Ședința Adunării eparhiale

La Sediul Centrului eparhial din Timişoara s-au desfăşurat sâmbătă, 19 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei. Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2018 și s-au invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru noul an.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a membrilor Adunării Eparhiale, a  stareţilor și stareţelor din cuprinsul eparhiei, precum şi a părinţilor protopopi.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an. De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018 al Sectorului Exarhat, privind problemele manastiresti, constatându-se, că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Activitatea Arhiepiscopiei Timișoarei

În partea a doua a întâlnirii, în Sala festivă a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2018 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei.

În raportul de activitate al Sectorului Cultural s-au prezentat activitățile culturale desfășurate în anul 2018, aparițiile editoriale, parteneriatele cu instituțiile culturale, evidențiindu-se preocuparea pentru organizarea multiplelor evenimente dedicate făuritorilor Marii Uniri.

Raportul general privind activitatea Sectorului Social-Filantropic și Misionar în anul 2018 a enumerat și evidențiat activitățile desfășurate în domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor du dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparținători, a familiilor cu risc social ridicat, precum și în domeniul asistenței religioase din spitale, armată, penitenciar, case de copii și servicii rezidențiale pentru vârstnici. Între acestea s-au evidențiat achiziționarea și donarea unei casei cu trei camera, bucătărie și baie cu toate dotările necesare pentru o familie cu 7 copii în localitatea Satchinez, parteneriatul cu Spitalul Militar Timișoara în ceea ce privește organizarea caravanelor medicale în localitățile izolate sau îndeprtate, achiziția de echipamente medicale pentru proiectul de telemedicine, dedicate satelor izolate. Totodată, s-a remarcat faptul că programele desfășurate anul trecut au cuprins 13.725 de beneficiari, iar totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de Centrul eparhial, împreună cu parohiile şi ONG-urile ce funcționează cu binecuvântare Bisericii s-au ridicat la suma de 4.644.620 lei.

Raportul de activitate al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a prezentat toate activitățile desfășurate în anul 2018, remarcându-se faptul că Școala Gimnazială „Sfântul Antim Ivireanul”, prima școală ortodoxă privată din județul Timiș, acreditată de Ministerul Educației și înființată după normele Ministerului Educației Naționale și Programele Școlare Naționale în vigoare, a devenit Liceul Teologic Ortodox (de stat) „Sfântul Antim Ivireanul”. De asemenea, s-a reliefat preocuparea majoră atât pentru elevii claselor de teologie din cadrul Liceului Pedagocic „Carmen Sylva” și pentru studenții teologi de la Specializarea Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cât și pentru predarea religiei în școli, pentru reorganizarea cercurilor pedagogice ale disciplinei religie, pentru desfășurarea activităților de formare continuă, pentru organizarea concursurilor școlare județene incluse în Calendarul Activităților Educative Școlare, pentru activitățile derulate la nivelul unităților școlare.

Sectorul economic a prezentat contul de execuție bugetară pe anul 2018 și bilanțul contabil pe același an. Sectorul Patrimoniu și construcții bisericești a prezentat raportul de activități desfășurate anul trecut, între care au fost evidențiate solicitările de finanţări către SSC, către Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean; solicitările privind lucrările de reparaţii capitale sau curente la biserici; precum și solicitările privind lucrările de construire de biserici noi, de aşezăminte sociale, de capele mortuare și de case parohiale.

În cadrul raportului de activitate al Serviciului Juridic au fost prezentate activitățile desfășurate în anul 2018, ce au constat în întocmirea de contracte (de arendare, de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, de antepriză/execuție, de colaborare, de voluntariat), acorduri, convenții ale Arhiepiscopiei Timișoarei sau pentru unele unități bisericești subordonate.

