Duminica Crucii la parohia Elisabetin, Timişoara

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la parohia Elisabetin, din Piaţa Crucii.

Soborul preoţilor slujitori ai parohiei, împreună cu numeroşi credincioşi, l-au întâmpinat pe ierarh în faţa bisericii la ora 10.

La momentul potrivit mai mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Cuvântul Sfintei Scripturi din această duminică a fost tâlcuit de către Prea Sfinţia Sa şi a fost despre cinstirea Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deasemenea, în cadrul cuvântului de învăţătură, Prea Sfinţia Sa a recomandat credincioşilor să se spovedească şi să se împărtăşească cât mai des.

Citeşte în continuare »
 • 23 Mar 2009
 • 594 vizualizari

A doua duminică din Postul Mare la parohia Fratelia, Timişoara

Duminică, 15 martie 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu a slujit dumnezeiasca Liturghie, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, la parohia Fratelia.
Ierarhul a fost întâmpinat la ora 9:45 de către slujitorii altarului, împreună cu un număr mare de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Episcop l-a hirotesit pe diaconul Diboş Constantin întru preot şi duhovnic, pe seama parohiei Iecea Mică, cu hramul Sfântul Ilie Tesviteanul, Protopopiatul Sânnicolau Mare.

La momentul împărtăşirii cu Sfintele Taine, numeroşi credincioşi au primit cu credinţă, cu frică şi cu dragoste Trupul şi Sângele Mântuitorului, spre iertarea şi lăsarea păcatelor lor.

Cuvântul de învăţătură despre mărturisirea, lăsarea şi iertarea păcatelor, a fost rostit de către Prea Sfinţia Sa Paisie.

Textul Evangheliei, rânduit a se citi în a doua duminică a Postului Mare, înfăţişează una din minunile pe care le săvârşeşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ca de altfel, Scriptura arată faptele pe care Iisus Hristos le-a săvârşit pentru noi oamenii: vindecări minunate, tămăduiri, învieri din morţi, pentru a ne aduce la cunoştinţă că Iisus Hristos nu e doar Fiu al omului, ci e Fiul Lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria.

Astăzi auzim despre vindecarea unui slăbănog, am zice noi că nu este o minune aşa de mare, sau nu ni se pare atât de importantă, pentru a fi pusă în această perioadă a Postului Sfintelor Paşti, gândindu-ne la învierea fiului văduvei din Nain sau învierea ficei lui Iair, mai marele sinagogii, pentru că învierea din morţi a acestora, sau a lui Lazăr, e o minune mult mai mare şi mai importantă pentru credinţa noastră, decât faptul acesta al vindecării slăbănogului.
Şi slăbănogul de astăzi, neputincios fiind şi neputând să meargă, are cu el patru oameni care îl aduc înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Este lucru minunat ceea ce istoriseşte Evanghelia şi trebuie să luăm aminte că fiecare dintre noi trebuie să stăm înaintea Lui Dumnezeu, fiecare trebuie să facem în aşa fel încât să ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu. Şi totuşi, câteodată nu facem aceasta, datorită păcatelor noastre, datorită lipsei credinţei noastre, datorită lipsei de dragoste din partea noastră, a oamenilor, faţă de Dumnezeu.

Dar iată că prin rânduiala Lui Dumnezeu, avem în viaţa noastră posibilitatea ca, prin intermediul altora, să venim înaintea Lui Dumnezeu. Poate pare puţin lucru, dar e important că aceştia patru, care au lucrat pentru slăbănogul acesta, au făcut mare lucru aducându-l pe acesta înaintea Lui Dumnezeu.

Şi cei de lângă noi, din familiile noastre, pentru care ne rugăm şi care nu sunt în biserică, nu sunt pentru că noi înşine nu dăm dovadă de suficientă credinţă, nu dăm dovadă de suficientă dragoste, nu dăm dovadă de suficientă putere în a ne arăta pe noi înşine slujitori ai Lui Dumnezeu. Arătându-ne pe noi slujitori ai Lui Dumnezeu, şi cei de lângă noi, vor fi aduşi de către Duhul Lui Dumnezeu, înaintea Lui Dumnezeu.

