Examen de selecție pentru ocuparea posturilor clericale vacante din mediul urban

Având în vedere vacantarea posturilor de preot paroh de la Parohiile Timişoara-Aeroport și Recaș I, Protopopiatul Timişoara II, precum și a postului de preot coslujitor de la Parohia Timișoara-Tipografilor, Protopopiatul Timișoara II, la Centrul eparhial din Timișoara s-a desfășurat astăzi, 6 martie, potrivit Statutului de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr. 3227/1991 şi 511/1992, examenul de selecție pentru ocuparea posturilor clericale respective. La acest examen s-au înscris următorii preoți: pr. Nicolae Lupșescu (Parohia Beregsău Mic), pr. Doru Melinescu (Parohia Bocșa Vasiova – Episcopia Caransebeșului) și pr. Constantin Timariu (Parohia Berini).

După desfăşurarea probei liturgice, ce a constat în slujirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfințite în biserica Parohiei Timișoara-Iosefin, a avut loc, în Sala festivă a Centrului eparhial, examenul propriu-zis, ce a constat din: o probă scrisă din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi al Îndrumărilor misionare; o probă orală constând în susţinerea unei predici şi a unei cateheze, potrivit tematicii de examen; susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi administrative-gospodăreşti, culturale și social-filantropice, desfăşurată în ultimii 5 ani de pastorație.

În urma probelor scrise şi orale, comisia de examinare, formată din profesori de teologie de la specializarea de Teologie Ortodoxă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara și prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pr. Doru Melinescu a obținut media generală 9, 50, pr. Nicolae Lupșescu – 9, 13, iar pr. Constantin Timariu – 8, 83.

Citeşte în continuare »
 • 6 Mar 2018
 • 1,311 vizualizari

Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei 2018

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la editura Învierea a apărut Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei 2018. Cele 290 de pagini conțin calendarul ortodox anual, organizarea Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Ortodoxe Române și a Arhiepiscopiei Timișoarei. De asemenea, două fascicole de articole sunt grupate pe teme de interes în anul 2018: Anul omagial al Marii Uniri și împlinirea a 25 de ani de la înființarea Facultății de Teologie din Timișoara. Almanahul se poate achiziționa de la pangarul catedralei mitropolitae din Timișoara și de la parohii.

 

Citeşte în continuare »
 • 6 Mar 2018
 • 441 vizualizari

Bucurii duhovnicești pentru enoriașii Parohiei Timișoara-Calea Aradului

Un număr mare de credincioși timișoreni au participat, în Duminica a doua din Sfântul și Mare Post, la Sfânta Liturghie, oficiată în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Timișoara-Calea Aradului. Împreună cu ei s-a rugat și Întâistătătorul Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, care, la finalul sinaxei euharistice, a rostit un cuvânt de învățătură, reliefând sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică, ce relatează minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Marcu 2, 1-12).

În acest sens, vorbind despre importanța mărturisirii păcatelor, ca reașezare în demnitatea filiației cu Dumnezeu dobândite prin Botez, Părintele Mitropolit a spus: „cei patru bărbați nu l-au lăsat pe paralitic în groapă, ci l-au înălțat la cer, în fața lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Văzându-l Hristos, i-a zis: <<Fiule, iertate îți sunt păcatele tale>>! Observăm că slăbănogul, fiind grav bolnav, n-a putut să-I spună nimic lui Hristos. Cu toate acestea, Hristos îi iartă păcatele. Vedem că slăbănogul, care zăcea bolind de foarte mulți ani, nu-L contrazice pe Hristos nici din grai, nici din mână. El și-a recunoscut păcatele, și le-a asumat, iar recunoștința păcatelor i-a fost socotită de Hristos drept mărturisire. De aceea vă îndem pe toți, până mai puteți grăi și veni la Sfânta Biserică, să-i spuneți duhovnicului și să-I mărturisiți lui Dumnezeu păcatele voastre, căci iertarea aduce sănătate trupească și sufletească, precum și mântuirea veșnică”.

La final, părintele paroh Iosif Hânda a mulțumit Mitropolitului Banatului pentru bucuria duhovnicească adusă clericilor și enoriașilor parohiei în acest timp al postului.

