Conferință dedicată Sfinților Trei Ierarhi

În sala festivă a Centrului eparhial a avut loc Miercuri, 29 ianurie, conferința „Sfinții Trei Ierarhi – modele pentru pastorație și filantropie”, susținută de pr. lect. univ. dr. Marius Florescu, de la Departamentul de Teologie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. La evenimentul duhovnicesc, închinat patronilor spirituali ai învățământului teologic, a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. 

În cadrul conferinței susținute, părintele lect. dr. Marius Florescu a vorbit despre actualitatea vieții și activității celor Trei Mari Ierarhi, prin prisma temelor anului omagial 2020. Astfel, în prima parte a conferinței au fost abordate aspecte legate de viața de familie din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur: sfințenia vieții de familie, relațiile părinți-copii și a soților întreolaltă, indisolubilitatea căsătoriei creștine, ș.a. În a doua parte, conferențiarul a vorbit despre activitatea Sfinților Trei Ierarhi din punct de vedere social-filantropic. Au fost evidențiate formele prin care acești sfinți s-au implicat în viața comunității, mai cu seamă în ceea ce privește activitatea filantropică, în care au excelat. Doi studenți din anul terminal au avut scurte intervenții cu citate din documentele Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei.

La final au fost prezentate următoarele publicații: „Teologie ortodoxă în Timișoara” și „Analele UVT”, seria Teologie, nr. 25/2019.

La conferința „Sfinții Trei Ierarhi – modele pentru pastorație și filantropie” au participat părinți profesori de la Facultatea de Teologie, cadre didactice, studenți teologi din anul I-IV, precum și studenți masteranzi.

Pe tot parcursul conferinței Corul Facultății de Teologie din Timișoara, condus de pr. drd. Laurian Popa a prezentat un buchet de tropare și imnuri duhovnicești, închinate ocrotitorilor învățământului teologic.

Comments are closed.