Tabăra pentru tineret Tradiție și noutate

Având în vedere nevoia tinerilor de cunoştinţe, deprinderi, experienţă și de o legătură autentică cu tradițiile care ne definesc identitatea culturală și națională, dar și necesitatea de a face faţă provocărilor vieţii cotidiene, Mitropolia Banatului, prin sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, organizează la Mănăstirea Timișeni-Șag, în perioada 23-28 iulie, tabăra pentru tineret Tradiție și noutate, oferind, prin acest program de tabere, tinerilor din societatea actuală, spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta atât capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată, cât și capacitatea de exprimare a opiniei şi de asumare a deciziilor.

Beneficiarii acestei tabere sunt 21 tineri, cu vârsta cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din fiecare eparhie din țară. În cele șase zile, aceștia vor participa la diferite conferințe tematice, precum și la diverse activități creative și interactive de cunoaștere.

Programul celei de a doua zi a cuprins un atelier de pictură pe sticlă, intitulat „Icoana pe sticlă, mărturia credinței poporului român”, coordonat de diaconul iconar George Giurgiu, care a prezentat tinerilor câteva aspecte elementare legate de specificitatea iconografiei românești, după care toți participanții au realizat câte o icoană. De asemenea, programul a cuprins și un tur al orașului Timișoara, capitala Banatului, cu scopul ca tinerii să descopere elementele principale ale istoriei orașului, plecând din timpul ocupației otomane, continuându-se cu cea habsburgică, apoi cu evenimentele istorice din 1848, 1918, 1989. În acest sens, a fost vizitată și Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată în subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Patrimoniul de artă bisericească adăposteşte aproape 1.000 de piese, printre care un însemnat număr de icoane pe lemn, sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi XIX. Pe lângă vizionarea documentelor istorice, ce exprimă nivelul cultural din Banat, tineriilor li s-a vorbit și despre  multiculturalitatea orașului, îmbogăţită de-a lungul secolelor şi întreţinută până în prezent de către toţi cei care au ales să trăiască în armonie pe aceste meleguri (germani, sârbi, maghiari, bulgari, slovaci, croaţi sau oameni veniţi din alte colţuri ale ţării), dar și despre interconfesionalitatea urbei, ce au determinat să fie aleasă drept capitală europeană culturală în 2021. Seara s-a încheiat cu rugăciune și cu vizionarea unui film, la finalul căruia au avut loc dezbateri despre elementele mai importante care au captat atenția.

„Unul dintre programele gândite pentru tineret de către Patriarhia Română, îl reprezintă și taberele de tineret, organizate de fiecare mitropolie în parte. În aceste tabere se întâlnesc tinerii din întrega țară, având posibilitatea de a prezenta specificul zonei din care provin, de a lega relații de prietenie, dar și de a dezvolta programe educaționle în zona lor de proveniență. Mitropolia Banatului, în tabăra de anul acesta, a încercat să prezinte o gamă largă de valori culturale ale zonei. Astfel că, pe lângă activitățile specificie: ateliere de pictură, dezbateri, conferințe, încercăm să cunoaștem și specificul cultural al zonei. În acest sens, într-una din zile copiii se vor deplsa la Jimbolia, pentru a cunoaște tradiția șvabilor din Banat. Totodată, s-a dorit o cunoaștere a vieții monahale, fapt pentru care se va organiza și un pelerinaj la casa Sântului Iosif, Mănăstirea Partoșului”, a menționat prof. Lurian Micu, organizatorul taberei.

Obiectivul general al taberei are în vedere tocmai formarea tinerilor în acord cu valorile autentice ale Bisericii. În acest sens, pe lângă oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, pe care societatea contemporană le promovează, această tabără oferă și un cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii. Totodată, prin procesul cunoașterii interpersonale, oferit de acest program de tabere, tinerii au oportunitatea atât de a se familiarizarea cu specificul fiecărei zone a României, cât și de a afla cât mai multe aspecte, cu caracter informativ și formativ, despre moștenirea culturală și despre bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești.

Este pentru al treilea an consecutiv, când Arhiepiscopia Timișoarei organizează o astfel de tabără pentru tineret, tocmai pentru a răspunde nevoilor de formare şi pentru a consolida viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserica dreptmăritoare. Programul taberei de tineret Tradiție și noutate se află pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș pe anul 2018.

 

Citeşte în continuare »
 • 27 Jul 2018
 • 385 vizualizari

Tabără de pictură „Icoana în suflet de copil”

Cea de-a IV-a ediţie a Taberei de pictură „Icoana în suflet de copil”, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la Mănăstirea Timișeni-Șag, pe parcursul a șapte zile, a ajuns la final.

