“Hristos împărtăşit copiilor” la parohia Timişoara – Calea Martirilor

La parohia Timişoara – Calea Martirilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, vineri, 29 mai, începând cu ora 10, se va susţine o cateheză din cadrul proiectului “Hristos împărtăşit copiilor”, de către părintele diacon Teodor Turcuş. La această activitate catehetică va participa un grup de copii de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25, precum şi mai mulţi preoţi. Întâlnirea va fi un bun prilej de îndrumare şi sprijinire a preoţilor desemnaţi cu reorganizarea activităţii catehetice la nivelul parohiilor din protopopiatul Timişoara.

Această acţiune se înscrie în procesul de implementare a proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din protopopiatul Timişoara.

Citeşte în continuare »
 • 25 May 2009
 • 481 vizualizari

Sfinţirea iconostasului parohiei Giarmata Vii

În Duminica femeii samarinence, 17 mai 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, în parohia Giarmata Vii, protopopiatul Timişoara.

La Sfânta Liturghie credincioşii parohiei au umplut biserica pentru a participa la slujbă şi la binecuvântarea noului iconostas al bisericii. Iconostasul sfinţit în această duminică a fost lucrat de către Profesorul Dan Pintilie din Bacău, iar picturile au fost realizate în culori vii de către Profesorul Ioan Sulea Gorj din Timişoara, care a pictat în urmă cu 30 de ani icoana Pantocrator din această biserică, icoană ce a constituit examenul de licenţă pentru obţinerea titulaturii de pictor bisericesc.

Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu a săvârşit totodată sfinţirea întru preot a diaconului Cristian Gabriel pentru parohia Percosova. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul pe patru voci, pregătit cu migală şi cu dragoste de către Părintele Profesor Dr. Nicolae Belean timp de câteva luni de zile.

La Dumnezeiasca Liturghie au fost prezente oficialităţile din Giarmata Vii, dintre cei şapte consilieri locali ai Primăriei cinci fiind membri activi ai corului bisericesc.

Efortul material făcut de către soţii Bărbulescu în amintirea şi spre pomenirea unicului lor fiu, Valentin, plecat prea timpuriu din viaţa aceasta, a fost apreciat şi de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop, alături de părintele paroh, şi de oficialităţile care au luat cuvântul şi nu în ultimul rând, de către credincioşi.

În cuvântul de învăţătură Ierarhul a vorbit despre credinţă. Lipsa noastră de credinţă şi de dorinţă de cunoaştere a Lui Dumnezeu în profunzimea Sa – pentru că nu suntem dispuşi să facem niciun efort în acest sens – această sărăcie duhovnicească a noastră să se preschimbe, prin pronia Lui Dumnezeu, în virtuţi şi în bogăţia darurilor primite de la Dumnezeu, ca merinde pentru viaţa de veci.

Să încercăm, asemenea femeii samarinence din Evanghelia citită în această duminică, să alungăm necredinţa din minte şi din inimă, făcându-le sălaş Domnului Hristos şi Învăţăturii Sale. Iar noi să ne transformăm în apostoli ai Lui Hristos, asemenea celei de alt neam, căreia S-a descoperit Mântuitorul ca Mesia Cel aşteptat de toate neamurile.

Citeşte în continuare »
 • 21 May 2009
 • 305 vizualizari

Conferinţe preoţeşti în Arhiepiscopia Timişoarei

Săptămâna aceasta în Eparhia Timişoarei s-au desfăşurat conferinţele preoţeşti în toate cele cinci protopopiate Deta, Făget, Lugoj, Sânnicolau Mare, şi astăzi la Timişoara, unde participă atât Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, cât şi Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Tema conferinţelor a fost cea hotărâtă de Sfântul Sinod şi anume: 2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi al celorlalţi sfinţi capadocieni, cu următoarele subpuncte: 1. Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al vieţii liturgice; 2. Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al familiei creştine; 3. Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al vieţii monahale; 4. Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al operei filantropice.

Toate conferinţele au fost precedate de obişnuitul Te-Deum în cadrul căruia unul din preoţii slujitori a rostit un cuvânt de învăţătură despre Duminica Samarinencii. În partea a doua a întâlnirilor s-a analizat modul de implicare al preoţilor în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate datorită situaţiei economice în care se află ţara noastră.

Deasemenea, menţionăm că la toate conferinţele Preasfinţitul Părinte Episcop Paisie Lugojanu a adresat preoţilor un cuvânt de îmbărbătare şi i-a încurajat să se implice în rezolvarea situaţiilor ce se vor ivi în parohiile pe care le păstoresc.

Totodată, astăzi Părintele Mitropolit a transmis preoţilor că vor avea tot sprijinul Centrului Eparhial în vederea ajutorării oamenilor aflaţi în dificultate.

