Întrunirea Adunării Naţionale Bisericeşti şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 24 februarie se întruneşte la Palatul Patriarhiei din Bucureşti Adunarea Naţională Bisericească, la care participă ierarhii şi delegaţii clerici şi mireni ai eparhiei noastre. În zilele de 25-26 februarie se întruneşte, la Palatul Patriarhal din Bucureşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, la lucrările sale participând şi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae, respectiv Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2009
 • 343 vizualizari

Pelerinaj în Turcia

Biroul de pelerinaje Sf. Ap. Pavel al Patriarhiei Române a elaborat un program de pelerinaj ce se va desfăşura în Turcia în perioada 26 mai – 5 iunie 2009.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va efectua o vizită oficială la Patriarhia Ecumenică, în perioada 27 mai – 2 iunie 2009. Cu acest prilej, va sluji Sfânta Liturghie alături de Sanctitatea Sa Bartholomeu, Patriarhul Ecumenic, în Biserica Sfântul Gheorghe din Constantinopol (joi, de praznicul Înălţării Domnului) şi în Capadocia (duminică, 31 mai).

Programul se inscrie în seria manifestărilor religioase, culturale şi misionare, dedicate Sfântului Vasile cel Mare şi celorlalţi sfinţi capadocieni, cinstiţi în mod deosebit în acest an în Patriarhia Română.

Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina web a biroului de pelerinaje: www.pelerinaj.ro

Citeşte în continuare »
 • 16 Feb 2009
 • 540 vizualizari

Radio TRINITAS

La aproape o lună de la recepţionarea programelor Radio TRINITAS în Arhiepiscopia Timişoarei pe frecvenţa 90,30 MHz, Centrul eparhial a mediatizat apariţia postului prin intermediul unor pliante informative, imprimate la Tipografia Arhidiecezană, şi difuzate la parohiile din municipiu şi la cele din împrejurimi. Au fost împărţite astfel de pliante şi pe străzile oraşului, timişorenii primind cu interes această iniţiativă. Pliantele informează despre prezenţa radioului bisericesc al Patriarhiei Române în regiunea bănăţeană. Tot cu scopul de popularizare a postului de Radio TRINITAS, centrul eparhial a emis comunicate de presă către toate publicaţiile, posturile de radio şi televiziune locale.

Emisiunile radioului Patriarhiei, receptate acum şi în Timişoara, se dovedesc utile pentru ascultători, aducând Cuvântul lui Dumnezeu în casele lor. Mulţi dintre credincioşii din Arhiepiscopia Timişoarei îşi exprimă bucuria şi recunoştinţa pentru recepţionarea programelor postului Radio TRINITAS al Patriarhiei Române.

Sursa: Radio TRINITAS

Citeşte în continuare »
 • 17 Jan 2009
 • 1,037 vizualizari

Congresul Facultăţilor de Teologie

În zilele de 10-11 noiembrie a avut loc la mănăstirea Tismana din judeţul Gorj, cel de-al treilea congres al Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, la care au participat decanii sau reprezentanţii tuturor facultăţilor. La acest eveniment a participat şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2008
 • 378 vizualizari

LITURGHIERUL – Ediţie jubiliară 2008

În cadrul şedinţei solemne a Sfântului Sinod consacrate „Anului jubiliar al Sf. Scripturi şi al Sf. Liturghii”, marţi 28 ocotmbrie 2008, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a fost lansată, împreună cu noua Ediţie sinodală a Bibliei şi Liturghierul, într-o ediţie jubiliară.

Noua ediţie a Liturghierului apare cu aprobarea Sf. Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiind realizată la Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti. Volumul cuprinde 576 pagini şi este imprimat într-o aleasă ţinută grafică: text la trei culori (roşu, negru, albastru) şi icoane tipărite în policromie la început de capitole.

Volumul se deschide cu un Cuvânt înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Sfânta Liturghie – izvor de viaţă sfântă şi lumină veşnică” şi conţine textele celor trei Sfinte Liturghii ortodoxe (Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sf. Grigorie Dialogul), precedate de rânduielile tipiconale pentru slujbele pregătitoare şi urmate de rugăciuni, povăţuiri şi învăţături, tipicul slujbei cu arhiereu şi Sinaxar pentru tot anul. Textele au fost diortosite de către ierarhi şi teologi, iar în sinaxar au fost incluse şi numele sfinţilor români recent canonizaţi, forma finală a Liturghierului fiind aprobată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La împlinirea a cinci veacuri de la prima ediţie tipărită a Liturghierului în lumea ortodoxă (Târgovişte, 1508), ediţia jubiliară 2008 a Liturghierului de la Bucureşti este dintr-odată un omagiu istoric şi o sărbătoare a cărţii de cult în limba română.

