Duminica a 14 –a după Rusalii în Parohia Timișoara-Iosefin

În Duminica a 14-a după Rusalii credincioșii Parohiei Timișoara-Iosefin s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a Chiriarhului Banatului, Înaltpreasfințitului Părinte Ioan. Acesta a participat, în biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de părintele paroh Ionel Popescu, împreună cu slujitorii parohiei.

Citeşte în continuare »
 • 2 Sep 2018
 • 623 vizualizari

Tabăra de creație la Sălciua Nouă, județul Timiș

În perioada 27 – 31 august în localitatea Sălciua Nouă din județul Timiș s-a desfășurat tabăra de creație „Pe-un picioar de plai, pe-o gura de raiˮ cu sprijinul Fundației Filantropia Timișoara, care este și inițiatorea proiectului. Au luat parte 16 studenți de la Facultatea de Arte si Design, alături de profesorii lor, în special a lect. Univ. dr. Dan Iulian Toma, coordonatorul proiectului.

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2018
 • 301 vizualizari

Noi apariții editoriale

Părintele vicar eparhial dr. Ionel Popescu a scos de curând de la tiparul tipografiei Partoș, cel de al doilea volum al lucrării BUCURIA SLUJIRII PRIN CUVÂNT. ARTICOLE ȘI STUDII (Editura Partoș, Timișoara, 2018).

Volumul continuă seria de restituiri din scrieri mai vechi sau mai noi aparținând părintelui vicar, apărute în periodice bisericești precum: „Altarul Banatului”, „Învierea”, „Calendarul almanah al Arhiepiscopiei Timișoarei”, „Foaia Diecezană” și în alte volume și periodice.

Este de remarcat, ca și în cazul primului volum, diversitatea tematicii, care atinge foarte multe aspecte bisericești, culturale și chiar sociale ale vremii. Apoi abordarea științifică este și ea aparte, întrucât nu există niciun articol care să nu aibă aparat critic și o bibliografie românească și străină aleasă.

Volumul, care cuprinde 339 pagini, este tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan al Banatului, care semnează și un cuvânt însoțitor intitulat „Trudă prin cuvânt”, în cadrul căruia afirmă, printre altele că „putem considera această lucrare ca fiind o contribuție a scrisului duhovnicesc și a istoriei trăite bănățene. Cuvintele din această carte vor rămâne ca mărturie depusă de un preot în fața Altarului Bisericii și a istorie neamului”.

Autorul, în „Cuvântul înainte” arată că în materialele publicate „am încercat să prezint cititorilor, clerici și mireni, deopotrivă, aspecte referitoare la viața bisericească a Banatului, la implicarea pilduitoare a slujitorilor Bisericii noastre, în lupta pentru promovarea valorilor culturale și morale și de susținere a idealurilor de unitate națională. Am abordat, de asemenea și probleme actuale de natură pastoral-misionară, pentru a răspunde la unele întrebări ale credincioșilor despre rânduiala pomenirii celor adormiți și practica necreștină a incinerării morților, ori cu privire la rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare”.

Părintele vicar eparhial dr. Ionel Popescu este nu doar un simplu cronicar al evenimentelor pe care le-a trăit, ci și un fin observator al fenomenului religios în ansamblul său. De aceea, primim cu bucurie și acest al doilea volum al părintelui, mai ales că și cei mai mulți dintre noi am fost contemporani cu evenimentele și locurile descrise în acesta.

Volumul se găsește spre vânzare la parohia Timișoara Iosefin.

 

Tot de curând a apărut și volumul MITROPOLIT DR. VASILE LAZARESCU. PASTORALE ȘI PREDICI (Editura Partoș, Timișoara, 2018), ediție critică și cuvânt lămuritor de Mirela-Ioana Borchin și Eugen Dorcescu.

Părintele Mitropolit Ioan al Banatului semnează un cuvânt însoțitor intitulat „Patruzeci plus Unu”, în cadrul căruia mărturisește: „Astăzi, când intru în Paraclisul din Reședința Mitropolitană, amenajat cu multă dragoste și grijă de Mitropolitul Vasile, parcă-l aud rugându-se, suspinând și lăcrimând. Pe Altarul acestui Paraclis, Mitropolitul Vasile I-a adus lui Dumnezeu ultima jertfă: lacrimile sale. L-a sărutat pentru ultima dată și a apoi a început drumul pribegiei”.

