea mântuitoare a Cuvântului vieții: Adonai, folosit ca plural intensiv, și Yahweh”.

În încheierea conferinţei, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, dirijat de diacon asist. dr. Ion Alexandru-Ardereanu a susţinut un recital coral specific perioadei Postului Mare. Seria de conferinţe va continua săptămâna viitoare cu o nouă temă dedicată iconografiei ortodoxe, ce va fi susţinută de pr. conf. dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Teologie din Timişoara.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2017
 • 446 vizualizari

Slujbă de pomenire a deținuților politici la catedrala din Timișoara

Ziua de 9 martie reprezintă Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989 în România. Cu acest prilej, la catedrala mitropolitană din Timișoara a fost oficiată slujba de pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului comunist.

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2017
 • 259 vizualizari

Adunarea generală a Societății femeilor creștin-ortodoxe din Timișoara

De Ziua Internațională a femeii, la Paraclisul „Sfânta Maria” al Parohiei Timișoara-Iosefin a avut loc Adunarea Generală a Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte: prezentarea bilanțului asupra activității societății în anul 2016, prezentarea raportului financiar-contabil pe anul 2016 și prezentarea programului de activități pe anul în curs.

În prima parte a evenimentului a avut loc Slujba Acatistului Bunei-Vestiri, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. În partea a doua, s-a desfășurat adunarea propriu-zisă, în care au fost prezentate activitățile desfășurate anul trecut, precum și programul de activități din anul în curs.

Un punct deosebit de important care a stat în centrul preocupărilor acestei societăți feminine filantropice din Timișoara a fost activitatea de voluntariat. În acest sens, a fost continuat proiectul „Fiecare copil – un dar al lui Dumnezeu”, care se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Primire în Regim de Urgență de pe lângă DGASPC Timiș, prin care mai multe femei îi ajută pe copiii din centru la efectuarea temelor, implicându-se și în activități de socializare și educație, precum și în acordarea de daruri din partea societății. S-a continuat și în 2016 colaborarea cu Spitalul de Neuropsihiatrie din Gătaia, fiind organizate două acțiuni în preajma Sfintelor Paști și a Crăciunului, ce au constat în oferirea de îmbrăcăminte și alimente pentru cei aproximativ 400 de bolnavi internați. Întrucât lucrările de renovare la Capela spitalului au fost finalizate, societatea a oferit îmbrăcămintea necesară oficierii serviciului divin. De asemenea, au fost continuate parteneriatele cu Liceul Sportiv „Banatul” din Timișoara și cu Penitenciarul Timișoara. Mai multe femei din această societate, cadre didactice, au predat deținuților cursuri de incluziune socială, care să îi ajute să se reintegreze deupă ce se eliberează. De asemenea, de Ziua Penitenciarelor, un grup de femei au participat la un eveniment interesant și benefic, intitulat „Biblioteca vie”, în care fiecare participant „împrumuta” o „carte vie” (un deținut/un fost deținut/un personal de la penitenciar) de la care puteau afla povești de viață reală. S-a continuat și programul de oferire de burse copiilor cu rezultate excepționale la învățătură. În acest sens, prin programul finanțat de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, în 2016 au fost acordate burse la 4 copii eminenți, dar cu situație materială precară. Din fonduri proprii, societatea a acordat ajutor financiar lunar unei studente la medicină, precum și mai multor copii care provin din familii sărace.

După prezentarea proiectelor de viitor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a elogiat faptele social-caritative și cultural-religioase ale acestor femei, săvârșite în mod constant de mai bine de un sfert de veac.

„Un grup de credincioase din Timișoara, organizate în această societate creștină a femeilor ortodoxe, au adus astăzi snopul de grâu al roadelor lor, adunate în decurs de un an. S-a văzut câți frați de-ai noștri aflați în necazuri, în spitale și în închisori au fost cercetați. Este de felicitat această preocupare a lor, pentru că, pe lângă problemele lor de familie sau de muncă, își găsesc timp și pentru a întinde mâna semenilor lor. Sunt un model pentru credincioasele din această parte de țară. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să le ajute în continuare ca, împreună cu noi, slujitorii Altarelor, să putem avea cât mai multe activități împreună, pentru a-i ajuta pe cei care sunt în nevoi și suferință”, a spus Mitropolitul Banatului.

La finalul ședinței, Întâistătătorul Bisericii din Banat a subliniat datoria de suflet care îi revine Societății Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara, anume aceea de a-și spori numărul cu noi credincioase, mai ales tinere studente, astfel încât societatea să răspundă și la întrebările ori problemele tineretului din această lume tot mai secularizată și individualizată. De asemenea, Mitropolitul Banatului a sugerat membrelor societății ca, cel puțin o data pe an, la Duminica mironosițelor, toate aceste femei să vină la Sfânta Liturghie îmbrăcate în costumul tradițional românesc, tocmai pentru a se aduce un elogiu tuturor meșteșugarilor portului popular, pe de-o parte, dar și pentru a se prezenta, în spațiul ecclesial, rucodelia de odinioară a mamelor și a bunicilor lor.

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2017
 • 348 vizualizari
Pagina 2 din 21312345...102030...Ultima »