Publicaţie parohială

A apărut un nou număr al publicaţiei „Buletin parohial” (an I, nr. 11, ianuarie 2010) aparţinând parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj.

Din cuprins spicuim: teme de catehism ortodox, articole religioase, poezii, evocări şi informaţii din viaţa parohiei. Publicaţia apare datorită râvnei P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. diacon Cristian Cerbu.

Citeşte în continuare »
 • 1 Feb 2010
 • 275 vizualizari

Sfinţii Trei Ierarhi cinstiţi de Facultatea de Teologie din Timişoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest Timişoara organizează cu prilejul Anului omagial al Crezului ortodox şi autocefaliei româneşti manifestarea culturală de cinstire a îndrumătorilor spirituali ai invăţământului teologic ortodox Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, joi 28 ianuarie 2010, orele 17, în Amfiteatrul A2, etajul I al Universităţii, bd. Vasile Pârvan nr. 4.

Se prezintă conferinţa cu tema Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan – mărturisitori ai dreptei credinţe, susţinută de pr. lect. dr. Mircea Cricovean, fragmente din operele Sfinţilor Trei Ierarhi în lectura studenţilor teologi, concert coral susţinut de corul Catedrei de Teologie ortodoxă, dirijat de pr. conf. dr. Nicolae Belean.

Citeşte în continuare »
 • 28 Jan 2010
 • 282 vizualizari

Publicaţii parohiale

Am primit la redacţie următoarele publicaţii parohiale: „Buletin parohial” (an I, nr. 10, decembrie 2009) editat de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj prin osârdia P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu; „Învierea Domnului” (nr. 79, ianuarie 2010) a parohiei cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, la care osteneşte P.On. Părinte paroh Mihai Sidei şi „Luminătorul Giarmatei” (an II, nr. 7, decembrie 2009) editat de parohia Giarmata, protopopiatul Timişoara, prin grija P.On. Părinte paroh Ştefan Marcu.

Citeşte în continuare »
 • 14 Jan 2010
 • 287 vizualizari

Reprezentări ale Sfintei Treimi în tradiţia iconografică răsăriteană şi apuseană

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu în cadrul manifestărilor dedicate anului omagial al Crezului Ortodox proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Banatului în colaborare cu Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie şi Catedra de Teologie organizează joi 14 ianuarie, ora 16,30 conferinţa cu tema “Reprezentări ale Sfintei Treimi în tradiţia iconografică răsăriteană şi apuseană” susţinută de preotul profesor dr. Philipp Harnoncourt de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Graz, Austria.

Conferinţa va fi însoţită de proiecţii cu imagini şi va avea loc în Amfiteatrul 2 al Universităţii de la etajul I.

Citeşte în continuare »
 • 12 Jan 2010
 • 317 vizualizari

2009 – Anul comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni în Arhiepiscopia Timişoarei

Potrivit celor hotărâte de Sfântul Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, anul 2009 a fost declarat Anul comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni în Patriarhia Română. Arhiepiscopia Timişoarei prin sectorul cultural a desfăşurat pe plan local următoarele acţiuni:

● în luna ianuarie corul catedralei mitropolitane a susţinut un concert cu prilejul praznicului Sfinţilor Trei Ierarhi : Vasile Grigorie şi Ioan;

● în aceeaşi lună Facultatea de Teologie ortodoxă din Timişoara a organizat o manifestare culturală dedicată Sfinţilor Capadocieni, iar în perioada Postului Mare a organizat un ciclu de conferinţe cu tema «Comemorarea Sfântului Vasile cel Mare»;

● în luna februarie secţia culturală a desfăşurat proiectul “Cu Hristos la bine şi la greu”, distribuind în spitalele timişorene 3000 de exemplare din lucrarea “Urmarea lui Hristos” a lui Toma de Kempis în valoare de 15.000 lei. Tot cu acest prilej au fost oferite gratuit cărţi religioase, istorice şi de învăţătură ortodoxă românilor din Valea Timocului şi din tot Banatul sârbesc, precum şi fraţilor români din Ungaria şi Basarabia în valoare de 20.000 lei;

● în perioada 11-15 mai au avut loc conferinţele preoţeşti în cele cinci protopopiate ale eparhiei cu tema “2009 – anul omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei şi al celorlalţi Părinţi capadocieni”;

