Eveniment dedicat centenarului Marii Unirii la Comloșul Mare

Joi, 16 august în sala Casei Naționale „Iulian Grozescuˮ din Comloșul Mare s-a desfășurat ediția a IX-a a Simpozionului „Personalități Bănățeneˮ, cu prilejul sărbătorilor comloșene, ale hramurilor  Bisericilor Ortodoxă și Greco-Catolică și ale Zilelor Comloșului Mare.

Citeşte în continuare »
 • 16 Aug 2018
 • 474 vizualizari

Hramul celei mai însemnate ctitorii românești în stil baroc din Banat

Întâistătătorul Mitropoliei Banatului s-a aflat de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în urbea de pe Timiș, în mijlocul credincioșilor lugojeni. De mai bine de 250 de ani, biserica monument-istoric din Lugoj, închinată Maicii Domnului, îmbracă haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitoarea spirituală. La ceas de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, părintele protopop Ioan Cerbu, părintele Ilie Albiciuc, protopop al Protoieriei Ortodoxe Ucrainene din Lugoj și preoții coslujitori ai parohiei. La synaxa euharistică, alături de numărul mare de credincioși, au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și mai multe delegații oficiale ale orașelor înfrățite cu municipiul Lugoj. În cadrul slujbei, Chiriarhul Banatului a binecuvântat steagul Corului „Ion Vidu” al parohiei, unul din corurile cele mai vechi din țară, înființat în 1810, ce rămâne o vie expresie a trecutului muzical al municipiului de pe Timis.

După otpustul Liturghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre importanța cinstirii Fecioarei Maria. În continuare, potrivit tradiției locale, soborul slujitor, alături de credincioși, au înconjurat biserica monument-istoric, intonând troparul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu.

Monumentalul lăcaș de cult a fost ctitorit la anul 1759 de obercneazul Gavrilă Gurean, fiind sfinţită la 28 august 1766.

Citeşte în continuare »
 • 15 Aug 2018
 • 1,333 vizualizari

Slujba Prohodului Maicii Domnului, la Catedrala mitropolitană din Timișoara

Credincioșii timișoreni au participat în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, la Slujba Vecerniei unită cu Litia, ofiată în Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Potrivit tipicului bisericesc, la momentul rânduit din cadrul privegherii, Epitaful Adormirii Maicii Domnului a fost scos de către preoți în mijlocul bisericii, pentru a fi cinstit, cu evlavie, de toți cei prezenți. Spre finalul slujbei, soborul slujitor şi credincioşii au cântat în jurul Sfântului Epitaf cele trei stări ale Prohodului Maicii Domnului, după care au mers în procesiune, cu Sfântul Epitaf, în jurul Catedralei Mitropolitane.

Creația imnogrfică închinată Maicii Domnului, o expresie a evlaviei creștinilor

Compusă la începutul sec. al XVI-lea de către imnograful, teologul, profesorul și retorul Patriarhiei Ecumenice, Manuil din Corint (cca. 1460 – cca. 1551), Prohodul Maicii Domnului este atât o cântare mariologică de tânguire, amintind de adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cât și o mărturisire a adevărului, conform căruia Fecioara Maria, prin nașterea lui Iisus Hristos, care este „calea, adevărul și viața” (Cf. Ioan 14, 6), devine „Maica/Izvorul Vieții”

Pe lângă referințele de natură istorică legate de împrejurările în care s-a săvârșit mutarea la ceruri a Maicii Fiului lui Dumnezeu, această creație imnografică crează și un paralelism între momentul Răstignirii și Învierii Mântuitorului și ridicarea la ceruri a Fecioarei Maria. În spațiul românesc, acest imn liturgic păstrunde, timid, prin sec. al XVIII-lea, când încep contactele mai strânse ale românilor cu Țara Sfântă, și mai mult după anul 1820, odată cu traducerea acestuia de Ion Pralea. În orice caz, această mirabilă rugăciune, integrată în cultul Bisericii Ortodoxe, este expresia evlaviei și a iubirii credincioșilor față de Maica Domnului Iisus Hristos.

Citeşte în continuare »
 • 14 Aug 2018
 • 624 vizualizari

 Proiectul „Școala de vară – 2018ˮ de la Mănăstirea Partoș

În perioada 6-14 august, localitatea Partoș, Centrul Cultural si educațional al Mănăstirii, găzduiește cu binecuvântarea Parintelui Mitropolit Ioan al Banatului, un număr de 56 elevi de la mai multe școli din zonă în cadrul proiectului „Scoala de vară 2018ˮ, organizată de către Școala Gimnazială Anghel Saligni – Banloc în colaborare cu alte instituții partenere. 

Citeşte în continuare »
 • 10 Aug 2018
 • 527 vizualizari

Nou număr al Revistei eparhiale Învierea  

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la tipografia Partoș din Timișoara a apărut un nou număr – iunie 2018 – al revistei Învierea a Arhiepiscopiei Timișoarei – însumând 48 de pagini. Revista poate fi achiziționată de la pangarul catedralei mitropolitane din Timișoara și de la bisericile parohiale din eparhie.

