Moment aniversar în Mitropolia Banatului

În zilele de 6 și 7 septembrie 2019, la Caransebeș și la Poiana Mărului (jud. Caraș-Severin), s-a desfășurat un moment aniversar solemn: ceremonia revederii absolvenților promoției 1974 – 45 de ani la finalizarea studiilor seminariale.


Festivitatea a debutat, la ora 12,00, în fostul locaș de cult, destinat odinioară serviciilor religioase și practicii de specialitate a elevilor seminariști, în prezent una dintre bisericile parohiale ale Municipiului Caransebeș.
La eveniment a participat părintele profesor universitar dr. Sorin Cosma și 15 dintre absolvenți, împreună cu soțiile lor.
Momentul omagial a debutat cu un ceremonial liturgic, care a inclus Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, o rugăciune de mulțumire și un parastas în memoria ierarhului dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul de altădată al Banatului, a profesorilor Seminarului Teologic și a celor 17 absolvenți deja înveșniciți.
În luările de cuvânt ale absolvenților au fost subliniate, pe de o parte, aspecte legate de calitatea învățământului teologic, sub aspect didactic și pedagogic, din perioada 1969-1974; pe de altă parte, a fost rememorată imaginea și calitatea profesională și umană a profesorilor care au predat, în perioada de timp amintită, diversele discipline teologice la cele cinci catedre ale prestigioasei instituții de învățământ bisericesc din Banat: arhidiaconul Cornel Olaru și preoții dr. Dumitru Abrudan, dr. Silviu Anuichi, dr. Zeno Muntean, Gheorghe Neda, Afinoghen Levițchi.
La rândul său, părintele profesor Sorin Cosma a evocat contribuția mitropolitului Nicolae la realizarea unui învățământ performant în cadrul Seminarului Teologic din Caransebeș și a evocat interesul arătat de actualul Mitropolit al Banatului,  Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, formării teologice a tinerilor înscriși acum în învățământul teologic gimnazial și universitar din Mitropolie. Totodată, a “deconspirat” idealurile de care au fost animați profesorii de odinioară din cancelaria școlii teologice caransebeșene, între acestea numărându-se exigența, rigoarea și continua pregătire profesional


După încheierea programului de la Caransebeș, foștii absolvenți s-au deplasat la Poiana Mărului, unde a fost organizată cina festivă. Acolo au avut loc momente interesante, fiind depănate amintiri din perioada studiilor seminariale.


Dumnezeu să reverse harul său peste cei ce trudesc la altarele bisericilor parohiale, iar pe cei mutați în lumea drepților  să-i învrednicească în a-și  continua slujirea, în templul Său cel de dincolo de cer!

Comments are closed.