Admitere 2017 la clasa a IX-a la profilul Teologic Ortodox

Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost alocate câte 28 de locuri pentru clasa a IX-a de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş, respectiv câte 28 de locuri pentru clasa a IX-a din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, profilul teologic ortodox (filiera vocaţională).

Citeşte în continuare »
 • 3 Mar 2017
 • 914 vizualizari

Pastorala Sfântului Sinod în Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2017

 PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2017
 • 163 vizualizari

Prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

În prima zi din postul Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a săvârșit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi de la Catedrala mitropolitană din Timişoara, slujba Pavecerniţei Mari, unită cu prima parte a Canonului de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul. Și în acest an, la slujbă, au participat un număr mare de credincioși timișoreni.

La finalul Pavecerniței, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre specificul acestei creații imnologice. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a arătat că scopul acestui imn de pocăinţă, scris de Sfântul Andrei Criteanul († circa 740 d.Hr.), este să ne pună în atenție rolul și importanța pocăinței pentru curățirea sufletului și pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. De asemenea, Mitropolitul Banatului a subliniat faptul că, prin evocarea numeroaselor personalități din Vechiul și Noul Testasment, Canonul ne conturează ideea că starea omului căzut în păcat nu este fără ieșire, omul având întotdeauna posibilitatea de a transcende determinismele naturii umane căzute și să reintre în comuniunea plenară cu Dumnezeu.

***

În Biserica Ortodoxă, Canonul cel Mare se citeşte fragmentar în primele patru zile ale Postului Sfintelor Paşti, iar intergal doar în ziua de miercuri din săptămâna a V-a a postului. Acest mirabil poem liturgic mai este cunoscut şi sub denumirea de „Canonul Mare“, pentru numărul mare de stihiri (250 de tropare și 11 irmoase), pentru diversitatea temelor biblice (Adam și Eva, Noe și potopul, Hristos și Biserica), dar şi pentru profunzimea învăţăturilor teologice, învățături ce oferă „cheia” înțelegerii sinuoasei călătorii pe care o are de parcurs fiecare om până ajunge la „starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 4, 13).

Numele Sfântului Andrei Criteanul este unul cunoscut în literatura bisericească, ocupând un loc de vază în istoria literaturii grecești din perioada bizantină. De asemenea, numele său este cunoscut și în imnografie, întrucât, în calitate de melod, a compus mai multe imne liturgice, tropare, irmoase și stihiri. Tot de numele său este legat și genul liturgic numit „canon”, cu nouă cântări, el fiind primul alcătuitor de canoane.

Acest imnograf s-a născut în jurul anului 660, la Damasc, într-o familie de creștini. Documentele aghiografice menționează că, până la vârsta de 7 ani a fost mut, dar după ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine a început să vorbească cu o abilitate nemaiîntâlnită. La vârsta de 15 ani merge la Ierusalim, unde devine călugăr la Mănăstirea Sfântului Sava și apoi la Biserica Sfântului Mormânt. În jurul anului 700 a fost numit Arhiepiscop de Gortyna, dioceză a Mitropoliei Cretei. Trece la cele veșnice în insula Lebos, în jurul anului 740. Biserica dreptmăritoare îl cinstește în data de 4 iulie.

Citeşte în continuare »
 • 28 Feb 2017
 • 536 vizualizari

Programul serviciilor religioase de la catedrala mitropolitană – întâia Săptămână până în Săptămâna a patra a Postului Sfintelor Paști

 

Luni:
ora 7,00 Utrenia, Ceasurile și Obednița
ora 17,00 Pavecerniţa Mare şi Canonul Sfântului Andrei Criteanul (Prima parte)

Citeşte în continuare »
 • 27 Feb 2017
 • 678 vizualizari

Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie

Astăzi, 25 februarie, în sala festivă a Liceului Teoretic Jean-Louis Calderon din Timișoara a avut loc Consfătuirea profesorilor de Religie din Jud. Timiș. La eveniment a participat prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector pentru disciplina Religie, ISJ Timiș. Reprezentantul Centrului eparhial a fost părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, încredințându-i, totodată, pe toți profesorii de religie de permanenta purtare de grijă a Întâistătătorului eparhiei.

