Admitere la cursurile de Masterat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
CATEDRA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

ORGANIZEAZĂ ADMITERE LA URMĂTOARELE CURSURI DE MASTERAT:

1. ONTOFANIILE SACRULUI. RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE

DOMENIUL: TEOLOGIE SISTEMATICĂ
Director de program: pr. conf. dr. Nicolae Morar

2. CONSILIERE PASTORALĂ
Director de program: pr. lector dr. Constantin Jinga

3. ISTORIE ŞI INTERCONFESIONALISM
Director de program: conf. dr. Gavril Trifa

La programul de master se pot înscrie licenţiaţi ai oricărei specializări universitare.
Admiterea se face pe baza mediei de absolvire (40%), a mediei examenului de licenţă (40%) şi a notei obţinută la interviul vocaţional (20%).

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, etaj. II, camera 230, în perioada 15-18 iulie 2010, iar interviul vocaţional este programat pentru data de 19 iulie 2010, ora 9,00.

Contestaţii/confirmări, rezultate masterat: 20-21 iulie.
Rezultate finale masterat: 22 iulie.

Relaţii la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, camera 230 sau la Serviciul cultural al Mitropoliei Banatului, Bulevardul C. D. Loga, nr. 7.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic:
• copie după buletin
• diploma de licenţă copie legalizată;
• certificat de naştere (copie legalizată);
• certificatul de botez;
• recomandare de la preotul paroh;
• binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
• adeverinţă medicală tip (rezultate sânge – RBW, plămâni – MRF şi psihiatric).

Citeşte în continuare »
 • 26 May 2010
 • 610 vizualizari

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara

ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
LA SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE PASTORALĂ ŞI TEOLOGIE DIDACTICĂ
19-24 IULIE 2010

1. Documente necesare
Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializările: Teologie Pastorală şi Teologie Didactică, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în 2 exemplare (poate fi descărcată de pe site-ul facultăţii la adresa http://www.litere.uvt.ro/1_acasa/pdf/fisa_inscriere_teologie_didactica_2010.pdf, pentru disciplina TEOLOGIE DIDACTICĂ,
şi la adresa http://www.litere.uvt.ro/1_acasa/pdf/fisa_inscriere_teologie_pastorala_2010.pdf, pentru disciplina TEOLOGIE PASTORALĂ) la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):
• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;
• foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
• certificat de naştere (copie legalizată);
• certificatul de botez;
• recomandarea preotului paroh;
• binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
• scrisoare de intenţie;
• adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor);
• acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
• diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;

acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:
1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;
3) orfani sau proveniţi din casele de copii.
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri aprobată de Decanul facultăţii, însoţite de acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi –, adeverinţă de la casa de copii – pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial –, copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul din părinţi este cadru didactic), cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

2. Calendarul admiterii:
19-24 iulie: înscrierea candidaţilor
26 iulie: Admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale şi interviul vocaţional şi afişarea rezultatelor parţiale pentru admiterea la ciclul de licenţă
27-28 iulie: depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor

Citeşte în continuare »
 • 26 May 2010
 • 3,412 vizualizari

Praznicul Rusaliilor la catedrala mitropolitană

Duminică 23 mai s-au sărbătorit Rusaliile – Pogorârea Sfântului Duh. Cu acest prilej la catedrala mitropolitană, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae, s-a oficiat de dimineaţă Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul înconjurat de preoţi şi diaconi, în prezenţa multor credincioşi. În cuvântul de învăţătură rostit Preasfinţia Sa a îndemnat printre altele la o prezenţă mai activă a membrilor mireni şi a subliniat importanţa participării active a acestora mai ales la Sfânta Liturghie unde are loc cel mai cutremurător moment al întregii vieţi bisericeşti, transformarea reală a pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. După cuvântul de învăţătură, la momentul rânduit mulţi dintre credincioşii prezenţi au primit Sfânta Euharistie. A urmat slujba vecerniei cu rugăciunile rânduite de tipic spre a fi citite deodată cu plecarea genunchilor.

