Post vacant de preot

Consiliul Eparhial anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de preot de la parohia Timişoara Mehala, protopopiatul Timişoara I. Pot candida clericii licenţiaţii în Teologie cu media de minim 8,51 decurgând din media de studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani. Dosarele se depun la secţia administrativ-bisericească a Centrului eparhial până la data de 11 februarie a.c.

Citeşte în continuare »
 • 18 Jan 2011
 • 319 vizualizari

Binecuvântarea Uzinei de apă din Timişoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului, în data de 6 ianuarie cu prillejul Praznicului Bobotezei, preotul Zaharia Pereş, consilier cultural la Centrul eparhial, a oficiat slujba de sfinţire a apei celei mici (Aghiasma mică) la Uzina de apă din Timişoara, binecuvântând apele, angajaţii şi clădirile respectivei unităţi.
Totodată, ca în fiecare an a adus cu sine şi Aghiasma mare sfinţită conform rânduielilor liturgice şi tipiconale în biserica Parohiei Timişoara Plopi, pe care a împărţit-o celor prezenţi, conform tradiţiei iniţiate de directorul Aguatim Timişoara, Dr. Ing. Ilie Vlaicu.

Citeşte în continuare »
 • 11 Jan 2011
 • 330 vizualizari

Praznicul Botezului Domnului

În zilele premergătoare praznicului Botezului Domnului, preoţii de la toate parohiile eparhiei au mers pe la casele credincioşilor pentru tradiţionala sfinţire.

În ziua ajunului Bobotezei, miercuri 5 ianuarie, P.C. Părinte Dumitru Moşoarcă de la parohia Timişoara Cetate a sosit şi la reşedinţa mitropolitană, fiind primit de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae şi de personalul de la Centrul eparhial.

În ziua de 6 ianuarie, de praznicul Botezului Domnului, din încredinţarea Chiriarhului eparhiei, Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul, înconjurat de mai mulţi preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghiasmei celei mari la catedrala mitropolitană, în prezenţa foarte multor credincioşi şi credincioase. După ce s-a încheiat slujba, credincioşii au putut să ia acasă din apa sfinţită pregătită şi împărţită în mai multe locuri dinafara sfântului locaş.

În aceeaşi zi, potrivit unei tradiţii instituite în urmă cu mai mulţi ani, P.On. Părinte consilier cultural Zaharia Pereş, slujitor la parohia Timişoara Plopi a săvârşit slujba de sfinţire a Aghiazmei celei mici la Uzina de apă din Timişoara, binecuvântând apoi pe cei care se ostenesc aici, precum şi utilajele şi tehnologia care servesc la purificarea apei Begheiului şi la distribuirea ei către populaţie.

Citeşte în continuare »
 • 11 Jan 2011
 • 302 vizualizari

Slujba Aghiasmei celei Mari la Catedrala Mitropolitană din Timişoara

Astăzi firea apelor se sfinţeşte şi se desparte Iordanul

Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de 7 preoţi şi 4 diaconi a săvârşit în ziua de 6 ianuarie, cu ocazia praznicului Botezului Domnului, Dumnezeiasca Liturghie şi Slujba Aghiasmei celei Mari la Catedrala Mitropolitană.

Mii de credincioşi au luat parte la slujba de Bobotează de la catedrala mitropolitană din Timişoara pentru a duce la casele lor aghiasma cea mare sfinţită în cadrul Sfintei Liturghii de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, pentru a le fi tuturor celor ce o vor lua cu credinţă şi vor gusta dintr-însa, curăţitoare sufletelor şi trupurilor, şi izgonire a toată puterea cea potrivnică

În predica rostită cu acest prilej, Preasfinţia Sa a făcut un scurt comentariu al evangheliei praznicului, de la Matei 3; 13-17, subliniind faptul că pericopa evanghelică prezintă mai întâi de toate o lecţie pe care trebuie să o învăţăm cu toţii de la Dumnezeu, lecţia smereniei şi a iubirii.

