15 ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Dumitru Stăniloae

La 4 octombrie 1993 a trecut la cele veşnice părintele Dumitru Stăniloae

Bio-bibliografie:

1903: S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, judeţul Braşov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie şi Reveca, mama sa fiind nepoată de preot.
1917: La 10 februarie, pleacă la Braşov să urmeze cursurile Liceului confesional umanist “Andrei Şaguna”.
1918: I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către Fundaţia Gojdu.
1922: Primeşte o bursă în cadrul Universităţii din Cernăuţi. Dezamăgit de manualele şi metodele scolastice, părăseşte Universitatea după un an.
1923-1924: Urmează cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti.
1924: În Postul Mare se întâlneşte cu Mitropolitul Nicolae Bălan, care îi oferă o bursă la Centrul Mitropolitan din Sibiu.
1927: Termină anul al IV-lea la Cernăuţi şi susţine licenţa în Teologie sub conducerea prof. Vasile Loichiţă, cu lucrarea “Botezul copiilor”; primeşte o bursă pentru studii de specialitate la Atena.
1928: Toamna, susţine la Cernăuţi teza de doctorat “Viaţa şi opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Române”. Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie şi Dogmatică. Pleacă la Munchen, urmând cursurile prof. August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.
1929: Pleacă la Berlin şi Paris pentru studii şi documentare asupra operei originale a Sf. Grigorie Palama; la întoarcerea în ţară este încadrat profesor suplinitor, apoi provizoriu.
1930: Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta şi copia opera teologică a Sf. Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătoreşte cu Maria, născută Mihu.
1931: La 10 mai, i se nasc primii doi copii, Dumitru (care moare în septembrie 1931) şi Maria; la 8 octombrie, este hirotonit diacon.
1932: La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de după război.
1933: La 8 octombrie, se naşte Lidia, botezată de istoricul transilvănean Ioan Lupaş.
1934: La 1 ianuarie, este numit director al ziarului “Telegraful român”, funcţie pe care o îndeplineşte până în 1945. Îl cunoaşte şi leagă o prietenie strânsă cu Nichifor Crainic.
1936: În iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcţie îndeplinită până în 1946.
1938: Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama.
1939: Publică la Sibiu Ortodoxie şi românism.
1940: Vara, România intră în cel de-al II-lea Război Mondial, armata însoţind trupele germane până la Volga. Se constituie, la iniţiativa poetului Sandu Tudor, gruparea “Rugul aprins”, din care făceau parte: Ierom. Ivan Kulighin, duhovnicul mitropolitului rus de Rostov (refugiat la Cernica), Ierom. Benedict Ghiuş, Ierom. Sofian Boghiu, Prof. Alex Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arh. Constantin Joja, Pr. Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antim şi Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieţii creştine din Bucureşti.
1942: Apare la Sibiu Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie.
1943: Apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului.
1945: La sfârşitul lunii aprilie, moare fiica Maria (Mioara).
1946: I se cere să renunţe la rectoratul Academiei Teologice de către Nicolae Bălan, împotriva voinţei acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu Filocalia, vol. I.
1947: Este transferat prin “chemare” la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, catedra de Ascetică şi Mistică. Locuieşte cu soţia şi fiica sa Lidia în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia, vol. al II-lea.
1948: Apare la Sibiu Filocalia, vol. al III-lea şi al IV-lea.
1949: Catedra de Mistică este desfiinţată, rămâne profesor de Dogmatică pentru doctoranzi.
1950: Participă la întâlnirile organizate de “Rugul aprins”, din care nu face parte.
1955: La Sibiu are loc un mare congres al preoţilor ortodocşi; Petru Groza, membru al prezidiului, refuză să vorbească cu Pr. Stăniloae, ceea ce va avea consecinţe mai târziu. Are loc canonizarea Sf. Calinic de la Cernica.