● în luna iunie Arhiepiscopia Timişoarei alături de Primăria Timişoarei , Opera Română şi Fundaţia culturală « Art Media » a organizat un spectacol pentru copii, premiind 50 de olimpici ai Timişoarei cu premii constând în bani, cărţi de spiritualitate cu privire la viaţa Sfinţilor Părinţi Capadocieni şi dulciuri;

● ierarhii, clericii şi profesorii de Teologie ai eparhiei Timişoarei au participat la mai multe emisiuni de radio şi televiziune dedicate Sfântului Vasile cel Mare, atât la Televiziunea Trinitas (emisiunea « Patristica »), cât şi la emisiunile radio realizate de Studioul de radio “Învierea” în parteneriat cu Radio Reşiţa şi Radio Timişoara. La acestea se adaugă şi emisiunile permanente de la TVR 3, TVR Timişoara şi TV Europa Nova Timişoara şi Lugoj;

● menţionăm apoi zecile de studii şi articole publicate în foaia eparhială “Învierea”, revista mitropolitană ”Altarul Banatului” şi Almanahul eparhial pe anul 2009, de ierarhi, clerici, profesori de Teologie şi numeroşi laici.

Citeşte în continuare »
 • 11 Jan 2010
 • 317 vizualizari

Adunarea Eparhială

În ziua de 12 decembrie s-a desfăşurat, la Centrul eparhial, întrunirea de lucru anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei, în ultima sesiune din actuala legislatură, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, asistat de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

De dimineaţă s-a oficiat slujba Te-Deumului de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu şi alţi slujitori, în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane, apoi s-a trecut în sala de şedinţe, unde Înalt Prea Sfinţitul Părinte Preşedinte a rostit cuvântul de deschidere. După constituirea biroului Adunării, P.On. Părinte vicar-administrativ Ionel Popescu a dat citire raportului general de activitate pe anul 2009, apoi membrii Adunării s-au retras pentru deliberările pe comisii de lucru. Între timp, ierarhii eparhiei s-au întreţinut cu invitaţii la Adunarea Eparhială (protopopi, stareţi şi stareţe, clerici, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ teologic, ai asociaţiilor religioase, mireni, ş.a.). La revenirea membrilor Adunării, s-a reluat şedinţa în plen, iar propunerile comisiilor au devenit hotărâri ale Adunării Eparhiale. Cuvântul de încheiere i-a revenit Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, care a sintetizat cele cuprinse în deciziile adoptate şi luările de cuvânt ale invitaţilor. A urmat agapa tuturor celor prezenţi, la reşedinţa mitropolitană.

Asupra conţinutului raportului de activitate pe anul 2009, ca şi asupra celor decise de Consiliul Eparhial pentru aplicarea hotărârilor Adunării Eparhiale, vom reveni într-unul din numerele următoare ale publicaţiei.

Citeşte în continuare »
 • 13 Dec 2009
 • 529 vizualizari

Proiect social

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timişoarei, în parteneriat cu Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi-au concentrat resursele financiare şi umane în cadrul proiectului „Centrului de consiliere pentru persoane aflate în dificultate”. Acest Centru reprezintă răspunsul la o necesitate resimţită pe plan local şi o modalitate profesionistă de a oferi soluţii pe termen lung beneficiarilor din orasul Faget ca centru administrativ şi cele 10 sate suburbane Bichigi, Batesti, Begheiul Mic, Branesti, Bunea Mare, Colonia Mica, Jupinesti, Povergina, Temeresti.

Scopul serviciilor sociale cu caracter primar oferite prin intermediul acestui proiect este de a permite persoanelor, grupurilor şi colectivitătilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanenta evolutie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă.

Activităţile din cadrul proiectului au vizat trei aspecte importante:

a) amenajarea spatiului în care s-au desfăşurat activităţile centrului, ţinând cont de toate aspectele calitative ale standardelor de furnizare a serviciilor sociale;

b)crearea tuturor condiţiilor premergatoare furnizării de servicii de calitate: personal calificat, regulamente interne, proceduri, reţea de suport, echipamente, acreditarea serviciului;

c)furnizarea de servicii sociale cu caracter primar pentru un numar de 250 beneficiari/an.

Grupurile sociale aflate in dificultate si care reprezinta beneficiarii proiectului sunt:
• somerii de lunga durata si populatia tanara fara loc de munca – 55 persoane
• familii cu numar mare de copii copii si venituri reduse – 25 familii
• persoanele cu dizabilitati – 28 persoane
• populatia romma – 34 persoane
• persoane varstnice – 86 persoane
• familii/persoane cu venituri reduse, ocupate in agricultura – 41 persoane

Nevoile sociale identificate în zona Făget în care se implementeaza proiectul sunt generate de factorii demografici, dezvoltarea economică locală şi lipsa serviciilor sociale. Deşi Regiunea Vest este o zonă cu servicii sociale bine reprezentate la
nivel global, în mod particular există zone în care acestea lipsesc sau nu acoperă întreaga arie de nevoi sociale.

