Conferință dedicată Sfinților Trei Ierarhi la Timișoara

Luni, 29 ianuarie, în sala festivă a Centrului eparhial a avut loc conferința “Sfinții Trei Ierarhi și Teologia Morală – semn al unității de credință”, susținută de pr. conf. dr. Gavril Trifa, profesor la Facultatea de Teologie din Timișoara. La evenimentul duhovnicesc a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Au participat părinți profesori de la Facultatea de Teologie, cadre didactice, studenți teologi din anul I-IV, precum și studenți masteranzi.

Conferențiarul a prezentat patru mari teme din operele Sfinților Trei Ierarhi, care au vizat conștiința morală, virtutea creștină – natura și opusul ei, valoarea morală a vieții pământești și iubirea, ca element fundamental pentru edificarea unității de credință.

În cadrul conferinței stundeții teologi prezenți au avut intervenții, care au venit să completeze conferința cu citate reprezentative pentru tema prezentată. Astfel, studentul Bratiș Andrei a vorbit despre viața Sfântului Vasile cel Mare, studentul Bălean Constantin, a adus în atenție tema pocăinței, așa cum apare în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, iar studentul Costel Paulescu a prezentat câteva repere din scrierile Sfântului Grigore Teologul. De asemenea, au mai avut intervenții și studenții din anul IV, Iacob Ilie Adrian, Georgevici Dan Alin și Ivaniciuc Alin Cristian

Pe tot parcursul conferinței Corul Facultății de Teologie din Timișoara condus de diac. dr. Ionuț Alexandru-Ardereanu a prezentat un buchet de tropare și imne duhovnicești închinate ocrotitorilor învățământului teologic timișorean.

La finalul conferinței, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a felicitat pe părintele conferențiar Gavril Trifa, pe părinții profesori și pe stundenții, care în număr mare au fost prezenți la aceast moment duhovnicesc. Înaltpreasfinția Sa a arătat că cei trei mari sfinți ai Bisericii noastre reprezintă modele vii, atât pentru stundenții teologi, dar și pentru creștinii, care citesc și studiază operele nemuritoare ale acestor trei mari luminători ai Bisericii. „De mai bine de 1600 de ani Sfinții Trei Ierarhi rămân modele, atât pentru noi, cei care facem parte din cler, cât și pentru oamenii credincioși. Prin viața și opera lor, <<pe râurile înțelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu>>, ei ne-au lăsat câteva jaloane privind viața duhovnicească, așa cum au auzit de la ucenicii lui Hristos, de la misionarii creștini din viața primară a Bisericii. Până astăzi scrierile lor ne învață cu simplitate și claritate, cum poate omul să fie călăuzit pe cărarea mântuirii” a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

  

 

Comments are closed.