Deci, mai întâi să ne gândim la faptul că a sta înaintea Lui Dumnezeu nu e uşor, nu e o întâmplare, ci o lucrare a voinţei noastre, a credinţei noastre şi, uneori, atunci când noi nu le avem pe acestea, e lucrarea celor dimpreună cu noi, a celor dimprejurul nostru, care se gândesc şi la noi, şi la mântuirea noastră. Iată deci că noi, credincioşii, împreună cu slujitorii Altarului, ne înfăţişăm înaintea Lui Dumnezeu. Dar, ca cei ce suntem botezaţi în numele Sfintei Treimi, ca cei care primim Darurile de la botez, avem datoria şi responsabilitatea ca şi pe ceilalţi care sunt botezaţi să îi aducem înaintea Lui Dumnezeu, adică la Biserică. Iar pe cei care nu sunt botezaţi, pe cei care nu au auzit de Dumnezeu, pe cei care nu au auzit de Iisus Hristos, ca Domn şi Stăpân al lumii acesteia, avem datoria să Îl facem noi cunoscut acestora, pentru ca ei, spune Iisus Hristos în Sfânta Scriptură, văzând credinţa noastră, să creadă şi ei. Spune Sfântul Ap. Pavel în Epistola I către Corinteni: “Dar ce este acolo şi ce este Babel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia. Eu am sădit acolo, am udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel, nici cel ce sădeşte nu este ceva, nici cel care udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. Cel care sădeşte şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va lua plata după osteneala sa, căci, noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem. Voi sunteţi ogorul Lui Dumnezeu, zidirea Lui Dumnezeu”. Iată deci că noi, care facem ceva pentru sufletele noastre şi ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu, sau facem ceva pentru cei din familiile noastre, sau pentru cei de lângă noi, prietenii sau vrăjmaşii noştri, pentru că ne-a poruncit Domnul Hristos să îi iubim şi pe aceştia, dacă facem ceva, ne asemănăm cu Pavel şi cu Apolo, care n-au făcut decât să semene şi să ude ogorul, dar Dumnezeu a făcut să crească. Iar Dumnezeu face astfel încât credinţa să crească în inima fiecăruia dintre noi. Dar această credinţă, fără voinţa noastră, fără dorinţa de a-I sluji Lui Dumnezeu, nu o vom avea niciodată; şi creşterea noastră va rămâne la nivelul la care ne-am născut din botez, întrucât neîmplinind poruncile Lui Dumnezeu, am rămas asemenea copiilor, din păcate, fără a creşte, nici duhovniceşte, nici din punctul de vedere al raţiunii noastre.

Aşadar să vedem, în toate cele pe care ni le rânduieşte Dumnezeu, Lucrarea Sa, alături de care trebuie să punem şi noi credinţa noastră. În Sfânta Evanghelie de la Luca se spune aşa: “Luaţi seama la voi înşivă şi să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste, ca o cursă, căci va veni peste voi, cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ”. Şi să fim cu luare-aminte la spusele Sfântului Ev. Luca: “Privegheaţi dar în toată vremea, rugându-vă, ca să vă întăriţi, să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului omului”; înaintea Fiului omului care are puterea de a ierta, pentru că, ne spune despre El Proorocul Isaia: “Eu sunt acela care şterge păcatele tale şi nu-şi mai aduce aminte de fărădelegile tale”. Deci iată că ceea ce proorocea Isaia săvârşeşte astăzi Mântuitorul Iisus Hristos cu slăbănogul, spunându-i: “Iertate îţi sunt păcatele tale”. Dar ceilalţi, care erau de faţă, nu au fost în stare să facă binele, nu au fost în stare să gândească pentru ce Hristos face aceasta. Şi au cugetat în inimile lor cele rele, nu cele bune ale Lui Dumnezeu, din pricina invidiei, din pricina egoismului, din pricina lipsei de dragoste şi din neştiinţă, pentru că dacă fariseii ar fi avut în vedere cuvântul lui Isaia, ar fi înţeles că Iisus Hristos, ca Fiu al Lui Dumnezeu, iartă păcatele, nemaiaducându-şi aminte de fărădelegile noastre.

