Proiectul „Școala de vară – 2018ˮ de la Mănăstirea Partoș

În perioada 6-14 august, localitatea Partoș, Centrul Cultural si educațional al Mănăstirii, găzduiește cu binecuvântarea Parintelui Mitropolit Ioan al Banatului, un număr de 56 elevi de la mai multe școli din zonă în cadrul proiectului „Scoala de vară 2018ˮ, organizată de către Școala Gimnazială Anghel Saligni – Banloc în colaborare cu alte instituții partenere. 

Citeşte în continuare »
 • 10 Aug 2018
 • 421 vizualizari

Nou număr al Revistei eparhiale Învierea  

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la tipografia Partoș din Timișoara a apărut un nou număr – iunie 2018 – al revistei Învierea a Arhiepiscopiei Timișoarei – însumând 48 de pagini. Revista poate fi achiziționată de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara și de la bisericile parohiale din eparhie.

Învierea se află postată on line și pe adresa: http://mitropolia-banatului.ro/publicatia-invierea/

 

Citeşte în continuare »
 • 9 Aug 2018
 • 227 vizualizari

Hramul Mănăstirii Săraca

Mănăstirea Săraca din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei şi-a sărbătorit la praznicul Schimbării la Față a Domnului hramul istoric. Bucuria sărbătorii a fost încununată de prezenţa în mijlocul obştii de călugări, condusă de arhim. Climent Vântu, stareţul mănăstirii, Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2018
 • 747 vizualizari

Prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului

În prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului, Mitropolitul Banatului s-a aflat în mijlocul credincioșilor timișoreni, rugându-se împreună cu aceștia în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Catedrala Mitropolitană din Timișoara de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, rostit la finalul sinaxei euharistice, Înaltpresfințitul Părinte Ioan a explicat fragmentul evanghelic redat de Sfântul Evanghelist Matei. Totodată, Chiriarhul Banatului a transmis tuturor credincioșilor îndemnul ca, în această perioadă de post, să se înmulțească faptele bune și rugăciunea către Dumnezeu și Maica Domnului, pentru a avea o viață bineplăcută Părintelui Ceresc.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2018
 • 436 vizualizari

Capacitate preoţească – sesiunea septembrie 2018

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi completată prin Hotărârea nr. 565/2017, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea septembrie 2018.

Citeşte în continuare »
 • 1 Aug 2018
 • 794 vizualizari

Îndemn la rugăciune și fapte bune în Postul Adormirii Maicii Domnului

Cinstiți Părinți,

Iubiți credincioși și credincioase,

 

Cu ajutor de Sus, intrăm din nou în Postul Adormirii Maicii Domnului, perioadă de timp binecuvântată, în care se cuvine să înmulțim rugăciunea și fapta bună.

În aceste două săptămâni de post, îndemnăm părintește pe toți frații și surorile din cinul monahal, pe preoții și pe credincioșii eparhiei noastre, ca împreună să înălțăm rugăciune stăruitoare către Bunul Dumnezeu și către Maica Domnului, care este grabnic ajutătoare.

Nu este credincios care să fi cerut ajutorul Maicii Domnului și să nu fi primit mângâiere și ajutor în necazuri și întristări, după cum spune slujba Paraclisului.

Postul Adormirii Maicii Domnului este un timp rânduit de Biserică, încă din vechime, pentru a spori în viața duhovnicească și pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, prin virtute, sub călăuzirea Născătoarei de Dumnezeu și Maicii Luminii.

Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru înmulțirea dragostei, pentru luminarea minții și pentru sporirea noastră, a tuturor, în nădejde, în credință și în toate faptele bineplăcute Lui și Maicii Preacurate.

De aceea, îndemnăm părintește și frățește pe slujitorii sfintelor altare ca în fiecare seară din acest post să oficieze Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, primul și al doilea, alternativ.

Să stăruim în rugăciune sfântă pentru înmulțirea dragostei pe pământ, pentru pacea dintre oameni și din suflet și pentru ca bunul Dumnezeu să reverse peste întreaga lume harul și darurile Sale cele bogate. 

 

Să nu uităm de cei pe care Mântuitorul Iisus Hristos îi numește „prea mici ai Săi” (cf. Matei 25, 40), adică de cei aflați în strâmtorări și neputințe, de cei aflați în boală, suferință, întristare și singurătate, de cei aflați în spitale și la casele lor, pe care nu are cine să îi pomenească și să îi cerceteze.

 

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13, 13).

