Duminica familiei creștine, în Parohia Jimbolia

Zi de aleasă sărbătoare a constituit Duminica a VI-a după Sfintele Paști pentru comunitatea parohială din Jimbolia, întrucât în mijlocul enoriașilor a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, precum și membrele Societății Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, împreună cu părintele protopop Ioan Bude, Protopopiatul Timișoara I, părintele paroh Petru Alexa și ceilalți preoți slujitori ai parohiei.

În cuvântul de învățătură, rostit după sinaxa euharistică, Chiriarhul Banatului a vorbit despre minunea vindecării orbului din naștere săvârșită de Hristos, subliniind că „tânărul din Evanghelie, chiar dacă s-a născut orb, n-a fost un blestem pentru părinții lui, ci a fost o binecuvântare, întrucât în el s-au arătat lucrările lui Dumnezeu”. Totodată, Părintele Mitropolit Ioan a actualizat mesajul evanghelic și pentru omul contemporan, a cărui vedere duhovnicească este pusă, adeseori, sub semnul întrebării în tumultul vieții cotidiene.

Fiind în preajma zilei de 15 mai, când este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei, Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara a marcat această duminică închinată familiei, printr-un program de cântece religioase și patriotice, menit să reliefeze importanța unui apostolat al familiei creștine într-o societate tot mai secularizată și autarhică, care, pe lângă faptul că tinde să exileze familia în sfera privată, tratând membrii acesteia separat și într-o perspectivă asistențială, se confruntă și cu diverse și multiple crize morale.

Prezența membrelor societății în comunitatea parohială din Jimbolia se datorează dorinței lor imperioase de a înființa o nouă filială a Societății Femeilor Creștin Ortodoxe, mai ales că, în aceste timpuri, când atacurile la adresa credinței sunt amplificate, este nevoie atât de implicarea credincioaselor în activitatea misionară și social-filantropică, de întrajutorare a Bisericii, cât și de a manifesta o autentică efuziune față de cei care se confruntă cu diverse nevoi.

În semn de mulțumire și gratitudine, Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara a oferit, cu binecuvântarea Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, câte o carte, semnată de Înaltpreasfinția Sa, tuturor familiilor de credincioși din Parohia Jimbolia, care nu doar că au contribuit la consolidarea, restaurarea și înfrumusețarea locașului de cult, ci și au conștientizat valoarea familiei în sanctificarea vieții.

Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată în 20 septembrie 1993 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, cu scopul de a sublinia importanța familiei în societate. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua familiei române.

Citeşte în continuare »
 • 13 May 2018
 • 785 vizualizari

Simpozionul Internațional de Teologie „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”

În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat astăzi, 8 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Internaţional de Teologie cu tema: „ Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”.

 

Manifestarea științifică a debutat în biserica istorică a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, prin oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos de către părintele Rafael Povîrnaru de la Departamentul de Teologie din Timișoara. După momentul de rugăciune, lucrările Simpozionului Internațional de Teologie au fost deschise, în mod oficial, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, printr-un cuvânt de deschidere, în care a vorbit despre sublimitatea actului unirii de la Alba Iulia din 1918, ce constituie o pagină de istorie a neamului românesc. În acest sens, Părintele Mitropolit Ioan a subliniat importanța culturii și credinței în păstrarea unității naționale: „Cultura și credința au fost străjerii neamului nostru românesc. Cultura și spiritualitatea românească au fost mai înalte decât Carpații. De acolo s-au revărsat de o parte și de alta, menținând unitatea neamului nostru. Prin urmare, apărarea și întregirea neamului românesc nu s-a făcut doar cu arma, ci s-a făcut, întâi de toate, prin cultură și credință”.

A urmat, apoi, cuvântul prof. dr. Petros Vassiliadis, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, care a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza un simpozion dedicat clericilor ortodocși români care, prin contribuția lor, au conturat specificul românesc al Ortodoxiei. În continuare, distinsul profesor a susținut referatul „The Orthodox Understanding of Mission after the Holy and Great Council”, în cadrul căruia a evidențiat câteva aspecte abordate de participanții de la Sfântul și Marele Sinod din insula Creta, referitoare la misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

Simpozionul se bucură de participarea a numeroase cadre didactice de la opt Facultăţi de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor cercetători, doctori și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe.