Şi pentru că ne aflăm în Postul Sfintelor Paşti, începutul vieţii noastre duhovniceşti este acesta: să ne aşezăm înaintea Lui Dumnezeu. Şi dacă nu putem face aceasta datorită lipsei de dragoste, invidiei, egoismului, mândriei şi din neştiinţă, atunci se vor găsi preoţii, se vor găsi credincioşii, prieteni ai noştri, să ne ajute să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Iar după ce ne aşezăm înaintea Lui, plecându-ne mintea şi raţiunea noastră căzută în păcat, să Îi cerem Lui Dumnezeu să ne dăruiască iertare de păcate, pentru că această iertare pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu reprezintă şansa noastră de a ne naşte din nou şi a deveni fără de păcat.

Aşa cum s-a citit în Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, prin păcat a intrat moartea în lume. Iată că, mărturisind păcatele şi părăsindu-le, primim de la Dumnezeu iertarea, pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu prin intermediul preoţilor; căci nu putem să ne asemănăm cu ceilalţi fraţi care îşi spun şi ei creştini, dar spun că dobândesc iertarea de păcate de la un pom, sau de la o floare la care se spovedesc. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi oamenii şi comunicarea dintre noi, dintre slujitorii Altarului şi credincioşi este pusă de către noi înaintea LuiDumnezeu. Şi ne-a lăsat deci Dumnezeu puterea ca, mărturisindu-ne păcatele, să dobândim iertarea pentru păcatele pe care le-am săvârşit şi, părăsind păcatul, să ne naştem din nou, la o viaţă fără de păcat.

Şi care sunt aceia dintre noi care, cugetând la cele pe care Dumnezeu ni le dăruieşte, cugetând la frumuseţile care sunt în Raiul Lui Dumnezeu, vom încerca să stăm în păcat şi să nu dobândim Împărăţia Lui Dumnezeu?

Iar cele ce se întâmplă în societatea de astăzi sunt datorită faptului că lumea nu vede iubirea Lui Dumnezeu, nu vede faptul că Dumnezeu doreşte să fim fericiţi şi în pământul acesta şi în veşnicie.

Omul de astăzi, crezând că prin puterea sa poate dobândi ceva în lumea aceasta, se crede stăpân pe el însuşi, dar greşeşte, alegând să vieţuiască fără de Dumnezeu. Şi mai ales, sunt unii dintre noi care spun că nu au păcate; cele obişnuite zic ei, sau că nu au păcate. Dar spune Scriptura că “cel care spune lucrul acesta nebun este cugetând astfel de lucruri”.

Să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de cei care ne adresează cuvânt de învăţătură, prin care încercăm să dobândim mântuirea, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a lăsat puterea de a dezlega păcatele ce le înfăptuim în viaţa noastră, şi folosindu-ne de aceste daruri lăsate nouă de Dumnezeu, dobândim şi noi naşterea din nou.

Să Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne stea alături, şi ca Unul ce le vede pe toate pe care le ştim noi, pe care le mărturisim sau nu, văzându-le pe toate, Dumnezeu să ne călăuzească pe calea vieţii veşnice, spre dobândirea mântuirii. Amin.

Citeşte în continuare »
 • 20 Mar 2009
 • 376 vizualizari

Slujbă de pomenire a martirilor la Penitenciar

Luni 9 martie, de ziua Sfinţilor 40 de Mucenici, Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a vizitat Penitenciarul din Timişoara, împreună cu Doamna Ileana Silveanu şi alţi credincioşi, asistând la o slujbă de pomenire oficiată în celula condamnaţilor la moarte, azi cu statut de memorial. La eveniment a fost prezentă şi conducerea Penitenciarului.

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2009
 • 336 vizualizari

Participări ale ierarhilor

Duminică 8 martie, în Duminica Ortodoxiei, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu au făcut o vizită la Episcopia ortodoxă sârbă din Timişoara, unde s-au întâlnit cu Prea Sfinţitul Episcop Luchian al Budei şi administrator al eparhiei Timişoarei (Patriarhia Sârbă).

