Praznicul Cincizecimii la Catedrala din Timișoara

La sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, un număr impresionant de creștini au venit la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, referitor la semnificația pnevmatologică, ecleziologică și soteriologică a acestui praznic împărătesc. Totodată, Mitropolitul Banatului a vorbit și despre diversitatea unitară a lucrării harismatice a celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi.

Potrivit tipicului Bisericii Ortodoxe, după Dumnezeiasca Slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit Slujba Vecerniei speciale a Rusaliilor, numită și „Vecernia plecării genunchilor”, în cadrul căreia a citit cele 7 rugăciuni către Tronul Preasfintei Treimi, specifice praznicului Cincizecimii. Rugăciunile, având un conținut teologic bogat, invocă ajutorul Preasfintei Treimi, amintind, totodată, de cele şapte daruri ale Sfântului Duh, Cel S-a pogorât peste Sfinții Apostoli la 50 de zile după Învierea lui Hristos.

La ieşirea din sfântul locaş, credincioşii prezenţi au luat la casele lor, drept binecuvântare, ramuri verzi de tei, ca simbol atât al limbilor de foc, cât și al darurilor Sfântului Duh ce se revarsă permanent și în multe chipuri în Biserică, prin sfintele slujbe.

***

Pentru Sfinţii Părinţi, experienţa cincizecimică este reversul Turnului Babel, întrucât proiectul ei apostolic este ,,zidirea” Trupului lui Hristos (Cf. Efeseni 4, 12) (Ion Bria, ,,Unity and mission. From the Perspective of the Local Church: an Orthodox View”, în The Ecumenical Review, nr. 3, 1987, p. 267). La Cincizecime, Adevărul veşnic dat Bisericii devine înţeles în mai multe limbi şi la mai multe popoare. Evanghelia răspândită în mai multe limbi arată, pe de-o parte, că toate culturile au potenţialul de a primi şi de a exprima universalitatea Evangheliei, care este întotdeauna comunicată ca expresie locală a iubirii lui Dumnezeu pentru lume, iar pe de altă parte, că Evanghelia nu anulează particularităţile vreunei culturi (Anastasios Yannoulatos, ,,Culture and Gospel. Some observations from the Orthodox Tradition and Experience”, în International Review of Mission, nr. 294, 1985, pp. 185-198). Așadar, la Cincizecime s-a exprimat atât universalitatea Bisericii, prin înţelegerea de către toţi a limbii vorbite de Apostoli, cât şi etnicitatea, prin faptul că fiecare naţiune prezentă auzea propovăduirea Evangheliei în limba ei, consfinţită, prin aceasta, ca limbă sacră, ca limbă de cult.

Citeşte în continuare »
  • 4 Jun 2017
  • 735 vizualizari

Admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara

 ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE,

SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

Anul universitar 2017-2018

Citeşte în continuare »
  • 2 Jun 2017
  • 3,315 vizualizari

Acțiune filantropică de Ziua Copilului, la Clinica II Pedriatrie Timișoara

Astăzi, de Ziua Copilului, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Timișoara-Iosefin și Fundația „Preot Ioan Olariu”, cu sprijinul și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a organizat, la Clinica Pedriatrie Bega – Clinica II Pedriatrie, o acțiune filantropică, venind în sprijinul copiilor aflați în suferință.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu părintele paroh Ionel Popescu, președintele Fundației „Preot Ioan Olariu”, a vizitat saloanele clinicii și pe toți copiii (nou-născuți, sugari, preșcolari, școlari), cu diverse stări de morbiditate (neonatologie, izolator, terapie intensiva, cardiologie, boli respiratorii cronice, boli de nutriție și metabolism, endocrinologie, nefrologie, gastroenterologie). Părintele Mitropolit a stat de vorbă cu pacienții și cu însoțitorii acestora, după care i-a binecuvântat, oferindu-le pachete cu fructe și dulciuri. Înaltpreasfinția Sa s-a interesat de problemele întâmpinate la clinică, purtând discuții atât cu prof. univ. dr. Liviu Laurențiu Pop, șef-secție Clinica II Pediatrie, dar și cu personalul medical, încredințându-i, totodată, de purtarea sa de grijă concretă.

Clinica II Pediatrie a luat ființă în anul 1974 ca secție a Spitalului Clinic nr.1 Județean Timișoara, ca o necesitate stringentă de asigurare a asistenței medicale a copilului în acea perioadă și, totodată, pentru lărgirea bazei de învățământ universitar medical pediatric din Timișoara.

 

Citeşte în continuare »
  • 1 Jun 2017
  • 730 vizualizari

Ziua Internațională a Copilului sărbătorită la Centrul de Zi pentru Copii ,,Patriarh Miron Cristea” din Făget

Ziua internațională a copilului a fost marcată, cu voie bună, și la Centrul de Zi pentru Copii ,,Patriarh Miron Cristea” din Făget. Personalul centrului a pregătit pentru beneficiarii acestuia un program inedit, diversificat, ce a avut drept obiectiv sărbătorirea acestei zile într-un mod interactiv. Copiii au luat parte la o petrecere destinată lor, înconjurați fiind și de cadre didactice de la Liceul Teoretic ,,Traian Vuia” din Făget. Ambianța plină de bucurie, muzică, divertisment și entuziasm a fost încununată și de micile daruri pe care copiii le-au primit, precum și de „surpriza dulce”, tortul oferit cu ocazia evenimentului.

Activitatea s-a desfășurat în incinta centrului, precum și în parcul din vecinătatea acestuia și a cuprins concursuri de desene pe coli de hârtie și pe asfalt, concursuri de dans, concursuri sportive, dar și alte activități specific, menite a marca importanța evenimentului.

,,Astfel de evenimente sunt frecvente în cadrul centrului nostru. Încercăm zilnic, prin mijloacele ce ne stau la dispoziție, să le oferim copiilor șansa de a zâmbi. Nu puteam rata nici în această zi prilejul de a ne vedea copiii fericiți și împliniți. Roadele muncii noastre se zăresc în bucuria de pe chipurile beneficiarilor”, a declarat părintele Emanuel Gafița, coordonatorul centrului.

Centrul de Zi „Patriarh Miron Cristea” al Arhiepiscopiei Timi­șoarei, susținut de către Primăria Orașului Făget, prin Consiliul Local, oferă servicii pentru un număr de 25 de copii care provin din familii cu dificultăți de natură socială și economică. Aceștia se bucură zilnic de o masă caldă, de activități educative, religioase, formativ-integrative, recreative și de socializare. Centrul are misiunea de a preveni și a reduce abandonul sau eșecul școlar, precum și de a crește performanțele școlare ale elevilor aflați în situații de risc de abandon școlar, (datorate, în principal, contextului economic precar al familiei, carențelor de educație sau de instruire ale părinților), prin desfă­șu­rarea de programe socio-educative și discuții cu părinții, pe marginea subiectelor privind dificultățile identificate, pentru a găsi soluția potrivită problemelor apărute. În cadrul centrului se desfășoară zilnic activități educative, activități de cunoaș­tere cu caracter formativ-inte­grativ, activități recreative și activități pentru formarea autocontrolului, responsabilității, autonomiei personale și sociale.

Citeşte în continuare »
  • 1 Jun 2017
  • 271 vizualizari