Citeşte în continuare »
 • 30 Oct 2008
 • 936 vizualizari

Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29 octombrie 2008

În ziua de 29 octombrie 2008, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Dintre hotărârile luate menţionăm proclamarea anului 2009 ca „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare ( †379) şi a celorlalţi Sfinţi Capadocieni” şi stabilirea programului-cadru naţional de desfăşurare.

Membrii Sfântului Sinod susţin demersurile Patriarhiei Române pentru creşterea salariilor preoţilor, în special din zonele sărace.

În legătură cu situaţia părintelui Bojan Alexandrovici de la Malainiţa (Valea Timocului), Sfântul Sinod consideră invalid actul de caterisire a acestuia de către tribunalul bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timoc, deoarece preotul român nu este cleric al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Mai mult, se constată faptul că Episcopia Ortodoxă Sârbă a Timocului nu respectă cele convenite în cadrul Comisiei mixte de dialog a celor două Biserici Ortodoxe, din aprilie 2006 şi anume asigurarea serviciilor religioase în limba română pentru comunităţile româneşti.

Apreciind necesitatea continuării dialogului cu Biserica Ortodoxă Sârbă pentru rezolvarea acestei probleme, Sfântul Sinod l-a împuternicit pe Preasfinţitul Părinte Daniel, Episcop-Locţiitor al Episcopiei Daciei Felix, să intensifice demersurile pe lângă autorităţile bisericeşti şi de stat sârbe cu scopul identificării unor soluţii practice pentru apărarea drepturilor legitime ale românilor din Valea Timocului de a avea preoţi şi slujbe în limba maternă.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Citeşte în continuare »
 • 30 Oct 2008
 • 353 vizualizari

Participări arhiereşti

În zilele de 26-30 octombrie au avut loc la Patriarhia Română din Bucureşti manifestările legate de resfinţirea catedralei patriarhale, aducerea moaştelor Sfântului Apostol Pavel în România şi prăznuirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi. Cu aceste prilejuri a fost convocat şi Sfântul Sinod în sesiune ordinară de lucru, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel.

La aceste evenimente au luat parte şi ierarhii eparhiei noastre: Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 27 Oct 2008
 • 373 vizualizari

Cuvântul Preafericitului Daniel la parastasul de 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae

Părintele Dumitru Stăniloae –
un mărturisitor al Preasfintei Treimi şi
un înnoitor al Teologiei Ortodoxe

(Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la parastasul de 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae, Mănăstirea Cernica, 3 octombrie 2008)

Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut în data de 16 noiembrie 1903 în comuna Vlădeni, judeţul Braşov, şi a trecut la Domnul în data de 4 octombrie 1993 în vârstă de aproape 90 de ani. Deci anul acesta se împlinesc 15 ani de la trecerea sa la viaţa veşnică. El este considerat ca fiind cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea.

În mod surprinzător, însă, teologia sa cea mai creatoare şi mărturisitoare a fost elaborată în timpul regimului comunist din România începând cu anul 1946, iar lucrările sale de sinteză au fost scrise în cei 20 de ani pe când era pensionar (1973-1993). Între 4 septembrie 1958 şi ianuarie 1963, Părintele Dumitru Stăniloae a fost cercetat, judecat şi întemniţat mai întâi la Bucureşti (închisorile din strada Uranus şi strada Plevna), iar apoi la Aiud. Anii grei de închisoare au fost trăiţi de marele teolog român ca fiind pentru el o şcoală a rugăciunii şi a suferinţelor cu speranţa eliberării. „În închisoare am învăţat să mă rog” – spunea el uneori pentru a arăta că adevărata rugăciune este izvor de putere pentru a purta Crucea cu nădejdea Învierii.

