Îndrumări privind activitățile pastoral-liturgice

Având în vedere starea de urgenţă decretată la nivel naţional, fapt care a dus la restricţionarea săvârşirii Sfintelor Slujbe în interiorul locaşurilor de cult, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan, vă rugăm să transmiteţi tuturor unităţilor de cult (mănăstiri, schituri, parohii şi filii) din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei, următoarele îndrumări pastoral-liturgice:

 1. Sfânta Liturghie
 2. Se va oficia în exteriorul bisericii şi la orele cele mai potrivite pentru fiecare unitate bisericească, respectându-se numărul impus de autorităţile statului (maximum 100 de participanţi) şi a distanţei de un metru între persoane (eventual se vor aşeza scaune).
 3. Rânduiala Sfintei Proscomidii poate fi făcută la Proscomidiar, înainte de începerea Sfintei Liturghii.
 4. Taina Sfântului Maslu poate fi oficiată tot în aer liber, cu respectarea măsurilor de mai sus.
 5. Pangarul pentru lumânări şi pomelnice va fi organizat în afara bisericii, iar responsabilii vor avea în dotare toate elementele de igienă necesare şi vor respecta cu acrivie toate măsurile de prevenţie a riscului de contaminare.
 6. La intrarea în curtea şi în incinta bisericii se va organiza un punct (sau după caz, mai multe) pentru igienizarea credincioşilor.
 7. Membrii consiliului parohial vor fi implicaţi în organizarea slujirii liturgice şi pentru respectarea tuturor normelor impuse de autorităţi.
 8. Credincioşii care se împărtăşesc vor fi îndrumaţi să păstreze distanţa corespunzătoare unii faţă de ceilalţi, cu răbdarea şi evlavia cuvenită faţă de Sfânta Euharistie.
 9. Taina Sfintei Spovedanii
 10. Spovedania este un act liturgic individual şi se poate săvârşi şi în interiorul bisericii.
 11. Credincioşii care doresc să se spovedească, vor intra doar câte unul, pe rând, în locaşul de cult, după ieşirea celui mărturisit anterior.
 12. Preoţii duhovnici vor organiza o programare personală a credincioşilor pentru Taina Mărturisirii, pe ore, pentru evitarea aglomeraţiei.
 13. Înmormântarea
 14. În cazul în care cel răposat este depus acasă:
  1. slujba înmormântării se va oficia în curtea casei, în aer liber, cu participarea familiei şi a rudelor apropiate;
  1. deplasarea la cimitir se va face doar cu mijloace auto, fără opriri;
 15. În cazul în care cel răposat este depus la capela mortuară:
  1. slujba se va oficia în aer liber, în faţa capelei sau la cimitir, cu participarea familiei şi a rudelor apropiate, respectând toate normele sociale şi de igienă impuse.
 16. Parastasul

            Slujba parastasului se va oficia în exteriorul bisericii (sau la cimitir) cu respectarea prevederilor menţionate la slujba înmormântării.

 • Alte îndrumări
 • În situația de urgenţă în care ne aflăm, preoţii parohi sunt îndrumaţi să amplifice lucrarea filantropică a Bisericii, mobilizând consiliul parohial, comitetul parohial şi grupurile de voluntari ai parohiei, pentru a identifica şi sprijini persoanele izolate şi nedeplasabile, spre a le oferi alimente şi obiecte de igienă, în colaborare cu autorităţile locale.
 • Deplasarea preotului la domiciliul credincioşilor se va face doar în caz de necesitate, la solicitarea acestora şi exclusiv la cei bolnavi, pentru Taina Mărturisirii și administrarea Sfintei Împărtășanii cu respectarea condiţiilor special impuse.
 • Slujbele ocazionale (hramuri, târnosiri, resfinţiri, sfeştanii etc.), precum și tradiția vizitării și binecuvântării caselor credincioșilor din preajma Sfintelor Paști, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
 • Se recomandă preoților ca la Sfânta Liturghie de duminică să scoată și să sfințească mai multe agnețe care ulterior să fie uscate și păstrate (după rânduiala pregătirii sfintelor Taine pentru cei bolnavi din Joia Mare, regăsită în Liturghier) pentru împărtășirea credincioșilor.

            Rugându-ne Bunului Dumnezeu, Vă adresăm îndemnul de a promova în spaţiul public recomandările autorităţilor de stat, de a arăta iubire şi solidaritate faţă de oamenii vârstnici, faţă de cei aflaţi în izolare sau în carantină, faţă de cei aflaţi în nevoi și avem nădejde că prin credință și rugăciune vom depăși această încercare prin care trecem!

            Din încredințarea Înaltpreasfinției Sale Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului,

Comments are closed.