În debutul întrunirii, cadrele didactice au vizionat filmul Simpozionului Național „Voluntariatul creștin”, ca a avut loc în 2016, precum și un fragment din activitatea „Spiritualitatea ortodoxă românească”, activitate derulată în preajma Zilei Naționale a României, în parteneriat cu APOR Timiș. Toți cei prezenți au putut urmări, de asemenea, fragmente din activitățile metodice „Gândirea critică” și „Valoarea cântecului poeziei și povestirii religioase în cadrul orei de Religie”.

Pe ordinea de zi a consfătuirii profesorilor de Religie din Județul Timiș au fost și organizarea următoarelor activități: dezvoltarea parteneriatelor cu Biserica și comunitatea locală; organizarea Olimpiadelor de Religie, etapa județeană; organizarea, la nivelul unităților de învățământ, în cadrul comisiilor metodice, de activități interdisciplinare și transdisciplinare; organizarea, în cadrul Centrului Județean de Excelență Timiș, de activități cu elevii capabili de performanță; organizarea concursului national interdisciplinar „Cultură și spiritualitate ortodoxă”, etapa județeană. De asemenea, s-a discutat și despre organizarea activității „De la învățarea transmisivă la învățarea transformativă”, ce îl va avea invitat pe profesorul de pedagogie dr. Dorin Herlo, de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Un alt punct important a fost implementarea activităților de formare din cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor profesorilor de religie, în vederea implementării activităților didactice centrate pe elev”, organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timiș și Mitropolia Banatului.

Tot în cadrul întrunirii, profesorii de Religie au prezentat activitățile metodico-științifice, derulate în semestrul I, dezbătând diverse probleme legate de activitățile ce vor mai fi derulate pe parcursul anului școlar în unitatea de învățământ, în comunitate și în cadrul Cercului pedagogic.

Consfătuirea județeană a profesorilor de religie a avut drept obiective: organizarea activităților în vederea promovării proiectelor și programelor specifice disciplinei Religie; perfecționarea cadrelor didactice și implementarea proiectelor la disciplina Religie, proiecte ce vizează activități de voluntariat, de lectură, de dezvoltare a gândirii critice și a inteligențelor multiple; crearea cadrului adecvat organizării schimbului de experiență.

Citeşte în continuare »
 • 25 Feb 2017
 • 434 vizualizari

Ședința Permanenței Consiliului Eparhial

În conformitate cu prevederile art. 101 și 102, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a convocat, zilele trecute, Permanența Consiliului Eparhial.

Pe ordinea de zi s-au aflat problemele curente ale Secțiilor administrativ-bisericească, culturală, economică, de patrimoniu, juridică și de asistență socială. Între problemele analizate și aprobate în ședința permanenței Consiliului Eparhial, s-au aflat cele cu privire la încadrarea de personal clerical în Arhiepiscopia Timișoarei, completându-se, astfel, parohiile vacante Teremia Mare, Satchinez (Protopopiatul Sânnicolau Mare) și Bara (Protopopiatul Lugoj), apoi cele cu privire la pensionarea unor preoți aflați la limită de vârstă, precum și vacantarea unor parohii. Un punct important al ședinței l-a constituit prezentarea hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 februarie a.c.