***

În Duminica a doua din Postul Mare, Biserica a rânduit să fie pomenit un mare teolog al luminii necreate și un atlet al spiritualității isihaste răsăritene, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pentru a ne arăta că dreapta credință pe care am prăznuit-o, în mod deosebit, în duminica anterioară nu este o credință teoretică, raționalizată, ci o credință întrupată, trăită și experiată, prin care credinciosul ortodox primește lumina slavei dumnezeiești și viața veșnică. Prin trăirea, în mod intens, a dreaptei credințe, sufletul creștinului primește luminare și curățire de păcate. Prin aceasta se arată, în mod vădit, că dreapta credință este o credință transfiguratoare și îndumnezeitoare.

Pe de altă parte, pomenirea unui teolog al luminii dumnezeiști într-o perioadă de post, ne arată că timpul postului este timp de luminare a sufletului, prin mărturisirea păcatelor, prin fapte bune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Așadar, perioada Sfântului și Marelui Post este o perioadă în care adunăm în suflet multă lumină din lumina Sfintelor Scripturi, din lumina Sfintelor Taine și din lumina faptelor bune. Cu fiecare cuvânt pe care-l auzim din Sfânta Scriptură, cu fiecare rugăciune, cu fiecare împărtășire din Sfintele Taine, ne luminăm duhovnicește mintea și inima, pentru a primi, în mod plenar, Lumina luminii. Ca atare, prin pomenirea Sfântului Grigorie Palama, teologul luminii și al slavei lui Hristos, în Duminica a doua din Postul Paștilor, Biserica ne îndreaptă spre lumina Învierii lui Hristos sau spre lumina cea neînserată din Împărăția eshatologică, pe care o binevestește și anticipează sărbătoarea Luminii.

Citeşte în continuare »
 • 5 Mar 2018
 • 761 vizualizari

Duminica a 2-a din Postul Paștilor la Parohia Timișoara Viile Fabric

În Duminica a 2-a din Postul Paștilor, Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Paisie Lugojanul a săvârșit sfânta și dumnezeiasca Liturghie la Parohia Timișoara-Viile Fabric, fiind întâmpinat, încă de la orele dimineții, de părintele paroh Marius Sfercoci, dimpreună cu preoții co-slujitori ai parohiei și credincioșii prezenți.

În cadrul Sfintei Liturghii, a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, numeroși credincioși au primit, la momentul Sfintei Împărtășanii, Trupul și Sângele Domnului.

Preasfinția Sa, în cuvântul de învățătură, a explicat fragmentul evanghelic de la Sfântul Ev. Marcu 2,1-12, ce prezintă vindecarea slăbănogului din Capernaum, evidențiind modul în care omul, în diferitele stări ale vieții sale, alege să se înfățișează înainte lui Dumnezeu, încercând să dobândească harul, mila și ajutorul ceresc, prin care să-și restaureze propria viață. De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre viața, opera și misiunea Sfântului Grigore Palama, un sfânt al cărui nume se leagă în special de precizarea învăţăturii despre harul necreat, cunoaşterea nemijlocită a lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului, subliniind „luptele” pe care acesta le-a purtat cu ereticii vremii, învredniciindu-se de marele dar al arhieriei, ocupând însemnatul scaun al Tesalonicului, pe care l-a păstorit cu multă demnitate.

În continuare, Preasfinția Sa,î a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan, pentru preoții slujitori și credincioșii parohiei, mulțumind din partea Înaltpreasfinției Sale, pentru implicarea parohie în organizarea Olimpiadei Județene de Religie, desfășurată sâmbătă, 3 martie a.c., la Școala gimnazială nr. 7 –  „Sfânta Maria”, din Timișoara, prin oferirea unei mese calde tuturor elevilor participanți.

Parohia Timișoara-Viile Fabric a luat ființă în anul 1934, funcționând pentru început într-o sală de clasă amenajată în interiorul Școlii din cartier, ca mai apoi în anul 1939 să se târnosească prima biserică construită într-o dimensiune redusă, de către Preasfințitul Părinte Dr. Andrei Mageru, Episcopul Aradului. Biserica actuală, rezidită în perioada 1986 – 1993, sub păstorirea preotului Mihai Pop, a fost târnosită de către vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae al Banatului, în anul 1997.

Citeşte în continuare »
 • 5 Mar 2018
 • 566 vizualizari

Un gând de pios pentru un cleric pios: Părintele dr. Teodor Baba (1950-2017)

Se împlinește pe data de 5 martie a.c., un an de la trecerea la Domnul a părintelui prof. univ. dr. Teodor Baba, de la Facultatea de Teologie din Arad, înveșnicit tocmai în ziua sa onomastică, Sfântul Teodor, sfânt prăznuit în prima sâmbătă a Postului Sfintelor Paşti.