În ziua de 7 martie, Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a reprezentat Mitropolia Banatului la ceremonia hirotoniei şi instalării noului episcop romano-catolic al Oradiei, Prea Sfinţitul Laszlo Bocskei.

În ziua de 10 martie Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a participat în sala festivă a Consiliului Judeţean Timiş la ceremonia instalării noului prefect al judeţului Timiş, Domnul Mircea Băcală, ceremonie la care au mai luat parte oficialităţi locale şi centrale. Decretul numirii în funcţie a noului prefect a fost citit de Domnul Marius Martinescu, subsecretar de Stat.

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2009
 • 314 vizualizari

Duminica Ortodoxiei la catedrala mitropolitană

Duminică 8 martie s-a sărbătorit Duminica Ortodoxiei şi la catedrala mitropolitană din Timişoara. De dimineaţă s-a oficiat Sfânta Liturghie de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului împreună cu mai mulţi preoţi şi diaconi slujitori ai catedralei. Cuvântul de învăţătură i-a aparţinut Chiriarhului eparhiei. Acesta a arătat necesitatea păstrării şi întăririi dreptei credinţe, ca prim pas pe calea postului care duce la bucuria Învierii Mântuitorului. După cuvântul de învăţătură, mulţi credincioşi şi credincioase au primit Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. După rugăciunea amvonului, s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru toţi eroii şi martirii căzuţi pentru patrie şi credinţă în perioada regimului comunist, slujbă oficiată la propunerea Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din Timişoara. După Sfânta Liturghie s-a făcut anunţul privind colecta pentru Fondul Central Misionar.

În cadrul vecerniei de la orele 17, corul catedralei a interpretat un concert de imnuri religioase adecvate momentului.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2009
 • 331 vizualizari

Duminica Ortodoxiei în parohia Timişoara – Iosefin

În Duminica Ortodoxiei, 8 martie 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, Sfânta Liturghie în biserica parohiei Iosefin din Timişoara.

Soborul de preoţi slujitori ai acestei parohii l-a întâmpinat pe ierarh la orele 9.45, alături de credincioşii prezenţi.

În cadrul dumnezeieştii Liturghii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine numeroşi credincioşi şi copii. Teologul Constantin Diboş a fost hirotonit dicaon.

P.On. Părinte Ionel Popescu a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane pe care ierarhii o adresează fiilor Bisericii în această duminică, prima din Postul Mare.

Tot în această duminică a început colecta pentru Fondul Central Misionar. Anul trecut Biserica Ortodoxă Română a folosit pentru activitatea social-caritativă peste 9 milioane de euro, astfel încât 2,5% din polulaţia ţării a beneficiat de ajutorul bisericii.

În încheierea dumnezeieştii Liturghii, Prea Sfinţia Sa Paisie a adresat celor prezenţi în biserică rugămintea de a ajuta Fundaţia Filantropia Timişoara, prin completarea formularului 230, prin care 2% din impozitul pe venit luat de Stat pe anul 2008, să se îndrepte către activităţile social-caritative ale Fundaţiei Filantropia. Aceste declaraţii trebuiesc depuse la Administraţia Financiară până la termenul legal.

La final, Prea Sfinţia Sa a adresat credincioşilor un scurt cuvânt, cerându-i lui Dumnezeu “să ne binecuvânteze şi în această Duminică a Ortodoxiei; să rămânem tari în credinţă, iar voinţa noastră, după cum spunea Sfântul Pimen cel Mare, să o punem în lucrare înaintea Lui Dumnezeu, pentru ca voinţa noastră să devină convergentă cu voinţa Lui Dumnezeu şi nu un zid care să ne separe de Dumnezeu.”

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2009
 • 321 vizualizari

Liturghie arhierească la parohia Timişoara – Calea Lugojului

Duminică, 1 martie 2009, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul a vizitat şi a slujit, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, la parohia Timişoara – Calea Lugojului.

