Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție 2018

În perioada 30 august – 6 septembrie, un număr de 34 de preoți din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului, ancorați în tradiția în care au descins și s-au format, în Tradiția ortodoxă, se vor angaja împreună cu profesorii lor de teologie într-o abordare interdisciplinară, care vede toate domeniile cunoașterii ca puncte de sprijin pentru o cunoaștere spirituală autentică, astăzi amenințată.

Deschiderea oficială a cursurile preoțești pentru dobândirea gradelor profesionale de definitivat și gradul II a beneficiat de prezența părintească a Înaltpreasfinției Sale, Ioan Mitropolitul Banatului, care a oferit îndrumări pastorale și duhovnicești preoților care
s-au înscris la aceste cursuri de perfecționare.

Examenul pentru obţinerea gradului definitiv constă în două probe scrise: la cunoştinţele teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare şi o probă orală din predică sau cateheză, liturgică şi administraţie parohială, iar pentru obținerea gradul II, examenul constă în două probe scrise de cunoştinţe teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare.

Astfel de întâlniri în spațiul credinței, pe lângă conotația instituțional administrativă de accedere la gradul profesional, definitivat sau gradul II, reprezintă răspunsul teologiei la provocările misionare actuale, de fapt o intrare în rezonanță cu toate schimbările de perspectivă ale societății contemporane: etica relativistă, pluralitatea ‘adevărurilor’, coexistența discursurilor dominate un ton foarte polemic anticlerical și într-un context al agnosticismului militant. Însă, în spațiul credinței Revelația luminează întodeauna rațiunea, o îmbogățește și, de aceea, revelația devine un termen necesar pentru accedere la Adevăr. Există încă o nevoie acută de transcendență, iar marile întrebări sunt aceleași, există o foame și o sete de Dumnezeu, iar preoții sunt chemați, ca urmași ai Sfinților Apostoli, să hrănească ei înșiși poporul cu pâinea Cuvântului. În contextul actual de agresivitate din societate, clerul trebuie să lupte împotriva ignoranței care stă la baza ateismului, a erodării gradului de claritate, a căderii din discernământ sau a falsificării adevărului. În acest sens, Tradiția creștină, cunoscută și însușită, va rămâne actuală și dinamică, fertilizatoare moral și spiritual.

Cursanții, participanți din întreaga Mitropolie a Banatului, vor avea ocazia să aprofundeze dimensiunea ortodoxă a credinței creștine, care reprezintă și o formă de cunoaștere contemplativă, dar care trimite imperios și la necesitatea îmbogățirii intelectuale, iar studiul poate fi privit și ca un exercițiu spiritual. Această nu înseamnă, însă, că studiul epuizează efortul spiritual, deoarece în absența vieții liturgice, el devine un simplu surogat de viață duhovnicească. După cum putem observa, valul seismic al secularizării nu a devitalizat teologia, Cuvântul viu ne cheamă să-L interpretăm și să-L interiorizăm. Într-o dublă ipostază a cunoașterii putem afirma că cunoașterea directă și vie, în Duhul lui Dumnezeu, trebuie valorificată la nivelul limbajului uman prin conștientizare sau tematizare catehetică. Preoții noștrii sunt chemați să întrupeze lumina cunoașterii sacramentale în forme de inculturație a mesajului evanghelic accesibile omului contemporan.

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi completată prin Hotărârea nr. 565/2017, se menţionează că obţinerea gradului definitiv este obligatorie pentru personalul clerical şi se obţine prin cursuri şi examene speciale de definitivare la minim 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. De asemenea, potrivit art. 125, alin 1 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, se arată că obţinerea gradelor profesionale (definitiv, II şi I) sunt obligatorii, ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii clerului.

 

Comments are closed.