Părintele Teodor Baba s-a născut la 4 ianuarie 1950 la Sântana, judeţul Arad. În perioada 1965-1968 a urmat cursurile Şcolii de Arte şi Meserii din Arad, iar apoi cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Caransebeş (1968-1973). După absolvire, s-a înscris la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, a cărui cursuri le-a frecventat între anii 1974-1978.

Citeşte în continuare »
 • 4 Mar 2018
 • 284 vizualizari

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie, la Timișoara

Sâmbătă, 3 martie, la Şcoala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria” din Timişoara a avut loc etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie. În acest an, la faza judeţeană s-au înscris peste 300 de elevi din clasele VII-XII, din 80 de unități de învățământ de pe raza judeţului Timiş.

Citeşte în continuare »
 • 3 Mar 2018
 • 650 vizualizari

Ziua Porților deschise la Școala Sfântul Antim din Timișoara

La Şcoala Gimnazială “Sfântul Antim Ivireanul” din Timişoara s-a desfășurat și în acest an proiectul Ziua Porților Deschise, ajuns la cea de-a VI-a ediție. 

Citeşte în continuare »
 • 2 Mar 2018
 • 329 vizualizari

Debutul conferințelor prepascale la Timișoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului în perioada  1 martie – 29 martie se vor desfășura la Timișoara ciclul de conferințe prepascale sub genericul: Unitatea credinţei în Duhul Sfânt.

Citeşte în continuare »
 • 2 Mar 2018
 • 539 vizualizari

Ateliere de creație cu prilejul zilei de 1 Martie

Copiii care frecventează Centrul de zi Antimis din Timișoara au participat săptămâna aceasta la activități de dezvoltare a abilităților manuale și exprimarea creativității, pregătindu-se pentru întâmpinarea primăverii. În cadrul atelierelor de creație, micii artiști au confecționat din materiale reciclabile felicitări și mărțișoare, atrăgând astfel atenția asupra importanței protecției mediului înconjurător și oferind, prin produsele confecționate de ei cu ocazia zilei de 1 Martie, surprize famililor lor.

„Educația nonformală organizată în centrul de zi, în afara sistemului școlar, formează o punte între cunoștințele predate la școală și punerea lor în practică. Acest tip de instruire stimulează dezvoltarea și dorința de a cunoaște. Familiile din care provin beneficiarii centrului nu au resurse educaționale și materiale pentru a oferi acest tip de sprijin copiilor, motiv pentru care astfel de servicii la nivel de comunitate sunt foarte importante”, a menționat Claudia Bencec, coordonatorul Centrului de Zi „Antimis”.

În cadrul centrului, 25 de copii din familii cu posibilități material precare sau aflaţi în risc de abandon şcolar beneficiază zilnic de o masă caldă şi o gustare rece, sprijin în efectuarea temelor şi meditaţiilor pentru scăderea riscului de eşec şcolar, precum și pentru prevenirea separării copilului de familie. De asemenea, copiii primesc şi burse sociale, rechizite şi materiale didactice. În cadrul centrului, beneficiarii, supravegheați și sprijiniți de 1 profesor și/sau 2 animatori socio-educativi, participă la diverse activităţi de petrecere a timpului liber, de formare a deprinderilor practice, de dezvoltare a abilităților de comunicare și de relaționare şi, nu în ultimul rând, de întreţinere a spaţiului personal. Centrul beneficiază de subvenție din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială nr. 7762/21.12.2017, încheiată cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara conform Legii 34/1998. Datorită acestei colaborări, calitatea serviciilor a crescut considerabil, acest lucru fiind vizibil în rezultatele școlare ale copiilor și nivelul de mulțumire al părinților.

Un mărțișor pentru ajutorarea copiilor cu dizabilități din Timișoara

Există o frumoasă tradiție ca, spre finalul lunii februarie, tinerii grupului catehetic „Preot Ioan Imbroane” al Parohiei Timișoara-Iosefin să se reîntâlnească în atelierul de creații din incinta Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități „Podul lung” din Timișoara, pentru a confecționa diferite ornamente specifice primăverii.