Ierarhul a fost întâmpinat de P. On. Pr. Ioan Bude, protopopul Timişoarei şi de către preoţii slujitori ai acestei parohii, precum şi de numeroşi credincioşi.

Biserica, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, a parohiei Timişoara – Calea Lugojului, situată în piaţa Badea Cârţan, se află în curs de pictare. De curând parohia a dobândit încă un preot slujitor în persoana părintelui Ioan Toie.

În cadrul Sfintei Liturghii credincioşii special pregătiţi s-au împărtăşit cu sfintele taine.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul a fost despre post şi postire.

Prima poruncă pe care Dumnezeu o dă omului e cea către Adam şi Eva: să postească dacă doresc să rămână în Rai. Izgonirea lui Adam din rai e aşezata în duminica dinaintea începerii Postului Mare pentru a ne aduce aminte că prin mâncare, vrăjmaşul i-a scos pe Adam şi pe Eva din Rai. Şi postul nu e o alegere, ci o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă pentru ca să fim vii.

Totuşi Dumnezeu ne oferă libertatea de a alege ce vrem să facem cu viaţa noastră. Însă în această libertate suntem şi responsabili. Pentru iresponsabilitate vom da răspuns la Judecata Mântuitorului Hristos. Din păcate, felul în care trăim şi se manifestă societatea astăzi, ne arată că suntem departe nu doar de învăţătura lui Dumnezeu, suntem departe şi de ceea ce a creat Dumnezeu când l-a facut pe om.

Înşelându-ne soţiile sau soţii, jignindu-i pe cei de lângă noi şi călcându-i în picioare, dorind doar să strângem bani pentru a ne simţi mai puternici, ca şi cum am stăpâni lumea, uitând că urmează să murim şi noi cândva, arătăm că suntem asemenea nebunului care adunându-şi comori vrea să se veselească şi să bea, uitând să iubească pe cel de lângă el, uitând că e dator să îi slujească lui Dumnezeu şi uitând că va veni vremea să se întâlnească cu Dumnezeu. Şi noi, orice funcţie am avea, ne vom întâlni cu Hristos, dacă nu aici în Sfânta Împărtăşanie în biseriă, ne vom întâlni cu Hristos după moartea noastră şi va terbui să-i dăm răspuns pentru felul în care noi nu am găsit de cuviinţă să trăim viaţa care ne-a fost dată în pământul acesta.

Uităm că suntem oameni purtători de suflet şi că nu avem doar raţiune şi logică. Atunci când se îndrăgostesc doi tineri unul de altul, sufletul e cel care ne spune dacă iubim sau nu pe cel de lângă noi, sufletul e cel care ne spune dacă urâm sau nu pe cel de lângă noi. Acest suflet, noi îl asuprim şi îl chinuim astăzi, prin păcatele noastre, prin neştiinţa şi indiferenţa noastră, dar să luăm aminte că indiferenţa şi neştiinţa sunt păcate pe care Dumnezeu nu le iartă.

Iar dacă noi prin libertatea dăruita de Dumnezeu alegem a trăi în păcat, noi înşine ne scoatem din Împărăţia lui Dumnezeu. Ştim ce se întamplă în şcoli, ce fac copiii nostri: e mult mai uşor să se drogheze, să desfrâneze, fetele foarte tinere să rămână însărcinate, parinţii să nu răspundă nevoilor copiilor şi să nu se intereseze de copii, ducându-se la servici şi dându-le bani să facă ce vor. Aşa cum sunt copiii nostri, aşa suntem şi noi, aşa cum ne creştem copiii astăzi, aşa va fi societatea de mâine, dacă nu ne ascultă şi nu ne respectă astăzi, nu o vor face nici mâine.

Spunem de multe ori că nu conteaza ce punem în gură ci ceea ce scoatem din gură pentru a ne motiva în a nu ţine post. Pericopa evanghelică citită nu spune să postească numai părinţii şi copiii să nu postească, întrucât, spunem noi, ei nu ar avea păcate. În viaţă aceasta putem trăi ca şi cum am fii proprii stăpâni, uitând că fiecare dintre noi murim şi că în faţa morţii toţi suntem egali. Omul e dator cu o moarte pentru că Dumnezeu nu a lăsat păcatul fără de pedeapsă. Dar învăţându-i pe copiii noştri să postească, le vom da puterea de a fi nemuritori, de a nu se supune firii trupului, le vom da puterea de a se ridica la înălţimea petrecerii vieţii împreună cu Dumnezeu.

