Concursul „Colinde și datini de Crăciun”, la Timișoara

Perioada premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului este, fără îndoială, una dintre cele mai bogate în datini și tradiții creștinești, care fac parte integrantă din cultura poporului român și care transmit valori perene, creând, totodată, punți de legătură între generațiile succesive de creștini.

Peste 500 de elevi și cadre didactice din Județul Timiș au participat pe parcursul întregii zile de Sâmbătă, în sala de concerte „Mihai Perian” a Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, la a XVIII-a ediție a Concursului „Colinde și datini de Crăciun”, concurs ce promovează, în rândul elevilor, părinților și profesorilor din județul Timiș, frumusețea și autenticitatea colindelor și datinilor românești premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului Iisus Hristos.

Toți participanții, prin glasul de colindă și prin portul tradițional românesc, au adus pe chipul și în sufletul celor prezenți atmosfera feerică, plină de bucurie și emoție sufletească, ce caracterizează această sărbătoare a bucuriei și speranței.

„Prin organizarea acestui concurs, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a dorit să ofere comunității o imagine frumoasă asupra elementelor care definesc Ortodoxia, cum ar fi: colindul și cântarea religioasă. Ne-am bucurat de un număr foarte mare de participanți și, totodată, de portul costumelor populare și de modul în care elevii și-au pus în valoare glasurile minunate, prin care vestesc Nașterea Mântuitorului. Acest concurs a cuprins, într-un buchet de colinde, imagine și culoare, această bucurie a copiilor, care nu este altceva decât o rugăciune înălțată către Dumnezeu”, a menționat prof. Daniela Buzatu, inspector pentru disciplina religie, ISJ Timiș.

Concursul s-a desfăşurat pe 3 niveluri de învăţământ: primar, gimnazial și liceal, având 4 secţiuni: muzică vocală, muzică vocal – instrumentală, datini şi obiceiuri de Crăciun și scenete religioase de Crăciun. Elevii primelor două secțiuni au interpretat creații tradiționale românești, de tipul epico-liric, specifice sărbătorii Nașterii Domnului, iar concurenţii înscrişi la celelalte secțiuni au prezentat un obicei sau o scenetă religioasă cu același specific.

„Importanța educației muzicale în formarea copiilor este evidențiată și prin faptul că aceasta se găsește în programa școlară, începând de la clasele primare până la cele liceale din învățământul preuniversitar de stat. Apreciem, în egală măsură, faptul că acești copii și cadrele didactice acordă o importanță deosebită ariei muzicale. Aceste concursuri, prin formatul lor, țin să apropie disciplinele din învățământul de masă, împletind în mod armonios muzica, religia, istoria și arta plastică”, a spus prof. dr. Dan Băcilă, inspector pentru disciplina muzică, ISJ Timiș.

Premiile au fost acordate pentru fiecare secțiune, pe categorii de vârstă (învățământ primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal).

Pe lângă cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice sărbătorii Nașterii Domnului, manifestarea mai are ca scop dezvoltarea interesului elevilor și implicarea acestora în păstrarea, transmiterea si promovarea colindelor si obiceiurilor tradiționale românești, precum si educarea acestora în spiritul valorilor creștine. De asemenea, concursul dorește să valorizeze potențialul creativ al elevilor din învățământul preuniversitar din județul Timiș, precum și să ofere un cadru de manifestare culturală pentru toți elevii.

Concursul „Colinde și datini de Crăciun” a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în colaborare cu Mitropolia Banatului, fiind cuprins în Calendarul Activităților Educative, Școlare și Extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș,

Comments are closed.