Astfel 24 de copii, elevi olimpici la disciplina religie și apropiaţi de lucrarea Bisericii, au participat la această tabără, în cdrul căreia au primit lecţii de pictură, care s-au desfăşurt sub coordonarea diaconului George Giurgiu de la Parohia Timişoara-Blașcovici, a părintelui Florin Ioan Băran de la Parohia Șag, şi a studentului Dan Georgevici de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara.  Prin această tabără s-a urmărit implicarea elevilor în mai multe activităţi: atelier de creaţie – icoane pe sticlă, expoziţie de icoane pe sticlă, activităţi recreative și drumeţii, dialoguri pe teme religioase şi de interes specific vârstei, precum şi o excursie de o zi la mai multe mănăstiri din județul Timiș.

„Prin această acţiune, Arhiepiscopia Timișoarei acordă o atenţie deosebită elevilor merituoşi, ataşaţi de valorile Bisericii şi dornici să împărtăşească şi altora din credinţa şi dragostea lor pentru Dumnezeu”, a  declarat parintele Nichifor Tănase consilier la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.

Tabăra de pictură „Icoana în suflet de copil” a fost inclusă pe agenda culturală 2018 a Consiliului Judeţean Timiş, fiind finanţată prin Centrul de Cultură şi Artă Timiş.

Icoana pe sticlă este un gen al artei populare practicat aproape exclusiv în Ardeal și care trebuie pus în legătură cu unele influențe venite din Europa centrală, în cursul sec. XVII și XVIII, precum și cu meșteșugul ceramicii, dar și al sticlei, adus de habani, veniți și stabiliți în Transilvania, în părțile Albei mai ales, cam în aceeași epocă”. Arta icoanelor pe sticlă se caracte­rizează printr-un desen naiv, dar foarte sugestiv, și printr-o compoziție simplă și clară, fără proporții anatomice și de perspectivă, dar echilibrată cromatic. Icoanele se zugrăveau după modele (izvoade), care erau decalcuri pe hârtie făcute cu creionul sau cu o culoare, după icoane mai vechi. Izvodul era scos periodic pentru a se executa câteva lucrări și după aceea era iar pus la păstrare.

Citeşte în continuare »
 • 26 Jul 2018
 • 508 vizualizari

ANUNȚ LICITAȚIE

Parohia COTUL MIC (Lugoj), Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a.

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 09.08.2018, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 10.08.2018, de la ora 18:00.

Ofertele se vor trimite la adresa: Preot Alin Vărzaru, loc. Lugoj, str. Viorelelor, nr. 1C, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Alin Vărzaru, tel. 0722 916585.

Citeşte în continuare »
 • 25 Jul 2018
 • 146 vizualizari

A N U N Ț L I C I T A Ț I E

PAROHIA COTUL MIC (Lugoj), Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica FRESCA, pentru pictori de categoria a III-a.

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei, până cel târziu 09.08.2018, ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 10.08.2018, de la ora 18:00.

Ofertele se vor trimite la adresa: Preot Alin Vărzaru, loc. Lugoj, str. Viorelelor, nr. 1C, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Alin Vărzaru, tel. 0722 916585.

Citeşte în continuare »
 • 25 Jul 2018
 • 39 vizualizari

Sfântul Prooroc Ilie, cinstit la Mănăstirile Românești și Dobrești

La 20 iulie, când Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, mai multe vetre monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișorei au îmbracat haine de sărbătoare, cinstindu-și, prin rugăciuni doxologice, ocrotitorul spiritual.

La sărbătoarea Sfântului și Slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, Mănăstirea Românești, din Comuna Tomești, Județul Timiș, s-a pregătit de praznic, întrucât biserica veche a mănăstirii, ridicată în anul 1912, are hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”. Așezată la poalele Munților Poiana Ruscă, într-un mirabil cadru pitoresc, Mănăstirea Românești și-a deschis larg porțile cu prilejul hramului istoric, pentru a-i primi pe toți pelerinii veniți din Țara Făgetului și din întreg Banatul. Programul liturgic a debutat în ajunul sărbătorii,, prin săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari, unită cu Litia și Utrenia.

Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost oficiată, în foișorul de vară, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La dumnezeiasca slujbă a fost prezent și Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, care a rostit și un cuvânt de învățătură despre viața plină de sfințenie a Sfântului Ilie, trăită în rugăciune și în apărarea dreptei credințe. După slujbă, soborul slujitor a oficiat, în cimitirul mănăstirii, o slujbă de pomenire pentru vieţuitorii, ostenitorii şi ctitorii aşezământului trecuţi la cele veşnice.

