Congres internaţional

În perioada 10-12 octombrie s-a desfăşurat la Timişoara ediţia a XVII- a a congresului internaţional „Identitatea culturală a tuturor românilor”, organizat de asociaţia „Astra Română pentru Banat”, personal prin osârdia Domnului secretar general Sandu Cristea Timoc, în colaborare cu alte instituţii şi persoane private.

Deschiderea congresului a avut loc sâmbătă 11 octombrie în Aula Magna a Universităţii de Vest, cuvântul de deschidere aparţinând Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit şi Arhiepiscop Nicolae.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate Duminică 12 octombrie la catedrala mitropolitană din Timişoara s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru toţi membri decedaţi ai Astrei Române din Banat şi pentru toţi eroii căzuţi pentru limbă şi neam.

Citeşte în continuare »
 • 14 Oct 2008
 • 374 vizualizari

Binecuvântare de biserică

Duminică 12 octombrie, din încredinţarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae al Banatului, Prea Sfinţa Sa Paisie Lugojanu a vizitat canonic parohia Teş, protopopiatul Lugoj, unde a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor capitale şi Sfânta Liturghie împreună cu P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu, P.C. Părinte paroh Petru Pană şi alţi clerici slujitori.

Citeşte în continuare »
 • 14 Oct 2008
 • 525 vizualizari

Agenda Prea Sfinţitului Paisie Lugojanul pe luna octombrie

În ultima perioadă de timp Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a efectuat următorul itinerar pastoral:

Miercuri, 1 octombrie – a vizitat şantierul bisericii mănăstirii „Izvorul lui Miron” de la Româneşti.

Joi, 2 octombrie – a participat ca reprezentant al ÎPS Mitropolit Nicolae la deschiderea cursurilor Facultăţii de Management din cadrul universităţii „Dimitrie Cantemir” din Timişoara. În aceeaşi zi a oficiat Taina Sfântului Maslu la spitalul de pediatrie „Louis Ţurcanu”.

Vineri, 3 octombrie – a vizitat mănăstirea Dobreşti, iar după-amiază a oficiat slujba vecerniei la parohia Iosefin.

Sâmbătă, 4 octombrie – a săvârşit Sfânta Liturghie la mănăstirea Timişeni;

Marţi, 7 octombrie – a primit delegaţia din cadrul Agenţiei naţionale de luptă împotriva traficului de persoane din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, condusă de Doamna Ana Maria Bănuţă. Delegaţia, însoţită de Domnul inspector eparhial Claudiu Roman a verificat implementarea proiectelor desfăşurate de fundaţia „Filantropia Timişoara” a Centrului eparhial;

Miercuri, 8 octombrie – a vizitat mănăstirea Cebza;

Joi, 9 octombrie – a primit împreună cu ÎPS Mitropolit Nicolae delegaţia comunei Săcălaz;

Vineri, 10 octombrie – a oficiat slujba vecerniei la mănăstirea Săraca;

Sâmbătă, 11 octombrie – a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Săraca;

Luni, 13 octombrie – a oficiat slujba privegherii la mănăstirea Timişeni.

Citeşte în continuare »
 • 14 Oct 2008
 • 754 vizualizari

Decernare de titlu

Joi 9 octombrie a avut loc la reşedinţa mitropolitană ceremonia decernării titlului de „cetăţean de onoare” al comunei Săcălaz, Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae. Înmânarea însemnelor s-a făcut de către membrii Consiliului local în frunte cu Domnul primar Ilie Todaşcă. De faţă a fost şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 14 Oct 2008
 • 402 vizualizari

Hramul Mănăstirii Dobreşti

În ziua de 14 octombrie, de praznicul Cuvioasei Paraschiva s-a sărbătorit hramul mănăstirii de la Dobreşti, ctitorie a Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel. Cu acest prilej, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banataului, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu şi mai mulţi clerici. Hramul s-a bucurat şi de prezenţa unori oaspeţi de seamă, Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Prea Sfinţia Sa Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului şi Prea Sfinţia Sa Gherasim, Episcopul Râmnicului.

Alături de înalţii ierarhi au slujit şi P. On. Părinte protopop Ioan Cerbu al Lugojului şi P. Cuv. Părinte stareţ Matei Buliga.