Perspective                                                          

După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei, au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale. Având în vedere că anul 2019 este proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), precum și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, s-a accentuat importanța desfășurării de activități specific în arealul satului bănățean, care să promoveze în conștiința credincioșilor, valoarea satului românesc. De asemenea, s-a reliefat importanța comemorăriiPatriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, dar și a primului Mitropolit al Banatului, Vasile Lazarescu, de la a cărui mutare la cele veșnice se vor împlini, în luna februarie, 50 de ani.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a exprimat cuvinte de mulțumire atât membrilor Adunării eparhiale, cât și principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor. 

Citeşte în continuare »
 • 19 Jan 2019
 • 1,148 vizualizari

test

test

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2018
 • 55 vizualizari

Premierea oamenilor de cultură ai Județului Timiș cu merite deosebite în promovarea domeniului lor de activitate

În ultima lună a anului centenar, Arhiepiscopia Timişoarei şi Consiliul Judeţean Timiş, a organizat astăzi, 11 decembrie, în sala multifuncţională a Palatului Administrativ din capitala Banatului, festivitatea de premiere a reprezentanţilor de seamă timişeni cu merite deosebite în promovarea domeniului lor de activitate. De 16 ani, actori, regizori, scriitori, muzicieni, cercetători artistici, artişti plastici, preoţi, solişti vocali, balerini, fotografi, muzeografi, editori care promovează cultura, aducând faimă Județului Timiș, sunt premiaţi în cadrul Premiilor „Pro Cultura”.

De aproape două decenii, Judeţul Timiş și-a format și consolidat o frumoasă tradiție de a aprecia și de a-și promova valorile din toate domeniile artistice, stimulând, pe de-o parte, spiritul creator al artiștilor, iar, pe de altă parte, revitalizând viața culturală a județului la toate nivelurile vieții culturale.

De anul trecut, Arhiepiscopia Timişoarei s-a alăturat Consiliului Județean Timiș în acțiunea de apreciere și de premiere a a reprezentanţilor culturii timişene, dorind să ducă mai departe această tradiție și să evidențieze, în semn de recunoştinţă, prin premii concrete, munca pe tărâm cultural-artistic a celor care au depus eforturi evidente la promovarea culturală a judeţului în ţară şi pe plan mondial.

În cadrul manifestării, moderate de conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan de la Universitatea de Vest din Timișoara, au fost acordate 24 de premii, dintre care 9 premii la secțiunea Pro Cultura Timisiensis și 15 premii la secțiunea Pro Cultura Certitudini. Între premiați au fost preotul prof. conf. dr. Nicolae Morar, șeful catedrei de Teologie din Cadrul Universității de Vest și părintele Varlaam Almăjanu, strețul Mănăstirii Partoș.

Manifestarea culturală ,,Premiile Pro Cultura” are două categorii: „Seniori” şi „Certitudini”, categorie în cadrul căreia sunt premiaţi tinerii oameni de cultură ai județului. Fiecare dintre laureați a avut parte de un Laudatio din partea a câte unui critic din domeniul respectiv, ei înșiși reputați oameni de cultură. Pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deosebite în promovarea artei şi culturii timişene, toți cei 24 de premiați au primit, drept recompense, câte o plachetă, o diplomă de onoare și o sumă de bani.

Premiile „Pro Cultura Timisiensis’’ sunt acordate în fiecare an personalităților marcante din toate domeniile culturii din Județul Timiș, care contribuie, eminamente, la bunul renume al judeţului și a căror activitate sau creaţie, în raport cu judeţul, are o importanţă deosebită, distingându-se cu merite deosebite.

Citeşte în continuare »
 • 11 Dec 2018
 • 539 vizualizari

Festivalul coral „Leru-i, Doamne, Ler”, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Duminică, 16 decembrie 2018, ora 17:00, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara se va desfășura festivalul coral „Leru-i, Doamne, Ler”, ediția a IV-a.