Datori suntem să îi învăţăm pe copiii noştri ce trebuie să facă şi cum trebuie să se raporteze la Biserică, nu ca la o clădire frumoasă sau mai puţin frumoasă, la nişte ziduri, ci la Biserica al cărei cap este Hristos şi ale cărei mădulare suntem fiecare dintre noi. Dacă vrem să vedem oameni nemuritori, îi găsim între sfinţii lui Dumnezeu – şi ei sunt nemuritori, căci ne rugăm lor ca unor vieţuitori împreună cu Dumnezeu. Să ne rugăm la Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, care e făcător de minuni pentru că a aflat har înaintea lui Dumnezeu. Dacă vom încerca să ajungem la măsura vieţuirii sfinţilor şi noi vom rămâne nemuritori.

Să ne binecuvânteze Dumnezeu pe toţi şi Postul Sfintelor Paşti să ne fie spre întărire, spre luminare, spre întoarcerea în Raiul lui Dumnezeu, spre curăţirea minţii şi a inimii noastre, spre întărirea trupurilor noastre neputiincioase, spre vindecare de boli şi spre bucuria împreună-petrecerii cu Hristos. Amin.

Citeşte în continuare »
 • 3 Mar 2009
 • 341 vizualizari

O nouă etapă în implementarea proiectul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”

În cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, se continuă proiectul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”, care parcurge o nouă etapă privind implementarea sa la nivelul parohiilor.

Dacă în lunile precedente preoţii din cele cinci protopopiate ale eparhiei au participat la cursurile de instruire şi au primit informaţii privind conţinutul tematic al catehezelor, metodele utilizate în predarea cunoştinţelor biblice, modul de atragere şi stimulare a copiilor, modul de organizare a grupelor catehetice, precum şi modalităţile de evaluare şi evidenţă catehetică, începând cu această lună, preoţii implicaţi în programul catehetic îşi vor putea împărtăşi din experienţa lor acele strategii care conduc la reuşită în acţiune, participând lunar la activităţi catehetice demonstrative, susţinute la parohiile unde acest proiect deja se derulează. O asemenea activitate se va desfăşura joi, 26 februarie 2009, începând cu ora 10 la parohia Giarmata din protopopiatul Timişoara.

Această activitate va fi susţinută de către P.C. Pr. Ştefan Marcu, responsabil cu cateheza parohială în cadrul protopopiatului Timişoara. La ea va participa un grup de copii din localitate, precum şi 20 de preoţi din parohiile învecinate. Din partea Centrului eparhial vor fi prezenţi Preoţii consilieri Zaharia Pereş şi Sorin Lungoci.

Acţiunea se înscrie în calendarul de implementare a proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” în parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Citeşte în continuare »
 • 25 Feb 2009
 • 494 vizualizari

Noi investiţii în “Casele de tip familial” ale Arhiepiscopiei Timişoarei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului începând cu anul 2001, Sectorul social al Arhiepiscopiei ortodoxe a Timişoarei, coordonat în prezent de Părintele Consilier Cristian Pavel, în cadrul programului „Lăsaţi copiii să vină la mine”, destinat copiilor aflaţi în dificultate, a dezvoltat mai multe proiecte pentru nevoile copiilor abandonaţi proveniţi din centrele de plasament, a copiilor aflaţi în asistenţă maternală, a copiilor seropozitivi, a celor cu deficienţe psiho-somatice şi a copiilor săraci. Acest program s-a concretizat printr-o strânsă colaborare cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Timiş, în următoarele proiecte:

