Conferinţă prepascală

Facultatea de Teologie din Timişoara a organizat joi 18 martie ultima conferinţă prepascală din acest an, odată cu susţinerea referatului cu tema „Accente ale Mărturisirii de credinţă niceoconstantinopolitane în opera Sfântului Ioan Scărarul”, de către P.C. Părinte prep. univ. drd. Dragoş Debucean. În încheierea conferinţei ce s-a ţinut la Universitatea de Vest, corul studenţilor teologi a interpretat un mănunchi de cântări adecvate Postului Mare.

Citeşte în continuare »
 • 26 Mar 2010
 • 309 vizualizari

Concurs şcolar de creaţie literar-religioasă

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului eparhia noastră în colaborare cu Inspectoratul şcolar judeţean Timiş şi Colegiul naţional “Ana Aslan” din Timişoara organizează vineri, 5 martie a.c., orele 15, în sala de festivităţi a colegiului, premierea elevilor participanţi la Concursul şcolar judeţean de creaţie literar-religioasă cu tema: “Rolul familiei în educarea tinerilor”, ajuns la a cincea ediţie sub coordonarea profesoarei de religie Lavinia Bloju. Se vor acorda diplome şi premii celor care au scris cele mai bune eseuri şi poezii, ce vor fi publicate în foaia religioasă “Invierea”. Toţi participanţii vor primi iconiţe şi cărţi din colecţia “Biblioteca Bunului Creştin” a editurii mitropolitane, referitoare la Crezul Ortodox. Din partea Centrului eparhial va participa consilierul cultural preot Zaharia Pereş.

Citeşte în continuare »
 • 3 Mar 2010
 • 305 vizualizari

Admitere la Liceul Pedagogic “Carmen Sylva”, clasa de Teologie Ortodoxă

Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate şcolară reprezentativă la nivel judeţean şi naţional în învăţământul preuniversitar, cu un corp didactic bine pregătit, implicat în proiecte de pregătire şi formare profesională continuă. Este o şcoală care oferă un mediu dinamic de învăţare, în care poţi să-ţi cultivi aptitudinile, propria vocaţie, poţi să-L găseşti pe Dumnezeu şi în care te poţi regăsi şi redescoperi.

În cadrul acestui liceu funcţionează clasele cu profil Teologie Ortodoxă. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 prevede 30 de locuri pentru clasa a IX-a la acest profil vocaţional.

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale/tezele unice.

După terminarea cursurilor, elevii acestui profil vor susţine un examen pentru obţinerea atestatului profesional, care le conferă anumite oportunităţi (predarea Religiei în şcoală, nivel mediu; cântăreţ bisericesc; posibilitatea accederii în formaţii corale ş.a.).

După promovarea examenului de Bacalaureat absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactică, Istorie, Litere, Arhitectură, Ştiinţe Economice etc.).

Calendarul Admiterii:
11-14 iunie – înscrierea candidaţilor;
15-17 iunie – desfăşurarea probelor;
18 iunie – afişarea rezultatelor;

Probele de aptitudini constau:
o probă orală – se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie;
o probă scrisă – se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a.

Temele pentru examen sunt în număr de 14.
(Acestea şi alte informaţii se pot afla de la profesorii care predau desciplinele teologice la această secţie, dar şi de la preoţii din Arhiepiscopia Timişoarei)

Citeşte în continuare »
 • 2 Mar 2010
 • 659 vizualizari

Concursul naţional de retorică

Acest concurs este organizat de către Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române.

Tema acestui concurs este “Crezul meu! şi constă în alcătuirea unui eseu (despre modul în care percepem mărturisirea de credinţă) de maxim o pagină.
Participanţii la concurs sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani, copii care participă la lecţiile de cateheză organizate la nivelul fiecărei parohii.
Lucrările vor fi trimise până cel târziu la data de 1 aprilie a.c. la protopopiatul de care aparţine parohia. În cazul parohiile din protopopiatul Timişoara, lucrările vor fi trimise la Biroul de catehizare al Centrului eparhial.

Evaluarea şi premierea lucrărilor se va face la nivelul fiecărui protopopiat, cu excepţia protopopiatului Timişoara, aceasta desfăşurându-se la Centrul eparhial. Alături de premiile acordate, fiecare participant va primi o diplomă de participare.

Lucrarea clasată pe locul I la acest nivel va fi trimisă pentru etapa eparhială, care se va desfăşura în prima săptămână din luna mai.

În urma evaluării finale, cea mai bună lucrare va fi transmisă Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române în vederea evaluării la faza naţională. Premierea va fi în data de 21 mai 2010.