Prima parte a simpozionului a fost moderată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. În cadrul acesteia au susținut prelegeri: Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova;Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), cu tema: „Părintele Teofil Părăian – duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus”; Arhim. Pr. Lect. Dr. Benedict Vesa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), cu referatul „Părintele Rafail Noica și lucrarea paternității duhovnicești în vremurile actuale”.

Scopul major al simpozionului constă în explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare. În acest sens, s-a reliefat faptul că relația dintre credința ortodoxă și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al spiritualității românești.

Lucrările Simpozionului Internaţional de Teologie cu tema: „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească” de la Mănăstirea Timișeni-Șag au continuat în după-amiaza zilei cu a doua secțiune de referate, dedicate clericilor ortodocși români care, prin activitatea lor pastoral-misionară, au contribuit la păstrarea unității de credință și neam.

La această secțiune, moderată de pr. conf. dr. Constantin Jinga, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara, participanții au dezbătut următoarele teme: pr. conf. dr. Jan Nicolae, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), a prezentat referatul „Un duhovnic harismatic în temnițele comuniste: Părintele Ioan Iovan”, Pr. Lect. Dr. Vasile Bîrzu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu), a expus tema: „Părintele Nil Dorobanţu – un prizonier al conştiinţei în lagărul comunist. O evocare a unei puternice şi controversate personalităţi duhovniceşti”; Pr. Lect. Dr. Lucian D. Colda (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia), a susținut referatul „Înnoire şi dezvoltare în Tradiţie. Repere hermeneutice ale teologiei părintelui Dumitru Stăniloae în viziunea preotului profesor Ion Bria”; Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), a prezentat tema: „De ce cad îngerii…”. Paternitate teologică și provocări ideologice în secolul XX”; Pr. Lect. Dr. Ștefan Negrean (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), a vorbit despre „Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – Omul Duhului”; Diac. Lect. Dr. Florin Tomoioagă (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea), a prezentat tema „Părintele Dionisie Ignat de la Colciu – duhovnicul român din Athos”; Pr. Conf. Dr. Ioan Mihoc (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa), a susținut referatul „Cuvântarea Sf. Apostol Pavel din Milet (Fapte 20,18-35) despre responsabilitatea pastoral-misionară a slujitorilor Bisericii”.

Simpozionul Internațional de Teologie de la Mănăstirea Timișeni – Șag se încadrează în seria de manifestări științifice organizate în Arhiepiscopia Timișoarei cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2018 ca An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Citeşte în continuare »
 • 8 May 2018
 • 907 vizualizari

Activitate metodică interdisciplinară la Școala Generală Nr. 30 din Timișoara

În ziua de luni, 7 mai, la Școala Gimnazială Nr. 30 din Timișoara a avut loc o activitate metodică interdisciplinară la nivel județean cu tema: „Valorificarea cântecului, poeziei și picturii religioase în cadrul orei de religie”. Astfel, corul școlii condus de Ramona Apostol, profesoară de religie, a susținut un mic recital de pricesne, cântece patriotice și imnuri dedicate ­deopotrivă mamei și dascălului.

Din partea Centrului eparhial a participat ca delegat părintele Nichifor Tănase, consilier la Sectorul învățământ și activități cu tineretul, care a vorbit despre importanța educației creștine în contextul unei lumi secularizate, accentuând rolul profesorului de religie care nu are doar datoria de a informa și forma elevul, ci şi de a-l transforma după valorile vieții veșnice pe care ni le pune în atenție Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș a fost prezentă prof. Daniela Buzatu, inspector de religie, care a apreciat activitatea organizată de Catedra de religie și educație plastică a Școlii Gimnaziale Nr. 30 din Timișoara, evidențiind faptul că la ora de religie muzica, poezia și pictura religioasă dau valoare lecției făcând-o mai atractivă, aducând emoție și trezind sensibilitatea elevilor. De asemenea, au fost acordate diplome de merit pentru profesorii care au obținut rezultate excepționale la concursurile școlare și olimpiade din anul școlar 2017-2018. 
În cadrul activității metodice au fost premiați și elevii participanți la concursul de poezie și eseu religios desfășurat la Colegiul Național „Ana Aslan” din Timișoara.

La final, cei prezenți au vizionat expoziția de pictură realizată de prof. Florin Avram cu lucrările premiate în cadrul Concursului județean de pictură religioasă, aflată la ediția a XIV-a.

