Examen pentru obținerea gradelor profesionale în preoție

La Centrul Eparhial din Timișoara a avut loc Joi, 20 septembrie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și a cadrelor didactice de la Facultățile de Teologie din Timișoara, Arad și Caransebeș, examenul pentru obţinerea definitivatului și a gradului II în preoţie. La acesta au participat 34 de clerici din cele trei eparhii sufragane Mitropoliei Banatului.

Examenul pentru obținerea gradelor profesionale în cler a fost precedat de o serie cursuri, ţinute în perioada 30 august – 6 septembrie, de către cadrele didactice universitare de la toate cele trei Facultăţi de Teologie din Banat. Pentru obţinerea gradului definitiv, examenul a constat din două probe scrise la disciplinele teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare şi o probă orală din predică sau cateheză, liturgică şi administraţie parohială, iar pentru obținerea gradul II, examenul a constat în două probe scrise la disciplinele teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare.

„Preoții care s-au prezentat la examenul pentru obținerea gradelor profesionale, definitiv și gradul II, au fost receptivi la mesajele care s-au transmis la cursurile pregătitoare, fiind foarte antrenați în toate dezbaterile și chiar au semnalat diverse probleme pastoral-misionare cu care se confruntă la nivelul parohiilor lor. În general am constatat că aceștia sunt implicați în lucrarea duhovnicească și pastorală, fiind dornici să-și îmbunătățească strategiile pastoral-misionare. Considerăm că nivelul de pregătire al acestui examen a fost unul mulțumitor, preoții dând dovadă de multă rigoare în prezentarea informațiilor pe care le-au dobândit. Aceste cursuri sunt foarte importante, pentru că realitățile pastoral-misionare sunt mereu altele și noi trebuie să-i sprijinim și să-i ajutăm pe preoții noștri în a găsi răspunsuri viabile la situațiile cu care se confruntă, acesta fiind și dezideratul acestor examene”, a spus părintele  prof. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea nr. 1199/2008 şi completată prin Hotărârea nr. 565/2017, se menţionează că obţinerea gradului definitiv este obligatorie pentru personalul clerical şi se obţine prin cursuri şi examene speciale de definitivare la minim 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. De asemenea, potrivit art. 125, alin. 1 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, se arată că obţinerea gradelor profesionale (definitiv, II şi I) este obligatorie, ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii clerului.

Comments are closed.