 

 

Cu arhierească binecuvântare,

 

† IOAN

 

Arhiepiscop și Mitropolit

Citeşte în continuare »
 • 31 Jul 2018
 • 315 vizualizari

Duminica a 9-a după Rusalii și Ziua Imnului Național

În duminica a 9-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat la Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în Catedrala Mitropolitană de un sobor de preoți si diaconi. La slujbă, alături de credincioșii bănățeni, s-au rugat și nepotul Regelui Mihai I, Nicolae Medforth-Mills și logodnica acestuia, Alina Binder. După otpustul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, explicând fragmentul evanghelic diminical, redat de Sfântul Evanghelist Matei (14, 22-34).

Între Casa Regală a României și Timișoara există o vădită legătură, având în vedere că Regele Mihai  fost foarte legat de urbea de pe Bega, mai ales că a ctitorit Catedrala Mitropolitană, un veritabil simbol al orașului, fiind prezent, alături de Patriarhul Miron Cristea, la târnosirea acesteia la 6 octombrie 1946. După anii 1990, atât Majestatea Sa Regală, cât și membrii Familiei Regale au participat de mai multe ori la slujbele de Înviere sau de Crăciun, oficiate în monumentalul lăcaș de cult.

Imediat după slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a participat la manifestările religios-militare, desfășurate în Piața Libertății, cu prilejul Zilei Imnului Național al României. După slujba religioasă oficiată de Părintele Mitropolit Ioan au urmat mai multe alocuțiuni din partea autorităților județene. În acest sens, prefectul județului Timiș, Eva Georgeta Andreaș, a dat citire mesajului ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, cu prilejul acestei zile.

La evenimentele dedicate Zilei Imnului de Stat au participat, pe lângă locuitorii orașului de pe Bega, și reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, precum şi nepotul Regelui Mihai. Ceremoniaul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.

Citeşte în continuare »
 • 30 Jul 2018
 • 562 vizualizari

Tabăra pentru tineret Tradiție și noutate

Având în vedere nevoia tinerilor de cunoştinţe, deprinderi, experienţă și de o legătură autentică cu tradițiile care ne definesc identitatea culturală și națională, dar și necesitatea de a face faţă provocărilor vieţii cotidiene, Mitropolia Banatului, prin sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, organizează la Mănăstirea Timișeni-Șag, în perioada 23-28 iulie, tabăra pentru tineret Tradiție și noutate, oferind, prin acest program de tabere, tinerilor din societatea actuală, spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta atât capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată, cât și capacitatea de exprimare a opiniei şi de asumare a deciziilor.

Beneficiarii acestei tabere sunt 21 tineri, cu vârsta cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din fiecare eparhie din țară. În cele șase zile, aceștia vor participa la diferite conferințe tematice, precum și la diverse activități creative și interactive de cunoaștere.

Programul celei de a doua zi a cuprins un atelier de pictură pe sticlă, intitulat „Icoana pe sticlă, mărturia credinței poporului român”, coordonat de diaconul iconar George Giurgiu, care a prezentat tinerilor câteva aspecte elementare legate de specificitatea iconografiei românești, după care toți participanții au realizat câte o icoană. De asemenea, programul a cuprins și un tur al orașului Timișoara, capitala Banatului, cu scopul ca tinerii să descopere elementele principale ale istoriei orașului, plecând din timpul ocupației otomane, continuându-se cu cea habsburgică, apoi cu evenimentele istorice din 1848, 1918, 1989. În acest sens, a fost vizitată și Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată în subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Patrimoniul de artă bisericească adăposteşte aproape 1.000 de piese, printre care un însemnat număr de icoane pe lemn, sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi XIX. Pe lângă vizionarea documentelor istorice, ce exprimă nivelul cultural din Banat, tineriilor li s-a vorbit și despre  multiculturalitatea orașului, îmbogăţită de-a lungul secolelor şi întreţinută până în prezent de către toţi cei care au ales să trăiască în armonie pe aceste meleguri (germani, sârbi, maghiari, bulgari, slovaci, croaţi sau oameni veniţi din alte colţuri ale ţării), dar și despre interconfesionalitatea urbei, ce au determinat să fie aleasă drept capitală europeană culturală în 2021. Seara s-a încheiat cu rugăciune și cu vizionarea unui film, la finalul căruia au avut loc dezbateri despre elementele mai importante care au captat atenția.