Acest aşezământ monahal s-a înfiinţat în anul 2003 la iniţiativa şi stăruinţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, originar din Dobreşti, care a achiziţionat un teren pentru construcţia aşezământului în anul 2003.

În prezent mănăstirea are patru vieţuitori.

Citeşte în continuare »
 • 13 Oct 2008
 • 506 vizualizari

Târnosirea bisericii din parohia Sudriaş, protopopiatul Făget

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, Preasfinţia Sa Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a poposit duminică, 5 octombrie a.c. în parohia Sudriaş, protopopiatul Făget, pentru a târnosi biserica acestei parohii, biserică recent construită.

Ierarhul a fost întâmpinat dimineţa, la ora 9 de către P. On. părinţi Bujor Păcurar şi Ioan Cerbu, protopopi de Făget şi, repectiv, Lugoj, de preotul paroh Vasile Grecu şi de alţi clerici împreună-slujitori. Alături de soborul de slujitori au fost de faţă reprezentanţii oficialităţilor locale (primarul comunei, prefectul judeţului şi diverşi deputaţi) precum şi numeroşi credincioşi din Sudriaş şi parohiile vecine care nu s-au speriat de vremea rece şi umedă ci au dorit să fie prezenţi la acest eveniment de seamă al comunităţii. Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru credincioşii prezenţi, mulţi dintre ei au ramas sub umbrele în afara bisericii, ascultând sfânta liturghie.

În cadrul sfintei liturghii Preasfinţia Sa Paisie Lugojanul a distins pe preotul paroh Vasile Grecu cu rangul de iconom-stavrofor pentru osteneala depusă la construcţia acestei biserici. Efortul parohului a fost răsplătit cu atât mai mult cu cât biserica s-a zidit prin mari sacrificii atât din partea comunităţii parohiale de doar 100 de familii cât şi din partea sponsorilor şi donatorilor din afara localităţii.

După slujba târnosirii şi sfânta liturghie Consiliul parohial a oferit o agapă frăţească tuturor celor prezenţi.

Citeşte în continuare »
 • 6 Oct 2008
 • 589 vizualizari

Cuvântul Preafericitului Daniel la parastasul de 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae

Părintele Dumitru Stăniloae –
un mărturisitor al Preasfintei Treimi şi
un înnoitor al Teologiei Ortodoxe

(Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la parastasul de 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae, Mănăstirea Cernica, 3 octombrie 2008)

Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut în data de 16 noiembrie 1903 în comuna Vlădeni, judeţul Braşov, şi a trecut la Domnul în data de 4 octombrie 1993 în vârstă de aproape 90 de ani. Deci anul acesta se împlinesc 15 ani de la trecerea sa la viaţa veşnică. El este considerat ca fiind cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea.

În mod surprinzător, însă, teologia sa cea mai creatoare şi mărturisitoare a fost elaborată în timpul regimului comunist din România începând cu anul 1946, iar lucrările sale de sinteză au fost scrise în cei 20 de ani pe când era pensionar (1973-1993). Între 4 septembrie 1958 şi ianuarie 1963, Părintele Dumitru Stăniloae a fost cercetat, judecat şi întemniţat mai întâi la Bucureşti (închisorile din strada Uranus şi strada Plevna), iar apoi la Aiud. Anii grei de închisoare au fost trăiţi de marele teolog român ca fiind pentru el o şcoală a rugăciunii şi a suferinţelor cu speranţa eliberării. „În închisoare am învăţat să mă rog” – spunea el uneori pentru a arăta că adevărata rugăciune este izvor de putere pentru a purta Crucea cu nădejdea Învierii.

