Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala mitropolitană

În prima duminică din Postul Sfintelor Paşti, numită şi Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara.

Și în acest an, un număr mare de credincioși au participat la sinaxa euharistică, încununând nevoințele ascetice din prima săptămână a Postului Mare prin împărtășirea cu Sfintele Taine. În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul doctor în teologie Alexandru Dan Adam a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei mitropolitane. La momentul cuvenit, părintele Dumitru Vana a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei. După slujbă, Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre valoarea liturgică și doctrinală a icoanelor, veritabile comori ale credinței, spiritualității, evlaviei și artei iconografice ortodoxe.

 

***

În Duminica Întâi din Postul Mare, Biserica Ortodoxă sărbătorește biruința dreptei credințe asupra iconoclasmului, dar și asupra tuturor ereziilor, fiind comemorate evenimentele de la Constantinopol, din 11 martie 843, când, printr-un sinod, a fost restabilit cultul sfintelor icoane și ratificate hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice. Tot la acest sinod, ținut la Constantinopol sub patriarhul Metodie, s-a hotărât ca Duminica Întâi din Postul Sfintelor Paști să devină o zi aleasă de cinstire a tuturor celor care au apărat și au mărturisit dreapta credință. Prin urmare, ziua de 11 martie din 843 a rămas un reper istoric al învățăturii mântuitoare, în care se concentrează cele șapte sinoade ecumenice și în care Ortodoxia este definită prin formula Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic din 787: „Precum Profeții au vestit, Apostolii au învățat, Biserica a primit, dascălii (Bisericii) au dogmatizat, precum întreaga creștinătate a convenit, precum harul a strălucit, precum adevărul s-a arătat … așa grăim, așa proclamăm: Aceasta este credința Apostolilor, credința Părinților, credința ortodocșilor”! (Sinodiconul Ortodoxiei; Charles Joseph Hefele, Histoire des Conciles d’après les documents originaux, Nouvelle traduction française faite sur la deuxième edition allemande corrigée et augmentée de notes critiques et bibliographiques par Henri Leclercq, Tome III, deuxième partie, Letouzey et Ané Éditeurs, Paris, 1910, pp. 773, 775).

Comments are closed.