Nu este deci întâmplător faptul că în teologia sa Părintele Dumitru Stăniloae accentuează mult legătura profundă care există între Crucea şi Învierea lui Hristos, precum şi importanţa cunoaşterii lui Dumnezeu, nu numai din făpturi (Creaţie) şi din Scripturi, ci şi din împrejurările vieţii proprii şi ale vieţii comunităţii bisericeşti pătimitoare şi mărturisitoare. O cunoaştere dureroasă sau bucuroasă, după împrejurări, adesea dramatică, uneori dinamică, cunoaştere neînţeleasă în timpul grelelor încercări, dar luminoasă după ce au fost biruite ispitele şi asumate suferinţele. Astfel, teologia mărturisitoare a Părintelui Dumitru Stăniloae nu este una estetică, ci una existenţială, în care taina iubirii jertfelnice a lui Hristos devine, prin credinţă şi suferinţă, prin nevoinţă şi speranţă, taina vieţii creştinului, luminat şi ajutat de Duhul lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat din morţi, Care a coborât la iad, înainte de-a se ridica din mormânt şi de a se înălţa la cer. Iar puterea şi lumina Învierii lui Hristos s-au arătat atât în viaţa Părintelui Dumitru Stăniloae, prin tăria sa de a ierta pe cei ce l-au întemniţat şi pe cei ce l-au părăsit pe când era în suferinţă, cât şi în zelul său misionar şi mărturisitor din teologia sa, pe care a elaborat-o după ce a suferit şi a fost eliberat din închisoare, fapt apreciat nu numai în România, de către monahi, preoţi şi simpli credincioşi, ci şi de către mulţi intelectuali români şi teologi creştini din străinătate. Astfel, institute universitare sau facultăţi de teologie ortodoxă din Paris, Belgrad şi Atena i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa, iar, după revoluţia din 1989, Academia Română l-a ales membru corespondent al ei în anul 1990 şi membru titular în anul 1991.

Părintele Stăniloae rămâne veşnic un teolog al iubirii Preasfintei Treimi, un prieten fidel al Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi un înnoitor al teologiei ortodoxe, pe baza tradiţiei din trecut şi a creaţiei intelectuale şi duhovniceşti din prezent. Toată teologia sa are în centrul ei lumina şi iubirea Sfintei Treimi sau legătura sfinţitoare şi mântuitoare a Persoanelor divine cu persoanele umane, chemate prin Biserică la îndumnezeire, viaţă şi fericire veşnică.

Teologia Sfinţilor Părinţi, pe care Părintele Dumitru Stăniloae i-a iubit, i-a tradus şi explicat, este baza tradiţională a teologiei sale creatoare şi mărturisitoare. El, însă, nu numai a citat din operele Sfinţilor Părinţi, ci şi le-a continuat şi le-a aprofundat, în mod fidel şi creator, arătând, pentru timpul nostru, permanenta frumuseţe şi frăgezime sau prospeţime a teologiei Părinţilor Sfinţi, luminaţi de Duhul Sfânt, Care arată mereu Bisericii că “Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8).

Cu aceste gânduri de permanentă admiraţie, recunoştinţă şi pioasă preţuire, rugăm pe Hristos Domnul Cel Răstignit şi Înviat să dăruiască pururea sufletului Părintelui nostru Dumitru Stăniloae bucuria comuniunii cu Preasfânta Treime şi cu toţi sfinţii lui Dumnezeu, iar pe noi să ne ajute să fructificăm lumina vieţii şi teologiei lui, spre slava lui Dumnezeu, binele Bisericii şi mântuirea oamenilor.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† D A N I E L
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citeşte în continuare »
 • 3 Oct 2008
 • 453 vizualizari

Preafericitul Părinte Daniel aniversează un an de slujire în demnitatea de Patriarh

Marţi, 30 septembrie 2008, Biserica Ortodoxă Română aniversează un an de la întronizarea ca patriarh a Preafericitului Părinte Daniel. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va participa la sfinţirea noului Paraclis din Reşedinţa Patriarhală cu hramul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul şi la Sfânta Liturghie oficiată în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române în primul său an de slujire în demnitatea de patriarh.

Sfânta Liturghie va fi urmată de o slujbă de Te Deum la Palatul Patriarhiei (ora 12.00, în sala Europa Christiana), la care vor participa membri ai Sfântului Sinod, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor împreună cu colaboratorii lor, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, personalităţi ale vieţii publice româneşti. Evenimentul va continua în Aula Magna cu un moment aniversar care va reflecta împlinirile şi proiectele aflate în derulare în primul an de patriarhat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum şi alte proiecte iniţiate de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Sursa: www.basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 25 Sep 2008
 • 397 vizualizari

Educaţia autentică transmite valori perene

(Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul deschiderii oficiale a noului an şcolar 2008 – 2009)

Distinşi dascăli, Iubiţi elevi, Dragi părinţi,

Fiecare început de an şcolar (15 septembrie) stă sub semnul iubirii jertfelnice şi milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că în ziua premergătoare de 14 septembrie sărbătorim Înălţarea Sfintei Cruci. Această apropiere între evenimentele menţionate face ca dascălii să primească de la Hristos – Învăţătorul veşnic – iubirea şi înţelepciunea de a se dărui spiritual în lucrarea lor de formare a copiilor şi tinerilor poporului român.