Nu este deci întâmplător faptul că în teologia sa Părintele Dumitru Stăniloae accentuează mult legătura profundă care există între Crucea şi Învierea lui Hristos, precum şi importanţa cunoaşterii lui Dumnezeu, nu numai din făpturi (Creaţie) şi din Scripturi, ci şi din împrejurările vieţii proprii şi ale vieţii comunităţii bisericeşti pătimitoare şi mărturisitoare. O cunoaştere dureroasă sau bucuroasă, după împrejurări, adesea dramatică, uneori dinamică, cunoaştere neînţeleasă în timpul grelelor încercări, dar luminoasă după ce au fost biruite ispitele şi asumate suferinţele. Astfel, teologia mărturisitoare a Părintelui Dumitru Stăniloae nu este una estetică, ci una existenţială, în care taina iubirii jertfelnice a lui Hristos devine, prin credinţă şi suferinţă, prin nevoinţă şi speranţă, taina vieţii creştinului, luminat şi ajutat de Duhul lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat din morţi, Care a coborât la iad, înainte de-a se ridica din mormânt şi de a se înălţa la cer. Iar puterea şi lumina Învierii lui Hristos s-au arătat atât în viaţa Părintelui Dumitru Stăniloae, prin tăria sa de a ierta pe cei ce l-au întemniţat şi pe cei ce l-au părăsit pe când era în suferinţă, cât şi în zelul său misionar şi mărturisitor din teologia sa, pe care a elaborat-o după ce a suferit şi a fost eliberat din închisoare, fapt apreciat nu numai în România, de către monahi, preoţi şi simpli credincioşi, ci şi de către mulţi intelectuali români şi teologi creştini din străinătate. Astfel, institute universitare sau facultăţi de teologie ortodoxă din Paris, Belgrad şi Atena i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa, iar, după revoluţia din 1989, Academia Română l-a ales membru corespondent al ei în anul 1990 şi membru titular în anul 1991.

Părintele Stăniloae rămâne veşnic un teolog al iubirii Preasfintei Treimi, un prieten fidel al Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi un înnoitor al teologiei ortodoxe, pe baza tradiţiei din trecut şi a creaţiei intelectuale şi duhovniceşti din prezent. Toată teologia sa are în centrul ei lumina şi iubirea Sfintei Treimi sau legătura sfinţitoare şi mântuitoare a Persoanelor divine cu persoanele umane, chemate prin Biserică la îndumnezeire, viaţă şi fericire veşnică.

Teologia Sfinţilor Părinţi, pe care Părintele Dumitru Stăniloae i-a iubit, i-a tradus şi explicat, este baza tradiţională a teologiei sale creatoare şi mărturisitoare. El, însă, nu numai a citat din operele Sfinţilor Părinţi, ci şi le-a continuat şi le-a aprofundat, în mod fidel şi creator, arătând, pentru timpul nostru, permanenta frumuseţe şi frăgezime sau prospeţime a teologiei Părinţilor Sfinţi, luminaţi de Duhul Sfânt, Care arată mereu Bisericii că “Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8).

Cu aceste gânduri de permanentă admiraţie, recunoştinţă şi pioasă preţuire, rugăm pe Hristos Domnul Cel Răstignit şi Înviat să dăruiască pururea sufletului Părintelui nostru Dumitru Stăniloae bucuria comuniunii cu Preasfânta Treime şi cu toţi sfinţii lui Dumnezeu, iar pe noi să ne ajute să fructificăm lumina vieţii şi teologiei lui, spre slava lui Dumnezeu, binele Bisericii şi mântuirea oamenilor.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† D A N I E L
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citeşte în continuare »
 • 3 Oct 2008
 • 442 vizualizari

15 ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Dumitru Stăniloae

La 4 octombrie 1993 a trecut la cele veşnice părintele Dumitru Stăniloae

Bio-bibliografie:

