Concerte de colinde

Parohia Timişoara Iosefin a organizat Duminică 14 decembrie concertul de colinde sub genericul „Vestim Naşterea”, ajuns la ediţia a V-a. Concertul a avut loc în biserica parohială şi a fost susţinut de următoarele formaţii corale: corul mixt „Doina Banatului” al parohiei Timişoara Iosefin dirijat de Cătălina Puta, Silviu Sârbu şi Nicolae Şincari, corul mixt „Theophora Dacica Timisiensis” al parohiei Timişoara Zona Dacia dirijat de Florin-Ionuţ Filip, grupul vocal „Doina” al clasei de etnografie şi folclor de la Şcoala populară de artă din Timişoara dirijat de Livia Ilcău şi corala bărbătească „Epifania” a protopopiatului ortodox român Timişoara dirijată de prof. Florin-Nicolae Şincari.

În catedrala mitropolitană vor avea loc concerte de colinde în întâia zi de Crăciun – 25 decembrie – după slujba vecerniei (17:30), la care îşi va aduce contribuţia corul catedralei mitropolitane dirijat de Părintele Dan Dragomir şi în ziua a doua – 26 decembrie – tot după slujba vecerniei (17:30), la care îşi va aduce contribuţia corul „Ion Românu” al Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, dirijat de Maestrul Lucian Ohiţa.

Citeşte în continuare »
 • 21 Dec 2008
 • 377 vizualizari

Alaiul colindătorilor la Mitropolia Banatului

În fiecare an Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă organizează Alaiul colindătorilor ca o frumoasă tradiţie de sărbători.

Astfel peste 600 de colindători conduşi de fanfara Pro Amiciţia din Timişoara şi profesorul Ciprian Cipu – director al Centrului de Cultură şi Artă au poposit câteva ore la sediul Centrului mitropolitan unde au fost întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului şi de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Paisie Lugojanul alături de colaboratorii Centrului eparhial. Fiecare grup de copii a interpretat câteva colinde, după care au fost binecuvântaţi de Părintele Mitropolit şi cinstiţi cu obişnuitele daruri de sărbători.

Printre colindători a fost fanfara de copii din Seluş, un cor din Valea Timocului şi un altul din Voevodina, Serbia.

Ca o premieră, în acest an s-a oferit un exemlar din cartea Urmarea lui Hristos fiecărui participant, ca un îndemn pentru sărbătoarea Naşterii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 19 Dec 2008
 • 406 vizualizari

Şedinţa Adunării Eparhiale pe anul 2008

Sâmbătă 13 decembrie de la orele 8:30 a avut loc la sediul Centrului eparhial din Blv. C.D. Loga nr. 7, şedinţa Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, asistat de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu. În cadrul acesteia s-a dat citire Raportului general de activitate pe anul 2008 în cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei.

După citirea raportului deputaţii eparhiali s-au retras pe comisiile de lucru unde au analizat fiecare aspect al vieţii bisericeşti din eparhie; apoi care s-au reîntrunit în plen şi au avut loc luări de cuvânt şi propuneri pe marginea aspectelor prezentate în raportul general.

La finele şedinţei s-a întocmit obişnuitul proces-verbal cu propuneri pentru dinamizarea vieţii religioase a eparhiei.

Citeşte în continuare »
 • 15 Dec 2008
 • 313 vizualizari

Eveniment bisericesc la Gyula – Ungaria

Joi 11 decembrie a avut loc la sediul Episcopiei Ortodoxe Române de la Gyula – Ungaria, simpozionul cu tema „Mitropolitul Andrei Şaguna, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române şi a culturii româneşti”, cu prilejul împlinirii anul acesta a 200 de ani de la naşterea marelui ierarh ardelean.

Evenimentul a fost organizat prin osârdia Prea Sfinţitului Episcop Siluan Mănuilă de la Gyula, la el participând ca delegat al Arhiepiscopiei Timişoarei, Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

Citeşte în continuare »
 • 11 Dec 2008
 • 507 vizualizari

Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei pe anul 2009

La Editura „Învierea” şi tipografia arhidiecezană din Timişoara a apărut un nou număr al Calendarului Arhiepiscopiei Timişoarei tip almanah, cel pe anul 2009. Realizat în condiţii grafice deosebite, Calendarul a fost alcătuit de P.On. Părinţi Marius Florescu şi Adrian Carebia de la Biroul de presă al Centrului eparhial, sub coordonarea P.On. Părinte Zaharia Pereş, consilier cultural la Centrul eparhial.

