Reuniunea corurilor bisericeşti în Toracu Mare, Serbia

La biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe” din localitatea Toracu Mare din Serbia s-a desfăşurat, duminică, 29 martie 2009, reuniunea corurilor bisericeşti sub genericul „Toată suflarea să laude pe Domnul”. La acest eveniment au participat 12 formaţii corale din Serbia şi România, printre care Corul Consiliului Naţional Român, corurile ortodoxe ale românilor din Govândari, Sân Mihai, Vârşeţ, Grebenaţ, Coştei, iar din România, corurile din Ghiroda (Timiş) şi din Govândari (Reşiţa). Concertul a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Daniil al Episcopiei Ortodoxe Române Dacia Felix, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române de Ungaria şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Cu ocazia acestui eveniment, Arhiepiscopia Timişoarei a donat, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, cărţi bisericeşti credincioşilor din Parohia Toracu Mare.

Evenimentul din Duminica Sfântului Ioan Scărarul a fost organizat de Parohia Ortodoxă Toracu Mare în colaborare cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina.

Sursa: TRINITAS TV

Citeşte în continuare »
 • 2 Apr 2009
 • 334 vizualizari

Sfânta Liturghie arhierească la Checea

Sâmbătă, 28 martie 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul a săvârşit, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, Sfânta Liturghie la parohia Checea.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul, alături de preoţii împreună slujitori, au săvârşit şi slujba de pomenire a morţilor.

La final părinţii şi câţiva credincioşi au fost la căminul de bătrâni Sfântul Nicolae, unde au luat masa alături de aceştia din urmă.

Citeşte în continuare »
 • 1 Apr 2009
 • 303 vizualizari

Praznicul Bunei Vestiri la Mănăstirea Săraca

Sărbătoarea Bunei Vestiri a adus numeroşi credincioşi la Mănăstirea Săraca, spre a-şi uni rugăciunile în Sfânta Liturghie, alături de Prea Sfinţitul Episcop Paisie, aflat la mănăstire din incredinţarea şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Nicolae al Banatului. Cuvântul Sfintei Scripturi a fost tâlcuit de Părintele profesor Sebastian Ardelean.

După săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii, slujitorii Altarului, împreună cu credincioşii, au rămas în biserică pentru săvârşirea tainei Sfântului Maslu. La finalul sfintelor slujbe vieţuitorii aşezământului monahal au oferit credincioşilor veniţi la slujbă o agapă frăţească.

Obştea mănăstirii este formată din 8 vieţuitori, Stareţ fiind Protosinghel Climent Vântu.

Citeşte în continuare »
 • 26 Mar 2009
 • 302 vizualizari

“Hristos împărtăşit copiilor” la parohia Iecea Mare

La parohia Iecea Mare din protopopiatul Sânnicolau Mare, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, marţi, 31 martie, începând cu ora 10, se va susţine o cateheza, conform programului “Hristos împărtăşit copiilor”, de către preotul paroh Marius Podereu. La această activitate catehetică vor participa copii din localitate şi mai mulţi preoţi din parohiile învecinate. Întâlnirea va fi un bun prilej de îndrumare şi sprijinire a preoţilor desemnaţi cu reorganizarea activităţii catehetice la nivelul parohiilor din protopopiatul menţionat.

Acţiunea se înscrie în procesul de implementare a proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiilor din eparhia noastră.

Citeşte în continuare »
 • 26 Mar 2009
 • 563 vizualizari

2% pentru Fundaţia Filantropia Timişoara a Mitropoliei Banatului

Iubiţi credinciosi,

Şi în acest an, fiecare credincios poate susţine activitatea social-filantropică a Fundaţiei Filantropia din cadrul eparhiei noastre.

Activităţile sociale ale Fundaţiei Filantropia vin întru întâmpinarea necesităţilor celor aflaţi în nevoie, fie că e vorba de vârstnici, tineri fără posibilităţi materiale, sau victime ale traficului de persoane.

Dacă din impozitul datorat statului, am direcţiona 2% către Fundaţia Filantropia Timişoara, s-ar putea veni în sprijinul celor aflaţi în nevoie. În acest sens puteţi completa şi semna formularul 230 ataşat acestui anunţ.

Împreună îi putem ajuta pe cei aflaţi în nevoie!

Înalt Prea Sfinţitul NICOLAE
Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului

Descarca formularul

Citeşte în continuare »
 • 23 Mar 2009
 • 591 vizualizari

Duminica Crucii la parohia Elisabetin, Timişoara

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la parohia Elisabetin, din Piaţa Crucii.

