Examen de selecție

Prin cele de faţă aducem la cunoștiință vacantarea posturile de preot paroh la parohiile Timişoara Aeroport și Recaș I, protopopiatul Timişoara II, precum și a postului de preot coslujitor de la Parohia Timișoara-Tipografilor, protopopiatul Timișoara II.

Potrivit Statutului de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr. 3227/1991 şi 511/1992, pentru ocuparea posturilor respective va fi organizat examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi vor fi depuse la oficiile protopopeşti și înaintate cu raport la Centrul eparhial.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie pastorala, având media minimă 8,51 (opt şi 51%), decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fară impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:

– susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi administrative-gospodăreşti, culturale și social-filantropice, desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi avizat de protopop şi depus împreuna cu cererea de candidare;

 – o probă scrisă din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi Îndrumărilor misionare;

– o probă orală constând din susţinerea unei predici şi a unei cateheze, potrivit tematicii de examen;

– o probă de slujire la catedrala mitropolitană.

Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă preoţilor prin afişare la protopopiat.

Cei interesaţi pot să-şi depună dosarul de candidare până cel târziu la 23 februarie 2018.

 

Comments are closed.