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2010
 • 292 vizualizari

Dialog ecumenic la Timişoara

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în colaborare cu Ordinul Fraţilor Minori din Veneţia derulează de câţiva ani proiectul ecumenic internaţional ”Assisi -Timişoara: punte a dialogului”, cu scopul promovării dialogului între creştini. Întâlnirea din acest an are ca temă textul scripturistic ”Fericiţi cei curaţi cu inima” (Matei 5, 8).
Astfel, în perioada 22-28 februarie, la Centrul eparhial vor avea loc mai multe conferinţe şi meditaţii susţinute de reprezentanţii celor două biserici, ortodoxă şi romano-catolică. Totodată în aceste zile delegaţia franciscană, condusă de preotul Tecle Vitrali, va vizita şi câteva aşezăminte monahale din eparhia noastră.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2010
 • 286 vizualizari

O nouă întâlnire – “Hristos împărtăşit copiilor”

Această nouă întâlnire va avea loc la biserica parohiei Topolovăţu Mare, protopopiatul Lugoj, în ziua de miercuri, 24 februarie 2010, ora 12. Cateheza demonstrativă, ce se înscrie în programului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”, va fi susţinută de către preotul paroh Ioan Savescu. Şi la această activitate catehetică alături de grupul catehetic de copii din localitate vor participa şi preoţi desemnaţi cu reorganizarea activităţii catehetice prin implementarea proiectului “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din protopopiatul menţionat.
Această activitate este un prilej de a semnala unele dificultăţi ivite în aplicarea proiectului şi de a identifica soluţii eficiente pentru depăşirea lor.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2010
 • 456 vizualizari

Duminica Ortodoxiei la catedrala mitropolitană

Duminica Ortodoxiei – 21 februarie, s-a prăznuit la catedrala mitropolitană din Timişoara prin oficierea Sfintei Liturghii de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae înconjurat de mai mulţi preoţi şi diaconi. La momentul potrivit a fost hirotonit întru diacon cântăreţul bisericesc Cătălin Burlacu, pe seama catedralei mitropolitane. În cuvântul de învăţătură Chiriarhul a stăruit pentru apărarea şi trăirea dreptei credinţe în contextul vremurilor actuale. Mulţi credincioşi şi credincioase au primit apoi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. La finalul slujbei Înal Prea Sfinţia Sa a amintit tuturor credincioşilor despre apelul Sfântului Sinod cu privire la colecta pentru Fondul Central Misionar.

În cadrul vecerniei din seara aceleiaşi zile, corul catedralei a interpretat un mănunchi de cântece religioase.

Citeşte în continuare »
 • 22 Feb 2010
 • 420 vizualizari

Manifestare cultural-spirituală dedicată Crezului la Timişoara

Arhiepiscopia ortodoxă română a Timişoarei organizează marţi, 23 februarie, orele 11, în sala festivă a Centrului eparhial, Bd. C.D. Loga nr. 7 o manifestare cultural-spirituală dedicată anului omagial al Crezului ortodox, autocefaliei româneşti şi împlinirii a 360 de ani de la venirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou la Timişoara.

Programul cuprinde: cuvânt introductiv şi binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte Mitroplit Nicolae al Banatului, rostirea Crezului – grupul de copii al parohiei ortodoxe romane din Carani, explicarea Simbolului de Credinţă de pr. conf. dr. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timişoara, despre Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş va vorbi ieromonahul Varlaam Almajanu, stareţul Mănăstirii Partoş, pricesne – grupul de copii al parohiei din Carani.

În partea a doua a manifestării va avea loc lansarea cărţii “Patriarhul Miron Cristea, ierarh providenţial al naţiunii romane. Cuvântări” de preot dr. Ionel Popescu şi prof. Constantin Brătescu. Lucrarea va fi prezentată de prof. dr. Dumitru Tomoni şi lect. dr. Florin Dobrei. Grupul vocal Teoforos al Centrului eparhial va interpreta un buchet de imnuri religioase.

În încheiere, cuvântul Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Eparhiei noastre, care va împărţi celor prezenţi iconiţe cu Maica Domnului şi cu Sfântul Iosif cel Nou, precum şi cărţi cu Simbolul de Credinţă şi explicarea lui. Manifestarea va fi coordonată de preotul Zaharia Pereş, consilierul cultural al mitropoliei.

Citeşte în continuare »
 • 17 Feb 2010
 • 292 vizualizari

“Hristos împărtăşit copiilor” la parohia Gătaia

La parohia Gătaia din protopopiatul Deta, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, joi, 11 februarie, începând cu ora 11, se va susţine o cateheză demonstrativă conform programului “Hristos împărtăşit copiilor”, de către preotul paroh Adam Rugaci. La această întrunire catehetică va participa grupul catehetic de copii din localitate şi mai mulţi preoţi din parohiile învecinate, preoţi desemnaţi cu reorganizarea activităţii catehetice la nivelul parohiilor din protopopiatul menţionat.

Această activitate se înscrie în demersul nostru de susţinere a preoţilor cateheţi în vederea implementării proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din protopopiatul Deta.

Citeşte în continuare »
 • 9 Feb 2010
 • 491 vizualizari

Ocrotitorii spirituali ai învăţământului teologic

Joi 28 ianuarie a avut loc la Universităţii de Vest din Timişoara o manifestare dedicată Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, organizată de Facultatea de Teologie din Timişoara.

Programul a constat din audierea referatului cu tema „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, mărturisitori ai dreptei credinţe” susţinut de P.On. Părinte lector dr. Mircea Cricovean, lecturarea de către studenţi a unor fragmente din operele Sfinţilor Trei Ierarhi şi un concert coral susţinut de corul „Melos” al facultăţii dirijat de P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Belean.

La eveniment au participat Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu, Doamna prof. dr. Otilia Hedeşan, decanul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, P.On. Părinte consilier Zaharia Pereş de la Centrul eparhial, cadre didactice şi studenţi.

Citeşte în continuare »
 • 1 Feb 2010
 • 289 vizualizari
Pagina 231 din 250« Prima...102030...229230231232233...240250...Ultima »