„Unul dintre programele gândite pentru tineret de către Patriarhia Română, îl reprezintă și taberele de tineret, organizate de fiecare mitropolie în parte. În aceste tabere se întâlnesc tinerii din întrega țară, având posibilitatea de a prezenta specificul zonei din care provin, de a lega relații de prietenie, dar și de a dezvolta programe educaționle în zona lor de proveniență. Mitropolia Banatului, în tabăra de anul acesta, a încercat să prezinte o gamă largă de valori culturale ale zonei. Astfel că, pe lângă activitățile specificie: ateliere de pictură, dezbateri, conferințe, încercăm să cunoaștem și specificul cultural al zonei. În acest sens, într-una din zile copiii se vor deplsa la Jimbolia, pentru a cunoaște tradiția șvabilor din Banat. Totodată, s-a dorit o cunoaștere a vieții monahale, fapt pentru care se va organiza și un pelerinaj la casa Sântului Iosif, Mănăstirea Partoșului”, a menționat prof. Lurian Micu, organizatorul taberei.

Obiectivul general al taberei are în vedere tocmai formarea tinerilor în acord cu valorile autentice ale Bisericii. În acest sens, pe lângă oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, pe care societatea contemporană le promovează, această tabără oferă și un cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii. Totodată, prin procesul cunoașterii interpersonale, oferit de acest program de tabere, tinerii au oportunitatea atât de a se familiarizarea cu specificul fiecărei zone a României, cât și de a afla cât mai multe aspecte, cu caracter informativ și formativ, despre moștenirea culturală și despre bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești.

Este pentru al treilea an consecutiv, când Arhiepiscopia Timișoarei organizează o astfel de tabără pentru tineret, tocmai pentru a răspunde nevoilor de formare şi pentru a consolida viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserica dreptmăritoare. Programul taberei de tineret Tradiție și noutate se află pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș pe anul 2018.

 

Citeşte în continuare »
 • 27 Jul 2018
 • 288 vizualizari

Tabără de pictură „Icoana în suflet de copil”

Cea de-a IV-a ediţie a Taberei de pictură „Icoana în suflet de copil”, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la Mănăstirea Timișeni-Șag, pe parcursul a șapte zile, a ajuns la final.

Astfel 24 de copii, elevi olimpici la disciplina religie și apropiaţi de lucrarea Bisericii, au participat la această tabără, în cdrul căreia au primit lecţii de pictură, care s-au desfăşurt sub coordonarea diaconului George Giurgiu de la Parohia Timişoara-Blașcovici, a părintelui Florin Ioan Băran de la Parohia Șag, şi a studentului Dan Georgevici de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara.  Prin această tabără s-a urmărit implicarea elevilor în mai multe activităţi: atelier de creaţie – icoane pe sticlă, expoziţie de icoane pe sticlă, activităţi recreative și drumeţii, dialoguri pe teme religioase şi de interes specific vârstei, precum şi o excursie de o zi la mai multe mănăstiri din județul Timiș.

„Prin această acţiune, Arhiepiscopia Timișoarei acordă o atenţie deosebită elevilor merituoşi, ataşaţi de valorile Bisericii şi dornici să împărtăşească şi altora din credinţa şi dragostea lor pentru Dumnezeu”, a  declarat parintele Nichifor Tănase consilier la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.

Tabăra de pictură „Icoana în suflet de copil” a fost inclusă pe agenda culturală 2018 a Consiliului Judeţean Timiş, fiind finanţată prin Centrul de Cultură şi Artă Timiş.

Icoana pe sticlă este un gen al artei populare practicat aproape exclusiv în Ardeal și care trebuie pus în legătură cu unele influențe venite din Europa centrală, în cursul sec. XVII și XVIII, precum și cu meșteșugul ceramicii, dar și al sticlei, adus de habani, veniți și stabiliți în Transilvania, în părțile Albei mai ales, cam în aceeași epocă”. Arta icoanelor pe sticlă se caracte­rizează printr-un desen naiv, dar foarte sugestiv, și printr-o compoziție simplă și clară, fără proporții anatomice și de perspectivă, dar echilibrată cromatic. Icoanele se zugrăveau după modele (izvoade), care erau decalcuri pe hârtie făcute cu creionul sau cu o culoare, după icoane mai vechi. Izvodul era scos periodic pentru a se executa câteva lucrări și după aceea era iar pus la păstrare.

Citeşte în continuare »
 • 26 Jul 2018
 • 422 vizualizari

ANUNȚ LICITAȚIE

Parohia COTUL MIC (Lugoj), Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a.

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 09.08.2018, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 10.08.2018, de la ora 18:00.

Ofertele se vor trimite la adresa: Preot Alin Vărzaru, loc. Lugoj, str. Viorelelor, nr. 1C, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Alin Vărzaru, tel. 0722 916585.

Citeşte în continuare »
 • 25 Jul 2018
 • 85 vizualizari
Pagina 4 din 256« Prima...23456...102030...Ultima »