Cele mai semnificative avantaje care au decurs din implementarea proiectului de faţă sunt următoarele:
– existenţa unei structuri specializate în furnizarea de servicii sociale cu caracter primar;
– personal calificat, care va realiza transfer de experienţă colaboratorilor;
– reducerea timpului de intervenţie pentru rezolvarea cazurilor;
– oferirea de soluţii capabile să acţioneze pe termen lung pentru beneficiarii centrului;

Tipurile de probleme sociale identificate în zonă sunt:
– deficit de dezvoltare;
-grupuri sociale aflate în dificultate: familii cu mulţi copii, segmente largi ale populaţiei de romi, număr ridicat de persoane vârstnice, familii cu venituri reduse, şomaj ridicat în rândul tinerilor, migraţie către zone mai dezvoltate din punct de vedere economic;
-deficit al capacităţii institutiilor publice responsabile de a acţiona
–personal redus ca număr şi calificare.

Incluziunea socială, stimularea ocupării forţei de muncă, măsuri active pentru integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile, sunt obiective ce vor fi urmărite în cadrul proiectului de către Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timişoarei în parteneriat cu DGASPC Timiş, sub forma serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere existent a celor aflaţi în dificultate, alături de alte servicii sociale oferite de institutiile specializate din zona Faget şi din judeţ.

Coordonator proiect, Consilier Social
Preot Cristian Pavel

Citeşte în continuare »
 • 26 Nov 2009
 • 637 vizualizari

„Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun”

Vineri 27 noiembrie de la ora 15 va avea loc la Scoala Gen nr 24 din Timişoara a 5-a ediţie de Comunicări stiinţifice intitulata: „Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun”. Se vor prezenta lucrări cu tematică istorică şi religioasă de către profesori de la Universitatea de Vest din Timişoara şi de la alte şcoli din judeţ. Totodată va avea loc un program artistic susţinut de elevii şcolii cu mai multe colinde şi piese de Crăciun.

Din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe române a Timişoarei va participa părintele Marius Florescu.

Citeşte în continuare »
 • 25 Nov 2009
 • 499 vizualizari

„Deschide uşa creştine, deschide uşa române!”

Cu prilejul Zilei Sf Andrei şi a Zilei Naţionale a României, Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional şi Mitropolia Banatului organizează la Casa artelor din Timişoara în data de 30 noiembrie de la ora 17 o manifestare cultural artistică şi religioasă intitulată sugestiv: „Deschide uşa creştine, deschide uşa române!”.

În cadrul programului vor prezenta vehi colinde româneşti Corul de copii al Bisericilor ortodoxe din localităţile Carani şi Giarmata din judeţul Timiş şi grupul Coral bisericesc Theoforos din Timişoara. Totodata se va prezenta si o expoziţie de icoane ortodoxe din Colecţia Muzeului Catedralei Mitropolitane din Timişoara la galeria Pygmalion.

Din partea Arhiepiscopiei ortodoxe romane a Timişoarei participă P.On. părinte Zaharia Pereş, consilier cultural.

Citeşte în continuare »
 • 25 Nov 2009
 • 502 vizualizari

Ziua naţională

Marţi 1 decembrie, Parohia Ortodoxă Ghiroda Veche, Consiliul judeţean Timiş, Centrul de cultură şi artă al judeţului Timiş şi Primăria Ghiroda organizează un eveniment dedicat Zilei Naţionale a României.

Programul va debuta cu depuneri de coroane, apoi se va face un Te Deum de Ziua Naţională pentru ca apoi se aibă loc un concert de cântece patriotice şi colinde. Concertul va fi susţinut de Corul Bisericii Ortodoxe Torcul Mare din Serbia, Corul Bisericii Ortodoxe Timişoara Dacia, Corul Bisericii Ortodoxe Reşiţa Govandari, din buziaş, din Grădinari, din Foeni şi Corul Bisericii gazdă din Ghiroda.

Evenimentul se va incheia cu un program susţinut de ansamblul Cununa Timişului.

Citeşte în continuare »
 • 25 Nov 2009
 • 303 vizualizari