„Evanghelia de astăzi este mai întâi de toate, o lecţie pe care cu toţii trebuie să o învăţăm de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi anume lecţia de iubirii şi a smereniei. Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, ascultător făcându-Se lui Dumnezeu- Tatăl, vine în lume şi smerindu-Se, primeşte botezul de la Ioan, adică Cel care este Dumnezeu, Cel care este necuprins cu mintea şi neîncăput de gândul nostru, care a făcut cerul şi pământul, se lasă botezat de Sfântul Prooroc Ioan. Se lasă atins de mâinile omului, El care este Dumnezeu, Stăpânul a toate şi Ziditorul omului”

În acelaşi timp, Preasfinţia Sa explicat credincioşilor însemnătatea importanţa acestui mare praznc al creştinătăţii pentru Bierica Ortodoxă, menţionând că la Botezul Domnului a avut loc arătarea Dumnezeirii, a Preasfintei Treimi, pentru că Dumnezeu –Tatăl a mărturist despre Iisus Hristos că este Fiul Său, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, a venit şi s-a aşezat deasupra Fiului.

În finalul Sfintei Liturghii, după rugăciunea amvonului, Preasfinţitul Părinte a săvârşit Slujba de Sfinţire a Aghiasmei celei mari, înălţând rugăciuni Părintelui Ceresc pentru ca ca să se pogoare peste apă lucrarea cea curăţitoare a Treimii, Celei mai presus de fire şi ca Bunul Dumnezeu să-I dăruiască ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Duh. După sfinţirea apei Preasfinţia Sa a binecuvântat credincioşii, stropiindu-i cu apă sfinţită, mergând prin mijlocul lor până la ieşirea din sfântul lăcaş, unde i-a binecuvântat pe toţi cei aflaţi pe treptele catedralei.

Anul acesta preoţii catedralei au pregătit încă din ajunul Botezului Domnului, aproximativ 4000 de litri de apă, pe care mai apoi, după oficierea slujbei, la ieşirea din catedrală, i-au împărţiţi credincioşilor veniţi într-un număr impresionant la această mare sărbătoare, ne-a informat părintele Eugen Murgu, administratorul catedralei mitropolitane.

Citeşte în continuare »
 • 7 Jan 2011
 • 460 vizualizari

Întreit praznic de Anul Nou

După ce la miezul nopţii, la cumpăna dintre ani, la catedrala mitropolitană s-a oficiat potrivit tradiţiei de 10 ani, Sfânta Liturghie de către mai mulţi slujitori în prezenţa foarte multor credincioşi, în dimineaţa primei zile a anului, de praznicul Tăierii Împrejur a Domnului şi Sfântului Vasile cel Mare, s-a oficiat Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împreună cu preoţi şi diaconi. Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut ierarhului. La finele slujbei s-a citit rugăciunea de binecuvântare a cununii noului an şi s-a rostit polihroniul pentru membrii Sfântului Sinod, binecredinciosul popor român de pretutundeni şi toţi cei prezenţi.

La orele 13 la reşedinţa mitropolitană s-au reunit oficialităţi locale, membrii ai altor culte din Timişoara, clerici şi credincioşi pentru a-şi face bune urări cu prilejul intrării într-un an nou. Tuturor le-a răspuns Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul, care a transmis un cuvânt de felicitare şi din partea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae.

Citeşte în continuare »
 • 7 Jan 2011
 • 321 vizualizari

Naşterea Domnului. Crăciunul

Cu zile bune înainte de praznicul Naşterii Domnului, colindătorii au vestit marele eveniment din istoria omenirii în bisericile parohiale şi mănăstireşti din tot cuprinsul eparhiei şi pe la casele bunilor creştini. În ziua de 22 decembrie la reşedinţa mitropolitană a sosit Alaiul colindătorilor din judeţul Timiş, coordonat de Domnul director Ciprian Cipu de la Centrul judeţean pentru cultură şi artă, iar în ziua Ajunului de Crăciun – 24 decembrie – mai multe grupuri de colindători şi formaţii corale au adus prin colind vestea că Domnul Iisus Hristos S-a născut în peştera Betleemului.