1958: Începe un nou şi mare val de arestări în România, condiţie pentru plecarea trupelor sovietice. Sunte arestaţi membri ai grupului “Rugul aprins”. Este urmărit de Securitate. La 4 septembrie, percheziţie la domiciliul din Bucureşti. În 5 septembrie, ora 4 dimineaţa, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, încă o lună. La 4 noiembrie începe procesul înscenat, caracteristic regimului comunist.
1959: Este dus la Aiud, având printre alţi colegi de celulă pe preotul Lazarov, paroh în Dobrogea. Vreme de câteva luni este ţinut în regim de izolare totală. Lidia, fiica părintelui, naşte pe unicul nepot Dumitru Horia; fiind asistentă la catedra de Fizică a Universităţii din Bucureşti, este obligată să îşi părăsească postul.
1961: Toamna este dus la Bucureşti pentru noi cercetări penale.
1962: Este readus la penitenciarul din Aiud.
1963: În ianuarie este eliberat din închisoare şi lucrează ca funcţionar la Sf. Sinod. În octombrie, este reintegrat la catedră.
1965: Este solicitat să scrie articole şi studii de către cei care-l cenzuraseră mai înainte (Departamentul Cultelor se pregătea să prezinte Occidentului imaginea unei libertăţi religioase).
1968: Este invitat la Freiburg şi Heidelberg, de profesorul Paul Miron, pentru conferinţe; primeşte acordul Departamentului Culteor, ce urma politica schimbării imaginii României.
1969: Conferenţiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin.
1971: Merge la Vatican ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
1973: Apare la Bucureşti Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român. Devine pensioner cu titlu de profesor onorar, rămânând profesor consultant pentru programul de doctorat.
1976: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al V-lea. Este declarat Doctor honoris causa al Universităţii din Salonic.
1977: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VI-lea.
1978: Apare la Bucureşti Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, şi Filocalia, vol. al VII-lea
1979: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VIII-lea.
1980: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al IX-lea; la Geneva, Dieu est amour, traducere de D. Nesser; la New York, Theology and the Church, traducere de R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfinţenie. I se accordă premiul “Dr. Leopold Lucas” al Facultăţii de Teologie din Tubingen.
1981: Este numit Doctor honoris causa al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincţia onorifică “Crucea Sf. Augustin din Canterbury” pentru merite teologice şi creştineşti. Apare la Paris Prière de Jesus et experience de Saint Esprit; la Bucureşti, Spiritualitatea ortodoxă şi Teologia morală ortodoxă, vol. al II-lea.
1982: I se acordă tilul Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferenţiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la Bucureşti Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I (traducere).
1985: Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere de H. Pitters; la Paris apare Le genie de l’Orthodoxie, traducere de Dan Ilie Ciobotea, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1986: Apare la Craiova Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă.
1987: Apare la Craiova Chipul nemuritor al lui Dumnezeu şi, la Bucureşti, Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. al II-lea (traducere).
1990: Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. al II-lea, traducere de H. Pitters.
1991: Devine membru titular al Academiei Române. Este numit Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă (“Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul”, “Omul şi Dumnezeu”, “Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele iubirii dumnezeieşti”) şi la Bucureşti, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, vol. I (traducere).
1992: Este numit Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti.
1993: Pe 4 octombrie a trecut la cele veşnice “teologul dragostei creştine”.