În cadrul Sectorului cultural, s-au prezentat propunerile privind realizarea planului cadru pentru Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, conform hotărârilor Sfântului Sinod. În acest sens, s-au prezentat: proiectul privind realizarea volumului „Preoți și mireni din Arhiepiscopia Timișoarei, pătimitori în perioada regimului comunist”, precum și cel al broșurii „Tâlcul icoanei”. De asemenea, s-a adus în atenție organizarea conferințelor prepascale, organizate de Centrul eparhial, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, din cadrul Universității de Vest, în perioada 9 martie – 6 aprilie, cu tema: „Iconografia ortodoxă și iconarii bănățeni”. Tot la acest sector, s-au prezentat și lucrările: „Catedrala mitropolitană din Timișoara: 70 de ani de la târnosire (1946-2016)”, „Bucuria slujirii prin cuvânt” și „Biserica – monument istoric Adormirea Maicii Domnului din Lugoj”, tipărite la Editura eparhială Partoș. Totodată, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a hotărât editarea unui album cu cele mai reprezentative icoane din eparhie.

La Sectorul învățământ și activități cu tineretul s-au adus în discuție programarea examenului de capacitate preoțească, precum și a examenelor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. La Secția economică s-a discutat despre modul de gestionare al parohiilor și despre găsirea unor spații necesare susținerii activităților social-filantropice ale eparhiei. La Sectorul juridic s-au aprobat mai multe contracte de arendă ale terenurilor agricole înaintate de unele parohii. La Sectorul patrimoniu și construcții s-a hotărât demararea lucrărilor de la Castelul din Banloc, aflat în apropierea Mănăstirii Partoș, care a desfășurat anul trecut mai multe acțiuni culturale de referință în incinta acestuia.

La Secția social-filantropică au fost stabilite noi modalități de îmbunătățire a activității Centrelor de zi pentru copii aflate în purtarea de grijă a Centrului eparhial și s-a propus dinamizarea activităților filantropice, mai ales în această perioadă prepascală, privind susținerea familiilor aflate în dificultate.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2017
 • 637 vizualizari

Nou număr al revistei eparhiale ÎNVIEREA

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, a apărut, într-o formă grafică nouă, la tipografia Partoș din Timișoara, un nou număr – ianuarie 2017 – al publicației Învierea, revista Arhiepiscopiei Timișoarei, însumând 28 de pagini.

Poate fi achiziționată de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara și de la bisericile parohiale din eparhie.

Doritorii de a colabora la revista eparhială pot trimite articole și materiale pe adresa de email: invierea@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Revista poate fi descărcată online de pe adresa: http://mitropolia-banatului.ro/publicatia-invierea/

 

Citeşte în continuare »
 • 21 Feb 2017
 • 208 vizualizari

Mitropolitul Banatului a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Timișoara-Zona Soarelui Sud

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, numită și Duminica lăsatului sec de carne, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Timișoara-Zona Soarelui Sud, la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de părintele paroh Voinea Ijeconi, împreună cu părintele Constantin Pavel de la aceeași parohie.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a explicat textul evanghelic de la Matei (25, 31-46), reliefând caracterul eshatologic al fragmentului scripturistic, cu privire la pregătirea pentru viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu, cu deplină responsabilitate și în acord cu învățăturile Bisericii, pentru a avea răspuns bun la înfricoșătoarea judecată și a fi așezați de-a dreapta Tatălui. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța și necesitatea iubirii milostive față de toți cei aflați în nevoi și suferință, subliniind faptul că, singurul drum care ne duce, cu adevărat, spre întâlnirea cu Hristos, trece pe la ușa săracului, pe la ușa celui flămând și pe la patul bolnavului.

După cuvântul de învățătură, părintele paroh Voinea Ijeconi a mulțumit Mitropolitului Banatului pentru bucuria adusă, prin prezența sa, enoriașilor parohiei.

Lucrările de construcție la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Timișoara-Zona Soarelui Sud au început în anul 2005, iar în prezent se desfăşoară lucrările de împodobire cu pictură în tehnica fresco. Pe fațada bisericii, deasupra intrării principale, există o impresionantă icoană de mozaic a Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul locașului de cult.

Citeşte în continuare »
 • 20 Feb 2017
 • 612 vizualizari
Pagina 20 din 229« Prima...10...1819202122...304050...Ultima »