***

Momentul de început al Mănăstirii Românești este anul 1910, când Preasfințitul Părinte Miron Cristea, Episcopul Caransebeșului, efectuează o vizită pastoral în parohiile din aceste locuri și, admirând frumusețea peisajului, hotărăște ca pe locul numit „Balta caldă” să se zidească o vatră monahală. Doi ani mai târziu se pune temelia bisericii, lucrările avansând prin dania episcopului Miron Cristea și a familiei Glava din localitatea Românești. În 1995 s-au efectuat ample lucrări de construcție: un paraclis, un corp de chili, bibliotecă și spații de cazare. Noul paraclis, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, este sfințit la 8 iunie 2003 de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Hramul Mănăstirii Dobrești

Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul a fost cinstit, în mod deosebit, şi la mănăstirea timişeană Dobreşti, ctitoria Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, unde, începând cu ora 10:00, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la finalul căreia a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul Sfântului Ilie în combaterea păgânismului și a credințelor politeiste.

***

Aşezământul monahal din Dobreşti, comuna Bara, a luat fiinţă la data de 9 iulie 2003, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei), originar din această localitate bănăţeană. Lucrările de construcţie desfăşurate la noua vatră monahală avansează, fiind demarate lucrări la biserica mănăstirii şi la noul corp de chilii pentru obşte şi pelerini.

Citeşte în continuare »
 • 21 Jul 2018
 • 1,093 vizualizari

Târnosirea Prestolului bisericii Parohiei Timișoara-Fabric

Duminică, 15 iulie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, a târnosit Prestolul bisericii parohiei Timişoara Sfântul Ilie – Fabric, prilej cu care s-a adăugat şi hramul Sfântul Spiridon al Trimitundei-făcătorul de minuni, ocrotitorul vechilor bresle româneşti de curelari, pielari şi opincari din cartierul Fabric al Timişoarei, fiind cel mai prezent sfânt din iconografia bisericii.

„Aşezarea unui al doilea hram la sărbătoarea Sfântului Spiridon al Trimitundei (prăznuit în 12 decembrie) este semn al cinstirii deosebite aduse unui sfânt ce a „patronat” ridicarea bisericii, dar şi o frumoasă amintire şi pomenire a credincioşilor care au ajutat la zidirea Casei Domnului din acest cartier timişorean”, a spus părintele paroh Cosmin Panțuru.

În ultimii doi ani, prin jertfelnicia preoților, ctitorilor și credincioșilor, biserica a trecut printr-un proces de restaurare atât la exterior (înlocuirea parţială a lemnăriei şarpantei, acoperirea cu tablă de cupru, refacerea tencuielii şi ornamemntelor pereților), cât și la interior (prin realizarea noului sistem de încălzire, a instalaţiei electrice şi prin schimbarea pardoselii cu plăci de marmură tip Ruşchiţa şi andezit de Pietroasa-Deva). Totodată, prestolul a fost refăcut prin aşezarea unei plăci de marmură monolit şi prin placarea părţilor laterale.

Biserica a fost construită între anii 1911-1912, pictată de Ioan Zaicu şi împodobită cu mobilier sculptat în lemn de tei de către Iosif şi Nistor Bosioc. Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în 22 septembrie/5octombrie 1913, de către protopopul Ioan Oprea al Timişoarei, parohul locului. Târnosirea bisericii a avut loc în data de 5 aprilie 1936 în Duminica Floriilor, de către episcopul Andrei Mageriu al Aradului, sub a cărui jurisdicţie se afla oraşul Timişoara la acea vreme şi a fost prilejuită de restaurarea picturii de către artistul Ioachim Miloia în urma unui incendiu întâmplat în anul 1935.

 

Citeşte în continuare »
 • 16 Jul 2018
 • 932 vizualizari

Duminica a VI-a după Rusalii la catedrala mitropolitană din Timișoara

În Duminica a 6-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului alături de Preasfințitul Părinte Daniil Partoșanul au fost prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la catedrala mitropolitană din Timișoara, oficiată de un sobor de preoți și diaconi.  

Citeşte în continuare »
 • 9 Jul 2018
 • 798 vizualizari

Examen de licență pentru promoția 2014-2018, la Timișoara

La Centrul eparhial din Timişoara în perioada 4-6 iulie a.c., are loc susţinerea examenului de licenţă şi depunerea jurământului de credinţă al studenţilor teologi care au urmat cursurile Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara, promoţia 2014-2018.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jul 2018
 • 1,185 vizualizari

Festivalul Inimilor, la Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara,organizează între 4 și 8 iulie, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor,  o nouă ediție a Festivalului Inimilor.

Citeşte în continuare »
 • 5 Jul 2018
 • 342 vizualizari

Proiect de diagnoză a degradărilor și propuneri de restaurare a 18 biserici bănățene

La Centrul eparhial din Timișoara, a avut loc la începutul acestei săptămâni, prezentarea Proiectului de diagnoză a degradărilor și de propunere a unor metode de restaurare a bisericilor de parohie și mănăstirești din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.  

Citeşte în continuare »
 • 3 Jul 2018
 • 638 vizualizari