– Casa de copii de tip familial „Diaconiţa Febe” din cartierul timişorean Mehala, unde, de la inaugurare până în prezent, au fost cazaţi 10 copii proveniţi din centre de plasament, cărora li s-au asigurat condiţii de viaţă specifice unei familii, întrucât au fost integraţi în familia preotului Daniel Sabău şi a soţiei sale Mirela, ce le acordă o grijă deosebită; de curând, aici s-au finalizat ample lucrări de renovare şi extindere în valoare de peste 50.000 de lei, asiguraţi de Centrul Eparhial;

– Casa de copii de tip familial „Sf. Anastasia”, localizată în Topolovăţu Mare, ce are ca beneficiari 6 copii, coordonaţi de pr. Ioan Săvescu şi familia sa, împreună cu asistenţii maternali Alin şi Liliana Curic;

– Casa de copii de tip familal din localitatea Alioş care funcţionează după aceleaşi principii;

– Centrul comunitar „Speranţă în viitor”, inaugurat în anul 2003 în Timişoara, care este un centru de sprijin pentru copiii infectaţi cu HIV din întregul judeţ Timiş. Acest centru, coordonat de Pr. Alin Cuza oferă consiliere psihologică şi asistenţă spirituală unui număr de 65 de beneficiari, iniţiază diverse activităţi de prevenţie a infecţiei cu SIDA în licee, împreună cu un specialist al Direcţiei Sanitare, precum şi susţine reintegrarea acestor tineri în sistemul de învăţământ. Toate cheltuielile aferente sunt suportate de Centrul Eparhial Timişoara iar specialiştii sunt angajaţi în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Timiş.

Citeşte în continuare »
 • 24 Feb 2009
 • 502 vizualizari

Liturghie arhierească la parohia Alioş, protopopiatul Timişoara

Duminică, 22 februarie 2009, în duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, în parohia Alioş, protopopiatul Timişoara.

La Sfânta Liturghie credincioşii parohiei au umplut biserica pentru a participa la slujbă şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură al ierarhului.

Prea Sfinţia Sa a vorbit despre ce înseamnă Dreapta Judecată şi cum să ne pregătim pentru ea, împlinind cele ce ne-a învăţat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, învăţături păstrate în Tradiţia Bisericii noastre Ortodoxe şi propovăduite de slujitorii altarului.

Mântuitorul ne învaţă să nu judecăm pe nimeni, ca să nu fim judecaţi, căci, din cauza păcatelor, judecata noastră este strâmbă şi subiectivă, iar “în mintea strâmbă şi lucrul drept se strămbâ”(Pr. Arsenie Boca). Să îi slujim lui Hristos în Duh şi în Adevăr, luându-L ca exemplu: să postim, căci rolul postului în viaţa credincioşilor ortodocşi este de a curăţi sufletele şi trupurile de păcate; să ne rugăm, să fim iertători şi binefăcători aproapelui nostru, să nu ne ferim de Sfânta Taină a mărturisirii păcatelor, pentru a ne face lăcaş şi a ne uni pe deplin cu Domnul Hristos prin împărtaşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, Cel Ce se jertfeşte pentru fiecare dintre noi, pentru iertarea pacatelor noastre, în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii, prin Sfânta Euharistie.

Să o cinstim cum se cuvine pe Maica Domnului ca pe cea aleasă dintre toate femeile pentru a-L naşte pe Hristos, Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru; şi nu ca pe o femeie oarecare, ea fiind adusă la templu de către părinţii săi şi închinată Domnului, la vârsta de 3 ani. Să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, fără să ne fie ruşine şi fără să ne ascundem de privirile celor din jur. Să-i cinstim cum se cuvine pe sfinţii lui Dumnezeu şi să-i chemăm în rugăciuni, să ne fie mijlocitori către Dumnezeu. Să nu uitam să îi pomenim în rugăciuni pe cei ce ne-au cerut să ne rugam pentru dânşii şi pentru cei ce nu au cine să îi pomenească.

Să-i cerem lui Dumnezeu putere, credinţă, nădejde şi dragoste, să-i mulţumim pentru darurile pe care le revarsă asupra noastră, caci Hristos este binevoitor şi iertator şi doreşte fericirea noastră şi pe pământul acesta şi în viaţa cea veşnică.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2009
 • 323 vizualizari