Soborul preoţilor slujitori ai parohiei, împreună cu numeroşi credincioşi, l-au întâmpinat pe ierarh în faţa bisericii la ora 10.

La momentul potrivit mai mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Cuvântul Sfintei Scripturi din această duminică a fost tâlcuit de către Prea Sfinţia Sa şi a fost despre cinstirea Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deasemenea, în cadrul cuvântului de învăţătură, Prea Sfinţia Sa a recomandat credincioşilor să se spovedească şi să se împărtăşească cât mai des.

Citeşte în continuare »
 • 23 Mar 2009
 • 559 vizualizari

A doua duminică din Postul Mare la parohia Fratelia, Timişoara

Duminică, 15 martie 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu a slujit dumnezeiasca Liturghie, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, la parohia Fratelia.
Ierarhul a fost întâmpinat la ora 9:45 de către slujitorii altarului, împreună cu un număr mare de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Episcop l-a hirotesit pe diaconul Diboş Constantin întru preot şi duhovnic, pe seama parohiei Iecea Mică, cu hramul Sfântul Ilie Tesviteanul, Protopopiatul Sânnicolau Mare.

La momentul împărtăşirii cu Sfintele Taine, numeroşi credincioşi au primit cu credinţă, cu frică şi cu dragoste Trupul şi Sângele Mântuitorului, spre iertarea şi lăsarea păcatelor lor.

Cuvântul de învăţătură despre mărturisirea, lăsarea şi iertarea păcatelor, a fost rostit de către Prea Sfinţia Sa Paisie.

Textul Evangheliei, rânduit a se citi în a doua duminică a Postului Mare, înfăţişează una din minunile pe care le săvârşeşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ca de altfel, Scriptura arată faptele pe care Iisus Hristos le-a săvârşit pentru noi oamenii: vindecări minunate, tămăduiri, învieri din morţi, pentru a ne aduce la cunoştinţă că Iisus Hristos nu e doar Fiu al omului, ci e Fiul Lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria.

Astăzi auzim despre vindecarea unui slăbănog, am zice noi că nu este o minune aşa de mare, sau nu ni se pare atât de importantă, pentru a fi pusă în această perioadă a Postului Sfintelor Paşti, gândindu-ne la învierea fiului văduvei din Nain sau învierea ficei lui Iair, mai marele sinagogii, pentru că învierea din morţi a acestora, sau a lui Lazăr, e o minune mult mai mare şi mai importantă pentru credinţa noastră, decât faptul acesta al vindecării slăbănogului.
Şi slăbănogul de astăzi, neputincios fiind şi neputând să meargă, are cu el patru oameni care îl aduc înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Este lucru minunat ceea ce istoriseşte Evanghelia şi trebuie să luăm aminte că fiecare dintre noi trebuie să stăm înaintea Lui Dumnezeu, fiecare trebuie să facem în aşa fel încât să ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu. Şi totuşi, câteodată nu facem aceasta, datorită păcatelor noastre, datorită lipsei credinţei noastre, datorită lipsei de dragoste din partea noastră, a oamenilor, faţă de Dumnezeu.

Dar iată că prin rânduiala Lui Dumnezeu, avem în viaţa noastră posibilitatea ca, prin intermediul altora, să venim înaintea Lui Dumnezeu. Poate pare puţin lucru, dar e important că aceştia patru, care au lucrat pentru slăbănogul acesta, au făcut mare lucru aducându-l pe acesta înaintea Lui Dumnezeu.

Şi cei de lângă noi, din familiile noastre, pentru care ne rugăm şi care nu sunt în biserică, nu sunt pentru că noi înşine nu dăm dovadă de suficientă credinţă, nu dăm dovadă de suficientă dragoste, nu dăm dovadă de suficientă putere în a ne arăta pe noi înşine slujitori ai Lui Dumnezeu. Arătându-ne pe noi slujitori ai Lui Dumnezeu, şi cei de lângă noi, vor fi aduşi de către Duhul Lui Dumnezeu, înaintea Lui Dumnezeu.

