Consfătuirea profesorilor de Religie din Jud. Timiș

În sala festivă „Preot Ioan Imbroane” a Protopopiatului Timișoara I a avut loc Joi, 3 Octombrie, Consfătuirea profesorilor de Religie din jud. Timiș. La eveniment a participat prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector pentru disciplina Religie, de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Reprezentantul Centrului eparhial a fost părintele Nichifor Tănase, consilier al Arhiepiscopiei Timișoarei- Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, încredințându-i, totodată, pe toți profesorii de religie de permanenta purtare de grijă a Întâistătătorului eparhiei.

Pe ordinea de zi a consfătuirii profesorilor de Religie din Județul Timiș s-au aflat următoarele puncte: prezentarea activităților metodico-științifice derulate în anul școlar 2018-2019 și aplicarea curriculum-ului național pentru disciplina religie; prezentarea și implementarea proiectelor specifice disciplinei (Proiectele „Didactica disciplinei religie” și „Virtuți și valori creștine”, Simpozionul profesorilor de religie „Voluntariatul creștin”; organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – Timișoara 2020); încheierea și derularea parteneriatelor cu Biserica și comunitatea locală.

Un punct aparte l-a constituit formarea continuă a cadrelor didactice care predau disciplina religie. Pe lângă prezentarea activităților și cursurilor de formare organizate la nivelul disciplinei (Cursul „Didactica disciplinei religie” și Programul de formare „Adolescență și autocunoaștere” – programe avizate de Ministerul Educației Naționale), profesorii au fost încurajați să organizeze, pe parcursul anului școlar, în unitatea de învățământ, în comunitate și în cadrul Cercului pedagogic, activități metodico-științifice specifice Anului omagial al satului românesc și Anului comemorativ al patriarhiilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, dar și să se înscrie la examenele pentru obținerea gradelor didactice. Un alt punct important de pe ordinea de zi l-a constituit concursurile școlare, unde profesorii de religie au fost îndrumați să-i pregătească și să-i coordoneze pe elevi în vederea participării la olimpiadele școlare, la concursurile școlare incluse atât în calendarul Ministerului Educației Naționale, cât și în calendarul Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Pe parcursul întrunirii, cadrele didactice au vizionat fragmente din activitățile metodice desfășurate pe  parcursul anului școlar 2018-2019, dar și de la diverse concursuri școlare. În urma consfătuirilor se va alcătui o scrisoare metodică pentru disciplina religie.

Consfătuirea județeană a profesorilor de religie a avut drept obiective: implementarea activităților didactice centrate pe elevi în vederea formării competențelor specifice disciplinei Religie; perfecționarea cadrelor didactice și creșterea calităților actului educațional; îmbinarea principiilor psihoterapiei moderne din perspective biblice, în scopul restructurării și dobândirii unui echilibru interior.

Comments are closed.