Într-adevăr, destinul primului mitropolit al reînviatei Mitropolii a Banatului a fost unul tragic. La cererea autorităţilor comuniste, a fost pus în retragere de către Sfântul Sinod la 18 decembrie 1961 şi închinoviat la mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti, ca simplu monah.

Mitropolitul Vasile a publicat volumele: Pârga darului. Cuvântări (Caransebeş, 1936), Praznic luminat. Gânduri de sărbători (Caransebeş, 1940), În ce ne deosebim… ? (Timişoara, 1958) şi numeroase alte studii, articole, traduceri, recenzii, cuvântări, pastorale, în periodicele amintite sau în ,,Anuarele Academiei teologice Andreiane” şi în „Revista Teologică” – Sibiu.

Volumul de față, însoțit și de studiul părintelui vicar eparhial dr. Ionel Popescu, „Mitropolitul Vasile Lazarescu, ierarh martir al Bisericii noastre“, cuprinde extrase din primele două volume ale Mitropolitului Vasile, menționate mai sus, scrise însă pe vremea episcopatului caransebeșean. Cei doi îngrijitori ai volumului, amintiți deja, semnează și un „Cuvânt lămuritor”.

Volumul însumează 202 pagini. Se poate obține de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara.

 

 

 

Citeşte în continuare »
 • 31 Aug 2018
 • 329 vizualizari

Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție 2018

În perioada 30 august – 6 septembrie, un număr de 34 de preoți din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului, ancorați în tradiția în care au descins și s-au format, în Tradiția ortodoxă, se vor angaja împreună cu profesorii lor de teologie într-o abordare interdisciplinară, care vede toate domeniile cunoașterii ca puncte de sprijin pentru o cunoaștere spirituală autentică, astăzi amenințată.

Deschiderea oficială a cursurile preoțești pentru dobândirea gradelor profesionale de definitivat și gradul II a beneficiat de prezența părintească a Înaltpreasfinției Sale, Ioan Mitropolitul Banatului, care a oferit îndrumări pastorale și duhovnicești preoților care
s-au înscris la aceste cursuri de perfecționare.

Examenul pentru obţinerea gradului definitiv constă în două probe scrise: la cunoştinţele teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare şi o probă orală din predică sau cateheză, liturgică şi administraţie parohială, iar pentru obținerea gradul II, examenul constă în două probe scrise de cunoştinţe teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare.

Astfel de întâlniri în spațiul credinței, pe lângă conotația instituțional administrativă de accedere la gradul profesional, definitivat sau gradul II, reprezintă răspunsul teologiei la provocările misionare actuale, de fapt o intrare în rezonanță cu toate schimbările de perspectivă ale societății contemporane: etica relativistă, pluralitatea ‘adevărurilor’, coexistența discursurilor dominate un ton foarte polemic anticlerical și într-un context al agnosticismului militant. Însă, în spațiul credinței Revelația luminează întodeauna rațiunea, o îmbogățește și, de aceea, revelația devine un termen necesar pentru accedere la Adevăr. Există încă o nevoie acută de transcendență, iar marile întrebări sunt aceleași, există o foame și o sete de Dumnezeu, iar preoții sunt chemați, ca urmași ai Sfinților Apostoli, să hrănească ei înșiși poporul cu pâinea Cuvântului. În contextul actual de agresivitate din societate, clerul trebuie să lupte împotriva ignoranței care stă la baza ateismului, a erodării gradului de claritate, a căderii din discernământ sau a falsificării adevărului. În acest sens, Tradiția creștină, cunoscută și însușită, va rămâne actuală și dinamică, fertilizatoare moral și spiritual.