Citeşte în continuare »
 • 10 Dec 2018
 • 212 vizualizari

Mitropolitul Banatului, împreună cu 7 ierarhi, a sfințit pictura Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Duminică, 9 decembrie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de ierarhi ai Bisericii noastre, a sfințit pictura Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad. Împreună cu Mitropolitul Banatului au slujit: IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, PS Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, PS Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și locțiitor de Episcop al Daciei Felix, PS Părinte  Paisie, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La sfânta slujbă a asistat și PS Părinte Daniil Stoenescu.

                          

Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală arădeană, de către numerosul sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Mitropolitului Ioan al Banatului, în prezența oficialităților centrale și locale, a conducerii celor două universități arădene, a  primarilor din localitățile însemnate ale județului, a sutelor de credincioși veniți din cuprinsul eparhiei și a celor învecinate.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Daniil, care a explicat pericopa evanghelică a duminicii, despre tămăduirea femeii gârbove (Luca 13, 10-17). Preasfinția Sa a făcut amintire în cuvântul său și de cele două sfinte pomenite astăzi, Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria și Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel. Fiind în Anul Centenar, Preasfințitul Părinte Daniil a făcut o comparație între ridicarea femeii gârbove, prin minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos și ,,ridicarea” Transilvaniei prin Marea Unire de la 1918.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu soborul de ierarhi, preoți și diaconi a săvârșit slujba de sfințire a picturii catedralei.

Imediat după sfințire, Mitropolitul Banatului a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad, intitulat: ,,Catedrala Sfânta Treime din Arad – o bucurie pentru Centenarul Marii Uniri din 1918”. În cuvântul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că „Aradul, ca cetate a Marii Uniri, a format un adevărat nucleu de intelectuali români, care au înţeles că libertatea românilor din Transilvania se poate realiza doar prin unirea lor cu Regatul României”. ,,Uniți în jurul unor personalități de seamă, precum Vasile Goldiş, care a fost secretar eparhial al Episcopiei Aradului, patriot vizionar şi om de înaltă cultură, considerat de Octavian Goga „Părinte al Patriei”, arădenii au desfășurat o perseverentă activitate națională, cu iniţiative de mare însemnătate pentru realizarea dorinței de unitate națională românească”, a precizat Preafericirea Sa.

După citirea mesajului, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură legat atât de pericopa evanghelică a Duminicii a 27-a după Rusalii, cât și de rolul pe care l-a avut Aradul, prin personalitățile marcante ale vremii, în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

Cuvinte de binecuvântare și felicitare pentru cele realizate de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei la Arad, au adresat și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, fii duhovnicești ai Eparhiei Aradului.

Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a arătat în cuvântul rostit că aceasta este o împlinire a dorinței vrednicilor ierarhi care au păstorit Eparhia Aradului, a intelectualilor arădeni, corifei ai Marii Uniri de la 1918 și nu numai, care au militat activ pentru realizarea dezideratului ortodocșilor din aceste părți ale Aradului de-a avea o catedrală eparhială. După aceasta, Înaltpreasfinția Sa a adus cuvânt de aleasă mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, tuturor ierarhilor, oficialităților centrale și locale, soborului de preoți și diaconi, slujitorilor catedralei, ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit substanțial această măreață lucrare,  precum și miilor de credincioși participanți la această zi de sărbătoare a eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost asigurate de Corul Catedralei, condus de Diac. Laviniu Morariu și Grupul ,,Trifon Lugojan”, condus de tânărul Marinel Roz.

Cu prilejul acestui eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a oferit tuturor ierarhilor prezenți Distincția eparhială ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” (engolpion și cruce), Părintelui Simion Mladin, eclesiarhul catedralei, crucea pectorală a aceleiași distincții, și la fel, crucea pentru mireni celor care au avut o contribuție deosebită în ducerea la bun sfârșit a lucrărilor desfășurate la Catedrala Arhiepiscopală.