Învierea se află postată on line și pe adresa: http://mitropolia-banatului.ro/publicatia-invierea/

 

Citeşte în continuare »
 • 9 Aug 2018
 • 340 vizualizari

Hramul Mănăstirii Săraca

Mănăstirea Săraca din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei şi-a sărbătorit la praznicul Schimbării la Față a Domnului hramul istoric. Bucuria sărbătorii a fost încununată de prezenţa în mijlocul obştii de călugări, condusă de arhim. Climent Vântu, stareţul mănăstirii, Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2018
 • 949 vizualizari

Prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului

În prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului, Mitropolitul Banatului s-a aflat în mijlocul credincioșilor timișoreni, rugându-se împreună cu aceștia în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Catedrala Mitropolitană din Timișoara de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, rostit la finalul sinaxei euharistice, Înaltpresfințitul Părinte Ioan a explicat fragmentul evanghelic redat de Sfântul Evanghelist Matei. Totodată, Chiriarhul Banatului a transmis tuturor credincioșilor îndemnul ca, în această perioadă de post, să se înmulțească faptele bune și rugăciunea către Dumnezeu și Maica Domnului, pentru a avea o viață bineplăcută Părintelui Ceresc.

Citeşte în continuare »
 • 6 Aug 2018
 • 520 vizualizari

Capacitate preoţească – sesiunea septembrie 2018

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi completată prin Hotărârea nr. 565/2017, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea septembrie 2018.

Citeşte în continuare »
 • 1 Aug 2018
 • 1,094 vizualizari

Îndemn la rugăciune și fapte bune în Postul Adormirii Maicii Domnului

Cinstiți Părinți,

Iubiți credincioși și credincioase,

 

Cu ajutor de Sus, intrăm din nou în Postul Adormirii Maicii Domnului, perioadă de timp binecuvântată, în care se cuvine să înmulțim rugăciunea și fapta bună.

În aceste două săptămâni de post, îndemnăm părintește pe toți frații și surorile din cinul monahal, pe preoții și pe credincioșii eparhiei noastre, ca împreună să înălțăm rugăciune stăruitoare către Bunul Dumnezeu și către Maica Domnului, care este grabnic ajutătoare.

Nu este credincios care să fi cerut ajutorul Maicii Domnului și să nu fi primit mângâiere și ajutor în necazuri și întristări, după cum spune slujba Paraclisului.

Postul Adormirii Maicii Domnului este un timp rânduit de Biserică, încă din vechime, pentru a spori în viața duhovnicească și pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, prin virtute, sub călăuzirea Născătoarei de Dumnezeu și Maicii Luminii.

Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru înmulțirea dragostei, pentru luminarea minții și pentru sporirea noastră, a tuturor, în nădejde, în credință și în toate faptele bineplăcute Lui și Maicii Preacurate.

De aceea, îndemnăm părintește și frățește pe slujitorii sfintelor altare ca în fiecare seară din acest post să oficieze Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, primul și al doilea, alternativ.

Să stăruim în rugăciune sfântă pentru înmulțirea dragostei pe pământ, pentru pacea dintre oameni și din suflet și pentru ca bunul Dumnezeu să reverse peste întreaga lume harul și darurile Sale cele bogate. 

 

Să nu uităm de cei pe care Mântuitorul Iisus Hristos îi numește „prea mici ai Săi” (cf. Matei 25, 40), adică de cei aflați în strâmtorări și neputințe, de cei aflați în boală, suferință, întristare și singurătate, de cei aflați în spitale și la casele lor, pe care nu are cine să îi pomenească și să îi cerceteze.

 

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13, 13).

 

 

Cu arhierească binecuvântare,

 

† IOAN

 

Arhiepiscop și Mitropolit

Citeşte în continuare »
 • 31 Jul 2018
 • 408 vizualizari

Duminica a 9-a după Rusalii și Ziua Imnului Național

În duminica a 9-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat la Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în Catedrala Mitropolitană de un sobor de preoți si diaconi. La slujbă, alături de credincioșii bănățeni, s-au rugat și nepotul Regelui Mihai I, Nicolae Medforth-Mills și logodnica acestuia, Alina Binder. După otpustul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, explicând fragmentul evanghelic diminical, redat de Sfântul Evanghelist Matei (14, 22-34).

Între Casa Regală a României și Timișoara există o vădită legătură, având în vedere că Regele Mihai  fost foarte legat de urbea de pe Bega, mai ales că a ctitorit Catedrala Mitropolitană, un veritabil simbol al orașului, fiind prezent, alături de Patriarhul Miron Cristea, la târnosirea acesteia la 6 octombrie 1946. După anii 1990, atât Majestatea Sa Regală, cât și membrii Familiei Regale au participat de mai multe ori la slujbele de Înviere sau de Crăciun, oficiate în monumentalul lăcaș de cult.

Imediat după slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a participat la manifestările religios-militare, desfășurate în Piața Libertății, cu prilejul Zilei Imnului Național al României. După slujba religioasă oficiată de Părintele Mitropolit Ioan au urmat mai multe alocuțiuni din partea autorităților județene. În acest sens, prefectul județului Timiș, Eva Georgeta Andreaș, a dat citire mesajului ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, cu prilejul acestei zile.

La evenimentele dedicate Zilei Imnului de Stat au participat, pe lângă locuitorii orașului de pe Bega, și reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, precum şi nepotul Regelui Mihai. Ceremoniaul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.

Citeşte în continuare »
 • 30 Jul 2018
 • 654 vizualizari