La orele serii, în prezenţa Preasfinţiei Sale Episcopul-vicar Paisie Lugojanul s-a oficiat slujba Acatistului Sfintei Treimi, după care corul catedralei condus de Părintele Dan Dragomir a interpretat câteva piese religioase.

Citeşte în continuare »
 • 24 May 2010
 • 293 vizualizari

Noi întâlniri catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”

Noi întâlniri catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” la parohiile Timişoara Fratelia şi Recaş I.
Prima va avea loc la parohia Timişoara Fratelia – marţi, 25 mai, la ora 11. Cateheza va fi susţinută de catre Diac. Alexandru Ranca. Cealaltă la parohia Recaş I – vineri, 4 iunie, ora 12. Cateheza va fi susţinută de Pr. Emil Paven.

La ambele întâlniri pe lângă grupul catehetic din parohie vor fi invitaţi şi preoţi cateheţi din parohiile învecinate.

Această activitate se înscrie în demersul nostru de susţinere a preoţilor cateheţi în vederea implementării proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din eparhia noastră.

Citeşte în continuare »
 • 20 May 2010
 • 569 vizualizari

Şedinţă de catedră

Joi 20 mai s-a desfăşurat la reşedinţa mitropolitană din Timişoara şedinţa catedrei de Teologie din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara. Au fost prezenţi: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul, Doamna decan prof. univ. dr. Otilia Hedeşan şi cadrele didactice ale catedrei. P.On. Părinte Nicolae Morar, şef de catedră a prezentat planul de învăţământ pentru anul universitar 2010-2011, apoi s-au discutat diverse probleme organizatorice.

Citeşte în continuare »
 • 20 May 2010
 • 343 vizualizari

Examen de selecţie

Miercuri 19 mai s-a desfăşurat la sediul Centrului eparhial examenul de selecţie pentru ocuparea postului vacant de preot de la parohia Timişoara „Sfântul Arhidiacon Ştefan”. În urma desfăşurării probelor de concurs comisia prezidată de Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul l-a declarat reuşit pe P.C. Părinte Ion Florentin Jura.

Citeşte în continuare »
 • 20 May 2010
 • 315 vizualizari

Constituirea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei

La Centrul Eparhial din Timişoara, în sala de festivităţi, a avut loc astăzi, 15 mai, şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale pentru legislatura 2010- 2014. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te-Deum, oficiată de Preasfinţia Sa Paisie Lugojanul Episcopul-vicar al eparhiei noastre în biserica monument istoric cu hramul “Sfântul Dimitie” din incinta administraţiei eparhiale.

Cuvântul de început a aparţinut Înaltpreasfinţiei Sale Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului care a mulţumit lui Dumnezeu pentru întrega purtare de grijă faţă de Biserica din Banat, apoi a evidenţiat importanţa Adunării Eparhiale, atribuţiile statutare ale acesteia şi rolul ei în dezvoltarea şi realizarea proiectelor pastoral-misionare, culturale şi sociale pentru următorii patru ani.

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost validate mandatele membrilor din cele zece circumscripţii electorale, au fost desemnaţi reprezentanţii eparhiali în Adunarea Naţională Bisericească, s-au ales membrii Consiliului Eparhial, ai Consistoriului Mitropolitan şi Eparhial.

Totodată s-au constituit cele cinci comisii de lucru ale Adunarii Eparhiale, şi anume: Comisia administrativ-bisericească, Comisia cultural-educativă, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare. În final cei doi ierarhi au mulţumit celor prezenţi, nadăjduind într-o bună colaborare şi susţinere a Bisericii noastre.