Întrucât urmează o perioadă dedicată în mod special mamelor, doamnelor și domnișoarelor, sub îndrumarea personalului din cadrul Centrului, grupul de tineri au confecționat mărțișoare și brățări. În prima duminică din Sfântul și Marele Post, când este necesară manifestarea credinței prin fapte de milostenie creștină, toate obiectele confecționate au fost expuse în pridvorul bisericii Parohiei Timișoara-Iosefin, unde cei doritori au putut achiziționa, ajutând astfel copiii cu dizabilități aflați în evidența centrului. Fondurile strânse vor fi donate centrului, care, prin serviciile de zi, asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Pe parcursul anului, tinerii acestui grup catehetic se implică în diverse și multiple activități de voluntariat atât în spațiul ecclezial, cât și la cantina socială a parohiei, concretizându-și, nu de puține ori, această activitate de interes public, din proprie inițiativă, în folosul altora, fără să primească vreo contraprestație; voluntariatul fiind însușirea sine qua non a acestor tineri filantropi.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” din Timișoara a luat fiinţă în anul  1992, la iniţiativa familiilor copiilor cu handicap, reuniţi sub egida Societăţii Române „Speranţa”, cu sprijinul WACR Olanda, „Lebenshilfe” Salzburg, „Hilfe fur Kinder” şi Crucea Roșie Daneză. Din 1993 centrul a fost preluat de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Timiş, iar începând cu anul 2000 este finanţat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Din 2006, Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Podul Lung”, face parte din organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară. Centrul are ca scop/misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor cu dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităti de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2018
 • 322 vizualizari

Întrunirea Consiliului Eparhial la Timișoara

Joi, 1 martie 2018, la sediul Reședinței mitropolitane din Timișoara s-a întrunit, în ședință de lucru, Consiliul Eparhial sub președinția Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, asistat de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Au participat la ședință membrii clerici și mireni ai Consiliului Eparhial, clericii din administrația eparhială, iar ca invitați, părinții protopopi. 

Constatându-se prezența regulamentară pentru a aduce hotărâri valabile, după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, s-a trecut la ordinea de zi, care a cuprins probleme curente ale secțiilor administrativ-bisericească, culturală, asistenţă socială şi patrimoniu.

La secția adminitrativ-bisericească a fost prezentat Actul Cancelariei Sfântului Sinod nr.9296/2017 privind calendarul alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, pentru perioada 2018-2022, precum și Decizia Patriarhală nr.1/2018 privind dizolvarea Adunării Eparhiale, care a funcționat în perioada 2014-2018 și desfășurarea alegerii membrilor clerici și mireni în Adunările Eparhiale, pentru perioada 2018-2022.

La propunerea Părintelui Mitropolit Ioan s-a horărât ca Eparhia noastră să majoreze sprijinul financiar pentru lucrările de la Catedrala Mântuirii Neamului; de asemenea, au fost aprobate propuneri referitoare la încadrarea de personal neclerical.

Secția culturală a adus în atenție aspecte privind „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri” în Eparhia Timișoarei. În acest sens a fost prezentat programul conferinţelor prepascale din perioada 1-29 martie, organizate la Centrul Eparhial, sub genericul:  ,,Unitatea credinţei în Duhul Sfânt”, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara; Simpozionul Internaţional de Teologie de la Mănăstirea Timişeni Şag, cu tema: ,,Unitatea credinţei între tradiţie şi inovaţie”, în zilele de 8 – 9 mai; Conferinţa preoţească cu tema: ,,Anul omagial al unităţii de credinţă şi neam”, susţinută de ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, cu participarea tuturor clericilor din Arhiepiscopia Timişoarei, la Mănăstirea Timişeni-Şag, în data de  15 mai; Premierea olimpicilor judeţului Timiş  în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş și Consiliul Județean Timiș, sub genericul: ,,Elevii olimpici – valori naţionale”; Editarea lucrării cu titlul: ,,Contribuţii bănăţene la Marea Unire”, în colaborare cu Academia Română, Filiala Timişoara, și reeditarea lucrării: ,,Banatul şi Marea Unire”, Simpozionul naţional cu tema: ,,Biserica din Banat şi Marea Unire”, la Centrul Eparhial, în zilele de 12-13 noiembrie, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, ș.a.

La sectorul Învățământ și activități cu tineretul s-au prezentat aspecte privind organizarea Olimpiadei de religie, etapa județeană (03 martie 2018) și organizarea de cursuri pregătitoare pentru candidații înscriși la examenul de capacitate (titularizare) preoțească.

Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2018
 • 777 vizualizari