Examen și colocviu pentru gradul I în preoție

La Centrul eparhial din Timișoara a avut loc Joi, 1 noiembrie, atât susținerea lucrărilor pentru obținerea gradului I în preoție de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent, cât și colocviul de admitere la gradul I în preoție. Aceste lucrări s-au desfășurat în prezența profesorilor de la Facultățile de Teologie din eparhiile aparținătoare Mitropoliei Banatului și au fost prezidate de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Pentru obținerea gradului I, 25 de preoți din din cele trei eparhii și-au susținut lucrările de grad, ce au abordat teme dogmatice, istorice și misionare.

Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 10 ani de vechime în preoţie și după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

De asemenea, pentru anul viitor s-au înscris 25 de preoți, ale căror lucrări speciale de grad vor fi alese, cu acordul profesorului coordonator şi cu aprobarea chiriarhului, doar din lista de teme aprobată de Sinodul mitropolitan, în şedinţa sa de lucru din data de 22 iunie 2017, listă comunicată centrelor eparhiale şi oficiilor protopopeşti. Acestea, vor fi, apoi, coordonate de către cadrele didactice de la Facultăţile de Teologie din cele trei eparhii: Timişoarei, Aradului şi Caransebeşului. Nota minimă de admitere a lucrării şi de promovare a colocviului este 8 (opt).

Colocviul s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea nr. 565/10 februarie 2017 prin care se aprobă susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent.

 

Comments are closed.