Deci, mai întâi să ne gândim la faptul că a sta înaintea Lui Dumnezeu nu e uşor, nu e o întâmplare, ci o lucrare a voinţei noastre, a credinţei noastre şi, uneori, atunci când noi nu le avem pe acestea, e lucrarea celor dimpreună cu noi, a celor dimprejurul nostru, care se gândesc şi la noi, şi la mântuirea noastră. Iată deci că noi, credincioşii, împreună cu slujitorii Altarului, ne înfăţişăm înaintea Lui Dumnezeu. Dar, ca cei ce suntem botezaţi în numele Sfintei Treimi, ca cei care primim Darurile de la botez, avem datoria şi responsabilitatea ca şi pe ceilalţi care sunt botezaţi să îi aducem înaintea Lui Dumnezeu, adică la Biserică. Iar pe cei care nu sunt botezaţi, pe cei care nu au auzit de Dumnezeu, pe cei care nu au auzit de Iisus Hristos, ca Domn şi Stăpân al lumii acesteia, avem datoria să Îl facem noi cunoscut acestora, pentru ca ei, spune Iisus Hristos în Sfânta Scriptură, văzând credinţa noastră, să creadă şi ei. Spune Sfântul Ap. Pavel în Epistola I către Corinteni: “Dar ce este acolo şi ce este Babel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia. Eu am sădit acolo, am udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel, nici cel ce sădeşte nu este ceva, nici cel care udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. Cel care sădeşte şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va lua plata după osteneala sa, căci, noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem. Voi sunteţi ogorul Lui Dumnezeu, zidirea Lui Dumnezeu”. Iată deci că noi, care facem ceva pentru sufletele noastre şi ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu, sau facem ceva pentru cei din familiile noastre, sau pentru cei de lângă noi, prietenii sau vrăjmaşii noştri, pentru că ne-a poruncit Domnul Hristos să îi iubim şi pe aceştia, dacă facem ceva, ne asemănăm cu Pavel şi cu Apolo, care n-au făcut decât să semene şi să ude ogorul, dar Dumnezeu a făcut să crească. Iar Dumnezeu face astfel încât credinţa să crească în inima fiecăruia dintre noi. Dar această credinţă, fără voinţa noastră, fără dorinţa de a-I sluji Lui Dumnezeu, nu o vom avea niciodată; şi creşterea noastră va rămâne la nivelul la care ne-am născut din botez, întrucât neîmplinind poruncile Lui Dumnezeu, am rămas asemenea copiilor, din păcate, fără a creşte, nici duhovniceşte, nici din punctul de vedere al raţiunii noastre.

Aşadar să vedem, în toate cele pe care ni le rânduieşte Dumnezeu, Lucrarea Sa, alături de care trebuie să punem şi noi credinţa noastră. În Sfânta Evanghelie de la Luca se spune aşa: “Luaţi seama la voi înşivă şi să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste, ca o cursă, căci va veni peste voi, cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ”. Şi să fim cu luare-aminte la spusele Sfântului Ev. Luca: “Privegheaţi dar în toată vremea, rugându-vă, ca să vă întăriţi, să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului omului”; înaintea Fiului omului care are puterea de a ierta, pentru că, ne spune despre El Proorocul Isaia: “Eu sunt acela care şterge păcatele tale şi nu-şi mai aduce aminte de fărădelegile tale”. Deci iată că ceea ce proorocea Isaia săvârşeşte astăzi Mântuitorul Iisus Hristos cu slăbănogul, spunându-i: “Iertate îţi sunt păcatele tale”. Dar ceilalţi, care erau de faţă, nu au fost în stare să facă binele, nu au fost în stare să gândească pentru ce Hristos face aceasta. Şi au cugetat în inimile lor cele rele, nu cele bune ale Lui Dumnezeu, din pricina invidiei, din pricina egoismului, din pricina lipsei de dragoste şi din neştiinţă, pentru că dacă fariseii ar fi avut în vedere cuvântul lui Isaia, ar fi înţeles că Iisus Hristos, ca Fiu al Lui Dumnezeu, iartă păcatele, nemaiaducându-şi aminte de fărădelegile noastre.

Şi pentru că ne aflăm în Postul Sfintelor Paşti, începutul vieţii noastre duhovniceşti este acesta: să ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu. Şi dacă nu putem face aceasta datorită lipsei de dragoste, invidiei, egoismului, mândriei şi din neştiinţă, atunci se vor găsi preoţii, se vor găsi credincioşii, prieteni ai noştri, să ne ajute să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Iar după ce ne aşezăm înaintea Lui, plecându-ne mintea şi raţiunea noastră căzută în păcat, să Îi cerem Lui Dumnezeu să ne dăruiască iertare de păcate, pentru că această iertare pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu reprezintă şansa noastră de a ne naşte din nou şi a deveni fără de păcat.