Citeşte în continuare »
 • 15 May 2009
 • 280 vizualizari

Slujire arhierească în parohia Cutina, protopopiatul Făget

Duminică, 10 mai 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, în parohia Cutina, protopopiatul Făget.

Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat de P. On. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului, de Pr. Daniel Escariu, paroh, şi de ceilalţi preoţi împreună slujitori în faţa bisericii parohiale cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În continuare soborul a înconjurat biserica şi a sfinţit lucrările de renovare a exteriorului bisericii.

La momentul potrivit mai mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine din mâna ierarhului. În cuvântul de învăţătură Prea Sfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre întruparea Mântuitorului, întrupare ce a fost săvârşită pentru ca fiecare dintre noi să avem Om, să nu ne punem nădejdea în oamenii de lângă noi, ci în Dumnezeu, în Domnul Hristos, Cel care pentru noi a venit în lume.

În cadrul Sfintei Liturghii preotul paroh Daniel Escariu a fost hirotesit întru iconom.

După slujirea arhierească parohia a oferit o agapă frăţească pentru toţi cei prezenţi.

Citeşte în continuare »
 • 14 May 2009
 • 343 vizualizari

Ziua Independenţei

Ziua Independenţei de Stat a României, totodată şi Zi a Europei, a fost marcată şi la Timişoara sâmbătă 9 mai, printr-o ceremonie militară şi religioasă desfăşurată în parcul Central, la care au participat slujitori ai catedralei mitropolitane.

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2009
 • 287 vizualizari

Curs festiv

Joi 7 mai s-a desfăşurat la Centrul eparhial festivitatea absolvirii studiilor teologice de către o nouă promoţie a Facultăţii de Teologie ortodoxă din Timişoara.

Festivitatea a început prin oficierea Sfintei Liturghii şi a unei slujbe de mulţumire în biserica din incinta Centrului eparhial, apoi în sala festivă, în prezenţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, Prea Sfinţitului Episcop Lucian al Caransebeşului, Prea Sfinţitului Episcop-vicar Paisie Lugojanu, a cadrelor didactice şi studenţilor absolvenţi, s-au rostit discursurile ocazionale şi s-au intonat cântări specifice unei atari festivităţi.

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2009
 • 309 vizualizari

Numire la parohie

Consiliul Eparhial întrunit la finele lunii aprilie a decis numirea teologului Grigore Mariţa în postul vacant de preot de la parohia Ionel, protopopiatul Timişoara.

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2009
 • 309 vizualizari

Distincţii bisericeşti

Potrivit deciziei Chiriarhului şi aprobării Sinodului Mitropolitan, preotul Caius Capotescu de la parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj, protopopiatul Lugoj a fost distins cu rangul de „iconom stavrofor”, iar preotul Daniel Escariu de la parohia Cutina, protopopiatul Făget, cu rangul de „iconom”.

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2009
 • 306 vizualizari

“Hristos împărtăşit copiilor” la parohia Variaş

La biserica parohiei Variaş din protopopiatul Sânnicolau Mare, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, joi, 7 mai, începând cu ora 10, s-a susţinut cateheza „Hristos a înviat!” de către preotul paroh Eftimie Cristea. La această activitate catehetică au participat 17 copii din localitate şi mai mulţi preoţi din parohiile învecinate, precum şi P. On. Părinte protopop Gheorghe Sutac.

După susţinerea propriu-zisă a catehezei preoţii participanţi au evidenţiat necesitatea apropierii tinerilor de biserică prin astfel de cateheze, precum şi implicarea acestora în viaţa liturgică a parohiei. Totodată s-a subliniat importanţa stimulării tinerilor către astfel de activităţi, care au ca finalitatea formarea de caractere creştine.

Citeşte în continuare »
 • 8 May 2009
 • 541 vizualizari

“Hristos împărtăşit copiilor” la parohia Variaş

La parohia Variaş din protopopiatul Sânnicolau Mare, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, joi, 7 mai, începând cu ora 10, se va susţine o cateheză, specifică programului “Hristos împărtăşit copiilor”, de către preotul paroh Eftimie Cristea. La această activitate catehetică vor participa copii din localitate şi mai mulţi preoţi din parohiile învecinate. Întâlnirea va fi un bun prilej de îndrumare şi sprijinire a preoţilor desemnaţi cu reorganizarea activităţii catehetice la nivelul parohiilor din protopopiatul menţionat.

Această acţiune, asemenea celei desfăşurate la parohia Iecea Mare, se înscrie în procesul de implementare a proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din protopopiatul Sânnicolau Mare.

Citeşte în continuare »
 • 5 May 2009
 • 499 vizualizari