Citeşte în continuare »
 • 15 May 2010
 • 402 vizualizari

Ziua eroilor la Timişoara

După oficierea Sfintei Liturghii la catedrala mitropolitană, Preasfinţia Sa Paisie Lugojanul împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, alături de autorităţile locale s-au deplasat în Parcul Central din Timişoara, la Monumentul Ostaşului Român, unde s-au făcut rugăciuni de pomenire a eroilor neamului şi s-au depus coroane de flori.

În sunetul fanfarei militare Pro Amicitia şi cu defilarea gărzii de onoare s-a mers în faţa catedralei la Monumentul Crucificării unde s-au pomenit martirii Timişoarei căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989.

Tot astăzi s-au făcut rugăciuni de pomenire la Penitenciarul din Timişoara pentru preoţii şi călugării care au fost siliţi să treacă prin iadul închisorilor comuniste şi au murit pe altarul mărturisiri de credinţă. De asemenea, s-au depus coroane, jerbe şi buchete de flori la toate monumentele ridicate în cinstea eroilor din cimitirile timişorene unde s-au oficiat slujbe de pomenire.

În acelaşi sens, la Casa Armatei din municipiu cu sprijinul Liceului Vlad Ţepeş, al Asociaţiei Cultul Eroilor din Timişoara şi al Eparhiei noastre s-a desfăşurat un Simpozion dedicat eroilor neamului şi s-au ţinut alocuţiuni în cinstea acestora, acordându-se medalii şi diplome de preţuire celor care sprijină Cultul Eroilor la Timişoara.

Citeşte în continuare »
 • 13 May 2010
 • 542 vizualizari

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor.

Joi 13 mai s-a sărbătorit Înălţarea Domnului, care este totodată şi Ziua Eroilor. În cadrul Sfintei Liturghii în toate bisericile şi mănăstirile din eparhie s-a făcut pomenirea eroilor şi martirilor neamului care au căzut pentru libertatea şi demnitatea poporului român şi pentru apărarea credinţei strămoşeşti. În parohiile unde există monumente ale eroilor s-au oficiat slujbe de pomenire la faţa locului.
La catedrala mitropolitană, din încredinţarea Chiriarhului, Sfânta Liturghie s-a oficiat de către Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împreună cu mai mulţi slujitori, în prezenţa multor credincioşi şi credincioase. Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut ierarhului, care a stăruit asupra semnificaţiei praznicului şi aplicării mesajului Evangheliei în lumea de azi.

Îndată după Sfânta Liturghie Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie şi ceilalţi slujitori s-au deplasat la monumentul eroilor din parcul Central unde, în prezenţa oficialităţilor şi a numeroşi localnici s-a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor. Asemenea s-a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor Revoluţiei şi la crucea din faţa catedralei, după care s-au depus coroane de flori.
Slujitori de la catedrala mitropolitană au oficiat în cursul aceleiaşi zile slujbe de pomenire la monumentele eroilor din primul şi cel de-al doilea război mondial la cimitirul din calea Lipovei, iar slujitori de la biserica parohiei Timişoara Fratelia au oficiat o slujbă de pomenire la monumentul eroilor de pe calea Şagului.

Menţionăm că în ziua de 12 mai mai mulţi slujitori ai catedralei mitropolitane au săvârşit pomenirea eroilor martiri ruşi la monumentul din cimitirul de pe calea Lipovei, în prezenţa unei delegaţii de la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

Citeşte în continuare »
 • 13 May 2010
 • 526 vizualizari

Conferinţe A.S.C.O.R.

Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi români (A.S.C.O.R.) din Timişoara a organizat recent alte două conferinţe spirituale. Astfel, joi 6 mai a avut loc conferinţa intitulată „Despre Crez”, susţinută de P.Cuv. Părinte protos. Ioan Cojanu, stareţul mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia. Miercuri 12 mai va avea loc conferinţa cu titlul „Nevoia de educaţie religioasă a omului modern”, susţinută de Domnul Claudiu Răducu, secretar de redacţie al studioului de radio „Învierea”.

Citeşte în continuare »
 • 12 May 2010
 • 345 vizualizari