1903: S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, judeţul Braşov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie şi Reveca, mama sa fiind nepoată de preot.
1917: La 10 februarie, pleacă la Braşov să urmeze cursurile Liceului confesional umanist “Andrei Şaguna”.
1918: I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către Fundaţia Gojdu.
1922: Primeşte o bursă în cadrul Universităţii din Cernăuţi. Dezamăgit de manualele şi metodele scolastice, părăseşte Universitatea după un an.
1923-1924: Urmează cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti.
1924: În Postul Mare se întâlneşte cu Mitropolitul Nicolae Bălan, care îi oferă o bursă la Centrul Mitropolitan din Sibiu.
1927: Termină anul al IV-lea la Cernăuţi şi susţine licenţa în Teologie sub conducerea prof. Vasile Loichiţă, cu lucrarea “Botezul copiilor”; primeşte o bursă pentru studii de specialitate la Atena.
1928: Toamna, susţine la Cernăuţi teza de doctorat “Viaţa şi opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Române”. Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie şi Dogmatică. Pleacă la Munchen, urmând cursurile prof. August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.
1929: Pleacă la Berlin şi Paris pentru studii şi documentare asupra operei originale a Sf. Grigorie Palama; la întoarcerea în ţară este încadrat profesor suplinitor, apoi provizoriu.
1930: Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta şi copia opera teologică a Sf. Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătoreşte cu Maria, născută Mihu.
1931: La 10 mai, i se nasc primii doi copii, Dumitru (care moare în septembrie 1931) şi Maria; la 8 octombrie, este hirotonit diacon.
1932: La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de după război.
1933: La 8 octombrie, se naşte Lidia, botezată de istoricul transilvănean Ioan Lupaş.
1934: La 1 ianuarie, este numit director al ziarului “Telegraful român”, funcţie pe care o îndeplineşte până în 1945. Îl cunoaşte şi leagă o prietenie strânsă cu Nichifor Crainic.
1936: În iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcţie îndeplinită până în 1946.
1938: Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama.
1939: Publică la Sibiu Ortodoxie şi românism.
1940: Vara, România intră în cel de-al II-lea Război Mondial, armata însoţind trupele germane până la Volga. Se constituie, la iniţiativa poetului Sandu Tudor, gruparea “Rugul aprins”, din care făceau parte: Ierom. Ivan Kulighin, duhovnicul mitropolitului rus de Rostov (refugiat la Cernica), Ierom. Benedict Ghiuş, Ierom. Sofian Boghiu, Prof. Alex Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arh. Constantin Joja, Pr. Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antim şi Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieţii creştine din Bucureşti.
1942: Apare la Sibiu Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie.
1943: Apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului.
1945: La sfârşitul lunii aprilie, moare fiica Maria (Mioara).
1946: I se cere să renunţe la rectoratul Academiei Teologice de către Nicolae Bălan, împotriva voinţei acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu Filocalia, vol. I.
1947: Este transferat prin “chemare” la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, catedra de Ascetică şi Mistică. Locuieşte cu soţia şi fiica sa Lidia în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia, vol. al II-lea.
1948: Apare la Sibiu Filocalia, vol. al III-lea şi al IV-lea.
1949: Catedra de Mistică este desfiinţată, rămâne profesor de Dogmatică pentru doctoranzi.
1950: Participă la întâlnirile organizate de “Rugul aprins”, din care nu face parte.
1955: La Sibiu are loc un mare congres al preoţilor ortodocşi; Petru Groza, membru al prezidiului, refuză să vorbească cu Pr. Stăniloae, ceea ce va avea consecinţe mai târziu. Are loc canonizarea Sf. Calinic de la Cernica.
1958: Începe un nou şi mare val de arestări în România, condiţie pentru plecarea trupelor sovietice. Sunte arestaţi membri ai grupului “Rugul aprins”. Este urmărit de Securitate. La 4 septembrie, percheziţie la domiciliul din Bucureşti. În 5 septembrie, ora 4 dimineaţa, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, încă o lună. La 4 noiembrie începe procesul înscenat, caracteristic regimului comunist.
1959: Este dus la Aiud, având printre alţi colegi de celulă pe preotul Lazarov, paroh în Dobrogea. Vreme de câteva luni este ţinut în regim de izolare totală. Lidia, fiica părintelui, naşte pe unicul nepot Dumitru Horia; fiind asistentă la catedra de Fizică a Universităţii din Bucureşti, este obligată să îşi părăsească postul.
1961: Toamna este dus la Bucureşti pentru noi cercetări penale.
1962: Este readus la penitenciarul din Aiud.
1963: În ianuarie este eliberat din închisoare şi lucrează ca funcţionar la Sf. Sinod. În octombrie, este reintegrat la catedră.
1965: Este solicitat să scrie articole şi studii de către cei care-l cenzuraseră mai înainte (Departamentul Cultelor se pregătea să prezinte Occidentului imaginea unei libertăţi religioase).
1968: Este invitat la Freiburg şi Heidelberg, de profesorul Paul Miron, pentru conferinţe; primeşte acordul Departamentului Culteor, ce urma politica schimbării imaginii României.
1969: Conferenţiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin.
1971: Merge la Vatican ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
1973: Apare la Bucureşti Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român. Devine pensioner cu titlu de profesor onorar, rămânând profesor consultant pentru programul de doctorat.
1976: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al V-lea. Este declarat Doctor honoris causa al Universităţii din Salonic.
1977: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VI-lea.
1978: Apare la Bucureşti Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, şi Filocalia, vol. al VII-lea
1979: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VIII-lea.
1980: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al IX-lea; la Geneva, Dieu est amour, traducere de D. Nesser; la New York, Theology and the Church, traducere de R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfinţenie. I se accordă premiul “Dr. Leopold Lucas” al Facultăţii de Teologie din Tubingen.
1981: Este numit Doctor honoris causa al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincţia onorifică “Crucea Sf. Augustin din Canterbury” pentru merite teologice şi creştineşti. Apare la Paris Prière de Jesus et experience de Saint Esprit; la Bucureşti, Spiritualitatea ortodoxă şi Teologia morală ortodoxă, vol. al II-lea.
1982: I se acordă tilul Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferenţiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la Bucureşti Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I (traducere).
1985: Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere de H. Pitters; la Paris apare Le genie de l’Orthodoxie, traducere de Dan Ilie Ciobotea, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1986: Apare la Craiova Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă.
1987: Apare la Craiova Chipul nemuritor al lui Dumnezeu şi, la Bucureşti, Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. al II-lea (traducere).
1990: Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. al II-lea, traducere de H. Pitters.
1991: Devine membru titular al Academiei Române. Este numit Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă (“Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul”, “Omul şi Dumnezeu”, “Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele iubirii dumnezeieşti”) şi la Bucureşti, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, vol. I (traducere).
1992: Este numit Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti.
1993: Pe 4 octombrie a trecut la cele veşnice “teologul dragostei creştine”.