Aşa cum s-a citit în Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, prin păcat a intrat moartea în lume. Iată că, mărturisind păcatele şi părăsindu-le, primim de la Dumnezeu iertarea, pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu prin intermediul preoţilor; căci nu putem să ne asemănăm cu ceilalţi fraţi care îşi spun şi ei creştini, dar spun că dobândesc iertarea de păcate de la un pom, sau de la o floare la care se spovedesc. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi oamenii şi comunicarea dintre noi, dintre slujitorii Altarului şi credincioşi este pusă de către noi înaintea LuiDumnezeu. Şi ne-a lăsat deci Dumnezeu puterea ca, mărturisindu-ne păcatele, să dobândim iertarea pentru păcatele pe care le-am săvârşit şi, părăsind păcatul, să ne naştem din nou, la o viaţă fără de păcat.

Şi care sunt aceia dintre noi care, cugetând la cele pe care Dumnezeu ni le dăruieşte, cugetând la frumuseţile care sunt în Raiul Lui Dumnezeu, vom încerca să stăm în păcat şi să nu dobândim Împărăţia Lui Dumnezeu?

Iar cele ce se întâmplă în societatea de astăzi sunt datorită faptului că lumea nu vede iubirea Lui Dumnezeu, nu vede faptul că Dumnezeu doreşte să fim fericiţi şi în pământul acesta şi în veşnicie.

Omul de astăzi, crezând că prin puterea sa poate dobândi ceva în lumea aceasta, se crede stăpân pe el însuşi, dar greşeşte, alegând să vieţuiască fără de Dumnezeu. Şi mai ales, sunt unii dintre noi care spun că nu au păcate; cele obişnuite zic ei, sau că nu au păcate. Dar spune Scriptura că “cel care spune lucrul acesta nebun este cugetând astfel de lucruri”.

Să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de cei care ne adresează cuvânt de învăţătură, prin care încercăm să dobândim mântuirea, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a lăsat puterea de a dezlega păcatele ce le înfăptuim în viaţa noastră, şi folosindu-ne de aceste daruri lăsate nouă de Dumnezeu, dobândim şi noi naşterea din nou.

Să Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne stea alături, şi ca Unul ce le vede pe toate pe care le ştim noi, pe care le mărturisim sau nu, văzându-le pe toate, Dumnezeu să ne călăuzească pe calea vieţii veşnice, spre dobândirea mântuirii. Amin.

Citeşte în continuare »
 • 20 Mar 2009
 • 351 vizualizari

Slujbă de pomenire a martirilor la Penitenciar

Luni 9 martie, de ziua Sfinţilor 40 de Mucenici, Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a vizitat Penitenciarul din Timişoara, împreună cu Doamna Ileana Silveanu şi alţi credincioşi, asistând la o slujbă de pomenire oficiată în celula condamnaţilor la moarte, azi cu statut de memorial. La eveniment a fost prezentă şi conducerea Penitenciarului.

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2009
 • 321 vizualizari

Participări ale ierarhilor

Duminică 8 martie, în Duminica Ortodoxiei, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu au făcut o vizită la Episcopia ortodoxă sârbă din Timişoara, unde s-au întâlnit cu Prea Sfinţitul Episcop Luchian al Budei şi administrator al eparhiei Timişoarei (Patriarhia Sârbă).

În ziua de 7 martie, Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a reprezentat Mitropolia Banatului la ceremonia hirotoniei şi instalării noului episcop romano-catolic al Oradiei, Prea Sfinţitul Laszlo Bocskei.

În ziua de 10 martie Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a participat în sala festivă a Consiliului Judeţean Timiş la ceremonia instalării noului prefect al judeţului Timiş, Domnul Mircea Băcală, ceremonie la care au mai luat parte oficialităţi locale şi centrale. Decretul numirii în funcţie a noului prefect a fost citit de Domnul Marius Martinescu, subsecretar de Stat.

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2009
 • 286 vizualizari

Duminica Ortodoxiei la catedrala mitropolitană

Duminică 8 martie s-a sărbătorit Duminica Ortodoxiei şi la catedrala mitropolitană din Timişoara. De dimineaţă s-a oficiat Sfânta Liturghie de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului împreună cu mai mulţi preoţi şi diaconi slujitori ai catedralei. Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut Chiriarhului eparhiei. Acesta a arătat necesitatea păstrării şi întăririi dreptei credinţe, ca prim pas pe calea postului care duce la bucuria Învierii Mântuitorului. După cuvântul de învăţătură, mulţi credincioşi şi credincioase au primit Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. După rugăciunea amvonului, s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru toţi eroii şi martirii căzuţi pentru patrie şi credinţă în perioada regimului comunist, slujbă oficiată la propunerea Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din Timişoara. După Sfânta Liturghie s-a făcut anunţul privind colecta pentru Fondul Central Misionar.

În cadrul vecerniei de la orele 17, corul catedralei a interpretat un concert de imnuri religioase adecvate momentului.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2009
 • 314 vizualizari