Despre viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae se regăsesc peste 1000 de referinţe în dicţionare de specialitate, enciclopedii, bibliografii, monografii, studii, articole, recenzii în limba română şi în limbi străine.

Sursa: Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, Trinitas, Iaşi, 2004

Citeşte în continuare »
 • 3 Oct 2008
 • 495 vizualizari

Românii din Tokyo vor avea în curând un preot

Comunitatea ortodoxă română din regiunea Tokyo, Japonia, va avea în curând atât un preot, cât şi un paraclis unde să poată participa la sfintele slujbe. Părintele Alexandru Nicodim a fost numit preot paroh al Parohiei “Sfântul Gheorghe” din Ito, o localitate aflată la 100 de km de Tokyo.

La Ito, comunitatea ortodoxă română s-a organizat deja, şi a cumparat un imobil care va fi transformat în casă parohială. Părintele Alexandru Nicodim va pleca în Japonia la sfârşitul acestei luni. Comunitatea română din Japonia numără în prezent 4.000 de credincioşi ce aparţin de 2 parohii: parohia de Tokio şi cea de Osaka.

Pe viitor se doreste ca în Parohia “Sfântul Gheorghe” din Japonia să se construiască şi o biserică, pentru care există deja un proiect. Cei care doresc să sprijine iniţiativa comunităţii româneşti din regiunea Tokio pot să depună bani în următoarele conturi deschise la BCR, filiala sector 4 Bucureşti:

LEI: RO 41 RNCB 0075 0048 9503 0131
USD: RO84 RNCB 0075 0048 9503 0133
EURO: RO14 RNCB 0075 0048 9503 0132

Sursa: TRINITAS TV

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 535 vizualizari

Hramul mănăstirii Luncanii de Sus

Miercuri 1 octombrie, de praznicul Acoperământul Maicii Domnului s-a sărbătorit hramul mănăstirii Luncanii de Sus. Cu acest prilej Sfânta Liturghie s-a oficiat de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împreună cu mai mulţi clerici din Timişoara şi din împrejurimi. Obştea mănăstirii numără la ora actuală 4 vieţuitoare şi este condusă de P.Cuv. Maică stavroforă Filoteea Nistor.

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 484 vizualizari

Deschiderea anului universitar la Facultatea de Teologie

Miercuri 1 octombrie, la sediul Centrului eparhial a avut loc deschiderea anului universitar pentru Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul U.V.T. La orele 11, în biserica din curtea reşedinţei mitropolitane s-a oficiat slujba de Te Deum la care au luat parte Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului, cadrele didactice şi studenţii facultăţii. Apoi s-a trecut în sala de festivităţi unde s-au rostit cuvântări din partea Chiriarhului, domnului prodecan lect. dr. Gavril Trifa şi şefului de catedră, P.On. Părinte Viorel Cherciu.

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 559 vizualizari

Participarea Chiriarhului la deschiderea anului universitar

Miercuri 1 octombrie a avut loc deschiderea oficială a anului universitar şi la Universitatea de Vest din Timişoara. Aceasta s-a desfăşurat de la orele 9, în prezenţa Domnului rector Ioan Talpoş, decanilor, cadrelor didactice şi studenţilor, în Aula Magna „Ioan Curea”. La eveniment a luat parte şi Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae care a rostit un cuvânt ocazional.

În cursul aceleiaşi zile s-a inaugurat noul corp de clădire al bibliotecii Universităţii de Vest, construit în ultimii ani la iniţiativa şi cu osteneala prof. univ. dr. Vasile Ţâra, conducătorul acestei instituţii. Şi la acest eveniment a luat parte Chiriarhul eparhiei, adresând celor de faţă un cuvânt.

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2008
 • 507 vizualizari

Apariţie editorială

Anunţăm apariţia volumul al II-lea al cărţii Maria-Radna. Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas, apărut în anul 2004 la editura Schnell&Steiner din Germania.

Autorul este Excelenţa Sa Episcopul Martin Roos al Episcopiei romano-catolice a Timişoarei şi continuă volumul I dedicat istoriei acestui sanctuar marian de mare însemnătate pentru istoria creştinismului din părţile noastre. Este vrednică de semnalat apariţia aceasta, cu atât mai mult cu cât sanctuarul marian de la Radna este vizitat în egală măsură de catolici şi de ortodocşi, care caută în rugăciunile lor mijlocirea Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 487 vizualizari

Inaugurarea aşezământului de la Checea

Realizat ca proiect al sectorului de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” este situat în comuna Checea, judeţul Timiş. Slujba de sfinţire a avut loc în 16 septembrie de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu împreună cu P.On. Părinte consilier social Cristian Pavel, P.On. Părinte protopop Ioan Bude, P.C. Părinte paroh Gheorghe Cucu şi mai mulţi clerici. Au participat primarul localităţii, reprezentanţi ai instituţiilor de ocrotire socială şi numeroşi localnici.

