Dezbatere despre situația copiilor aflați în situații de vulnerabilitate socială la Centrul eparhial

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara în parteneriat cu Arhiepiscopia Timișoarei a organizat în data de 16.03.2017, la Centrul eparhial din Timișoara, o întâlnire privind situația copiilor aflați în diferite situații de vulnerabilitate socială din Timișoara.

Întâlnirea a fost organizată în contextul implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022, aprobată prin HCLMT nr. 162/31.10.2016. Primul Obiectiv General al Strategiei este: Creșterea capacității serviciului public de asistență socială de a identifica și evalua nevoile și situațiile care impun furnizarea de servicii sociale și programe de intervenție specifice, cu Obiectiv specific numărul 2: Instituirea unui mecanism formal de consultare și colaborare cu furnizorii publici și privați de servicii sociale, cu organizații reprezentative ale beneficiarilor, cu instituții a căror activitate este conexă domeniului social, reprezentanți ai mediului academic și alte instituții/persoane interesate.

Obiectivele principale ale întâlnirii au fost: înțelegerea principalelor probleme cu care se confruntă copiii aflați în diferite situații de vulnerabilitate socială din Timișoara; identificarea mecanismelor de sprijin existente pentru copiii aflați în diferite situații de vulnerabilitate socială din Timișoara: limite și oportunități de dezvoltare; discutarea unor soluții concrete de combatere și prevenție, care pot fi dezvoltate prin colaborarea instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, agenți economici și cetățenilor interesați. Participanții la întâlnire au fost ONG-uri reprezentative în domeniul serviciilor pentru copii din Timișoara, specialiști ai Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Comments are closed.