Citeşte în continuare »
 • 7 May 2018
 • 424 vizualizari

A N U N Ț   L I C I T A Ț I E

 PAROHIA IECEA MICĂ, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a/a IV-a. 

Citeşte în continuare »
 • 7 May 2018
 • 171 vizualizari

Întrunire pe probleme de salarizare la Centrul eparhial

Cu binecuvântarea și cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Ariepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, vineri, 4 mai a.c., la Centrul eparhial din Timișoara a avut loc o sedință de lucru pe probleme de salarizare a personalului clerical, la care au participat colaboratori de la Centrul eparhial, părinții protopopi și funcționari ai oficiilor protopopești din cadrul eparhiei, responsabili cu salarizarea.

Citeşte în continuare »
 • 4 May 2018
 • 714 vizualizari

Povestea unui cenaclu contemporan

Joi, 3 mai, a avut loc Gala Cenaclului literar la nivel național: “Bucuria cuvântului” ediția a VIII-a, cu tema: „Maica Domnului, Maica Neamului Creștinesc” și a fost organizat de Şcoala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul”. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului la aeveniment a participat pr. Nichifor Tănase, consilier eparhial.

Citeşte în continuare »
 • 4 May 2018
 • 252 vizualizari

Noi publicații teologice

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, în ultima perioadă de timp au apărut următoarele publicații teologice:

Citeşte în continuare »
 • 1 May 2018
 • 280 vizualizari

ANIVERSARE ȘI COMEMORARE

Duminică și luni (29-30 aprilie, 2018) la „Valea Drăganului” (jud. Cluj) și la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, din localitatea Ciucea, s-a desfășurat revederea absolvenților Seminarului Teologic Ortodox din Caransebeș, promoția 1988. La eveniment au participat 20 dintre absolvenții instituție de învățământ teologic caransebeșen.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2018
 • 604 vizualizari

Activități dedicate centenarului Marii Uniri în Parohia Belinț

Duminica a 4-a după Sfintele Paști a constituit pentru credincioșii parohiei Belinț, protopopiatul Lugoj, prilej de aducere aminte de momentul luminos al anului 1918, când visul tuturor românilor de a viețui într-o singură țară s-a înfăptuit prin milostivirea bunului Dumnezeu, dar și prin jertfa multora din înaintașii noștri.

Momentul comemorativ a făcut parte din activitățile desfășurate în cadrul Concursului Național Cultural Artistic „Unirea: libertate și unitate”, fiind actul final prin care s-a dorit ca întreaga comunitate să se bucure de realizările copiilor implicați în acest demers de sărbătorire a centenarului Marii Uniri. „Am considerat că este necesar ca acest Concurs Național Cultural Artistic Unirea: libertate și unitate să fie prilej de aducere aminte pentru toți participanții de momentul anului 1918 și de cei care au contribuit la realizaea acestui vis de secole al tuturor românilor”, a spus părintele Daniel Gabriel Otescu, Parohia Belinț.

După Sfânta Liturghie, mai mulți copii de la școala din Belinț, implicați în acest proiect, au prezentat fiecare lucrarea prin care au socotit de cuviință să marcheze istoricul eveniment din Decembrie 1918. Astfel, eseul „Belințul și Marea Unire” a făcut referire la momentul istoric de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia și la cei 8 participanți ai comunității care, împreună cu părintele protopop Gherasim Sârbu, au dus la Alba Iulia strigătul plin de credință în viitorul luminos al întregii comunități belințene: „Noi vrem să ne unim cu țara”! Ca o ilustrare a istoriei unității tuturor românilor, a fost prezentată lucrarea realizată din lemn, mai exact un puzzle care prezintă harta României Mari de la 1919. Cei cinci autori ai desenelor în creion și-au prezentat lucrările ce înfățișau chipuri ale unor sfinți legați de istoria neamului românesc și mărturisitori ai credinței ortodoxe, iar „Rugăciunea pentru elevi, profesori și pentru unitate în credință” a reprezentat  un îndemn hotărât de a fii mereu uniții prin puterea rugăciunii. În încheiere credincioșii au asistat pe platoul din fața bisericii parohiale la un moment folcloric susținut de elevii instruiți de domnul învățător Ioan Popovici și domnul  Adrian Zâmbran, iar în final toți cei adunați s-au prins într-o horă a unirii sub cerul senin al României făurite de înaintașii noștri vrednici de pomenire.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2018
 • 584 vizualizari