Aşezământul va găzdui în primă fază 12 persoane vârstnice, cărora le va fi oferită asistenţă medicală şi spirituală, supraveghere şi îngrijire permanentă. Personalul cuprinde un medic de familie, un psiholog, asistent social, asistente medicale, infirmiere şi bucătari. Clădirea, oferită de parohia Checea, a fost renovată şi respectă standardele europene, bătrânii găzduiţi putându-se bucura astfel de cele mai bune condiţii de trai.

Alături de Arhiepiscopia Timişoarei, la construirea aşezământului a contribuit, cu suma de 48.000 de euro, fundaţia Renovabis din Germania.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 725 vizualizari

Conferire de distincţii bisericeşti

Potrivit deciziei Chiriarhului şi celor hotărâte de Sinodul Mitropolitan, în ultima perioadă de timp au fost distinşi următorii clerici:

a) din cuprinsul protopopiatului Sânnicolau Mare: P.C. Părinte Marius Podereu de la parohia Iecea Mare şi P.C. Părinte Eftimie Cristea de la parohia Variaş, întru „iconom”, iar P.C. Părinte Vasile Popovici de la parohia Periam, întru „iconom stavrofor”;

b) din cuprinsul protopopiatului Feget: P.C. Părinte Nicolae Drăghicescu de la parohia Cliciova, întru „iconom stavrofor”.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 441 vizualizari

Participare a chiriarhului

În zilele de 22-25 septembrie a avut loc la sediul Diecezei romano-catolice a Timişoarei, Conferinţa episcopală, sesiunea de toamnă. Prima şedinţă s-a desfăşurat marţi 23 septembrie, când a luat parte ca invitat şi Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 408 vizualizari

Agenda Prea Sfinţitului Paisie Lugojanul pe luna septembrie

În luna septembrie Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a efectuat următorul itinerar pastoral:

Miercuri, 17 septembrie – a vizitat liceul „Colegiul Bănăţean” din Timişoara, unde a avut o întâlnire cu direcţiunea acestuia.

Joi, 18 septembrie – a vizitat Primăria din Biled, unde s-a întâlnit cu primarul localităţii.
Vineri, 19 septembrie – a prezidat comisia profesorală pentru examenul de admitere din sesiunea a doua, de la Facultatea de Teologie din Timişoara. În aceeaşi zi a oficiat vecernia la parohia Timişoara Iosefin.

Sâmbătă, 20 septembrie – a vizitat mănăstirea „Izvorul Miron” de la Româneşti, iar seara a oficiat vecernia la mănăstirea Cebza.

Marţi, 23 septembrie – a oficiat Taina Sfântului Maslu la spitalul pentru copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara.

Miercuri, 24 septembrie – de sărbătoarea Sfântului Siluan Athonitul, a slujit Sfânta Liturghie la biserica parohiei Checea, la care au luat parte corul studenţilor teologi şi bătrânii aflaţi în îngrijirea noului aşezământ al Arhiepiscopiei.

Joi, 25 septembrie – a participat la lucrările Consiliului Eparhial, s-a întâlnit cu delegaţia de la Ministerul Apărării Naţionale condusă de col. Adrian Bălălău şi a efectuat o vizită la mănăstirea sârbească de la Bezdin (jud. Arad).

Vineri, 26 septembrie – a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană, a vizitat mănăstirea „Izvorul Miron” de la Româneşti împreună cu Doamna arhitect Aurelia Junie, Domnul prof. Marin Marin şi P. On. Părinte consilier economic Valentin Boancheş şi a oficiat Taina Sfântului Maslu la biserica parohiei Timişoara Iosefin.

Sâmbătă, 27 septembrie – a oficiat Taina Cununiei la biserica parohiei Timişoara Zona Dacia.

Duminică, 28 septembrie – a oficiat o vizită canonică la parohia Timişoara Mehala, oficiind Sfânta Liturghie împreună cu slujitorii parohiei.

Marţi, 30 septembrie – va oficia slujba privegherii la mănăstirea Luncanii de Sus, cu prilejul hramului, praznicul Acoperământului Maicii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 688 vizualizari