În ziua întâi a praznicului – sâmbătă 25 decembrie – la catedrala mitropolitană Sfânta Liturghie s-a oficiat de către Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul înconjurat de mai mulţi preoţi şi diaconi. La momentul rânduit predicii s-a dat citire pastoralei de Naşterea Domnului a Chiriarhului eparhiei. Mulţi credincioşi şi credincioase au primit apoi Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. La final, ierarhul a tâlcuit în cuvinte frumoase simbolistica praznicului şi a urat tuturor sărbători binecuvântate de la Dumnezeu. Slujba a fost transmisă în direct de către postul Radio Timişoara.

La orele prânzului reşedinţa mitropolitană a devenit neîncăpătoare pentru oficialităţi locale, reprezentanţi ai cultelor locale, clerici şi buni credincioşi care s-au întâlnit în cadrul tradiţionalei recepţii de Crăciun. Tuturor, în numele Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae, le-a mulţumit pentru participare Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul. În cadrul vecerniei din după-amiaza zilei, corala catedralei mitropolitane condusă de P.On. Părinte Dan Dragomir a intrepretat un mănunchi de colinde. De faţă a fost şi Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

A doua zi de Crăciun Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie a slujit Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timişoara Iosefin, împreună cu P.On. Părinte vicar administrativ Ionel Popescu şi ceilalţi slujitori.

Citeşte în continuare »
 • 7 Jan 2011
 • 308 vizualizari

Examen de selecţie

Luni 20 decembrie a avut loc la Centrul eparhial, examenul de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante de preot de la parohiile Timişoara Iosefin şi Timişoara Freidorf, ambele aflate în protopopiatul Timişoara I.

În urma desfăşurării probelor de concurs, comisia de examinare prezidată de Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul i-a declarat reuşiţi pe C. Diacon Eugen Babescu de la parohia Timişoara Iosefin pentru postul de preot de la aceeaşi parohie şi pe P.C. Părinte Claudiu Roşoiu de la parohia Româneşti pentru postul de preot de la parohia Timişoara Freidorf.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2010
 • 381 vizualizari

Intrare în cler

Duminică 19 decembrie, în cadrul Sfintei Liturghii de la catedrala mitropolitană, Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Valentin Cazac, nou numit în postul vacant de preot de la parohia Bulgăruş, protopopiatul Sânnicolau Mare.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2010
 • 280 vizualizari

Numiri la parohii

Permanenţa Consiliului Eparhial, întrunită sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae vineri 17 decembrie, a hotărât următoarele: numirea teologului Valentin Cazac în postul vacant de preot de la parohia Bulgăruş, protopopiatul Sânnicolau Mare şi numirea P.C. Părinte Petru Matei Codruţ în postul vacant de preot de la parohia Blajova, protopopiatul Lugoj.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2010
 • 401 vizualizari

Calendarul almanah

În cadrul editurii „Învierea” a Arhiepiscopiei Timişoarei a apărut de curând Calendarul almanah al Arhiepiscopiei Timişoarei 2011, conţinând 197 pagini şi fiind realizat în condiţii grafice foarte bune la tipografia arhidiecezană. Cuvântul înainte este semnat de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae.

Almanahul cuprinde pagini de calendar şi rânduieli bisericeşti, organizarea Bisericii la nivel de Patriarhie şi de eparhie a Timişoarei, articole pe teme de Teologie şi legate de anul jubiliar al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. În cuprins au fost inserate şi mai multe fotografii ale unor biserici de lemn monument istoric din eparhie. Almanahul poate fi achiziţionat de la standurile de obiecte bisericeşti din eparhie, precum şi de la biserici şi mănăstiri.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2010
 • 485 vizualizari
Pagina 215 din 248« Prima...102030...213214215216217...220230240...Ultima »