Conferință ASCOR la Timișoara

Vineri seara, în sala festivă a Parohiei Timișoara-Iosefin a avut loc conferința duhovnicească a Schimonahului Damaschin Grigoriatul intitulată „Har vs Vrăjitorie”. La eveniment au luat parte foarte mulți studenți, clerici și numeroși credincioși din parohiile timișorene.

În cuvântul său, părintele Damaschin a vorbit despre misiunea pe care a avut-o mai bine de 25 de ani pe continentul african, aceea de a mărturisi dreapta credință în Congo, Burundi, Rwanda și alte țări. De asemenea, părintele s-a adresat tinerilor prezentând practicile vrăjitorești din Africa, în opoziție cu învățătura evanghelică a Domnului nostru Iisus Hristos, unde dragostea față de aproapele și Dumnezeu reprezintă țelul mântuirii noastre. După conferință cei prezenți au adresat întrebări părintelui pe marginea temei pe care acesta a susținut-o.

Pentru cei care nu au fost niciodată pe Sfântul Munte Athos, prezența părintelui Damaschin a adus o frântură din ceea ce înseamnă a fi viețuitor al Athosului, această minunăție a Ortodoxei universale.

Pentru noi românii părintele Damaschin ne arată cum un grec de neam a învățat limba română și a cunoscut frumusețea Ortodoxei Românești, prin scrierile părintelui Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc.

Încă din 1984, Părintele Damaschin a vizitat România de multe ori, întâlnindu-se cu mulți părinți de la noi, printre care și Părinții Ilie Cleopa, Paisie Olaru și Dumitru Stăniloae. Cercul său de prieteni s-a extins în timp, astfel că de câțiva ani se întâlnește cu temei de vorbă și cu studenții ori cu publicul larg.

Comments are closed.