Urmând îndemnul înţelept care spune „totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu”, mai înainte de a intra în Şcoală, intrăm în Biserică pentru a ne ruga, adică pentru a uni înţelepciunea umană cu Înţelepciunea divină, întrucât omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel Înţelept şi Bun creşte spiritual în comuniune cu El.

Astfel, Şcoala românească împreună cu maica ei, Biserica, cultivă modul de cunoaştere prin comuniune, de unire a inteligenţei cu iubirea, a ştiinţei cu spiritualitatea, a acţiunii cu sfinţenia vieţii.

În timp ce ştiinţa cultivă cunoaşterea creaţiei, a universului fizic şi social, credinţa religioasă cultivă relaţia cu Creatorul şi Mântuitorul lumii, oferind omului şi creaţiei semnificaţie şi valoare eternă.

În acest sens, studiul religiei este o necesitate cultural – educaţională. Nu poţi avea o cultură completă fără Religie întrucât valoarea eternă a persoanei umane nu poate fi redusă la eficienţa ei utilitaristă din societatea vremelnică.

Atât Biserica cât şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor nu numai ştiinţă şi educaţie ci şi sens sau speranţă pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire şi preţuire reciprocă. Lipsa acestora face astăzi ca mulţi copii să fie abandonaţi de părinţii lor, care se confruntă cu grave probleme ale vieţii sau pleacă la muncă în străinătate. Unii copii se îmbolnăvesc trupeşte datorită lipsurilor materiale, iar alţii se îmbolnăvesc sufleteşte, din cauza dorului de părinţi şi absenţei lor afective.

Împreună, Biserica şi Şcoala trebuie să preţuiască, să formeze şi să ajute copiii şi tinerii de astăzi, ca aceştia, la rândul lor, să cultive cu încredere şi iubire valorile credinţei şi ale culturii creştine, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5), adică nimic bun.

Ne bucurăm că atât Biserica Ortodoxă Română, cât şi Statul Român, mai ales prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, susţin programe de învăţare a limbii române de către copiii românilor care se află la muncă în străinătate, mai ales în ţările din Uniunea Europeană, pentru ca aceştia să nu-şi piardă identitatea etnică şi valorile culturii şi spiritualităţii româneşti, ca parte integrantă a patrimoniului cultural şi spiritual al Europei.

Părinţii copiilor români din străinătate sunt îndemnaţi să se adreseze Ambasadelor şi parohiilor noastre din ţările respective ca a fi organizate şcoli de limbă română cu profesori calificaţi şi recunoscuţi ca atare de Ministerul român al Educaţiei.

Felicităm şi binecuvântăm pe toţi cei ce se ostenesc, cu pricepere şi dăruire, în această lucrare de mare valoare şi necesitate pentru copiii români de pretutindeni.

Adresăm, de asemenea, alese mulţumiri şi binecuvântări tuturor celor ce au sprijinit iniţiativele comune ale Bisericii şi Şcolii româneşti privind păstrarea orei de Religie în Şcoală, prin campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, şi menţinerea sfintelor icoane în spaţiile de învăţământ, manifestând astfel aceeaşi conştiinţă nobilă şi dragoste părintească pe care le aveau şi primii dascăli ai învăţământului românesc, înţelepţi în a uni, ştiinţa educaţiei cu sfinţenia vieţii, cunoştinţele practice cu valorile eterne, legând în lumină generaţiile între ele.

Cu prilejul deschiderii noului an şcolar 2008 – 2009, rugăm pe Hristos Domnul Cel ce a zis: „Lăsaţi copiii să vină la Mine” (Mt. 19, 14) să vă dăruiască dumneavoastră, dascălilor, elevilor şi părinţilor, sănătate şi pace, ajutor şi bucurie în activitatea pe care o desfăşuraţi.

Cu părintească dragoste şi multă preţuire,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citeşte în continuare »
 • 12 Sep 2008
 • 1,284 vizualizari