Cursanții, participanți din întreaga Mitropolie a Banatului, vor avea ocazia să aprofundeze dimensiunea ortodoxă a credinței creștine, care reprezintă și o formă de cunoaștere contemplativă, dar care trimite imperios și la necesitatea îmbogățirii intelectuale, iar studiul poate fi privit și ca un exercițiu spiritual. Această nu înseamnă, însă, că studiul epuizează efortul spiritual, deoarece în absența vieții liturgice, el devine un simplu surogat de viață duhovnicească. După cum putem observa, valul seismic al secularizării nu a devitalizat teologia, Cuvântul viu ne cheamă să-L interpretăm și să-L interiorizăm. Într-o dublă ipostază a cunoașterii putem afirma că cunoașterea directă și vie, în Duhul lui Dumnezeu, trebuie valorificată la nivelul limbajului uman prin conștientizare sau tematizare catehetică. Preoții noștrii sunt chemați să întrupeze lumina cunoașterii sacramentale în forme de inculturație a mesajului evanghelic accesibile omului contemporan.

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi completată prin Hotărârea nr. 565/2017, se menţionează că obţinerea gradului definitiv este obligatorie pentru personalul clerical şi se obţine prin cursuri şi examene speciale de definitivare la minim 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. De asemenea, potrivit art. 125, alin 1 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, se arată că obţinerea gradelor profesionale (definitiv, II şi I) sunt obligatorii, ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii clerului.

 

Citeşte în continuare »
 • 30 Aug 2018
 • 667 vizualizari

Rugăciuni stăruitoare către Sfântul Ioan Botezătorul, la Mănăstirea Timișeni

Cu prilejul sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Timișeni, una dintre cele mai reprezentative vetre monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei, a îmbracat haine de sărbătoare, deschizându-și larg porțile, pentru a-i primi pe toți pelerinii care au vrut să înalțe rugăciuni către ocrotitorul spiritual al mănăstirii, Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.

Citeşte în continuare »
 • 29 Aug 2018
 • 923 vizualizari

Programul slujbelor la hramul Mănăstirii Timișeni

De praznicul „Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorulˮ, 29 august, Mănăstirea Timişeni-Şag, din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, îşi serbează hramul. Pentru credincioșii bănățeni cinstirea Sf. Ioan Botezătorul este un ales moment duhovnicesc, când se alătură în rugăciune obștii monahale de aici.

Citeşte în continuare »
 • 27 Aug 2018
 • 558 vizualizari

Nou număr al revistei mitropolitane ALTARUL BANATULUI

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, a apărut un nou număr (1-3, ianuarie-martie 2018) al revistei ALTARUL BANATULUI, revista Mitropoliei Banatului.

Revista poate fi consultată pe adresa on line: http://altarul-banatului.ro/ și se poate procura de la pangarul catedralei mitropolitane sau de la bisericile parohiale din cuprinsul Mitropoliei.

 

 

 

Citeşte în continuare »
 • 24 Aug 2018
 • 174 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA URSENI, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a.

Citeşte în continuare »
 • 23 Aug 2018
 • 120 vizualizari

Admitere la cursurile de master la Facultatea de Teologie din Timișoara – septembrie 2018

Facultatea de Teologie din Timişoara anunţă o nouă sesiune de admitere la cursurile de Master, sub genericul RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE.

Citeşte în continuare »
 • 21 Aug 2018
 • 379 vizualizari

Admitere la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – filiera vocațională – profil teologic ortodox

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

etapa a II-a

 

 • FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC ORTHODOX

3 septembrie 2018 între orele 9-14: înscrierea candidaților

Acte necesare:

 1. Anexă fișă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial
 2. Adeverința cu rezultatele la evaluarea națională
 3. Foaia matricolă (media generală trebuie să fie minimum 7.00, iar la purtare minimum 9.00)
 4. Certificat de botez ortodox – original și copie xerox
 5. Recomandarea Consiliului Parohial
 6. Binecuvântarea Chiriarhului locului
 7. Fișă medicală – original
 8. Certificat de naștere – original și copie xerox

4 septembrie 2018: susținerea probelor de aptitudini

 • Ora 8.45 : vizita medicală (vizita medicală este obligatorie și eliminatorie)
 • Ora 9.00 : verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale – probe orale
 • Ora 9.30 : lucrare scrisă la Religie – probă scrisă

5 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Citeşte în continuare »
 • 17 Aug 2018
 • 421 vizualizari