***

Monumentala Catedrală Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad este proiectată în plan trilobat, cu o lungime de 57 m, o lățime cuprinsă între 25 m, la intrare, și 35 m în dreptul absidelor laterale, iar cupola centrară are înălțime de 50 m. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 24 noiembrie 1991 de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Birdaș, Episcop-vicar al Episcopiei Aradului. În anul 2008, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, catedrala a fost târnosită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. Un an mai târziu au fost începute lucrările de pictură în tehnica fresco de către pictorul prof. Cezar Călin Băluț.

 

Citeşte în continuare »
 • 10 Dec 2018
 • 666 vizualizari

Festivalul de colinde „Cântecele Betleemului”, la Parohia Timișoara -Zona Dacia

La biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Timișoara-Zona Dacia, s-a încheiat Duminică seara festivalul coral de colinde „Cântecele Betleemului”, ajuns la a XIV-a ediție.

Citeşte în continuare »
 • 9 Dec 2018
 • 517 vizualizari

Evenimente omagiale și culturale în an centenar, la Parohia Giarmata Vii

Parohia Ortodoxă Giarmata Vii a organizat astăzi, 8 decembrie, o serie de manifestări dedicate anului centenar, dar și eroilor neamului din cele două Războaie Mondiale. La acestea a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care, împreună cu un sobor de preoți a oficiat atât slujba de sfințire a Troiței, ridicată în memoria eroilor care și-au jertfit viața pentru apărarea țării în timpul celor două Războaie Mondiale, cât și slujba de binecuvântare a bustului lui Avram Iancu. În continuare, de la Biserica Ortodoxă și până la Căminul Cultural s-a desfășurat o procesiune solemnă cu Drapelul țării, purtat de copii îmbrăcați în costume populare.

De asemenea, la Căminul Cultural a avut loc o sesiune festivă de deschidere a lucrărilor simpozionului internațional „Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la desăvârșirea statului național unitar român”. Au luat cuvântul acad. Ion Păun Otiman, președintele de onoare al Academiei Române – Filiala Timișoara, Cristian Franțescu, subprefect; Ionuț Stănușoiu, primarul Comunei Ghiroda și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a vorbit despre contextul politic și internațional al Marii Uniri.

În cadrul simpozionului internațional au fost lansate mai multe cărți:  „Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la desăvârșirea statului național unitar roman”, coordonator preot Vasile D. Suciu; „Unirea, măreția unui timp. Dicționar de personalități și instituții”; „Maria Alexandra Pantea: Relatări din Primul Război Mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat”. Totodată a fost vizionat și filmul documentar „Nașterea unei națiuni”, realizat de Vasile Bogdan, TVR.

Pe lângă participarea clericilor, profesorilor, autorităților locale și județene, la simpozion au fost prezenți două delegații: din Republica Moldova, condusă de dl primar Vasile Frunză și din Republica Serbia, condusă de preot Cornel Juica.

După prezentarea contribuțiilor științifice ale participanților a urmat un concert de colinde, precum și un moment artistic dedicat centenarului, susținut de elevii Școlii Gimnaziale Ghiroda, dar și un spectacol susținut de Ansamblul „Flori din Câmpie” Giarmata Vii.

Programul evenimentelor omagiale și culturale a cuprins și vernisarea expoziției de pictură pe sticlă „Icoana, fereastră spre cer”, sesiunea a IX-a, ce a avut drept temă: „Sărbători și sfinți în tricolor”. Au fost admirate 36 de icoane pe sticlă, ce au pus în valoare valențele creative ale copiilor și tinerilor din Giarmata Vii, coordonați de profesori de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, Facultatea de Artă și Design din Timișoara și de la Școala cu clasele I-VIII Ghiroda. În cadrul expoziției, elevii Școlii Gimnaziale Ghiroda și Corul „Sfânta Maria” al Bisericii Ortodoxe din Giarmata Vii au susținut un program cultural-artistic.

 

Citeşte în continuare »
 • 8 Dec 2018
 • 610 vizualizari