Din cuprins semnalăm: Cuvântul înainte al Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, Calendarul bisericesc pe anul 2009 cu rânduieli tipiconale, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Arhiepiscopiei Timişoarei, Actualitatea Sfintei Scripturi, Biserica în modernitate, Comemorarea Revoluţiei noastre şi Lecturi duhovniceşti. Calendarul tip almanah se va găsi spre comercializare la toate standurile de obiecte bisericeşti din cuprinsul eparhiei, precum şi la biserici şi mănăstiri.

Citeşte în continuare »
 • 11 Dec 2008
 • 408 vizualizari

Şedinţa anuală a Adunării Eparhiale

Sâmbătă 13 decembrie de la orele 8:30 se va întruni la sediul Centrului eparhial din Blv. C.D. Loga nr. 7, Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei, în obişnuita şedinţă anuală de lucru, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, asistat de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu. În cadrul acesteia se va da citirii Raportul general de activitate pe anul 2008 în cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Ea se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi credincioşilor, în număr de 30, aleşi pe o durată de 4 ani. Membrilor Adunării Eparhiale li se adaugă consilierii şi angajaţii clerici cu diferite încredinţări la Centrul eparhial, protopopii, reprezentanţii şcolilor de învăţământ teologic, catedralei mitropolitane, mănăstirilor, asociaţiilor bisericeşti, ş.a.

Adunarea Eparhială va începe în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane prin oficierea slujbei de Te-Deum.

Citeşte în continuare »
 • 9 Dec 2008
 • 351 vizualizari

Activităţi corale în catedrală

Sâmbătă 6 decembrie răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie oficiată în catedrala mitropolitană au fost date de corul Facultăţii de Teologie din Timişoara condus de P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Belean. Duminică 7 decembrie, după slujba vecerniei, acelaşi cor a interpretat un concert de colinde specifice perioadei în care ne aflăm.

Citeşte în continuare »
 • 8 Dec 2008
 • 409 vizualizari

Sesiune de formare

Marţi 25 noiembrie a avut loc la biserica parohiei Timişoara Freidorf, protopopiatul Timişoara, o sesiune de formare şi iniţiere a unui grup de preoţi din protopopiatul Timişoara, în programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”. Cu acest prilej P.C. Părinte Sorin Vasiu a susţinut o cateheză, având invitaţi elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 29. Din partea Centrului eparhial a participat P.On. Părinte consilier Sorin Lungoci, responsabil cu implementarea proiectului la nivel de eparhie.

Citeşte în continuare »
 • 8 Dec 2008
 • 353 vizualizari

Liturghie arhierească în parohia Timişoara – Zona Dacia

Duminică, 7 decembrie 2008, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul a vizitat canonic parohia Zona Dacia din Timişoara şi a slujit sfânta liturghie în biserica parohială.

Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat de preoţii slujitori ai acestei parohii iar preotul paroh, P. On. Dr. Ioan Bude, protopopul Timişoarei, a rostit cuvântul de întâmpinare în care a exprimat bucuria cu care întreaga parohie îşi primeşte oaspetele.

Numeroşi credincioşi, între care nu puţini copii şi tineri au asistat la sfânta liturghie, au ascultat cuvântul de învăţătură şi s-au împărtăşit la momentul potrivit cu sfintele taine.

Cuvântul de învăţătură din cadrul dumnezeieştii liturghii a accentuat necesitatea rectitudinii morale a fiecărui credincios, a unei vieţi curate şi drepte înaintea lui Dumnezeu. Biserica ne pune înainte postul, rugăciunea, spovedania şi împărtăşania ca mijloace de curăţire sufletească şi căi de îndreptare sufletească a fiecăruia dintre noi.

Citeşte în continuare »
 • 8 Dec 2008
 • 370 vizualizari

Liturghie arhierească la parohia Fabric Vest

Duminică, 30 noiembrie 2008, de sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul a vizitat şi a slujit, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, la parohia Timişoara Fabric Vest.

Ierarhul a fost întâmpinat de preotul paroh, prof. dr. Constantin Jinga, alături ce ceilalţi preoţi slujitori, precum şi de numeroşi credincioşi. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de părintele Jinga care s-a referit la chemarea specială pe care Mântuitorul Hristos o adresează fiecărui credincios în parte de a-L urma şi de a-şi consacra întreaga viaţă slujirii lui Dumnezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii mulţi copii au fost aduşi de părinţi ca să fie împărtăşiţi cu sfintele taine.

În cuvântul pe care Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanul l-a rostit la încheierea sfintei liturghii a încurajat împărtăşirea copiilor cu Hristos împreună cu părinţii lor, nu separat, pentru a trăi o viaţa complet unită cu Dumnezeu.

Citeşte în continuare »
 • 1 Dec 2008
 • 402 vizualizari