Despre viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae se regăsesc peste 1000 de referinţe în dicţionare de specialitate, enciclopedii, bibliografii, monografii, studii, articole, recenzii în limba română şi în limbi străine.

Sursa: Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, Trinitas, Iaşi, 2004

Citeşte în continuare »
 • 3 Oct 2008
 • 488 vizualizari

Românii din Tokyo vor avea în curând un preot

Comunitatea ortodoxă română din regiunea Tokyo, Japonia, va avea în curând atât un preot, cât şi un paraclis unde să poată participa la sfintele slujbe. Părintele Alexandru Nicodim a fost numit preot paroh al Parohiei “Sfântul Gheorghe” din Ito, o localitate aflată la 100 de km de Tokyo.

La Ito, comunitatea ortodoxă română s-a organizat deja, şi a cumparat un imobil care va fi transformat în casă parohială. Părintele Alexandru Nicodim va pleca în Japonia la sfârşitul acestei luni. Comunitatea română din Japonia numără în prezent 4.000 de credincioşi ce aparţin de 2 parohii: parohia de Tokio şi cea de Osaka.

Pe viitor se doreste ca în Parohia “Sfântul Gheorghe” din Japonia să se construiască şi o biserică, pentru care există deja un proiect. Cei care doresc să sprijine iniţiativa comunităţii româneşti din regiunea Tokio pot să depună bani în următoarele conturi deschise la BCR, filiala sector 4 Bucureşti:

LEI: RO 41 RNCB 0075 0048 9503 0131
USD: RO84 RNCB 0075 0048 9503 0133
EURO: RO14 RNCB 0075 0048 9503 0132

Sursa: TRINITAS TV

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 534 vizualizari

Hramul mănăstirii Luncanii de Sus

Miercuri 1 octombrie, de praznicul Acoperământul Maicii Domnului s-a sărbătorit hramul mănăstirii Luncanii de Sus. Cu acest prilej Sfânta Liturghie s-a oficiat de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împreună cu mai mulţi clerici din Timişoara şi din împrejurimi. Obştea mănăstirii numără la ora actuală 4 vieţuitoare şi este condusă de P.Cuv. Maică stavroforă Filoteea Nistor.

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 482 vizualizari